2017-01-16

Asilams - asylum


Jau
primiršom?
2017 sausio mėn. 16d., šiandien.

Europos Komisija (:((((() dar kartą primygtinai pademonstravo Lietuvai, kad mūsų valstybė yra tik teorinė savo žemės šeimininkė. EK dar kartą perspėjo mūsų valstybę, kad Seimo priimtos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatos yra nesuderinamos su Europos Sąjungos (ES) teise. O galutinis ES siekis - VISIŠKAS nacionalinės ir ES teisės suderinimas.

Ką tai reiškia? Išvertus į kasdienę kalbą. Tai reiškia, kad ES ir EK požiūriu dar esame nepriderinti. Dar esame sraigtukai, kurie šokinėja ES motore ir kažką savarankiškai burzgia. Mūsų laukai dar nėra tiek priderinti prie prancūzo ar vokiečio, kad galėtų juos nusipirkti. Ne užsienietis turi prie mūsų prisiderinti, bet mes save ir savo žemę priderinti.

2014 metais Referendumo dėl žemės įsigijimo užsieniečiams išgąsdinti Seimo nariai priėmė žemės įsigijimą bent kiek apribojantį įstatymą. Buvo numatyta, kad juridiniai asmenys, norintys įsigyti žemę, privalo gauti 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos. Fiziniai asmenys turi registruoti ūkininko ūkį bei pateikti diplomą, liudijantį apie atitinkamą žemdirbišką profesinį išsilavinimą. 2015 metais EK, papiktinta šių apribojimų, pradėjo prieš Lietuvą atitinkamą teisinę procedūrą. Lietuvos žemės ūkio ministerija išdėstė mūsų valstybės poziciją, kodėl mums gyvybiškai reikėjo įsivesti žemės pirkimo apribojimus. Na, tarkime, vien dėl to, kad netyčia netaptume Prancūzijos provincija. Tačiau Briuselio tai neįtikino. Anot EK, žemės pirkimo apribojimai prieštarauja laisvam kapitalo judėjimui ir ūkių įsisteigimo laisvės principams. Lietuvos įstatymas, anot Briuselio, diskriminuoja kitus ES gyventojus. Pažeidžia ES Sutarties kelis straipsnius. O juk galutinis siekis - visiškas nacionalinės teisės ir ES teisės suderinamumas.

Jei Lietuva toliau priešinsis, pralaimės bylą ES Teisingumo teisme. Už savo užsispyrimą mokės didžiules baudas. Keistoka situacija, ar ne? Jei moteriškė priešinasi, nė už ką neatiduoda SAVO rankinės, tai už tokį nepaklusnumą gaus baudą. Didesnę, nei kainuoja rankinė. Mat, anot Briuselio, rankinė turi judėti laisvai. Atsieta nuo savininkės. Plasnoti bet kokia laisvos rankinės judėjimo trajektorija. Latviai, jau išgąsdinti baudų, ruošiasi keisti žemės įsigijimo įstatymą. Aktyviausiai priešinasi Vengrija ir Lenkija. Pastarojoje mūsų kaimynėje, anot Lietuvos žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vadovės Vaidos Leščauskaitės, žemės įsigijimas užsieniečiams taip apribotas, kad paskelbtas vos ne moratoriumas.

Jieszcze nie zginela.


Asylum.

Bėkim lėkim?
Na...

Komentarų nėra: