2018-05-06

Nebe Nobelio, o ŠNobelio premija


Ne, visai ne ši.
Ir nereikia Alfredui Nobeliui Pinokio nosį paišyt - jis čia
„ne prie ko".
O šnobelis - visai ne Pinokio nosis:

Paprasčiausiai, po 1968 metų, kai „Sveriges Riksbank celebrated its 300th anniversary in 1968 by donating a large sum of money to the Nobel Foundation. The following year, the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences was awarded for the first time." 

Beje, jei pasidomėsim, pamatysim, kad anksčiau 
Išrinktoji Tauta 
(lyg ir nesiskundžianti šnobelių trūkumu*) , toli gražu nepasižymėjo Nobelių premijų gausa.

Stokcholms Banco.

Bankelis,
viso labo...

Tai kam, kodėl ir dėl ko čia „paišau šnobelį"?

Ogi noriu atkreipt Visuomenės dėmesį į tai, kad po 1968 metų neįvardijamo didumo Švedijos Riksbanko „DIDELĖS PINIGŲ SUMOS dovanos" Alfredo Nobelio fondui, Alfredo Nobelio palikimas JOJE IŠTIRPO, PRADINGO (jei išvis jo tada dar buvo likę tame fonde - juk jau 72 metai buvo prabėgę po jo mirties), o sena lietuviška patarlė sako:

KAS PINIGĄ MOKA, TAS IR MUZIKĄ UŽSAKO**.

* Kokie debatai!
'Syrian nose', pasirodo...

Civilizatoriai:)

** Na - kaip nesijuoksi***:))

*** Pašokim, na, bent pašokinėkim:)))3 komentarai:

Darius Budrys rašė...

Vergai ir apsileidę nori ėsti , kai reikalinga Žmogui ieškoti kas TikRa, kad būtų duota pagal mąstymą. Per daug Žmogus sau nenori,
nes turi širdį , kai kiti ją praradę , turi tik nosį ant šuherio.
Enšteinas išbraukė iš ch.Mendelejevo lentelės Efirą ,kad nafta ir bankai dalintų krepšelį. Taip kažkada sprogo Faetonas ir Žemei pavojus ekologinis ir svarbiausia Žydėjimo(Judėsys/Pi- Пi tai apversta Li arba žiurint iš dangaus. Pi- tai apsaugos Rūna, kuri reiškia Pili eti dėl Ka(ateities/duše).
Nikola Tesla,Kadafi, Pranašai ,Tėvas,Motina Žemės , tai didelės sistemos , kurių priešas nežmogus.
Todėl Tėvas sakė užmušti Kainą , žynodamas kad virusas sunaikins Planeta ir PiLi-Ta ir Žmogiškumo vija/gija-Litavia. Jiem belieka skaičiuoti aukas viruso ir ginti Žmones, savo vaikus , nenorinčius maxima ėsti. Pili augGinam išprūsę (ПаРус ОгнеНый из детство моего- Parusė prusija žino visus atsakymus ir neslepia, slepiasi velnio statymas- mok$linčiai,filantropai išsigymimo)
Kai Žmonės neatstovi už budintojus,Tevus , jie nužudomi ir naują mokslo reforma, apgailėtinam tehnokratiniam proteliui , paruošia ydingi beširdžiai, $nobelių tonai-$etonai.
Tevas ir Motina daug kartų buvo su vaikais, yra ir dabar ten , iš kur atėjo Kultūra, Ra/Volga santakoje. Verčiasi labai sunkiai , bet turi ViLTį , nes visus atsakymus duodavo , duoda ir dėl vaikų daro viską. Nojus= N-žemės, O-gyvenimo ritmu -jūs/Й- teisingu saiku išliko TikEnantys.

Mokslas slepia žynias.

Darius Budrys rašė...

Dėstytojas atiduoda Ž raidę , simbolį OM/WM- gyluminio mąstymo ir Žemės užduotį. Čia melo šaknis, labai paprasta pasiskelbti kuom nesąs ir rasti tarnų blogiui. Čia jų teritorija ir melą žyminti raidė -$/S pasmerkta.

Darius Budrys rašė...

Ж iš M2- mąstymas ateities materija. 1+1=3,1415 I+I=apsaugos nuo priešo Vaikai- 3 stulpai П / Ž Litosfera-Atmosfera mūsų kolektyvinio rezultato Žemėje KaRDai.