2018-05-06

Žydopa ir žydopiečiai


Štai ką šneka rimtas pretendentas
į Nobelio premiją:
Pakartoju:

Tačiau prieš aštuoniasdešimt ar devyniasdešimt metų vieninteliai tikri europiečiai buvo tokie žydai kaip mano giminaičiai. Dauguma kitų buvo lietuvių, bulgarų, airių ar ukrainiečių patriotai.
Žydopa.
Ji.
Ir žydopiečiai.

Kurių - nešančiųjų ar nešamųjų -
Žydopoje
daugiau?

Tai bent
klausimas...
Cituoju:
Sakosi, kad Izraelio
žydas, o atvirto lietuviu...

Kreditas, kreditas...

Kreditas, o ne tik Judo Pagarbintojo (hebr.)
(Iskarioto, kilusio iš Karioto:)) istorija (kodėl, beje, čia jis juodaodis?):

Cituoju vėl:
Holokaustas.
Pinigai...

Čia, Bibel'y atsakymo į klausimą, kodėl žydai reguliariai buvo žudomi, reikėtų paieškot:

tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.

Senojoj, pusantro tūkstantmečio metų turinčioj Sidabrinėj Biblijoj
šio EKONOMINIO=VALDYMO recepto nėra, nes joje - tik Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas.

Šis receptas - iš Toros, iš Senuoju vadinamo Testamento.

Mažai kas žino, kad kadaise ne visi Abraominėn Buožinyčion, savo avelėm draudusion šitąjį žydiškąjį receptą naudot, suvarytieji galėjo Bibel'į turėt ir jį skaityt - tik kunigėliai.

Kaipgis - ŠITOKIA IŠMINTIS!

Dwars.

Propinacija.

Europa...
Matot, koks paveikslas Dura-Europos House išliko: Vyčio, ant balto žirgo!
:)

:))

Komentarų nėra: