2018-05-08

LPLP: Litvakų Perversmas Lietuvoje Pinigais


1. Jūs pamatysite, kaip (dešimtmečiais)* buvo prekiaujama interesais.
2. Šitaip sako Nacionalinio Saugumo Ir Gynybos Komiteto pirmininkas* Bakas, bet ne šis**.
3. Prekiaujama, savaime suprantama, pinigais, kurie lig šiolei


vis dar palūkaniniai:

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6) 


4. Lietuvoje liko pora NeVakarietiškų (Vakaruose būtent Išrinktoji Tauta 
kontroliuoja Palūkaninius Pinigus) verslo konglomeratų, vienas jų - „MG Baltic" dabar „dorojamas" prekybos interesais skandale. 
5. Diurnalistas Edmundas Jakilaitis
(sunku patikėti jo altruizmu) Lietuvos vardo nebeturinčioje*** Elertė TV klusniai dirba vadovaudamasis Tarptautos įdiegtais Palūkaninių Pinigų .

6. Dar vienas koncernas liko Lietuvoj...

7. Lietuvos Respublikos Prezidentė aptaškyta šiais purslais.

8. Kur ji?
9. Lietuvos Respublikos VSD.
* Ankstesnieji pirmininkai gal žmonų atjauninimu labiau rūpinosi?

** Tik žiūrėk, kad sau karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių****; kokio nors svetimtaučio – žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti.
(17:15) 
*** Litvish Republik

**** Prieš karą žỹdų [Rumšiškėse] buvo daugiau kai žmonių*****

***** žmuõ****** sm., žmuõj žr. žmogus.

****** schmo:
Yiddish for an idiot or a cuckold. Essential loan word in New Yorkese English, along with all the other Yiddish insults. See also schmuck

P.S. Matysim neužilgo, kas mes - žmuõ ar schmo.

P.P.S. Pavyzdžiui, Britanijoje nedeklaravusieji savo gilios genealogijos valstybės tarnybon nepapuola.


Komentarų nėra: