2013-02-08

Praregėjimas

- Лучше позже, чем никогда - сказала бабушка, вступая в пионеры, - vakar, vasario 7-ą, Lietuvos Genocido aukų muziejuje susirinkusius prajuokino ryt 85-metį švęsiantis Antanas Terleckas.

Atsimenu tą mitingą, atsimenu tuometėje spaudoje susirinkusius prie Adomo Mickevičiaus paminklo smerkusių ir buržuaziniais nacionalistais vadinusių pavardes, o šitai visai nesenai sužinojau.

Štai lietuvio Kanto skaitytojas klausia - "kam per prievartą kišti kad ir tokius patiekalus: klarifikacija, konfrontacija, identitetas, sensityvus, redukuoti, definavimas, kvescionuoti ir t.t."?

Kaip tai kam

Tam, kad klierikai paklarifikuotų, o tiem, kam vis tiek lieka neaišku, pasiūlytų žvilgtelt į claim.

Knygą bukagalviams kunigai juk davė.

Ne tie, o tie, kurių pontifikas šituos inauguravo.

Kleimuoja nuo seno, tik claim'ai kinta.

Ir klierikai kinta.

Matot - Kinija, net nebe Rusija; kas kad šitaip.

Matyt, todėl, kad šitaip.

Šiuos principus įvaldžiusieji šneka kiek kitaip, bet daro...

Tarptautinius gi reikalus išmanantieji aiškina kas yra kas.

Kodėl šitame rašinyje miniu gerbiamą Antaną Terlecką, Lietuvos Laisvės Lygos vadovą?

Antanas Terleckas buvo ir yra disidentas.

Pats nusprendžiantis.

Ir dabar tebėra.

Su Antanu Terlecku išvis nekalbėjau (bet tikrai norėčiau); šio rašinio žodžiai - mano.

Sakykit, ar, stodami į Europos Sąjungą, manėme, kad gyvensime iš išmokų, pagal septynmečio planą?

O ar pagalvojome, kad, besistengdami šios besikeičiančios ir lyčių keitimą išpažįstančios Sąjungos papą žįsdami galim nepastebėti, kad - jis, nebe ji?

Kur esam - latviams 90 piningų už ha, mums 143, vidutiniam oiropėnui - 249?

Kas tas biudžetas, kuris siūlo Lietuvai?

Kas per smegenų plovykla ir sąvokų keitykla?

Petriukas mokykloj rašė rašinėlį tema "Kas naujo namuose" ir parašė: "Kalė atsivedė dešimt komunistų". Mokytoja kitą dieną perskaitė jo rašinėlį visai klasei, visi pasijuokė. Po dviejų savaičių vėl visi rašė, ta pačia tema. Petriukas parašė: "Mūsų kalė turi dešimt šuniukų".

Kitą dieną mokytoja klausia:

- Kodėl šuniukų, o ne komunistų?

- Praregėjo, - atsakė Petriukas.

Gal ir praregėsim.


Пленум ЦК состоялся...состоялся...по сообщению "Twitter".

Naktį ... naktį ... naktį ...

Komentarų nėra: