2013-09-06

Hallo aus Basel II

Feng Shui Bazelyje...

Gal ir neatsitiktinai Hallo buvo iš Bazelio.

Basel - bishops, jews, schwabes.

The Bank for International Settlements is located within the city and is the central banker's bank. The bank is controlled by a board of directors, which is composed of the elite central bankers of 11 different countries (US, UK, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Switzerland, the Netherlands and Sweden).

Ta pati žvakių fabrikantų kompanija, plius Šveicarija ir Kanada..

According to the BIS, "The choice of Switzerland for the seat of the BIS was a compromise by those countries that established the BIS: Belgium, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States. When consensus could not be reached on locating the Bank in London, Brussels or Amsterdam, the choice fell on Switzerland. An independent, neutral country, Switzerland offered the BIS less exposure to undue influence from any of the major powers. Within Switzerland, Basel was chosen largely because of its location, with excellent railway connections in all directions, especially important at a time when most international travel was by train."

Created in May 1930, the BIS is owned by its member central banks, which are private entities. No agent of the Swiss public authorities may enter the premises without the express consent of the bank. The bank exercises supervision and police power over its premises. The bank enjoys immunity from criminal and administrative jurisdiction, as well as setting recommendations which become standard for the world's commercial banking system.

No agent of the Swiss public authorities may enter the premises without the express consent of the bank.

The bank exercises supervision and police power over its premises.

The bank enjoys immunity from criminal and administrative jurisdiction.

As an international institution, it is not accountable to any single national government.

Government...

На сегодняшний день Банк международных расчётов неподотчётен правительству Швейцарии, не платит налоги и располагает собственной полицией.

Toks bankinis Vatikanas.

Dar vienas Highest Zero.

Čia gi Šveicarija ...

???

The BIS was originally intended to facilitate reparations imposed on Germany by the Treaty of Versailles after World War I.

Karai yra posūkio taškai finansų pasauly.

Kaipgi lengvina tas BIS grobuonių aukų reikalus?

Lietuvos bankas yra Tarptautinių atsiskaitymų banko narys nuo 1931 m. 1940 m., Lietuvą okupavus TSRS, Tarptautinių atsiskaitymų bankas nuostoliams, patirtiems užšaldžius jo sąskaitą Lietuvos banke, kompensuoti perėmė iš Lietuvos banko 62,2 kg aukso. Likusią aukso dalį (569,8 kg) Lietuva iš Tarptautinių atsiskaitymų banko atgavo 1992 m.

Okupuotos Lietuvos 62,2 kg aukso pasiėmė sau; mat, kažkas užšaldė BIS sąskaitą Lietuvos banke.

Ne iš grobuonio, o iš jo aukos pasiėmė tą auksą Tarptautinių atsiskaitymų bankas - juk varnas varnui akies nekerta.

Ir negrąžino...

Likusius 569,8 kg atidavė 1992-ais.

Daugiau augso per tuos mūsų sovietmečio metus Bazely nepriaugo

Feng Shui mėnesio per tą laiką nebuvo, tai nepriaugo...

By controlling foreign exchange currency, plus gold, the BIS can go a long way toward determining the economic conditions in any given country.

By rights granted under its agreement with the Swiss Federal Council, all of the bank's archives, documents and "any data media" are "inviolable at all times and in all places." Furthermore, officers and employees of BIS "enjoy immunity from criminal and administrative jurisdiction, save to the extent that such immunity is formally waived . . . even after such persons have ceased to be Officials of the Bank." Finally, no claims against BIS or its deposits may be enforced "without the prior agreement of the Bank."

In other words they can do whatever they want, without consequences.


By controlling foreign exchange currency, plus gold, the BIS can go a long way toward determining the economic conditions in any given country.

Obviously, this bank wields a lot of power. But are they good guys or bad guys? In their own estimation, unsurprisingly, they are the white hats. They work to prevent chaos and, as they put it, address "imbalances" in the increasingly interconnected global financial marketplace. They derail panics and currency meltdowns when they can.

Valdo mus, mūsų labui.

P.S. NaujiejiMokslininkai sąrašą skelbia - gal rasim pažįstamų?


2 komentarai:

audrius rašė...

Kam priklauso pilis ant kalvos su bokštu, tas piliečiams viešpatis saulė yra, o piliečiai, civiliokai, tos pilies, krevos, bazės, salos, krepasčiaus yra elementarus vergai, krepostnyje, pagal lygius žemyn einantys karjero aplink kalva kast dėl karjėros...
Pilis, kalė, bazė, sobor, stonyčia, burgas, polis, kolona, altorius, aukakalnis, kernovė, krivė, zamok, muras, rumas, romuva, ašramas, xramas, kirkė, cirkas, bazilika, vasilka, miestas, gardas, tvartas, kepurė, olimpas, gararatas, būdą, kolonada, kale londa, big ben londa, eipilis?, domas skaista, do maska, dom maga mazgavą galiaremo novo rymo kremlino..., krėva, buda pešti peščionis budos, katetdra bazė ir ttt, ir ttt, visaip lenktai tovarikšinių-jomarkinių slengu lengam liežu vyčiui vyti šakas hello bazinių čiuptuvų globai viso svieto....


Štai imkite ir skaitykite Vilnijos Žaliųgirių Valdovo Skaistučio ir jo Pačios Šventosios Marijos Skaisčiosios Gėlynės nuo Motinos Žemelės ir Saulės Šviesios perkūnus palietų prabuvočių aidą, be kliemų ir pančių sigillumo keistučio keistenybių nuo birkintojų klano žžemės tautų ant biru kutinimo kalno aukų kuros ir įdagų kančios kęsti, bei būt kaltu, kaip būk ūkuose bibliejose kunygo padlietų bez dalių daliai golando kepurėn sielų žemaičių lietuvų po konia vieku ir po kalavijaus kryžiu kūnan žemelės krūtų kaupų turto girių valdų...
Pilkos pelytės ir pelenytės po rūmais žino pas ką žiedas žydi ir kas per žydėjimas to žiedo... Pats tam rūmo sklepe buvau, kanalus valiau ir pilkų pelių kalbas nugirdau, o ant svieto išlindęs šviesoj pamačiau, koks aklas buvau.:)


LIETUVIŲ TĖVOTARIMO MOTOS RUPĖSČIO LYTAROPA ŽYDINYS ŽŽEMĖS ŽEMUONIŲ ŽYDINČIŲ ŽMONIŲ ŽYMUONIŲ ŽYDŲ ŽMONIJOS ŽIEDŲ ŽYDINČIŲ PALEI GIRIAS IR ŽALIŲ GIRIŲ VALDOSE ANT GIRKALNIŲ KUR NOKSTA SODAI BEPINIGŲ PINGANČIŲ TURTE RITE TEKANČIOS SAULĖS VĖTROSE TYRAM VAKARY RASA KRENTANČIOS...


Marijos žemelė rūpestingoji monolitas nuomolių litosperos materika žemaičių lietuvų(tautų) rupinančių žemes visa šeima, sejima, semja,... , kurios širdyje tą žeme vadina žemė lietuvijama rupėsčio, o mandrai trupijant Europa.

Šlovės šešelis yra susilenkęs vergas ant žžemės šviesos metamas, nuo žžemės vergas susilenkęs yra šešėlis šlovės puikuojantysis šviesoje. Slava-sleiv, serb-serv ir pana šiai. Ponas-po nulis. Elitas po nulį lytas, nuo lytos litos speros... ponelita -litapone, panalita litos panalita arba palietuvyčiai lietuvių palieti vyčiai arba žemaičių lietuvų paleisti vyčiai ginti žžėmę žemiečių lietuvijos arba žemės rupintojų parupinti kariai ginti žemes rupinamas. Nuo to rūpesčio pareina vardas cielos jevropos ir ropukų raunamų nuo žemės lietos rupestyje dieduko, močiutės, tėvo, motos, sūnaus, dukros, šuns, katino ir pilkos pelytės, kuri žino pas ką aukso žiedas blizga.... Dabar vaizdas, kaip sūnus ir panos su papais silikoniniais bando išrauti runkelį iš kurio cukeriaus kalnus pasdirbti trokšta, bet peša tą ropuką kiekvienas savo pusėn, nudraskydami lapus, linus, linijas jungiančias juos su tuo runkėliu, kuris runkomis keliamas nuo žemės ir jei runkėlinio ropuko vytis, linijas, šakas, kotus, lapus, stiebus, vilnas, gaurus, plaukus su barzda nutrauksi per tamsumą proto, tai reikės frakingą žemelei lietai monolytan nuomoliolito daryti ar aplink karjėrą daryti, kad prisikasti iki šaknies. Visi ponai runkelį lauke mato, palenkti savo pusėn trokšta, tačiau dundukai per savo poniškumą taip nudebilėjo, kad nebežino ir vidaus runkelio nebemato, kurio visą vidų pilkos pelės išgraužė ir teks ponams patiems rupinti žžėmę, ropukus sėti, šeima visa juos rauti, paskviečiant tikrąjį E'Litą, kuri tėra maža pilka pE'Lytė:)

audrius rašė...

Štai kokio saulės miesto danguje būta, kokios šviesiosios pilies rytuose, aušroje,.. Kirėvoti pilėnai, kreivoji pilis, kalvarijos pilėnai,... Tai ne kokis pinigų dangoraižis centrinė bazė, kur saulės šviesą atstoja aukso žibesys halės salėse perkūnų viso svieto kūnų..:

http://www.istorija.lt/html/mts/mp3/scr/02.htm


http://m.delfi.lt/mokslas/article.php?id=39704583

Tik išdavystės dėka galima buvo paimti tvirtovė, troją krivonių kerivonia tarp Vilijų ir įkurti Wile novą/ Vilnava/ Vil nojų/ Vilyčią naująją.
~Jogalytas/jogaila

Reikėjo berniukams Helena kur gauti ir trojos arklio,-ių viską išarti, Vilijų vandenius pakeisti, pasikasti po tvirtove ir panašiai, kad Saulės miestą pasauliui svietą nešanti nukariauti. Visi naujo vardo ordinai, visos križiaus ordos su vakarų ir griekų inžinieriais godumo apimti apgult turėjo miestą danguje, kad savo viešpatystę užtikrintų ir turtus priglobtų, miesto šerdyje europos kur visi keliai veda, nuo kur valia eina...
Bijo išdavikai tos vietos, dreba jų kinkos tų didingų kalvų papėdėje gyvenant, trimis kalavijais prismeigę kalną, ramina savo užvoktas ir palenktas godumo, geidulio sielas...