2014-03-08

Bausti negalima

Baudžiamasis Kodeksas1. Tas, kas naudodamas psichinę prievartą arba papirkdamas, arba apgaulės būdu trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume arba organizavo trukdymą asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume,


baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.


3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.Savaime suprantama...

O jeigu susilauksim sankcionuotų sankcijų?

Prezidentė ir premjeras vieningi: turi būti padaryta viskas, kad referendumas neįvyktų.

Lietuvos Respublikos Konstitucija

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Komentarų nėra: