2014-03-06

Ukrainos divizija

Kokia galia!


Kas šios divizijos kariai?

dis+vision?
Dis 
Roman underworld god, from Latin Dis, contracted from dives "rich," which is related to divus "divine, god," hence "favored by god." Cf. Pluto and Old Church Slavonic bogatu "rich," from bogu "god."
 
Koks netikėtumas...
 

Demokratiškieji Vakarai pasistengė, kad Незалежна Ukraina nusiginkluotų ar tymokratinė Rusija?
 
Turto, pinigų ir valdžios Ukrainos didžiūnai nepasidalino ir Ukraina todėl pasidalino?

Šie 
 
 yra Ukrainos divizijos kariai ar 
 
 šis? 
 
O kieno armija didžiausia pasauly
 
 

Komentarų nėra: