2014-03-07

Konstruktorius Mošė


Mošė sukonstravo maišą, į kurį nejudėjai judėjams gėrybes krauna.

2 komentarai:

audrius rašė...

Trūko maišo galas....:)

Mošėgala

http://lt.wikipedia.org/wiki/Mai%C5%A1iagala

O gal Mošė buvo galas ar koks galijotas? Kodėl Galijotas buvo nejotas ir kule ar kulipka gavo galvon nuo kito galo ožius ganiusio pagalėse šilojaus ar gojaus? O gal tas nuo Nemenčinės Moze vardu ar pagal tų galų: možė čy mošnyj moščyna Moše Moščyjaxovyč, a lia može Neman čy, il ny Neman ščy, moščy svoji polaskati..

Maišiagala tėvonija Maištingų galų, kartu su Mošė galu, va tik sėmės maišo mašnos galas truko ir pabiro pabiručiai po svieto galus birku birku...
Birutė ir Keistutis naujų maišų galių kaupė į maiše, a primaišę sandaroidų androidų AlexSanderį Vyti Kantonų ketverių vakary gavo su JoGalialia....

audrius rašė...

В эпоху Возрождения слово «галлы» (лат. Galli, мн. ч. от лат. Gallus) стали ассоциировать с его латинским омонимом «петух» (лат. gallus), который и стал впоследствии символом Франции, заняв место «коня», издревле являвшегося символическим животным самих галлов [11]

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B_(%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0)

Tai štai kodėl vietoj pagonios-vyčio-karijoto-jėgalijoto trikoloras Aprikos plaikstosi? Petušok, petišoki žalatoji griebėšioji, šok un pečių monų giliai žaloki galvonus balvonų...!
Možę pas Mošė galą ant galvos galų šalmas buvo ar tiesiog moda tokia po galijas svieto buvo, kap y daba vYRAuja? A možė, a maje, a mogė tėp būt?