2014-03-08

Natio Nationis

Šis rašinys atsirado dėl Gedimino stulpų plakate.

Knygų mugėje šiemet išgirdau, mano nuomone, gilų Gedimino stulpų prasmės aiškinimą; bet dabar neužbėgsiu aiškintojui už akių, palauksiu.

Kodėl Gedimino stulpai atsirado šiame plakate?

Results for: natio nationis Translations 1 of 3
 Latin                 English
natio nationisnation, race, people, breed /pagan people


Natio nationis.

Tautų tauta.

Pagonys.


Dar neparklupdyti.

Seniai būta?

Vis dar Kudirkos laikai.

Labas rytas, Amerika!

Dabar Elertė Klasikos radijas pasakoja, kad 1930-jų kovo 11-ją naciai areštavę lietuvybės žadintoją Vydūnąlabai šiuolaikišką nusižengimą - finansinių taisyklių nesilaikymą...


Komentarų nėra: