2014-09-24

Atskiriamasis Seimas

1992 – AT Atskiriamojo Seimo Prezidiumo įsaku rugsėjo 23-ioji paskelbta žydų genocido diena.

Betgi kokia diena: rugsėjo 23-čiąją 1793 metais – paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimas Gardine patvirtino sutartį su Prūsija, įteisinančią antrąjį Lenkijos ir Lietuvos padalijimą.

Atskyrė: 
1793 – Paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės seimas Gardine patvirtino sutartį su Prūsija, kuria buvo įteisintas antrasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas.

Koks sutapimas!

Meluoja Vikipedija, vienok:

1992 – Rugsėjo 23-oji paskelbta Žydų genocido diena. 

Meluoja - atsirado ir vakar nerastas autorius:

Jau 1990 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo prezidiumo įsaku patvirtintame atmintinų dienų sąraše rugsėjo 23-ioji paskelbta Žydų genocido diena, o 2008 m. buvo pervadinta Lietuvos žydų genocido atminimo diena.  

Posėdis vyksta Baltų vienybės, Saulės mūšio dieną.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Įsakas
dėl Atmintinų Dienų

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutarė:

Nustatyti šias Atmintinas dienas:

kovo 4-ją - Šv. Kazimiero - Lietuvos  globėjo dieną
kovo 11-ją - Lietuvos nepriklausomybės atstatymo dieną
gegužės 1-ją - Tarptautinė darbo šventės dieną
gegužės 7-ją - spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną
birželio 14-ją - Gedulo ir vilties dieną
birželio 24-ją - Rasos (Joninių) dieną
liepos 15-ją - Žalgirio mūšio dieną
rugpjūčio 23-ją - Juodojo kaspino dieną
rugsėjo 8-ją - Šilinių (Šv. Mergelės Marijos gimimo, Vytauto Didžiojo karūnavimo) ieną
rugsėjo 23-ją - žydų genocido dieną
lapkričio 2-ją - Vėlinių dieną
lapkričio 23-ją - Lietuvos karių dieną
gruodžio 10-ją - Tarptautinę žmogaus teisių dieną.
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas

V.Landsbergis
1990 spalio 31
 Nr I-730

Apart Rasų ir Žalgirio - darbas, kančia, gėda, mirtis, gedulas ir nuolankumas.


Kaip sakė profesorius, kas galėtų paneigti tikimybę, kad:

1. Toks Lietuvos Atmintinų dienų nustatymo būdas nėra demokratinis;

2. Kad tokios Lietuvos Atmintinos dienos atskiria Lietuvą nuo jos ikikriegščioniškos praeities;

3. Kad rugsėjo 23-ji - Lietuvos žydų genocido diena - atskiria Lietuvą nuo Baltų vienybės ir Saulės mūšio dienos, uždengia ją.

Kodėl pasirinkta rugsėjo 23-ji?

Todėl?

Betgi tai - kryžiuočių-kalavijuočių palikuonių darbas:

Nuo 1943 m. pavasario pradžios vokiečiai pradėjo sistemingai naikinti Lietuvos getus, atėjo eilė ir Vilniaus getui. Kad sunaikintų žydus, gyvenančius apylinkėse, o po to ir patį Vilniaus getą vokiečiai naudojosi žydų policija.


1943 m. rugsėjo 23-24 d. Vilniaus getas buvo likviduotas galutinai.

1986-tais, sovietmečiu, iškilmingai minėtas Saulės mūšio 750-metis.

Dabar gi vietoj Saulės mūšio, kuriame buvo sumuštas ir nebeatsigavo kalaviju mums nešęs abraominę kriegščionybę  Kalavijuočių Ordinas, paminėjimo turime barstytis galvas pelenais dėl II Pasaulinio karo metais okupuotoje Lietuvoje išžudytų žydų, nes Lietuvos žydų genocido dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas Įsaku paskyrė minėti sekančią, rugsėjo 23-ją dieną.Kaip auklėti jaunimą?

Šiandien švenčiam, o rytoj atgailaujam?

Kiek šalių, be Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos, mini analogišką nacionalinę dieną?

4. Kad rugsėjo 23-ji - Lietuvos žydų genocido diena - atskiria tarpukario Lietuvą nuo senosios LDK, o juk joje kadaise gausiai žydų gyventa.

Kur jie pradingo?

Štai:

Between 1880 and the start of World War I in 1914, about 2,000,000 Yiddish-speaking Ashkenazi Jews immigrated from diaspora communities in Eastern Europe, where repeated pogroms made life untenable. They came from Jewish diaspora communities of Russia, the Pale of Settlement (modern Poland, Lithuania, Belarus, Ukraine and Moldova), and the Russian-controlled portions of Poland.

Yiddish-speaking...

Iš čia ir rašinio pavadinimas.

15 minučių suklydo, betgi...

Atskiriamasis Seimas.

Komentarų nėra: