2014-09-27

Spaudžiam gazą

Gaza
Arabic form of Hebrew 'az "force, strength." Gaza Strip was created by the division of 1949.
Kas gali paimti Gazą! 
 
Jėga.
Tiesa?
 
gazette (n.)
"newspaper," c.1600, from French gazette (16c.), from Italian gazzetta, Venetian dialectal gazeta "newspaper," also the name of a small copper coin, literally "little magpie," from gazza; applied to the monthly newspaper (gazeta de la novità) published in Venice by the government, either from its price or its association with the bird (typical of false chatter), or both. First used in English 1665 for the paper issued at Oxford, whither the court had fled from the plague.

Na taip - nes gazieta turi daug jėgos - pakreipia reikiama kryptim mentalitetą tų, kas išmintaliteto neturi.

We are indebted to the Italians for the idea of newspapers. The title of their gazettas was, perhaps, derived from gazzera, a magpie or chatterer; or, more probably, from a farthing coin, peculiar to the city of Venice, called gazetta, which was the common price of the newspapers. Another etymologist is for deriving it from the Latin gaza, which would colloquially lengthen into gazetta, and signify a little treasury of news. The Spanish derive it from the Latin gaza, and likewise their gazatero, and our gazetteer, for a writer of the gazette and, what is peculiar to themselves, gazetista, for a lover of the gazette. [Isaac Disraeli, "Curiosities of Literature," 1835]Gazzetta It., Sp. gazeta, Fr. E. gazette; prop. the name of a Venetian coin (from gaza), so in Old English. Others derive gazette from gazza a magpie, which, it is alleged, was the emblem figured on the paper; but it does not appear on any of the oldest Venetian specimens preserved at Florence. The first newspapers appeared at Venice about the middle of the 16th century during the war with Soliman II, in the form of a written sheet, for the privilege of reading which a gazzetta (= a crazia) was paid. Hence the name was transferred to the news-sheet. [T.C. Donkin, "Etymological Dictionary of the Romance Languages" (based on Diez), 1864]GAZETTE. A paper of public intelligence and news of divers countries, first printed at Venice, about the year 1620, and so called (some say) because una gazetta, a small piece of Venetian coin, was given to buy or read it. Others derive the name from gazza, Italian for magpie, i.e. chatterer.--Trusler. A gazette was printed in France in 1631; and one in Germany in 1715. [Haydn's "Dictionary of Dates," 1857]
  
"Gazzetta of the Ionian islands, 1801. A small copper coin, worth about 3 farthings, made in Venice for the Ionian islands." -Whitney, 1911


Imkit imkit šitą gerą gazetą ir skaitykit gazietą.


Gazo!

P.S. Pranas perskaitė ir atrašė:

silpnai gazuoji!!!

Islamo enciklopedinis žodynas rašo:

"Gazavat'as - karas už tikėjimą."

Žodynas rusų kalba. Tai jo viso neperrašinėsiu. Bet arabų žodis "gazva" reiškia kova, antpuolis. Kai paskelbiamas gazavatas, tai visi kas gyvas privalo imti ginklą ir kautis. Jei to nedaro, tai jiems patiems galva nuo pečių. Čia tai bent gazas. Visi privalo kautis. Ne šiaip sau durnių volioti. Kai Mahometą išvijo iš Mekos, jis pabėgęs į Mediną paskelbę gazavatą. Iš to gazavato labai greitai išaugo kalifatas nuo Atlanto vandenyno iki Indo upės. XIX a. šiaurės Kaukazo kalniečiai paskelbė gazavatą Rusijai ir ji vos vos nežlugo. Rusai nugalėjo, bet imperijos augimas buvo sustabdytas.

"Gazi" - žmogus dalyvavęs šventajame kare už tikėjimą.  Gazi labai garbingas titulas. Jo savininkas turėjo daug privilegijų. Paskutinysis "gazi" buvo Mustafa Kemalis Paša (Atatiurkas). Jis titulą gavo 1921 metais po to kai prie Sakarijos upės sutriuškino britų kariuomenę. Po Sakarijos mūšio britai buvo išvyti iš visos dabartinės Turkijos, Armėnijos ir Azerbaidžano ir neteko Baku naftos. Vėliau Armėniją ir Azerbaidžaną privatizavo sovietai, bet jiems pavyko privatizuoti tik dėl to, kad armėnai su azeriais pradėjo karą tarpusavy.

Va taip reikia gazuoti kaip Mahometas. Jis kaip davė gazo, tai gazas iki šiol dar eina.

Apie gazą ir gazavatą paėmiau iš:

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

ИСЛАМ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ


Москва
 "Наука"
Главная редакция восточной литературы
1991

Nurašiau visą titulinį lapą. tik nenupiešiau ornamento, nes nemoku.

Komentarų nėra: