2014-09-27

Dirbkit daug


multiplikacija
1. nuorašų dauginimas.
2. filmavimas piešinių, kuriuose nuosekliai vaizduojamos judesio dalys.

Nuorašai ... neįdomu.

Nors būna ir įdomesnių.

Mazoretai VI-X šimtmečiais pridaugino nuorašų ir išplatino šį tekstą.

Multikas!

Pinigų multiplikacija – bendros pinigų masės padidėjimas apyvartoje įvykdžius pinigų emisiją (išleidus naujus pinigus).

Dabar, kai pinigai nepadengti tauriaisiais metalais valstybės gali įvykdyti pinigų emisiją. Valstybės išleisti pinigai iš karto atsiduria bankuose. Bankai juos paskolina ir paskolinti pinigai vėl atsiduria bankuose, o kartais tiesiog iš vienos sąskaitos tame pačiame banke pereina į kitą sąskaitą tame pačiame banke ir vėl bankas gali juos skolinti. Tuos pačius pinigus bankas gali tiesiog perskolinti. Toks pinigų masės augimas ir vadinamas multiplikacija.

Meluoja ir neraudonuoja.

Gazieta Tiesa, pvz, turėjo gėdos.
O Wikipedia neturi.

Jei valstybės galėtų įvykdyti pinigų emisijas, išleisti pinigus - nereikėtų joms lįsti į skolas.
multiply (v.)
mid-12c., multeplier, "to cause to become many," from Old French multiplier, mouteplier (12c.) "increase, get bigger; flourish; breed; extend, enrich," from Latin multiplicare "to increase," from multiplex (genitive multiplicis) "having many folds, many times as great in number," from comb. form of multus (see multi-) + -plex "-fold," from PIE *plek- "to plait" (see ply (v.1.)). Mathematical sense is attested from late 14c. Related: Multiplied; multiplying.
multi-
before vowels mult-, word-forming element meaning "many, many times, much," from comb. form of Latin multus "much, many," from PIE *ml-to-, from root *mel- "strong, great, numerous" (cognates: Latin melior "better," Greek mala "very, very much"). Many words that use it (multinational, etc.) are 20c. coinages.
ply (v.1)
"work with, use," late 14c., shortened form of applien "join to, apply" (see apply). The core of this is Latin plicare "to lay, fold, twist," from PIE root *plek- "to plait, twist" (cognates: Greek plekein "to plait, twine," plektos "twisted;" Latin plectere (past participle plexus) "to plait, braid, intertwine;" Old Church Slavonic plesti "to braid, plait, twist;" Gothic flahta "braid;" Old English fleax "cloth made with flax, linen").
 
Baikit:)
 
 
Multi ply - daug dirbkit.
 
English.
 
Or Yinglish?
 
Kriegščionims multiplikacijos neaiškina.
 
Ir kristijonams neaiškina.
 
Abraomas gal ne visus savo vaikus vienodai myli?
 
O gal kriegščionims paaiškino?

Komentarų nėra: