2014-12-01

Lietuvos Laisvės Sąjunga (2014)

Lietuvos Laisvės Lyga!

Lietuvos laisvės sąjunga (LLS) – 1992 m. nuo Lietuvos laisvės lygos (LLL) atskilęs Kauno padalinys, vadovaujamas Vytauto Šustausko.


Vytauto Šustausko vadovaujama Lietuvos laisvės sąjunga pakeitė pavadinimą. Ji tapo Kovotojų už Lietuvą sąjunga.

Lietuvos Laisvės Sąjunga pakeitė pavadinimą?

Nepaisydama Teisingumo ministerijos atsisakymo registruoti Lietuvos Laisvės Sąjungą, Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujama partija sieks šio pavadinimo.

Vilniaus Izaokas!

Vilnius!

Erikas Tamašauskas, 

pasiektosios Lietuvos Laisvės Sąjungos (2014) Kauno skyriaus pirmininkas.

Negi prikarksėjau?

Lietuvos laisvės sąjunga siekia tęsti Prezidento Valdo Adamkaus pradėtą Lietuvos viziją ir visuomenės kelią – „laisvas žmogus, atvira visuomenė, stipri valstybė“, kurios centre – savarankiškas ir iniciatyvus žmogus. Žmogus, kuriam tarnauja valstybė, gindama jo teises ir sudarydama sąlygas visapusiškai išskleisti asmeninius gabumus. Stipri šiuolaikinė valstybė – tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė, tai ne žmonių paklusnumas, o privati piliečių iniciatyva, paremta susitarimu, gebėjimu derinti skirtingus interesus, įsipareigojimu bendram labui.

LLS savo politinę veiklą grindžia liberalizmo principais, kylančiais iš klasikinės ir Naujųjų laikų politinės filosofijos tradicijos bei krikščioniškoje kultūroje susiformavusios asmens ir bendrojo gėrio sampratos. Individo laisvė yra pagrindinė vertybė. Tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – atsakomybė bendruomenei, savo šaliai.

Visos būdingos liberalų reformos – administracijos modernizavimas, teisinių procedūrų tobulinimas, teismų reorganizavimas, normų ir standartų kūrimas – buvo ir bus vykdomas remiantis ne revoliuciniu entuziazmu, o griežta dalykine analize ir kruopščia įstatymų leidyba. Liberalizmo idealai buvo revoliucinės eros rezultatas, bet jo laimėjimus daugiausia lėmė išlavinto praktinio proto taikymas konkrečioms idėjoms spręsti.

Lietuvos laisvės sąjunga siekia tęsti Prezidento Valdo Adamkaus pradėtą Lietuvos viziją...


Sekmadienį Kaune lankėsi dainininkas Egidijus Dragūnas. Jis dviejų vaikų globos namų auklėtiniams išdalino bilietus į gruodžio 6 dieną Kaune vyksiantį savo koncertą. Prie Kalėdinės labdaros akcijos prisidėjo Lietuvos laisvės sąjungos nariai!
Laisvė!

Tiesa?

Ne, netiesa.

- Лучше позже, чем никогда - сказала бабушка, вступая в пионеры, - pernai, vasario 7-ą, Lietuvos Genocido aukų muziejuje susirinkusius prajuokino 85-metį šventęs Antanas Terleckas.

Šitaip Saulėtekio šaltinio moteris sakė:

- Antanas Terleckas buvo labai kietas. Tokių vyrų daugiau nesutikau, gal išvis nėra.


P.S.

 2014 m. gruodžio 6 d.
Ant scenos E. Dragūnas pasikvietė politiką, buvusį Kauno merą Eriką Tamašauską, kuris greičiausiai sieks vėl grįžti į postą per pavasarį vyksiančius rinkimus. Politikas į sceną atsivedė ir kaimo kapelą, kuri sudainavo "Ąžuolai žaliuos".

Tiesa, jei tai buvo politinė reklama, tai ne itin sėkminga - per publikos švilpimą buvo sunku suprasti, ką kalba politikas.

"Aš politikoje nedalyvauju, bet man labai gerai sumokėjo", - nuo scenos kalbėjo SEL'as.

Lietuvos Laisvės Sąjunga (2014)? 
 

Komentarų nėra: