2015-04-25

Viešė teviešpatauja!

Manau, kad turime viešai, o ne slaptai, rinkti savo atstovus, todėl ir pasisakau už Viešę

- kaip laivą pavadinsi, taip jis ir plauks. 

Visiškai be juokų - iš mūsų kaupti kilus kapa sykiu su kapitalu grįžo atgalios demokratijos, kuri tėra to kapitalo valdžia, grįsta slaptumu, be kurio ji neveiktų, pavidalu.

Slaptumas trigubas: 

rinkėjų balsus skaičiuojant; 
iš nieko kuriamus pinigus paskirstant;
išrinktiesiems slaptuose klubuose a la rotary rotuojantis.

Dar dera pridėt tan kaupan kapitulos kapelioną, katram reikia griekus išpažinti, idant mūsų parklupdytojams sekti mus lengviau būtų.

Taip kad - Viešė teviešpatauja!

Veche (Russian: вече
Polish: wiec, Ukrainian: віче, Belarusian: вечаOld Church Slavonicvěšte) was a popular assembly 
in medieval Slavic (:))) countries.

In Novgorod, where the veche acquired the greatest prominence, the veche was broadly similar to the Norse thing or the Swiss Landsgemeinde.


The Landsgemeinde remains a symbol of the Swiss tradition of direct democracy.

Kuria esam gąsdinami.

Mūsų Viešę, suprantama, sykiu su valdytojais ir viešpaties dangun dangintojais - pamiršo.


Viešvilas, 

Komentarų nėra: