2013-07-23

Antrinės sąvokos

Pinigai yra skola, nes, padirbti iš nieko, "leidžiami apyvarton" juos skolinant, už palūkanas.

Tokia žaidimo "iš pinigų" pradžia.

Palūkanoms mokėti padirbami nauji pinigai, ir vėl paskolinami.

Ir t.t.

Suprantama, galop publika prasiskolina tiems, kas tokius pinigus daro ir skolina.

Kas čia dabar?

Biblija...

Dėl palūkanų pinigų kiekis eksponentiškai auga, vidutinis valiutos amžius - 39 metai.

Taip yra.

Eurokomisaras, atsakingas už finansinį programavimą, biudžetą ir kovą su sukčiavimu, sako, jog vieningo Europos bankų priežiūros ir pertvarkos mechanizmo (vadinamo Bankų sąjunga) reikia tam, kad bankų gelbėjimui iš krizinių situacijų nebūtų naudojami mokesčių mokėtojų pinigai.

Mokesčių mokėtojų pinigai...

Antrinė sąvoka.

Su prielaida, kad pinigus, kuriuos mums pinigų valdytojai kuriam laikui leido pasilaikyti, vadinsime savais.

Eurokomisaras taip pat užsiminė apie vieningą bankų pertvarkos fondą, į kurį bankai reguliariai pervedinėtų tam tikrą sumą lėšų. Jis per dešimtmetį turėtų išaugti iki 55 mlrd. eurų, kurie būtų naudojami bankų pertvarkai tuo atveju, jei nepakaktų kreditorių ir akcininkų lėšų.

55 milijardai...

Ar tie 3 trilijonai eurų - mokesčių mokėtojų pinigai?

Ne.

Tai - papildoma 3 trilijonų eurų skola ant mokesčių mokėtojais vadinamų kupros.

Tas trūkstamas milijardas, beje, yra 1/10000 (viena dešimttūkstantoji) 3 trilijonų eurų sumos dalis.

- Jeigu Lietuva prisijungtų prie Bankų sąjungos, ji įgautų daug didesnį svorį derantis dėl pertvarkymo sąlygų tada, kai mūsų šalies bankuose atsirastų kokių nors problemų, - svarstė A. Šemeta.

Nepasakė, kad derėtis reikėtų su Centru.

Apsižiūrėjom...

Su tokiu Centru, kuris Europos centriniam bankui leidžia 30 metų nesiaiškinti dėl savo veiklos.

Pasak Europos Komisijai pirmininkaujančios šalies vadovės, Bankų sąjunga yra kuriama dėl trijų pagrindinių priežasčių - norima atkurti pasitikėjimą bankais, pagerinti ir suderinti bankų priežiūros kokybę, taip pat užkirsti kelią krizėms, kylančioms dėl bankų pažeidžiamumo.

Ne trys priežastys.

Trys norai.

Trys bliakberiai.

Trys prižiūrėtojai.

Irgi trys.

Žuvėdai neturėjo baudžiavos, neturi euro ir Bankų sąjungos nenori.

Ir ygreko neturi.

Nes savo galva gyvena.

Komentarų nėra: