2013-07-21

Palemonas

Palyginau lituus su Arono lazda, o Audrius Palemoną pritaisė...

Plėšikai lietuviai ir jų žemė, pasidalyta Palemono sūnų, kaip koks pyragas.

Šaltiniai patikimi: vokiečių kilmės dvasininko (ne kokio pagonies) Henriko Latvio Livonijos kronika, Jan Długosz, katalikų hierarchas, Vaitiekus Vijūkas-Kojelavičius, vienuolis jėzuitas.

Lietuvių kalbos žodynas žino tik vieną palemoną:

palemònas sm. (2) NdŽ bot. vaistinis daugiametis palemoninių šeimos augalas (Polemonium): Palemonas mėlynasis (P. caeruleum) P, LBŽ. Pražydo gražūs palemonai rš.

Nepanoro tam 20-ties tomų žodyne lietuviai romėniška kilme prieš rusus pasididžiuot.

Palemonas pradėjo kurtis 1862 m. nutiesus Vilniaus-Kauno geležinkelio liniją dešiniajame Kauno marių (jų tada nebuvo) Nemuno krante.

Nerūpi tiem lietuviam romėniška kilmė nėkiek.

Palemone yra Vieškūnų piliakalnis.

Kur ta atmintis apie kilmingą pabėgėlį romėną Palemoną?

Visažinių anglakalbių paklauskim.

The Palemonids were a legendary dynasty of Grand Dukes of the Grand Duchy of Lithuania and Ruthenia. The legend was born in the 15th or 16th century as proof that Lithuanians and the Grand Duchy are of Roman origins.

In the chronicle, Palemon (Could be Polemon II of Pontus, which was relative to Nero), a relative of Roman Emperor Nero, escaped Rome with 500 noble families

Polemon II of Pontus.

Who served as a Roman Client King of Pontus, Colchis and Cilicia.

Pontas.

Polemon Eupator (Greek: Πολέμων Εύπάτωρ his epithet Eupator means in Greek "born of a noble father") was a Prince from Anatolia who lived in the Roman Empire in the 1st century.)

Anatolijoj pirmos monetos nukaltos, kurios galop išstūmė mūsų gintarą.

Around 50, Polemon II was attracted to the wealth and beauty of the Judean princess Julia Berenice, whom he had met in Tiberias during a visit to King Agrippa I. Berenice in turn wanted to marry Polemon II to end rumors that she and her brother were committing incest. Berenice was previously widowed in 48 when her second husband, her paternal uncle Herod of Chalcis, died. She had two sons by him, Berenicianus and Hyrcanus. Berenice however set the condition that Polemon II had to convert to Judaism, which included undergoing the rite of circumcision, before marriage. Polemon II assented, and the marriage went ahead. It did not last long however, and Berenice left Pontus with her sons and returned to the court of her brother. Polemon II abandoned Judaism and, according to the legend of Bartholomew the Apostle, he accepted Christianity, but only to become a pagan again.

Πολέμων.

Kaip?

Ar tik nebus mums Palemoną piršę gerai reikalą išmanantieji?

Tie, kurie juodą baltu geba vaizduot?

Istorijos klastojimo meistrai.

Henry Singleton

Palemon and Lavinia c.1792

The rural lovers Palemon and Lavinia appear in Thomson’s Autumn; they are adapted from the Biblical story of Ruth and Boaz. Palemon, a gentleman (?), professes his love for the country girl Lavinia, in a harvest-time setting.

The baby girl name Palemon...

3 komentarai:

audrius rašė...

Palemonas, pilėnai, pilietis mondras, piliet rankis, pilnagingas, pelningas, .... Pilėnai, mano sodas, masad, nagų pasada, nagingų polisai, .... Visur tos pačios pasakos, tie patys vardai, tie patys viešpačiai kurejai, ...
Pelmeni, koldūnai, koldavoti, magija, burtininkai, monai, mainai, ... polytimainyti, lytis mainyti, polimaina, politeka maina runką nagalingas... Su cepelinais, tai aišku, kad jiems ~80 metų ir sukurti užkišti klijais-gliukomatiniais kūno-indų kanalus, bei svaigintis tais kakuliais, su lyg degtiene, tikėjimo žodžiai ir ttt. Su tais jezujitų žurnalistais Kojelavičiais ir kitom legaliom, gerbtinom istorijom viskas aišku, nes tada dar užsakovai pasirašydavo, o dabar tik kažkokie fondai ir vši paliko monus daryti, už kurių bala žino kas stovi, tačiau per juos bile koks sąmonės daigelis prichvatizuojamas, kaip ir gintaras kadais per lombardų, žžaliavų, sylovekų(syleivų, sleivų, kūnų,..) supirkimo punktus. Kas dabar, tas ir ankščiau. Visos vertybės kažkur suplaukia mainais į sudužusių veidrodžių šukes, sugedusį syvyną uogų, stiklo šukes, pažadus, tikėjimus, tradicijas, pinigus ir kitokį niekalą, kuriuo reik atsikratyti,.... Kas tik prieš tokią sistemą, tai tą ant kryžiaus, į nėrvų skyrių, atpirkimo auka, ... Te bet kas pabando sandorius sudaręs, sutana ar dar kokia išventinimo forma praėjęs iniciacijas, kurio balsas visuomenėje bent kiek girdimas iškelti klausimus neatitinkančius universiteto, o tai yra jezuitų vardynui prieštaraujančius teiginius be leidimo...? Su kuo iškart esi tapatinamas? Ar ne Neronu pirmiausia? O gal Neronas visada gyveno paleinemuna karaliaudamas karonusu nuplaugdamas per pereigėle apsišopinti gintaru ir vėl grįždavo į savo rojaus sodą namolio iš kur valdydavo visą svietą ryma ir joresžalias...:) Įrodymai, tai akivaizdus, juk netikėti gi bukomis, aš būk omis kuniganų...:)

audrius rašė...

Palyja karo car puškos išpūsdamos kulius kaip pupas į artimus priešus kurie šalia paleižememėlės palieti šventos dangės lunkiškėse rusena kalėjimanpėdų... Kam langas kam grotas, kam pereiga už litus, kam akmeninis, o kam petrapilis, alia ir net lelininis gali būt, juk hidronimai nėmus ir kažkas juos į vardyjo, kaip ir smėlio dežes, molynes, žemynas, rasas, vandupes, lenkėjus, palemonus, ptolomejus, napaleonus, paliokus?,....

Žolės daug daugiau gali papasakot ir paliudyti, nes nėr artimesnio žmogui už žoles, kaip ir medžiui ir kitiems gamtos kurinėliams... Žydi sodai, kodai, cadai, autokadijoj gamoje toje,..

Ir užaugo pupa iki dangaus seniui įlipti susitikimui su litru ar pagal palyjas zabornas su petru...

http://lt.wikipedia.org/wiki/Er%C5%A1k%C4%97%C4%8Dia%C5%BEied%C5%BEiai

10. stengtis paveikti, įtikinti, kreipti norima kryptimi: Kai kunigui nepavyko, vieną vėlų vakarą atėjo lenkti Namiejūno liaudininkai rš. Bet lenkiamas ir nepalenkiamas, žudomas ir vis gyvas lietuvis sėjo savo sėklą P.Cvir. Nelenkęs iš anksto, kur tu ją, žmogus, suvaldysi paskui S.Čiurl. Gal tasai statumas lenkė silpnesnės valios vaikus Vaižg. Kalbėdamas apie savo tautiečius, aš švelninau jų ydas ir kiekvieną daiktą lenkiau į geresnę pusę J.Balč. Žmones, terpu savęs nesutinkančius, veda ir lenkia vienybėn A.Baran. Tolei lenk vaiką, kolei lenkiamas Kpr. Vaikas yra lenkamuoju ir mokomuoju Šts. Ir lenkė jopi savo susimilimą (paraštėje Ir pakreipė jopi savo loską) BB1Moz39,21. | Ir mane pradėjo lenkti į miegą (apėmė miegas) A.Vencl. Mane vis labiau lenkia miegas rš. | refl.: Jie galiausiai šimtais ir tūkstančiais tiesospi lenkėsi Ns1832,4.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

http://en.wikipedia.org/wiki/Polemonium

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%8F


Šalia saloj šalta po saule toks artumas šalia arti su priešais artimais... Patinka · Daugiau · Penktadienis, 17:06

Arvydas Meškauskas bet va, lietuvių kalboje : - Šalis ta Lietuva vadinas.. Patinka · Penktadienis, 17:08

Audrius Kovas Sinonimai skirtingose skirtose tai šaliai šalimais kalbėti: lietuva, rasasusija rosija, lenkija, latvija, doiče(labiau prie tėvynes, tautos), sodovija, švedija, indija, sirija, lItalija, islandija, samogetija, getas, greta britanija, škotija, šveicarija, suomija, sionija-šeina,.... Patyrinėjus kitas šalis sąsajos matyt būtų panašios kaip žemaičių lietuvos kalbose:

audrius rašė...

Jo Kubo sviečių laiptai dyvyni devynių rago galių šviečių geidimo noros po vieną kiekvienai porai dienos su nakciu kur tarp poru išgaunama banga judanti mete nuo laiko iki laiko w+M katra reikia užgrobti graban, magiškon mogilon, kuban, seredon kubo, ,,, ir persmeigti kalavijais iš kurios nagaikos runkenos naginės božės kryžiaus palaikomonos(laikyti+ranka, įnagis, ingaunas,..) eitų galios gyvatos, pagalio galo vieno širdyje kito gyvatos galo galių pražydusių žieduvija radastų krasnų ir palemonų žydrų žiedais... Kas mogiliškam grobe mago persmeigtas neroniškame cirke-kirkvėje ant pajautos slėnio alkalnių...?


http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vaizdas:Herb_Mogila.jpg&mobileaction=toggle_view_desktop


http://en.wikipedia.org/wiki/Korybut_coat_of_arms


O kas mekos magiškam kube, kur cirkas kasmetinis suplūsta? Kas kryžkalnio kape susmaigstytas guli? Kas per magija mogilija nekrofilija poilsiopolisodrumstimoatlaidai...? Kryžiuotiška ruletė, lazdų šokis, dūrys skėčiu,... ? Durys arkose užskėstos kur sekretus mesijose dalinasi magai širdies syvynų sekretus ir galias badydami nirvaniniais harpunais ir faraonų neronų kaributų variorų kulemis varpomis lazdomis pagaliais kulitais kulturingai žaizdami ruletę kieno lazda pradurs mogiloje gražiąją marija heleną ir jos gyvybinės galios pražydins sulytėjusia lito lazdą kulti per žolines žoles grudams iškulti darniai dainuojant sutartinias sodiečiams.... Kam kult, kam duonos išmaldos prašyti už cirką? Kur ta magija svajinga išgaravo? Kas puktelejo? Kur vėjas? Kur dingo arklys?... Tėvo brolį baba barė, kad čigonui ausį nupjovė, alia tvarka buvo, žmonės spynų nežinojo, dainas traukė, o valdžios ant apskrities tik seniūnas ir vienas viršaitis, bei kunigas.