2014-12-18

Sekrečiai

sekretùs, -ì adj. (4) NdŽ slaptas, slapus, neviešas.  
sekrečiaĩ adv. NdŽ.
1 sekrètas sm. (2) TrpŽ, DŽ, sèkretas (1), sẽkretas (1) NdŽ
1. M, Rtr, Vrn, Skr paslaptis: Pamotė nora, ka mas anai išduotumiam visus sẽkretus Varn. Sekretą niekaip neišdavė brš. ^ Jei nori sulaikyti sekretą, tai nesakyk pačiai LTR(Lnkv). Sèkretai numus gadina Krš.
2. DŽ kar. priešakinis stebėjimo postas.
 

 
Paradoksas: žmogus lyg ir žinomas, matomas, nes nemažai prisidėjęs prie šalies finansų sistemos, bet niekas nieko apie jį pasakyti negali. Vadovaujamasi tik spėlionėmis. Svarbiausia jų ta, kad I.Šimonytė esą yra išrinktosios prezidentės D.Grybauskaitės proteguojama valstybės tarnautoja.

Dar 2 sekretorės...

late 14c., "person entrusted with secrets," from Medieval Latin secretarius "clerk, notary, confidential officer, confidant," a title applied to various confidential officers, noun use of adjective meaning "private, secret, pertaining to private or secret matters" (compare Latin secretarium "a council-chamber, conclave, consistory"), from Latin secretum "a secret, a hidden thing" (see secret (n.)).

Meaning "person who keeps records, write letters, etc.," originally for a king, first recorded c.1400. As title of ministers presiding over executive departments of state, it is from 1590s. The word also is used in both French and English to mean "a private desk," sometimes in French form secretaire. The South African secretary bird so called (1786) in reference to its crest, which, when smooth, resembles a pen stuck over the ear. Compare Late Latin silentiarius "privy councilor, 'silentiary," from Latin silentium "a being silent."
secret (v.) 
"to keep secret" (described in OED as "obsolete"), 1590s, from secret (n.). Related: Secreted; secreting.
secret (n.) 
late 14c., from Latin secretus "set apart, withdrawn; hidden, concealed, private," past participle of secernere "to set apart, part, divide; exclude," from se- "without, apart," properly "on one's own" (see se-) + cernere "separate" (see crisis).
×sekrẽtnas, -à (sl.) adj. (4) NdŽ, Aln, sekrètnas, -à (4) Mrj, Lš žr. sekretus: Nesekretnà buvau – viską papasakojau Mrj. sekretnaĩ adv. NdŽ; ŽCh45.

Ai... 
 
:(
 
:((( 
 
2 sekretõrius, smob. (2) TrpŽ, sekrẽtorius (1) NdŽ, sekrètorius (1) NdŽ; SD334, N, M, LL222, Rtr, Š, sėkretõrius (2) K
1. darbuotojas, tvarkantis įstaigos ar asmens reikalų raštus: Liaudies teismo sekretõrius DŽ. O žvirbluku sekretoriu (dat.) galvelę sopėjo KrvD175. Ėmęs su savimi tiektai tris sekretoriùs DP150.
2. kas rašo susirinkimo protokolą.
3. sov. renkamas organizacijos vadovas: Kolūkio partinės organizacijos sekretorius rš. Jis išėjo iš partijos rajono komiteto sekretoriaus kabineto, lydimas paties sekretoriaus J.Balt.
4. atsakingas įstaigos ar organizacijos einamųjų darbų vedėjas: Mokslinis sekretõrius DŽ. Būdamas Lietuvių proletarinių poetų sąjungos sekretoriumi, Regratis nemaža nuveikė, burdamas proletarinius lietuvių rašytojus rš.
Būdamas Lietuvių proletarinių poetų sąjungos sekretoriumi!


Komentarų nėra: