2014-12-15

Kiauliška ekonomika

Elertė "Klasikos" radijas šįryt papasakojo, kad šiandien paskutinė diena buferinėje buferinėje afrikinio kiaulių maro zonoje gyvenantiems ūkininkams skersti kiaules, kad tokie gaus kompensacijas, o to nepadariusieji - bus nubausti, kad kiaules išskerdusiems Ethuwos ūkininkams Europos Sąjunga padės imti auginti avis, vištas, triušius bei galvijus.

Išeitųtaip.

Iš "Klasikos" radijuj šnekėjusio valdininko (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo)
 sužinojau, kad kiaulių problema - ne veterinarinė, bet ekonominė.

Pirmąkart girdėjau 
tai sakant atvirai.

Manot, visas kriukses buferinėj zonoj reikia skerst?

Ne.

Gruodžio 15-oji yra paskutinė diena, kada mažiau kaip 100 kiaulių auginantys ūkininkai kiaulių maro buferinėse zonose turėjo paskersti savo gyvulius kiaules.

Kas čia?

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotojas Artūras Šimkus visus augintojus įspėjo, kad po termino pabaigos VMVT vykdys kiekvienos kiaulių laikymo vietos patikrinimus, o radus nepaskerstų kiaulių gyventojams, priklausomai nuo aplinkybių, gresia nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių litų piniginės baudos.

Kam visus augintojus įspėjo, "Respublika" neparašė.

Kodėl?

Ar tikrai Mama Europa liepė mažiau kaip 100 kiaulių auginantiems ūkininkams kiaulių maro buferinėse zonose paskersti savo kiaules, o daugiau kaip 100 kiaulių auginantiems ūkininkams kiaulių maro buferinėse zonose paskersti savo kiaules neliepė?

Kas tokį ne veterinarinį, bet ekonominį paliepimą paliepė: ES valdžia, Lietuvos Krašto Vyriausybė, ar Gyvulių Ūkio valdžia?

Kad buferinė zona - iš Gruzijos atkeliavusio afrikinio kiaulių maro, "Klasikos" radijas nesakė.


Kodėl?

Afrika Gruzijoj...

Elertė  "Klasikos" radijas po to papasakojo, kad Lenkijos milijardierius ketina sujungt Lenkijos ir Vokietijos dujotakius, ir tada Ukrainai bus tiekiamos dujos iš Swinouscėje statomo suskytintų dujų terminalo.


Pierwotne brzmienie nazwy nie jest jasne, jednak ze względu na niezmienne stosowanie rodzaju żeńskiego oraz zlatynizowaną końcówkę , można przedstawić wersje: *S(ъ)vin(ьn)a lub *S(ъ)vin(ьnj)a. Językoznawca Zbigniew Babik przedstawia, iż nazwa cieśniny nie musiała odwoływać się do apelatywu 'świnia', 
lecz mógł to być przymiotnik kontynuujący praformy: *svinьjь lub *svinьn-lub *svinь

Jau antra kiaulė šįryt.

Pala pala - o kaipgi mūsų Kiaulės nugaros  "Independence"?

Išeitų, dar dvi kiaulės - ant Kiaulės nugaros (1) stovinti mūsų "Independence" vargiai lenko milijardieriaus vamzdyje pakonkuruos (2) su  Swinouscės lenkiškąja "Independencja".

Tiesiog keturkiauliškas elertiečio rytas...

Betgi patinka mums ši kiauliška ekonomika, tiesa?


Komentarų nėra: