2015-09-21

Geri gerojai

"H" - nebūta.

Taigi - geri gerojai?

Etymology

From Old French heroes, from Latin hērōs ‎(hero), from Ancient Greek ἥρως ‎(hḗrōsdemi-god, hero), from Proto-Indo-European *ser- ‎(to watch over, protect)[1][2]. Related to Latin servo ‎(protect). Replaced Old English hæleþ.

Gabūs aiškintojai: her- from ser-!

from Proto-Indo-European *ser- ‎(to watch over, protect)[1][2]. Related to Latin servo ‎(protect)

from Latin servire "be a servant, be in service, be enslaved;" figuratively "be devoted; be governed by; comply with; conform; flatter," originally "be a slave,"

...ties prasidedančia giria, kurios gyventojus Egipto graikas Ptolemėjus II a. paraidžiui vadina „Pagiritai“ su lietuviška galūne „–ai“[4].

Antikos laikais mūsų girulius Plinijus vadino giriais – hiriais (kaip žinome, garsų „g“ ir „h“ tarpusavio kaita yra tiek paplitusi, kad vien pavyzdžiai čia užimtų daugiau vietos, negu visas šis straipsnis): „...habitari ad Vistulam a Sarmatis, Venedis, Sciris, Hirris...“[7].

Girių gyventojai geruliai...

Geras:)

Komentarų nėra: