2013-03-25

Borrow Borough


 Listen.

 borrower - someone who receives something on the promise to return it or its equivalent


Su "ekvivalentu" tai čia "užlankstyta": kadangi pinigai pinga, reikia mokėti palūkanas.

Teisybė, ne visiems.

O pinigai dėl tų palūkanų ir pinga...

lender, loaner - someone who lends money or gives credit in business matters

lend (v.) 
late 14c., from Old English lænan "to lend," from læn "loan" (see loan). Cognate with Dutch lenen, Old High German lehanon, German lehnen, also verbs derived from nouns. Past tense form, with terminal -d, became the principal form in Middle English on analogy of bend, send, etc.
lènas1 [vok. Lehen]:
1. feodalizmo laikotarpiu – žemė (rečiau – pareigos, pinig. renta), senjoro duota vasalui naudotis iki gyvos galvos, vėliau – paveldėtinai;

2. mokestis, kurį vasalas mokėdavo senjorui už naudojimąsi lenu.

lènas2 [šved. län],
didžiausias Švedijos adm. terit. vienetas.

Žuvėdai...
land (n.) 
Old English land, lond, "ground, soil," also "definite portion of the earth's surface, home region of a person or a people, territory marked by political boundaries," from Proto-Germanic *landom (cf. Old Norse, Old Frisian Dutch, German, Gothic land), from PIE *lendh- "land, heath" (cf. Old Irish land, Middle Welsh llan "an open space," Welsh llan "enclosure, church," Breton lann "heath," source of French lande; Old Church Slavonic ledina "waste land, heath," Czech lada "fallow land").

Etymological evidence and Gothic use indicates the original sense was "a definite portion of the earth's surface owned by an individual or home of a nation." Meaning early extended to "solid surface of the earth," which had been the sense of the root of Modern English earth. Original sense of land in English is now mostly found under country. To take the lay of the land is a nautical expression. In the American English exclamation land's sakes (1846) land is a euphemism for Lord.
Bla bla bla...


...tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
borrow (v.) 
Old English borgian "to lend, be surety for," from Proto-Germanic *borg "pledge" (cf. Old English borg "pledge, security, bail, debt," Old Norse borga "to become bail for, guarantee," Middle Dutch borghen "to protect, guarantee," Old High German boragen "to beware of," German borgen "to borrow; to lend"), from PIE *bhergh- "to hide, protect" (see bury). Sense shifted in Old English to "borrow," apparently on the notion of collateral deposited as security for something borrowed. Related: Borrowed; borrowing.
.
borough (n.)
Old English burg, burh "a dwelling or dwellings within a fortified enclosure," from Proto-Germanic *burgs "hill fort, fortress" (cf. Old Frisian burg "castle," Old Norse borg "wall, castle," Old High German burg, buruc "fortified place, citadel," German Burg "castle," Gothic baurgs "city"), from PIE *bhrgh "high," with derivatives referring to hills, hill forts, fortified elevations (cf. Old English beorg "hill," Welsh bera "stack, pyramid," Sanskrit bhrant-, Avestan brzant- "high," Greek Pergamos, name of the citadel of Troy).

In German and Old Norse, chiefly as "fortress, castle;" in Gothic, "town, civic community." Meaning shifted in Middle English from "fortress," to "fortified town," to simply "town" (especially one possessing municipal organization or sending representatives to Parliament). In U.S. (originally Pennsylvania, 1718) often an incorporated town; in Alaska, however, it is the equivalent of a county. The Scottish form is burgh. The Old English dative singular byrig survives in many place names as -bury.
.
Birgeliai ten gyveno.

Borrow Borrow žaidė.
 Civilizacija vadinosi.

 Šitaip bus geriau?
 

Kaip ten buvo?

"Neither a borrower nor a lender be" [William Shakespeare Hamlet]

Bora Bora.

1777 m. saloje išsilaipino Džeimsas Kukas. Jis savo užrašuose salą pavadino Bola-Bola (tait. „naujagimis“), tačiau polineziečiai salą greičiausiai vadino Pora-Pora


..........................................

Пора, пора...


1 komentaras:

audrius rašė...

Čia saite cukrakalnio apie apie barą šnekėjom, kas bare su kuo barasi, kas tas baras yr ttt.:

Audrius Kovas Za bugrom varota, a lietuviškai vartai. Vartai varstosi ratu toje voroje kuri tverta ir vadinasi tvora, o kaip žinome kiekvienas v yra lygu b kalalabų maišalynėje, tad BAR yra ~ VORA, kur V yra vija, eilė, seka, o R nusako rata, apskritimą, apsupimą, aptvėrimą. V,B yra labai plačiai apimanti logines sekas, o ką jau bekalbėtį apie R, tad paprasčiau nueit į barą pasibart, nors galima ramiai in medę eitį ir instatyti bartį bičių uliams:) Redaguota · Patinka · Redaguoti · Prieš 7 val.

Audrius Kovas Ką girdėjot apie Vilkiškių kalvagubrį, kuršenų vartus, Ragainę, Bitėnus, ....? Vartuliškes vartulaukiuose, žemkalnių bugorų verinytė gamtos sutverta žemaičių supilėmis supilta...

http://wiki-de.genealogy.net/Wartulauk

Išardė raguvos kulius litus ir ištekėjo medės sieliais su lietuvių sielomis-sylomis.