2018-08-14

Vėl Esu Neadekvatus

- Ar jūs blaivas?? O jisai, šuva - ar irgi blaivas??? Tuoj patikrinsim!!
Atvažiavau Vilniun nuo to

ežero su naru lelijose,

prieš tai namo parvežęs ir pririšęs savuosius stirnos nesudraskiusius, 
bet narą lelijose 
aptikusius ir aplojusius šunis.

Pavežiau Vilniaus Tvartelin sodų keleliu į autobusą skubėjusią nešuliais nešiną 47 metus Lietuvai Tėvynei atidirbusią sodų kaimynę lituanistę, kuriai Lietuva Tėvynė už jos tą 47 metų triūsą SODRIAI atsilygino skurdo rizikos ribos didumo (ar mažumo?)  pensija.

Kaip tokiais atvejais Donelaičio pamokinti varnas medžiot ir žiemai bačkoj sūdyt, o ne galvot, šių laikų būrai, visiškai ne nuo galvojimo prakaitą nuog kaktų nubraukę,  sako:

- Yra kaip yra.
Škias.

Skant.

Fsio zakonno.

Prieš vėją nepapūsi.

Jei toks protingas - kodėl neturtingas?

Nuo darbo nebūsi bagotas, tiktai kuprotas.

Kas Ciesoriaus - Ciesoriui.

Ne piniguose laimė.

Duoda - imk, muša - bėk.

Kasdienės DUONOS DUOK mum ŠIANDIE.
Negi mes kokie DUONYLOS(!!!) (žr. www.lkz.lt)?

Gal sugrįšRasiejos Danyla?

Pašilaičiuos įspraudžiau savo Vikingų "Karavelę" tarp šiukšlių konteinerių ir germaniškuoju/torių papročiu neseniai išdygusio Užtvaro/ŠlagBaumo, neleidžiančio man įvažiuot (bet leidžiančio pėsčiom dar SlegiančiuMedžiu/ŠlagBaumu neužtvertu šaligatviu įeit) Privačia (ne Bendruomenės ir ne Viešės) Valda prie ŠlagBaumo pritaisyta lentele apskelbtan  nebelaukiančiu ratuotų viešnių ir viešnių/vyrų (www.lkz.lt žr. "viešnis") patapusio daugiabučio kieman, atsidaręs Karavelės duris (kojos ilgos) apsiaviau sportbačius (ežere negi batuotas maudysies?), nuėjau apie 50 metrų  gilyn ton Privačion Valdon (vai vai - ar nepažeidžiau Šventosios Privačios Nuosavybės???) ir pirmo aukšto balkone palikau lauknešėlį (taip sutariau telefonu su Asmeniu, turinčiu Teisėtas Teises į tą nebe ant iškištų balkių įtaisytą balkonę), grįžau atgalios tuos 50 metrų, apsukau Karavelę ir išvažiavau.

Tik netoli tenuvažiavau - dar tarpukiemių išvažiavimuose prasilenkiau su policijos automobiliu, kuris, mikliai apsisukęs, mane pavijo ir, tik man išsukus gatvėn, viauktelėjo sirena.

Sustojau.

- Esat girtas? - pasiteiravo priėjęs besišypsantis policininkas.

- O ką - panašus į girtą? - paklausiau.

- Ne, - atsakė nesiliaujantis šypsotis policininkas.

- Tai ko dabar? - paklausiau.

- Gavom pranešimą kad esat girtas ir neadekvatus, - atsakė toliau šypsodamas, - teks jums pūst į alkotesterį.

- O jūs neketinat man "kiaulę pakišt"?

- O ką - panašūs?

- Na, ne.

Pripūčiau 0,00, pasirašiau jų, policininkų, žurnale su tokiu įrašu ir atgavau savo vairuotojo pažymėjimą.

- O kodėl tokiu automobiliu

važinėjat? - mandagiai pasiteiravo besišypsantis policininkas.

- O kad man patinka, - nusišypsojau.

Atsisveikinau, sėdau Karavelėn ir adekvačiai nuvažiavau:

dešine, o ne kaire puse, kaip kad adekvačiai važiuočiau Landynėj, sustodamas prie raudonų šviesoforų (Kipre prie "šviežiai" raudono Tikri Kiprijotai važiuoja),  praleisdamas gatves pereinančius pėsčiuosius, Karavelės lempelėmis rodydamas posūkius ir visaip kitaip demonstruodamas savo adekvatumą.

Čia gi Gardeliais Sutveriotas Vilniaus Tvartas!


Komentarų nėra: