2012-12-30

Kažką matė

Sako, kadais menas ir mokslas buvo viena; sako, ir vėl taip bus.

Antikoj sakė, kad yra du menai - muzika ir matematika.

Filosofas, ne iš bačkos, bet iš europarlamento, šneka, kad matematikos egzamino nereikia, nes jam "tai tikrai dvelkia sugrįžimu į tarybinę paradigmą – mąstymą, kad ekonomika nusprendžia, ką darys žmonija, ir ko jai reikia“.

Europaradigmos europarlamentaras nemato, kažkodėl.

O jau imperatorių be drabužių - kaip jį pamatysi?

„Daug abiturientų, kurie neįstoja į valstybės finansuojamas vietas techniniuose universitetuose, vėliau stoja į mokamas vietas ten, kur pigiau, t. y. į socialinius ir humanitarinius mokslus, daugiausiai į socialinius. Ir ten „išsipučia“ studentų skaičius“.

Niekas, kažkodėl, nepasakė kad "finansuojamės" skaičiais iš tam tikro kompiuterio.

Ne iš bet kurio, iš tam tikro.

Tų skaičių ne viskam pakanka, toli gražu.

Nesimato tų skaičių judėjimo, nes mums jo nerodo.

Gal tiems nesinori, kad matytųsi?

Mokykliniuose vadovėliuose išties beveik nebeliko matematikos - sprendimo paieškos, intrigos, paslapties - užtat jie atitinka tarptautiniais žodžiais išmargintas eurodirektyvas, anksčiau Maskvos, o dabar Briuselio prisibijančių švietimo valdininkų, paveldėjusių ГорОНО tradicijas, pastangų dėka.

Mūsų maitintojas juk Briusely, geradarys...

Kas čia?

Komentarų nėra: