2013-11-22

Asmenų Lygybė

Tada, Vyriausioje rinkimų komisijoje, dama, viena iš jos narių (bent jau sėdėjusi už to paties stalo), pasakė, kad referendūmo idėja pažeidžia KONSTITUCINĮ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPĄ.

Paprašiau nurodyti Konstitucijos straipsnį.

Atsakė, kad šis KONSTITUCINIS PRINCIPAS Konstitucijoje neįrašytas, bet esąs, ir ji jį turinti, kaip Konstitucijos IŠAIŠKINIMĄ.

Juridinis asmuoorganizacija.

Koks siurpizas!

Sūrio Prizas tam, kas angliškoj Vikipedijoj ras Juridinį Asmenį.

Tai kvaili britai!

Fizinis asmuo – teisės subjektas; asmuo, kuris nėra juridinis asmuo. Tai gali būti žmogus, taip pat organizacija, neturinti juridinio asmens teisių (statuso). Senovės Romoje buvo žmonių, kurie nebuvo laikomi teisės subjektais (vergas ir jo šeimos nariai teisine prasme buvo laikomi daiktais).

Fiziniu asmeniu  žmogus gali būt (gali ir nebūt?), o JURIDINIU ASMENIU ŽMOGUS BŪT NEGALI.

Kaip matom, according to our Juris Prudence, Asmenų Lygybė grįsta tuo, kad Juridiniai Asmenys yra Pirminiai, taigi, LYGESNI TARP LYGIŲ.

Ar gali Petras susilieti su Povilu, Juozapu bei Pranu ir pavirsti Jonu?

Negali.

O Juridiniai Asmenys - gali.

Ar gali Marija bankrutuoti?

Vis dar vargsta vargšė, negali.

O Juridinis Asmuo "Marija" gali, be jokių problemų.

Tai bent Juris Prudence!

Ar tik ne dėl šito šitaip?

Ar ne dėl šito?

O šitai - ne dėl to paties?

Juridiniai Asmenys - LYGESNI UŽ JIEMS LYGIUS Fizinius Asmenis, nes ŽMOGUS TEBĖRA WERGANIZACIJOS WERGAS - ORGANIZACIJOS ORGANAS.

Vargonai!

Komentarų nėra: