2012-02-03

Teleportacija


Kinijos mokslininkai pagerino kvantinės teleportacijos rekordą - jiems šį procesą pavyko įvykdyti 10 mylių (16km) atstumu, teigiama moksliniame žurnale "Nature Photonics" publikuotame straipsnyje. Lyginant su ankstesniais pasiekimais, tai yra didžiulis šuolis.

Nors procesas yra įvardijamas kaip teleportacija, realiai medžiaga nėra perkeliama iš vienos vietos į kitą. Vietoj to, iš vieno objekto į kitą yra perkeliama kvantinė būsena. Būtina šio vyksmo sąlyga - objektai (fotonai, jonai ar kokios nors kitos elementariosios dalelės) turi būti tarpusavyje susieti kvantiškai.

Pirmieji teleportacijos eksperimentai buvo atliekami naudojant lazerio spindulius. Kai daleles pavyksta susieti viena su kita, jos tarytum fiziškai sujungiamos tarpusavyje - tai reiškia, kad jei vienas objektas yra kaip nors keičiamas, lygiai tos pačios manipuliacijos atsikartoja ir su jo "porininku". Einšteinas tokį reiškinį yra netgi pavadinęs "šiurpiu poveikiu per atstumą".

Pamanykit, dešimt mylių...

Galiu papasakot prieš vos ne keturiasdešimt metų įvykusį sėkmingą eksperimentą, kokius penkiasdešimt kartų didesniu atstumu.

Suprantama, kaip kad kinai aiškina, kad jų procesas tik įvardijamas kaip teleportacija, būta išlygų ir tada.

Susitarkim dėl sąvokų.

Yra sakančių, kad televizorius tėra lietuviškas toliveizorius.

Nuneigti sunku - veizėt galima toli.

tele-
comb. form meaning "far, far off," from Gk. tele-, combining form of tele "far off, afar, at or to a distance," related to teleos (gen. telos) "end, goal, result, consummation, perfection," lit. "completion of a cycle," from PIE *kwel-es- (cf. Skt. caramah "the last," Bret. pell "far off," Welsh pellaf "uttermost"), from base *kwel- (see cycle).

Prirašyta daug, o šitai ir nepasakyta.

vision
late 13c., "something seen in the imagination or in the supernatural," from Anglo-Fr. visioun, O.Fr. vision, from L. visionem (nom. visio) "act of seeing, sight, thing seen," from pp. stem of videre "to see," from PIE base *weid- "to know, to see" (cf. Skt. veda "I know;" Avestan vaeda "I know;" Gk. oida, Doric woida "I know," idein "to see;" O.Ir. fis "vision," find "white," i.e. "clearly seen," fiuss "knowledge;" Welsh gwyn, Gaulish vindos, Breton gwenn "white;" Goth., O.Swed., O.E. witan "to know;" Goth. weitan "to see;" Eng. wise, Ger. wissen "to know;" Lith. vysti "to see;" Bulg. vidya "I see;" Pol. widzieć "to see," wiedzieć "to know;" Rus. videt' "to see," vest' "news," O.Russ. vedat' "to know"). The meaning "sense of sight" is first recorded late 15c. Meaning "statesman-like foresight, political sagacity" is attested from 1926.

Toliveizorius.

pòrtas sm. (1) Š, TrpŽ; SD1133 uostas.

port (1)
"harbor," O.E. port "harbor, haven," reinforced by O.Fr. port, both O.E. and O.Fr. from L. portus "port, harbor," originally "entrance, passage," from PIE *prtu- "a going, a passage," from base *per- "to lead, pass over" (cf. Skt. parayati "carries over;" Gk. poros "journey, passage, way," peirein "to pierce, run through;" L. porta "gate, door," portare "passage," peritus "experienced;" Avestan peretush "passage, ford, bridge;" Armenian hordan "go forward;" Welsh rhyd "ford;" O.C.S. pariti "fly;" O.E. faran "to go, journey," O.N. fjörðr "inlet, estuary"). Meaning "left side of a ship" is attested from 1540s, from notion of "the side facing the harbor" (when a ship is docked). It replaced larboard in common usage to avoid confusion with starboard; officially so by Admiralty order of 1844 and U.S. Navy Department notice of 1846. Figurative sense "place of refuge" is attested from early 15c.; phrase any port in a storm first recorded 1749

From base *per-

Tebūnie šitaip:

pérgas sm. (3) J, Š, Vlkv, Šn, Nm, per̃gas (4) NdŽ; Q289, R262, [K] eldija, luotas: Ties Gardinu sėdęs ant pergų, rengėsi leistis Nemunu žemyn V.Piet. Su pérgu tai ne su valčia – greit galima apvirsti Btg. Pergas ąžuolo PrLXVII39. Pergẽlis nuplaukė, irklelis nuskendo JD520.

1 péreiga sf. (1)
6. scom. perėjūnas: Užejo kokis péreiga ir paėmė dziegorių nuog sienos Rod. Pirkinėja vaistų iš žmonių pereigų rš. Tu páreiga viso svieto J. Tokiam pereigai svieto seklyčioj per gerai A.Vencl. Šitas žmogus daug kur buvęs – tai tikras svieto péreiga Brt. Geriau nesusidėk su tuo svieto péreiga Vlkv.

Po antro kurso VU MIF'e mus šešeris už gerą mokymąsi ištrėmė Piterin, tenykščian universitetan, 1973-iais.

Teleportacija gi įvyko 1974-ais metais.

Tam Petrapily, bendrabučio, kuris buvo ir tebėr Vaikų gatvėj šitoj saloj, kambary, tų metų gruodžio 31 dieną apie 21 valandą bešnekučiuojant su likimo draugu, kažkuriam šovė galvon mintis Naujus Metus sutikt Vilniuj.

Teleportacijos idėją skubiai paskleidėm likusiems likimo broliams ir dar plačiau, kviesdami prisijungti prie eksperimento, bet daugiau niekas reikiamon kvanktinėn būsenon neįpuolė.

Gal todėl kitiems pergiškumo pristigo, kad jų tarpe tik mes tebuvom irkluotojai?

Beje, jei teleportacija vyko iš ten ir jau žinot kur, ką tada reikštų deportacija?

Taigi, dviese išbėgom ton Vaikiškon Kunigundos gatvėn ir, kaip tikri pereigos, kitoj Vidutinio prospekto pusėj, ties užrašu an tvoros "Маша! Я тебя люблю!" iškart pagavom taksi.

- Жми! - sušukom taksistui vienu balsu, paaiškinę, kokian eksperimentan jisai papuolė.

Taksistas iškart pasiekė reikiamą būseną ir šitokiom vežėčiom vėju nušvilpėm snieguotom Piterio gatvėm Pulkovo oro portan.

Mat, apie 22 valandą buvo vokiškai kažkodėl pasivadinusio Oro Laivyno reisas Vilniun.

Bilietų, suprantama, tokia proga buvo, šauniųjų Pulkovo damų, supratusių reikalo svarbą - Naujieji Metai juk - dėka juos gavom ir su tų pačių žaviųjų šaunuolių pagalba paspėjom įsibortuoti dideliam tokių pačių pulke stovinčian, jau su susėdusiais keleiviais ir beužkaukiančian oro pergan, dar valandėlė su trupučiu - ir mes jau išeinam iš Vilniaus oro porto, praktiškai baigę toliportavimosi eksperimentą.

Vilnius Maskvos laiku tada gyveno.

Vilnietį taksistą nebebuvo prasmės skubinti, ir jis už rublį atvežė mus Gedimino aikštėn, kuri dabar Katedros aikšte vadinama.

O ten Naujametė eglė stovėjo, prie jos atsidūrėm likus ketvirčiui valandos iki Naujųjų, sutikom linksmas/us vilnietes/čius grupiokes/us, o tos/tie šampano turėjo.

Kaip patys suprantat, kinų mokslininkai visiškai teisūs sakydami, kad toliportavimuisi kvanktinė būsena yra itin svarbi.

Ta proga istorija apie Gediminą.

Kooperatorių laikais, prie Gorbačiovo, pažinojau vieną jų - Gediminą, gyvenusį Tilto gatvėj netoli Gedimino aikštės.

Pas jį iš Rusijos platybių atsitoliportavo kitas to judėjimo dalyvis ir, Vilniaus oro porte įsėdęs taksin, pasakė:

- Улица Тилто.

- Поближе к Оперному или к Гедимино?

- К Гедимину.

Atvažiavęs sakė Gediminui:

- Ну ты знаменит!

Gedimino miestas!

1 komentaras:

Zenonas rašė...

Beje, Einšteinas kvantinio teleportavimo nesuprato ir nepripažino, nes kertasi su jo paviešintu draudimu. Jis yra uždraudęs bet kam keliauti greičiau už šviesą. Jie (žydai) ir prie jų prisiplakę (Plankas lyg ne žydas?) visi mėgėjai ką nors kam nors ar net visiems uždrausti. Draudimai ir draudimai - lyg dievai, prekiaujantys rojaus obuoliukais. Niekas ir neragautų, jei nebūtų uždrausti - per smulkūs ir rūgštūs. Nebent nėščiai Ievai patiko. Heizenbergas uždraudė tiksliai ką nors pamatuoti. Plankas gi uždraudė turėt vienoje piniginėje daugiau nei du banknotus su tuo pačiu (kvantiniu) numeriu. Na vis geriau - bent du, o tai centriniai bankai pasodintų iš karto, jei du vienodais numeriais banknotai būtų vienoje piniginėje. Kokie jie vis tik niekįšai: amžiams uždraudė. O tai gal jau būtume keliavę po tolimas žvaigždes. O dabar - kol nuskrisime - bus jos jau užgesę. Bet pasirodo - kinai nepaiso draudimų - ir jiems niekas ?) negresia. Bet lietuviai bailiai - niekada nepažeis įstatymų (dėsnių) - o būtų puiku. Mane anekdotas apie Gediminą-įžymybę užveda atsakyt panašioje tonacijoje.