2013-10-27

Luotynai

1 luõtas sm. (2) Rmč, Sn, lúotas (1) Nd; SD7, [K], Kos48 iš medžio išskobtas laivelis, valtis: Su luotù plauk par upį J. Kai prijojo Nemunėlį, vieni ėjo ten, kur luotais irstė žilas kaip obelis senelis Kulvys V.Krėv. Su tokiu luotu tai nei per balą nepersiirsi Drsk. Pastačiau luotelį ant marių kraštelio LTR(Vv). Lúotą turi kiekvienas žvejys Vrb. Vis vien, ar luotù, ar valtim, bet plaukti plauksim Kin. Sėdos in lúoto ir nuvažiav[o] ežeran žuvių gaudyt Lz. Regėt, nerado [žuvų], lúotas neapskendęs Rtn. Sustojo laivas, Jonas, nuleidęs nuo laivo mažą luotelį, plaukė prie krašto ir ketino bėgti atnešt tą žiedą BsPIII25. Atsiir bernelis par šias jūres mares su marguoju luoteliu JD870. Vienam duosiu vario luotą, antram duosiu aukso irklą JV307. Ir išvydo du luotu, stovinčiu prieg ežero DP287.

2 luõtas
scom. (2) Brt tinginys: Da kad gera pati, o kad koks luõtas, tai ir po visam Graž. Argi tokiem luõtam po gužynes valkiotis! Dkš.

luotẽlis
sm. (2); LTII437 bot. dvilūpio žiedvainikio dalis, laivelis (carina): Dobilo luotelis bukas rš. Tetirvės luotelis tamsiai raudonas rš.

Luotas – iš vientiso medžio kamieno išskobtas laivelis. Europoje luotai žinomi nuo mezolito laikų (VIII-V tūkst. pr. m. e.), seniausias rastas Nyderlandų teritorijoje.

Tikim, be įrodymų.

Savo senų luotų neturim, bet turim neabejotinai X a. slavų luoto fotografiją.

Dlubanka swidnica.

Net Gūglės vertėjas pastėro nuo šitokios žilos senovės.

1 duõbti, -ia, -ė tr. K, dúobti K; R
1. caus. dubti 1: Ką čia duobì minkštimą, nori per nagus gauti Mrj. ║ kasti, rausti: Šuva duobia – kas nors mirs (priet.) Trgn.
2. skobti, skaptuoti: Žmogus, medį akmeniu beduobdamas, pastebėjo, jog medis įkaista Mš. Vedega greičiau dúobti lovys, nekaip kirviu Š. Klumpdirbis dúobė, kol išdúobė sau klumpius J. Brolis dúobia šulus kubilui J.

Ar tik nebus senovės slavai savo dlubanką išsiduobę?

O gal iš senovės olandų, kurie iš Nyderlandų, jąją kažikaip įgijo?

Kas nežino?

He's a real NeitherMan,
Sitting in his NeitherLand... 

O ką jiems daryt?

Beldžias ir į mūsų duris, ir sėkmingai.

luõtininkas, -ė smob. (1) BŽ231 kas iriasi luotu, valtininkas.

Vakar Vilniaus meras Artūras Zuokas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Italijos Latinos provincijos vadovais. Į pietus nuo Romos išilgai jūros nusidriekusios provincijos miestai norėtų užmegzti artimus kontaktus ir su kitomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis, informavo Vilniaus miesto savivaldybės spaudos tarnyba.

Valio!

Tik kad ne vakar, o prieš 12 metų mūsų amžinasis meras Izaokas ... oi, ką aš čia ... amžinojo miesto Romos apylinkėse Šiaurės Atėnų Jeruzalės meras Zuokas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Italijos Latinos provincijos vadovais.

Lotynai!

Kurie iš Lacijaus.

Ladino.

Rimta.

Latin (n.)
"the language of the (ancient) Romans," Old English latin, from Latin latinium (see Latin (adj.)). The more common form in Old English was læden, from Vulgar Latin *ladinum, probably influenced by Old English leoden "language."

Vulgar Latin...probably influenced by Old English...

Probably.

Gal ir atgims.

Kas gi, vis tik, ta Latinos provincija?

Latina (it. Latina) – miestas Lacijuje , miestą įkurė Benito Mussolini 1932 m. birželio 30 d. kaip Littoria, kai buvo nudrenuotos pelkėtos žemės šiose vietose.

Kas per vardas - Littoria?

littorio m (feminine littoria, masculine plural littori, feminine plural littorie)
lictorial

lictorial (comparative more lictorial, superlative most lictorial)
Of or pertaining to a lictor

lictor (plural lictors)
An officer in ancient Rome, attendant on a consul or magistrate, who bore the fasces and was responsible for punishing criminals.

Ba!

Rimtai buvo Benito Mussolini nusiteikęs!

Na gerai, miestas naujas, provincija nauja, betgi žemės tai senos...

The Province of Latina (Italian: Provincia di Latina) is a province in the Lazio region of Italy. Its capital is the city of Latina.

Lazio, he he...

Latin (adj.)
Old English latin, from Latin Latinus "belonging to Latium," the region of Italy around Rome, possibly from PIE root *stela- "to spread, extend," with a sense of "flat country" (as opposed to the mountainous district of the Sabines), or from a prehistoric non-IE language. The Latin adjective also was used of the Roman language and people.

The province of Latina was founded on December 18, 1934, encompassing mainly the dried areas of the Agro Pontino previously part of the province of Rome.

Encompassing mainly the dried areas of the Agro Pontino...

Pontas.

Ponto palios
.

Kaip be luotų ten išsiversi?

Kas ten tokie irias luoteliu, spirias kartimi po tuo dideliu nugriuvusiu medžiu, ciucę kažinkam įsisodinę?

Paliavotojai, Ponto dabar jau paliose...

Luotynai.

Kaimiečiai.

Pagonys.

Išsiskaptavo sau luotelį: scapha  - valtis...

Gal vežas pilną luotą pripaliavotų ančių ar zuikių ilgaausių TymoRymo turgelin - gal jie nori pažiūrėt, kaip rinka reaguos?

Gal oikonomikos diplominį darbą rašo?

Į tokį pasiūlymą turėtų reaguot:

Pilnas luotas - a lot!

lot (n.) 
Old English hlot "object (anything from dice to straw, but often a chip of wood with a name inscribed on it) used to determine someone's share," also "what falls to a person by lot," from Proto-Germanic *khlutom (cf. Old Norse hlutr "lot, share," Old Frisian hlot "lot," Old Saxon hlot, Middle Dutch, Dutch lot, Old High German hluz "share of land," German Los; Old English hleotan "to cast lots, to foretell"), of unknown origin.
... of unknown origin...

Iš tų luotynų daug ko gali susilaukt...

O gal čia - ladinų išradimas, a?

The object was placed with others in a receptacle, which was shaken, the winner being the one that fell out first. Hence, to cast lots. In some cases the lots were drawn by hand. The word was adopted from Germanic into the Romanic languages (cf. lottery, lotto). Meaning "choice resulting from the casting of lots" first attested c.1200.

Shake it!

“Veido” šaltinių teigimu, kartu su sostinės galva, kaitria Italijos saule mėgaujasi ir grupė Vilniaus verslininkų.

Miestelėnai.

Mero A.Zuoko jachta
, be kita ko, taip pat stovi viename Italijos uostų. Taigi, matyt, po dalykinių susitikimų su Italijos politikais ir verslininkais, sostinės meras galės dar ir pasiplaukioti jachta su lietuviais verslininkais.

Be kita ko...

Prieš kurį laiką Vilniaus meras A.Zuokas leido laiką egzotiškuose kraštuose su bendrovės “Vilniaus prekyba” vadovais. Tiesa, tuomet meras sakė, “atsitiktinai besimaudydamas jūroje” susitikęs Lietuvos verslininkus.

Понтит, наверняка.

Nors...

Ko tik, bebūdamas meru, nesutiksi egzotiškuose (:)) kraštuose, “atsitiktinai besimaudydamas jūroje”.

O jachta turi bures, nereikia kartimi irtis lyg kokiam luotynui su luotu.

Burės, burtai vėjų...

Komentarų nėra: