2013-11-06

Nusidėjėlių buožinyčia

Šįryt LRT „Klasikos" radijo bangomis, kaip ir kasryt, prabilęs Vatikano radijas, pranešė, jog pontifikas Pranciškus Bažnyčią  pavadino Nusidėjėlių bažnyčia.

Sakė, kad jon sukviesti nusidėjėliai, ir visi joje turi savo vaidmenis.

Net pastėrau.

Tikrai: 

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie Tikėjimo išpažinimo tvirtinimą, jog Bažnyčia yra šventa. Šis Bažnyčios požymis buvo įspaustas jau pirmųjų krikščionių sąmonėje, kurie vadindavosi paprasčiausiai „šventaisiais“, nes buvo įsitikinę, kad Dievo, Šventosios Dvasios veikimas pašventina Bažnyčią.

Tačiau kuria prasme, – klausė popiežius, – Bažnyčia yra šventa, jei matome, kad istorinė Bažnyčia amžių bėgyje patyrė tiek sunkumų, problemų, tamsių momentų? Kaip gali būti šventa Bažnyčia, kuri sudaryta iš žmogiškų būtybių, iš nusidėjėlių. Vyrai nusidėjėliai, moterys nusidėjėlės, kunigai nusidėjėliai, vienuolės nusidėjėlės, vyskupai nusidėjėliai, kardinolai nusidėjėliai, popiežius nusidėjėlis...Visi tokie. Kaip gali būti šventa tokia Bažnyčia?

Vatikano radijas šįryt sakė, jog Vakarams, vienok, negražu buožėmis=ginklais prekiauti.

Kad Jogailosatliktas Lietuvos krikštas", skirtingai nuo trumpalaikio krikščionybės periodo Mindaugo valdymo laikais buvo nebegrįžtamas, ir šalis galutinai pasuko vesternizacijos keliu, Vatikano radijas šįryt nesakė.

Ir kryžiuočių nevadino krikšto atlikėjais Vatikano radijas šįryt.

Apie žygius nešnekėjo.

nusidė́jėlis, smob. (1) J kas nusikaltęs, nusidėjęs, nusikaltėlis: Aš neatėjau šaukti į atgailą teisiųjų, bet nusidėjėlių SkvLuk5,32. Džiaugiasi kaip nusidėjėlis, sunkią nuodėmę atleistas J.Jabl.

Dabar jau visi nusidėjėliai, sako Vatikano radijas ir pontifikas Pranciškus.

Gal kas nusidėti padėjo?

Ar ne todėl, kad su šituo susidėjo?

Atgailaut dabar reikia, tik ar šitaip:

óžį (óžius) vèsti [pardúoti, tur̃gun] eiti išpažinties: Kriaučius šiandieną, mačiau, vẽdė óžį KlvrŽ. Sūnau, vèsk óžius pardúot, Velykos ateina Zr. Ryt ožiukùs vèsme tur̃gun Zr.
 
Gal šitaip?

Komentarų nėra: