2008-05-01

Maistas brangsta

Control oil and you control nations; control food and you control the people; control money and you control the world.

Henry Kissinger

Kadangi dabartiniai pinigai sukuriami iš nieko - centriniai bankai juos paprasčiausiai pagamina (didžiąją dalį vien kompiuterio pagalba) ir skolina už palūkanas, tai toms palūkanoms mokėti reikia papildomų pinigų, kuriuos tie darbštuoliai centriniai bankai vėl padirba paspaudę kompiuterio klaviatūrą. Ir vėl paskolina, žinoma, už palūkanas. Tokiu būdu pinigų masė didėja eksponentiškai.

Atliekamą apsukrių žmonių sukauptą pinigų masę pinigų valdytojai iki šiol sėkmingai nusavindavo akcijų biržose. Bet pastaruoju metu ten lošėjų, kaip žinot, stinga. Akcijų kursas kyla tik todėl, kad pinigų turintys tiki, kad po jų biržon akcijų pirkti ateis kiti tokie patys su dar daugiau pinigų, todėl akcijų kainos kils. Tada pirmieji išloš. Šito tikėjimo neliko, todėl biržose lošėjų pristigo. Tada pinigus valdantieji nusprendė supirkti tai, kas žmonėms tikrai reikalinga - maistą, energiją. Jung­ti­nės Tau­tos ir Eu­ro­pos Są­jun­ga teisingai pastebėjo kad maisto kainos pakilo. Tik kukliai nutylėjo tikrąją to priežastį, kurią ką tik nurodžiau. Tie pareigūnai, šnekantys Jung­ti­nių Tau­tų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vardu, nutyli esminę aplinkybę: grūdų kainos dvigubai pakilo rekordinio derliaus metais.

O giluminė prognozuojamo (greičiau - programuojamo) skurdo priežastis - išsigimusi finansinė sistema. Šalutinis to, kad toks scenarijus buvo programuojamas, įrodymas - JAV Federalinių rezervų banko propaguojama "grynoji infliacija" - be maisto ir energetikos kainų.

Lietuvos valdžiai derėtų atsakyti į tokį klausimą: kaip šitame brangstančio maisto fone atrodo dirvonuojantys Lietuvos laukai ir Lietuvos įsipareigojimas Europos Sąjungai nedidinti pasėlių plotų? O Kė­dai­nių kraš­to ūki­nin­kas Auš­rys Ma­ci­jaus­kas, pastebėjęs kad bioeta­no­liui ga­min­ti skir­tų kvie­čių, kviet­ru­gių plo­tai kol kas su­da­ro la­bai men­ką pa­sau­lio kul­tū­ri­nių pa­sė­lių da­lį, to­dėl tik­rai ne­ga­li bū­ti „pa­sau­li­nio ba­do“ prie­žas­tis, yra gerokai įžvalgesnis už Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Arba Europos Komisijos pareigūnai tiesiog meluoja europiečiams, taip tarnaudami tikriesiems Europos valdovams - tiems, kurie valdo Europos Centrinį Banką. Taip patvirtindami buvusiojo Anglijos premjero Benjamin Disraeli žodžius: The world is governed by very different personages to what is imagined by those who are not behind the scenes. Pasaulį valdo visai ne tie asmenys, kuriuos mato žiūrintieji scenon.

Prisiminkim, ką darė didieji pasaulio bankai, gelbėdami jų vadovaujamą finansų pasaulį:

Kai finansų rinkų autoritetai savo kalbomis ramino panikuojančius investuotojus, FED ėmėsi kitokios taktikos ir finansų sistemai suteikė 47,25 mlrd. dolerių, o tai didžiausias įnašas per pastaruosius šešerius metus.

JAV Federalinis Rezervų bankas, bandydamas sumažinti nuogąstavimus dėl pasaulinės kreditų krizės, pasiūlys bankams 20 mlrd. dolerių, praneša BBC. Pirmadienį vykęs aukcionas buvo pirmasis plano, dėl kurio sutarė penki centriniai bankai, įskaitant Anglijos banką ir Europos centrinį banką, žingsnis.

Centriniai bankai tikisi, kad aukcionas paskatins mažmeninius bankus ir investavimo kompanijas mieliau vieni kitiems skolinti.

Centriniai bankai planuoja mažmeniniams bankams pasiūlyti dar daugiau nei 100 mlrd. dolerių paskolomis po to, kai paaiškės, ar sumažintos palūkanų normos neturi įtakos tarpbankinėms paskoloms.

Kreditų krizė - pasaulinė, o pasaulyje akcijos pigiausios per 30 metų:

Pasaulio akcijų rinkos 2007 metais patyrė sparčiausią kritimą nuo 2000 metų ir dabar yra pigiausios per 30 pastarųjų metų, praneša naujienų agentūra „Bloomberg“.

FED siūlo bankams milžiniškas sumas sumažintomis palūkanomis, nuo jo neatsilieka ECB:

Ketvirtadienį centrinis bankas paskolino rekordinius 94,841 mlrd. eurų.

Ši Europos centrinio banko skola yra didžiausia kada nors suteikta paskola. Anksčiau bankas buvo paskolinęs 69 mlrd. dolerių, po tragiškų įvykių 2001 metų rugsėjo 11 dienos.

Europos centrinis bankas taip pat atliko precedento neturintį žingsnį. Jis pasižadėjo Europos bankams skolinti tiek pinigų kiek šiems prireiks. Taip bankas stengiasi sumažinti artėjančią kreditų rinkos krizę, kuri iš JAV jau išsiplėtė po visą pasaulį.

Didžiosios pasaulio valstybės nusekė Europos centrinio banko pėdomis ir užsimojo padėti savo šalių bankinėms sistemoms išgyventi kapitalo rinkose kilusį sąmyšį. Rinkai išsigandus galimos krizės nemaža dalis investuotojų suskubs atsimti lėšas, o bankai gali pritrūkti laisvų pinigų.

JAV Federaline rezervų sistema vadinamas centrinis bankas, siekdamas padėti šalies komerciniams bankams, „įleido" į savo šalies bankinę sistemą 24 mlrd. dolerių.

Centrinis Kanados bankas išplatino pranešimą, kad jis, siekdamas išlaikyti šalies finansinį stabilumą, pasižada paskolinti bankams pinigų ir išlaikyti likvidumą rinkoje.

Centrinis Japonijos bankas, dėl tų pačių priežasčių, paskolino šalies bankams 1 trilijoną jenų (8,45 mlrd. dolerių).

Australijos rezervų bankas atpirkimo (REPO) sandoriais išleido į pinigų rinką 4,95 mlrd. Australijos dolerių (4,2 mlrd. dolerių).

Pietų Korėjos centrinis bankas taip pat pareiškė, kad yra pasiruošęs padėti šalies komerciniams bankams.

Pagalba finansinėms rinkoms įžengė į naują etapą, kai Europos Centrinis bankas (ECB) pirmadienį paskelbė, jog nuo šiandien siūlo 348,6 mlrd. EUR mažesnėmis palūkanomis nei rinkoje. Tai yra dar vienas bandymas įveikti metų pabaigos likvidumo krizę.

Žinom, kad akcijų rinkos nepakilo, o maistas, anot Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, pabrango todėl, kad Žemėje daug biodegalų gaminta.

Tai kurgi nusėdo šitos milžiniškos pinigų sumos?


Pinigai yra skola

Paul Grignon filmas apie pinigų prigimtį, istoriją ir dabartį - angliškai, rusiškai.

Monai

  1. Bankai turi įstatymu įtvirtintą monopolinę teisę leisti apyvarton pinigus.

Kitos įmonės tokios teisės neturi.

  1. Bankai nemoka pelno mokesčio nuo emituojamos pinigų sumos, nors ta suma jie padidina savo turtą.

Bet kokia kita įmonė savo turtą padidina legaliomis, vadinasi, apmokestintomis lėšomis.

  1. Bankai pinigus leidžia apyvarton skolindami juos už palūkanas.

Tai yra slepiama nuo visuomenės. Lengvai tuo įsitikinsite apklausę savo pažįstamus. Netgi ekonomiką studijavę žmonės nežino kaip bankai leidžia pinigus apyvarton arba žino, kaip tai daroma, bet šito nesako. Paprastai sakoma taip: bankas padarė tokio dydžio emisiją, bankas išleido apyvarton tokią sumą.

  1. Anksčiau, popierinių pinigų laikais, buvo sudaromas įspūdis kad popierinių pinigų spausdinama tiek, kiek banko saugyklose yra aukso ir kitokių vertybių.

Tai iliuzijai palaikyti banko saugyklose buvo laikomas tam tikras aukso kiekis, kad sunerimę dėl popierinių pinigų vertės žmonės galėtų juos pakeisti į deklaruojamos popierinių pinigų vertės aukso kiekį. Paskui paaiškėjo, kad popierinių pinigų prispausdinta daug daugiau negu yra vertas bankų turimas auksas, ir vadinamojo Aukso standarto 1971 metais buvo oficialiai atsisakyta. Derėtų pasakyti, kad oficialiai to Aukso standarto buvo atsisakyta todėl, kad iš tikrųjų jis jau nebegaliojo - jo nebebuvo laikomasi (išeitų, neoficialiai = iš tikrųjų? verta susimąstyti apie visuomenės žodyną!).

  1. Dabar, elektroninių pinigų laikais, sudaromas įspūdis, kad tų elektroninių pinigų suma lygi popierinių ir metalinių pinigų bendram kiekiui.

Tuo tarpu elektroninių pinigų daroma tiek, kiek bankai nusprendžia esant reikalinga padaryti. Popierinių ir metalinių pinigų padaroma tiek, kad nesutriktų tokių pinigų cirkuliacija. Vadinasi, banko saugyklose laikoma tam tikra popierėlių atsarga, kad, kilus visuomenėje nerimui, nerimaujantys visuomenės nariai galėtų savo elektroninius pinigus pakeisti „patikimesniais” popieriniais pinigais.

  1. Naujus pinigus bankai padaro iš nieko.

Šitai irgi nesakoma visuomenei.

Spaudos straipsniais ir bankų pranešimais visuomenėje stengiamasi sudaryti įspūdį kad:

- pinigai yra padengti kokiomis nors vertybėmis, nors seniai taip nebėra;

- pinigai yra padengti esamomis prekėmis, nors visi puikiai suprantame kas nutiktų, jei, tarkime, pasaulio visuomenė už visus esančius apyvartoje JAV dolerius bandytų pirkti JAV prekes.

  1. Sudaromas įspūdis kad pinigai yra vertės matas.

Tai netiesa, nes matu mes vadiname nekintančius dydžius – tarkime, atstumą matuojame kilometrais, myliomis, varstais, kurių tarpusavio santykiai nekinta, tuo tarpu pinigų - valiutų - vertė kitų valiutų atžvilgiu kinta.

  1. Sudaromas įspūdis kad bankai žiūri, kiek paaugo ekonomika, ir tokia suma padidina pinigų kiekį.

Tai netiesa: ar teko girdėti kad bankas sakytų – ekonomikai sumažėjus, iš apyvartos išimta tokia-tai pinigų suma?