2016-11-26

„Saulė“ Lietuvos (kariuomenės)

Tegul Saulė Lietuvos tamsumas prašalina...

Kada
tai buvo!

Dabar viskas kitaip!
Kalbant apie pačius parodos eksponatus, buvo pristatyta technikos pažiba „Saulė“, Lietuvos kariuomenės savaeigė haubica PzH2000.
„Šį ginklą Lietuva įsigijo iš Vokietijos ir šiuo metu jų turi 16. „Savaeigė haubica yra labai svarbi Lietuvos kariuomenei, nes jos galimybės tikrai didžiulės. „Saulė“ gali išsviesti šovinį net 40 kilometrų atstumu. Šios mašinos veikimo technologija yra sukurta taip, kad paleidus 6 šovinius, jie vienu metu pataiko į tą patį tašką ir tokių būdu sugriauna didžiulį plotą.“, – sake Lietuvos karininkas, grandinis Povilas Rubinas.

Baikit!


`JAV pražiopsojo Arktį?

Aliaską kadaise nusipirko, iš Rusijos.

Rusija dabar turi 40 galingų ledlaužių, JAV - 2.
Štai - didžiausias pasaulyje atominis.
Putin's Arctic ambitions


2016-11-25

Pensijos Izraely, Lietuvoj ir Norvegijoj


Pensions in Israel consist of a state pension system and a private pension system which employees are legally required to participate in and that is supervised and regulated by the government.

The state pension system is administered by Bituah Leumi (National Insurance Institute). All residents aged 18 or older are required by law to pay insurance contributions to Bituach Leumi as part of the Old Age Insurance system.[1]

As per a 2008 law, all salaried employees not covered by collectively-bargained pension plans between employers and labor unions are legally required to have private pension funds to which they and their employers must contribute to.[5] Israel is planning to expand this law to cover independent contractors and the self-employed.[6]

Israel’s limited welfare policy and high dependence on private pensions has led to elderly poverty rates that are the highest in the developed world, according to a Taub Center for Social Policy Studies in Israel brief released on Wednesday.
Izraeliečių pensininkai - skurdžiai tame pačiame EBPO, kuriam mes žemes, esą, įsipareigojom parduot stodami į ES, patys į tą EBPO ligšiol neįstoję. (kai įstosim - aplenksim Izraelį pagal pensijų skurduma ar naplenksim - kaip manot?)

Kaip patinka?

Privatūs pensijų fondai...

Kurie pensininkų pinigus atspėkit kur investavo.

Nagi!

Į "patikimus" valstybių vertybinius popierius investuoti dėl neigiamos grąžos nebėra prasmės.

Lietuviška gi vidutinė senatvės pensija 2015-jų metų pabaigoje buvo trečia nuo galo ES.

60-ta vieta.

1-ma vieta - Norvegijai.
Suraskit privačius pensijų fondus Norvegijoj!

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (VŽS) kandidatu į finansų ministrus pristatomas Stasys Jakeliūnas 
nusiteikęs esmingai pertvarkyti antros pakopos pensijų kaupimo sistemą.

Į Seimą išrinktas ekonomistas jau anksčiau, dar būdamas premjero Algirdo Butkevičiaus patarėju, išsakė griežtą kritiką II pakopos pensijų fondams. Jei taptų finansų ministru, p. Jakeliūnas turi numatęs keletą gairių, kaip turi būti pertvarkoma pensijų kaupimo privačiuose fonduose sistema.

„Tai specifinė labai sritis, ilgalaikiai produktai ir ilgalaikės sistemos, paprasčiausiai Lietuvoje nedaug žmonių, kurie visumą suvokia ir kurie galėtų adekvačiai priimti sprendimus. Politikoje tokių žmonių tikrai nėra daug“, – sako potencialus finansų ministras.

Kandidatas į finansų ministrus kaip principinę įvardina nuostatą, kad II pakopos pensijų fondų dalyviais turi būti „mažiau žmonių“.
„Tie, kurie pajėgūs įvertinti tas rizikas ir galėtų finansuoti kaupimą patys. Valstybės dalyvavimas – ar per „Sodros“ biudžetą, ar per valstybės biudžetą – galėtų būti, bet daugiau netiesioginis – ar per neapmokestinamą pajamų dydį, ar per kitą mechanizmą, o tiesioginis finansavimas iš „Sodros“ ar iš valstybės biudžeto neturėtų būti tęsiamas“, – įsitikinęs p. Jakeliūnas.

Jis taip pat mano, kad antros ir trečios pakopos pensijų fondai turėtų būti sujungti, nes finansinės rizikos prasme šie fondai yra tapatūs.

Ministru netapo.

P.S. Prieš 3 metus:

Varšuva siekia, kad antrosios pakopos pensijų fondai neturėtų būti privatūs. Maža to, jau dabar žmonės agituojami 3 procentus uždirbtų pinigų patikėti ne fondams, o valstybinei socialinio draudimo įmonei ZUS.Tigrai nususo

Baltijos tigrais buvo vadinamos valstybės kaip EstijaLatvija* ir Lietuva. To pagrindas – spartus ekonominis augimas 1990–2006 m.
Augimą skatino mokesčių mažinimas, liberali politika, investicijos iš Skandinavijos.
Pavadinimas yra aliuzija į kitas sparčiai ekonomiškai besivystančias valstybes Azijos tigrai (Pietryčių Azija, taip pat Keltų tigraiAirija*).

Finansinės krizės sužeisti Baltijos tigrai stojasi ant kojų.

Baltijos tigrai sugrįžo, bet 2007-ųjų laikus galime pamiršti.


Baltijos tigras virto nususiu katinu. Kas kaltas?

Apie mus čia.

Čia

tilps
ir
Mokslų Akademija, ir Ekonomikos Institutas, ir Privatizacijos
Institutas ir Stalkeris Matematikos Institute, juolab MILIJARDAS!!!
* :((

** :(((
2016-11-24

Politinis gaisras

Fire in Haifa, Israel.

Padegėjas turėjo politinių motyvų:

Kas praskolino Lietuvą?

Google:
Lietuvą praskolino ...*

Ai ai...

O kas Lietuvai paskolino?

Maža kas.
In April 2015, PIMCO announced the hire of former Federal Reserve Chairman, Dr. Ben Bernanke as a Senior Advisor, following in the footsteps of predecessor Federal Reserve (see Nr 2) Chairman, Alan Greenspan.
Skola:)))
Skola:((.
Skola.
Skola:)))
Ant kalno mūrai!

Išmokim 
skolų
ekonomiką
greitai!!!**
Nustebot?
Prizą skolų čempionui!
Sveikinimai vicečempionui!

Kas galėjo šito
tikėtis iš Lietuvos banko?

Synoikos!

* Konservatoriai linkę dalintis atsakomybę santykiu 10:20:

"... Turime prisiminti, kad 2020 m., kai vyks kiti Seimo rinkimai ir kai švęsime nepriklausomybės trisdešimtmetį, taip pat atžymėsime ir dvidešimtmetį, kai įvairiose valdžiose nuo pat 1990 m. valdžioje buvo mūsų kolegos socialdemokratai. 20 metų iš 30-ies", - sako A. Kubilius.

Taigi, socialdemokratų kolegoms konservatoriams lieka 30 - 20 = 10 metų.

** Ar paaiškintas jame moksleiviams skolnikams neigiamų palūkanų KAI
KAM

prasmingumas beigi teisėtumas?


Žiūrim į Aziją

Verslo guru žino, ką daryti:
A.Atkisono nuomone reikia pareiti nuo „kainos“ prie „vertės“ ir pradėti žvalgytis į Azijos rinką, nes anot jo, ji atneštų daugiau pajamų Lietuvos ekonomikai.

Azija :(((
Bet kad Aziją mums Rusija užstoja...


Kremlius apie Lietuvą

Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Propagandinių technikų atpažinimo metodologijos sukūrimas ir taikymas“ (sutarties Nr. REP-5/2015). 
Siūlau perskaityti.


2016-11-23

Jonui Basanavičiui - 165

Šiandien.
Bet kas tai prisimena Kariuomenės dieną
Marš marš 
tra ta ta
laikais?

Kariuomenės diena šiandien

Ginsimės.
Ginklu.

Taip jau nutiko, kad per tūkstantmečius toji šalis traukėsi, užleisdama vietą tiems, kurie nugalėdavo ne per galią (pergalė), o klasta ir apgaule (palyginkit: angliškai pergalė - victory, victim - auka, o tos pačios šaknies žodis victual reiškia – tiekti maistą, maitintis). Toji šalis gynėsi (jų ginklų, ginkluotės vardas akivaizdžiai rodo kad jie buvo skirti gintis) nuo antrųjų, kurių ginklai, ginkluotė buvo skirti kitkam – užpulti, skriausti, plėšti (weapon – ginklas, wept, weep – verkti, kraujuoti).

Prigimtinėje pasaulėžiūroje karyba yra gynybinė o ne grobiamoji.

Vytis.
„Vyčio paramos fondas“ pranešė skelbiantis konkursą dėl Vyčio skulptūros Lukiškių aikštėje.

„Vyčio paramos fondo“ atstovas Vilius Kavaliauskas BNS sakė, kad konkursą organizacija skelbia, nes ilgiau delsti, pasak jo, negalima, kad skulptūrą būtų spėta pastatyti iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 2018 metais.

Vilius Kavaliauskas, Lietuva:
Žydų kariai dalyvavo 1918-1920-jų Lietuvos atvadavime, rašo Vilius Kavaliauskas.

Pokario, po II pasaulinio karo, Lietuvos partizanų (kovojusių prieš Stalino laikų SSSR) tarpe žydų ... nebebuvo.

O sovietinių partizanų (kovojusių prieš Hitlerio Vokietiją) tarpe jų buvo, ir nemažai.

Kas gi pasikeitė per porą dešimtmečių?

Lietuvoje gimęs ir kūdikystėje nuo nacių slapstytas žydas Kama Ginkas jaučiasi kaltas prieš lietuvius, kad žydai su gėlėmis sutiko Raudonąją armiją, nors ir mano, kad tuo metu Raudonoji armija buvo vienintelė galimybė žydams išsigelbėti.


Č.Iškauskas. 16-oji lietuviškoji divizija: J.Stalinas nepasitikėjo lietuviais...

Pagal žydų kiekį tai buvo ir pati žydiškiausia divizija visoje Raudonojoje armijoje:

3720 (36,3 %) lietuvių
3064 (29 %) rusų
2973 (29 %) žydų
492 (4,8 %) kitų tautybių žmonės.

Šitaip pasikeitė per kiek daugiau negu porą I-jį ir II-jį pasaulinius karus skyrusių dešimtmečių kariniai Lietuvos žydų ir lietuvių santykiai.

2012: Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė naują dekretą dėl Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, išryškindama takoskyrą* tarp dviejų režimų ir įtraukdama naują narį iš Jungtinių Valstijų Holokausto memorialo muziejaus.

Kariuomenės diena šiandien.

* Gal tikrai tą takoskyrą įvertins?

Daugiau nei 300 tūkst. buvo ištremti į Sibirą ir įkalinti sovietų valdžios. Jie išsibarstė Sibiro lageriuose po įvairius Sovietų Sąjungos kampelius. Tiksliai nėra žinoma, kiek ištremtųjų grįžo į Lietuvą. Yra duomenų, kad 1956–1960 metais iš tremties buvo paleista 63 tūkst. tremtinių, o lageriuose žuvo apie 35 proc. kalinių. Vidutiniškai tremtyje, lageriuose ir kalėjimuose žmonės dažniausiai praleisdavo iki dešimt metų. Dar beveik 300 tūkst. Lietuvos piliečių, daugiausia žydai, tapo karo ir vokiečių okupacijos aukomis.


2016-11-22

Chinese aircraft carrier Liaoning

Chinese aircraft carrier Liaoning.
Liaoning (16Chinese辽宁舰pinyinLiáoníng Jiàn) is the first aircraft carrier commissioned into the People's Liberation Army Navy Surface Force. It is classified as a training ship, intended to allow the Navy to practice with carrier usage.

Originally laid down as the Admiral Kuznetsov class multirole aircraft carrier Riga for the Soviet Navy, she was launched on December 4, 1988, and renamed Varyag in 1990.[5] The stripped hulk was purchased in 1998 by the People's Republic of China and towed to Dalian shipyard in northeast China. After being completely rebuilt and undergoing sea trials, the ship was commissioned into the People's Liberation Army Navy (PLAN) as Liaoning with the class name Type 001 on September 25, 2012. In November 2016, the political commissar of the Liaoning, Senior Captain Li Dongyou, stated that the Liaoning was combat ready. [6]

The ship was laid down as Riga at Shipyard 444 (now Mykolaiv South) in Mykolaiv, Ukraine, on December 6, 1985.[11][12] Design work was undertaken by the Nevskoye Planning and Design Bureau.[13] Launched on December 4, 1988, the carrier was renamed Varyag in late 1990, after the famous cruiser.

Construction ceased by 1992, with the ship structurally complete but without electronics. With the dissolution of the Soviet Union, ownership was transferred to Ukraine; the ship was laid up, unmaintained. Ukraine immediately began searching for possible customers, and made overtures to China, which sent a high-level expert delegation in 1992. Although the delegation made a positive report on the condition of the ship, recommending a purchase, the Beijing leadership declined because of the international diplomatic situation at the time. Nevertheless, the People's Liberation Army Navy did not lose interest, and four years later took an independent initiative for a commercial purchase.[14]

In April 1998, Ukrainian Trade Minister Roman Shpek announced the winning bid of US$20 million from Chong Lot Travel Agency, a Hong Kong-based company, which proposed to tow Varyag out of the Black Sea, through the Suez Canal and around southern Asia to Macau, where the ship would be moored and converted into a floating hotel and casino, similar to the Kiev in Tianjin and Minsk at Minsk World in Shenzhen.[12] Before the auction was closed, officials in Macau had warned Chong Lot that it would not be permitted to berth Varyag in the harbor. Chong Lot is owned by Chin Luck Holdings Company of Hong Kong. The sale of the carrier was successfully closed in 1998.[15]
Varyag under tow in the Bosphorus through İstanbulAN-124 veža NATO

AN-124
Как Ан-124 «Руслан» стал одним из главных перевозчиков альянса
Kiev intends to leave the Ukraine-Russia-NATO SALIS program on the use of An-124 transport planes, the CEO of the Ukrainian aircraft maker said Wednesday.

KIEV (Sputnik) — Kiev intends to leave the trilateral Ukraine-Russia-NATO Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) program on the use of An-124 transport planes in the Alliance's interests, the CEO of the Ukrainian aircraft maker Antonov Airlines, Oleksandr Gritsenko, said Wednesday.

"We will participate [in the program] with the Russian company until December 31, and beginning January 1 we will carry out work to operate independently," Gritsenko told journalists.

The SALIS program started in 2006, and involves Ukraine's Antonov Airlines* and Russia's** Volga-Dnepr Airlines, the world's largest operators of Antonov An-124 planes.

* Kazokas
** Vadinasi, 10 metų NATO krovinius vežiojo Rusijos kompanija:

В ноябре французская пресса сообщила о том, что в 2015 году две трети перевозок в интересах Минобороны Пятой республики были выполнены на российских и украинских самолетах Ан-124 «Руслан».

Когда в декабре 1982 года опытный Ан-124 впервые оторвался от земли, будущее самого грузоподъемного военно-транспортного самолета планеты выглядело вполне определенным: огромные и непрерывно работающие механизмы советской экономики и Вооруженных сил СССР требовали все больших транспортных возможностей, и вопрос заключался только в одном: хватит СССР и его союзникам нескольких десятков таких машин или их число перевалит за сотню?

К моменту распада СССР построили 38 серийных «Русланов» (все — по заказу ВВС), из которых России достались 33. Очень быстро выяснилось, что такой грузовой потенциал ВВС просто не нужен — и в первой половине 1990-х годов большую часть принадлежавших военным «Русланов» сдали на хранение.

Но в авиационном руководстве уже зрело понимание того, что у самолета есть международные коммерческие перспективы.

17 сентября 1991 года, после получения первого Ан-124, в Великобритании было зарегистрировано совместное предприятие компаний «Волга-Днепр» и Heavy-Lift Cargo Airlines, получившее название HeavyLift-VolgaDnepr. Предприятие предназначалось для продвижения услуг по перевозке грузов с помощью самолета Ан-124-100 «Руслан» на международном рынке.
Drastiška turtinė nelygybė

Drastiška turtinė nelygybė nėra suderinama su demokratija, nes ilgainiui tas 1 proc. pajungia sau ir politinę sistemą. Išeina uždaras ratas, nes politinė sistema pradeda dar labiau turtinti tą 1proc., parduodama jam įstatymus, dereguliuodama arba suteikdama jiems mokestines privilegijas. Ant didelės nelygybės pamatų neįmanoma pastatyti darnios visuomenės. Nelygybės visuomenė veiks geto principu, kai turtingieji statysis didžiules tvoras, atsitverdami nuo varguomenės, kurią laikys pavojinga.

Didžiausia nelygybė yra anglosaksiškame pasaulyje, ir tai – neatsitiktinis dalykas. Nes neoliberalios reformos, susijusios su finansų sektoriaus dereguliavimu, mokesčių turtingiesiems mažinimu, „lašėjimo“ (trickle down) teorijos (duokime turtingiesiems daugiau pinigų, ir jie jais galbūt pasidalins) propagavimu, – veda prie didelės ir nepateisinamos nelygybės. Politinėje scenoje dabar vykstantys dalykai atspindi visuomenės nepasitenkinimą tais procesais. Neoliberalizmas išsisėmė, ir tai suvokia vis daugiau intelektualų.

Kažkada buvo normalu, kad vadovas uždirba 20 kartų daugiau už paprastą darbuotoją, o dabar atotrūkis didžiosiose korporacijose pasiekė 300 kartų. Ar tai – pelnytas atlygis, ar daugiau – sugebėjimo pajungti sistemą savo naudai padarinys? Atsakymas – akivaizdus.

Tie, kurie sako, kad pasauliui reikia didesnės lygybės, dažnai pašiepiami kaip marksistai-leninistai. Bet klausimas turi būti keliamas visai kitu pjūviu: turime kovoti su nepateisinamu turtėjimu ir nepateisinamu skurdu. Pasaulyje daugėja tiek nepateisinamo turto, tiek nepateisinamo skurdo.

– O kai „gelbėtojai“ problemų neišspręs? Sulauksime revoliucijų?

– Jei gelbėtojai bus tokio tipo, kaip „drakonas mirė – tegyvuoja drakonas“, tai ves tik prie dar didesnio visuomenės susvetimėjimo, nepasitikėjimo valdžios institucijomis ir kitų dalykų, kurie dažnai baigiasi revoliucijomis.

– Akivaizdu, kad euro zonai reikia ekonominės paradigmos pokyčio. Nes tai – vienintelis pasaulio regionas, kuris dar tik vos pasiekė ikikrizinį pajamų lygį. Juolab turint galvoje, kad krizė prasidėjo anaiptol ne Europoje. Reikia keisti „diržų veržimosi“ paradigmą, nes tai yra savęs naikinimo procesas. Galima susiveržti biudžetą, bet tokiu atveju skolos ir BVP santykis šaus į viršų, ir „diržų veržimasis“ sugriaus ekonomiką. Europos pavyzdys liudijo, kad krizę pavyko suvaldyti tik dramatiškomis ir „nekonvencinėmis“ ECB priemonėmis.

Apie tai, kaip veikia ekonomika, praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje buvo žinoma net geriau nei dabar. O viena iš nuėjimo į aklavietę priežasčių kaip tik ir buvo neoliberalizmo doktrina, kurta vadinamosios Čikagos mokyklos ir politiškai išbandyta Ronaldo Reagano, Margaret Thatcher bei jų imitatorių epochoje.

Neoliberalizmas a priori atmeta prielaidą, kad finansų sektorius gali tapti per didelis ir siurbti iš ekonomikos gyvastį, kartu būdamas vienas didžiausių nelygybės katalizatorių. Po Antrojo pasaulinio karo finansų sektorius turėjo infrastruktūrinį statusą ir buvo griežtai reguliuojamas, ribojant kredito augimo tempus.

Tačiau ilgainiui šis sektorius tapo ekonominio pasaulio – ypač anglosaksiškojo – avangardu su visomis iš to plaukiančiomis pasekmėmis: milžinišku visuomenės įsiskolinimu, dažnėjančiomis ir didėjančiomis finansų krizėmis, iš kurių didžiausia – dabartinė. Šitie dalykai nėra atsitiktiniai.
Beje...

Getas – atskiras ar izoliuotas miesto rajonas ar gyvenvietė, kurioje atskirai leidžiama gyventi tautinėms ar kultūrinėms mažumoms.

Pirmuosius getus XVI a. įsteigė ItalijaIspanija ir Portugalija, vėliau Vokietija apgyvendinti iki tol klajojusiems žydams. 

Geto pavadinimas kilo pagal Venecijos* rajoną, kuriame 1516 m. apsigyveno žydų bendruomenė (it. ghetto nuovo – „Naujoji liejykla“). 

* Venecijos** pirklys
** Mūsų grašis
irgi iš ten:)