2016-11-19

Anglijos augselių iššūkis valstiečiams

Auksinis Anglijos jaunimas pasišaipė iš valstiečių:

Auksinis Anglijos jaunimas iš tikrųjų turi prabangias mašinas, šešiaženkles pinigų sumas banko sąskaitoje ir, be abejo, gali gauti ką panorėję (kol kas).

Tuo galima įsitikinti pažvelgus į Anglijos auksinio jaunimo socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą 
„Richkidsuk1“.

Visai neseniai šioje paskyroje buvo publikuota nuotrauka, kurioje akivaizdžiai pasišaipyta iš prekybos centre „Primark“ apsipirkinėjančių žmonių. Jaunieji turtinguoliai tokius žmones prilygino valstiečiams.

Ar priimat šitų pezėtojų iššūkį, valstiečiai?

Triumph and NATO

The S-400 Triumph
Турция закупит у России С-400
Triumph
Neišmano teisybės.

Tai kas!Pagrindinis ekonomikos dėsnis

Tame pačiame interviu, P. Harlow paklaustas, kas labiausiai pelnosi iš susiklosčiusios ekonominės situacijos, W. Buffettas davė trumpą ir tiesų atsakymą: „Turtingieji. Tokie kaip aš.“
Vienas turtingiausių pasaulio žmonių: iš ekonominės situacijos labiausiai pelnosi turtingieji

Tai bent paslaptis...

Mt 25, 14–30 Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi"

Pakartoto Įstatymo (hebr. דברים dvarim - „žodžiai“: štai žodžiai, kuriais Mozė kreipėsi į Izraelį ir t.t) knyga:

Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų 
(28:12-14)

Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.
(23:20)

Kai VIEŠPATS bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys.
(15:6)


Palūkanų era
pasibaigė
2016-11-18

Зекам - ZEC

Tik į vieną pusę sovietmečiu nežiūrėjau, tik į vieną pusę ir dabar nežiūriu.

Mane pradžioj stebino tai, kad nemažai pažįstamų, sovietmečiu nedrįsę nė prasižioti samprotavimais apie socializmo-kapitalizmo palyginimus, dabar antirusais išvirto.

Bet nebesistebiu.

Nes, paprasčiausiai, prisitaikėliai buvo, tokiais ir liko.

Bet tai, kad šitaip greit pamiršim "perestroikos", Sąjūdžio, atvedusio į šiandieną, idėjas - laisvą žodį, laisvą mintį, ūkinę laisvę - ir iš buvusiųjų daugmaž klusnių "kovotojų prieš pasaulinį kapitalizmą" virsime negalvojančiais "kovotojais prieš viską, kas rusiška" - nesitikėjau.

Dievaž.

Pragyvenau Rusijoj bent 5 metus - gali būti, kad geriau ją (gal ir buvusiąją, nebe šiandieninę) žinau pažįstu, negu daugelis Lietuvos rusų.

Bet nemanau, kad buvusioji taip jau labai skirtųsi nuo dabartinės.

Kiekviena šalis turi savo sielą, ir stuburą turi.

Tie du dalykai nekeičiami lyg automobilio ratai.

Kam tokia įžanga?

Naujiena?
Komentarus paskaitykit.

Manot,
žygis atšauktas?

Ne, nemanau.
Tik ne viskas
taip jau paprasta.
Tiesa?
:)

Зэкам
--- ZEC*.

Kaip sakė profesorius - kas galėtų paneigti tikimybę, kad šis ginklas (ZEC) sumaniai nutaikytas šalin, kuri, kaip kai kas sakė tada Pitery, vadinasi dabar Rusija, bet nedaug tetrūko, kad būtų vadinusis Lietuva...

Šis ginklas gerai nutaikytas.
* Net keista**, kad šitaip Boni ir Klaido istoriją besistengiantis atkartoti dienraštis nepasirūpino pareklamuoti garbiųjų mokslininkų 
sukurtą bitcoin'ų konkurentą/antipodą zek'ą (ZEC)***:
būtent konkurentą/antipodą - juk garbiųjų mokslininkų kūrinio transakcijos anoniminės, o anonimo Satoshi Nakamoto sukurtojo bitcoin'o transakcijos viešos.

** Nieko keisto -
toks jau vaidmuo
mums projektuojamas:)

*** Зекам
о ZEC - бывают ли секретные переводы без секретов, которых кто-то знает?

Lietuvos Respublikos piliečio prievolė domėtis

E-laišką gavau šiandien, šitokios laikmečio bangos (Gūglės vertėjas lietuviškai neišverčia:(():


Informuojame, kad Jūsų 2015-04-30 pateiktas 2015 metų mokestinio laikotarpio Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms (forma FR0512, Nr. 5.22-30-3-GE-160290, toliau - Prašymas) neįvykdytas dėl šios (-ių) priežasties (-čių):
  • Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas privalėjote, bet iki įstatyme nustatyto termino nepateikėte mokestinio laikotarpio metinės pajamų deklaracijos.
Prašome šiuo el. pašto adresu neatsakyti. Kaip EDS pakeisti savo el. pašto adresą, sužinosite čia. Teisingai nurodę savo kontaktinius duomenis ir nustatymus, gausite pranešimus apie pateiktas deklaracijas ar kitus dokumentus, priminimus pateikti deklaraciją.


Savarankiškai aktualią informaciją VMI administruojamų mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.Taip pat šiais telefonais informuokite, jei pranešime nurodyto Prašymo neteikėte.

Paskambinau telefonu 1882 (mokamu, pagal mano telefono operatoriaus įkainius, mat, telefonas +370 5 255 3190 neveikė) .

Sužinojau, kad VMI nepervedė 2% Gyventojų pajamų mokesčio remdamasi tuo, kad VGTU buhalterija 2015-tais metais neteisingai apskaičiavo mano pajamų mokestį ir tą kelių eurų nepriemoką aš sumokėjau po 2016 05 01 - po mėnesio vasarą, kai, pildydamas pajamų deklaraciją (kuri man, VGTU dėstytojui, nebūtina ir nereikalinga, bet kandidatui į Seimą būtina) tą nepriemoką pastebėjau.

Šitaip VMI pasielgė pagal LR Finansų ministro (Ingridos Šimonytės - taip )
įsakymą 2012 02 07 Nr. 1K-046, nes aš tą man nė kiek nebūtiną (pakol VGTU buhalterija nebuvo suklydusi) pajamų mokesčio deklaraciją pateikiau po gegužės 1 dienos.

Ir, nors tą pajamų mokesčio deklaraciją pateikiau teprabėgus mėnesiui po būtinosios (pakartosiu -  todėl būtinosios, kad mano darbdavio buhalterija suklydo) gegužės 1-sios dienos ir nepriemoką sumokėjau (nes - šito tai nepamirši - balotiravausi į LR Seimą Antakalnio apygardoje Nr 3, kurioje rinkimus laimėjo ši pati Ingrida Šimonytė, kuriai tam laimėjimui, ne taip kaip man, pralaimėjėliui, nė nereikėjo ateit į TV debatus*) už mėnesio, 2%  Gyventojų pajamų mokesčio VMI nebeperves, remdamasi tuo pačiu LR Finansų ministrės (Ingridos Šimonytės) įsakymu 2012 02 07 Nr. 1K-046 (išeitų, jau ir личную неприязнь испытываю:)))**.

Žinoma - juk diržus tada, 2012-tais,
tebeveržėm ir tebeveržiam:)

Dar sužinojau, kad mokesčių administravimo įstatymo 40 straipsnyje, yra mano prievolė domėtis, ar nenutiko mokesčių nepriemoka, ar, pvz., mano darbdavio buhalterija nebus neteisingai apskaičiavusi ir sumokėjusi mano pajamų mokestį.

Kai pasiteiravau, ar VMI įsivaizduoja, kad visi Lietuvos Respublikos dirbantieji iki einamųjų metų gegužės 1-sios dienos privalo skambinti į VMI ir domėtis, ar darbdavio buhalterija teisingai apskaičiavo ir sumokėjo dirbančiojo mokesčius, geležinių nervų pašnekovė iš VMI atsakė, jog skambinti nebūtina - dar galima atvykti į VMI arba prisijungti prie VMI e-būdu.

Padėkojau.

Ji man gražios dienos palinkėjo.

* Jau sakiau, kad išties nusibodo būti idiotu, kuriuo mane/mus daro mano/mūsų valstybė.***

** Šaunuolė LR finansų ministrė:)
Tiesa?
Užsienio pagalbos dėl "Snoro" beveik ir nereikėjo ...

(:(((()
Tie lenkai ...

*** Kai buvau...

Kai buvau biznierius, ėmė ir nuskaičiavo tiesiai iš sąskaitos, banke, mokesčių inspekcija trente mille baudos už neva laiku nesumokėtą muito mokestį. Mat, premjeras Gediminas Vagnorius buvo paskelbęs žiaurią akciją. Laksčiau muitinėn, radau savo įmonės bylą už kitų bylų spintoj užkritusią, o joje - muitinės viršininko leidimą sumokėti tuos muito mokesčius atidėtu, regis, dvigubai ilgesniu terminu (buvo toks potvarkis tuomet). Vėl laksčiau, daugsyk, kol geroji valdžia mano įmonės pinigus tai įmonei grąžino, greit grąžino, gal po 3 mėnesių. Juokingiausia, kad tas pasigestasis muito mokestis pinigų neteisėto pasisavinimo metu jau buvo sumokėtas, ir mokesčių inspekcija tai žinojo - ji "nudrožė" tik baudą už nelaiku (net pora savaičių vėliau! - tiek laiko neva vėlavau) sumokėtą mokestį; tame ir slypėjo Gedimino Rūsčiojo akcijos žiaurumo užmanymas.**** 

Jokių delspinigių ar atsiprašymų, žinoma kad nesulaukiau.

Nes tokiais atvejais valdžia virsta Tėvyne, kurią reikia mylėti ir ginti.

Bet ne atvirkščiai. 

**** Kolegai papasakojau šias dvi mokestines istorijas, o jis ir priminė:

- Mūsuose geriausia nedaryti nieko.

Kas šių laikų Lietuvoj to nežino...

Na ... nebent prancūzai.


Obama vs Linkevičius

Obama calls Russia a 'Military Superpower'.
important partner.

"Russia is an important country. It is a military superpower. It has influence in the region and it has influence around the world," Obama said at a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel in Berlin.

"And in order for us to solve many big problems around the world, it is in our interest to work with Russia and obtain their cooperation," he continued, adding that there were "some significant differences in how Russia views the world and how we view the world."

Linkevičius:
Rusija nėra supervalstybė, ji yra superproblema.

500 plus

Įstatymas dėl valstybės paramos vaikus auginančioms šeimoms, pagal kurį kiekviena šeima, susilaukusi antro ir kiekvieno kito vaiko, gauna materialinę paramą, o mažas pajamas gaunančios šeimos šią paramą gauna ir už pirmą ar tik vieną vaiką.

Lietuvoje?
Tai Lietuva dar nežuvo?

Ne, ne Lietuvoje - Lenkijoje:

(šių metų vasario 11 d. Lenkijoje buvo priimtas įstatymas dėl valstybės paramos vaikus auginančioms šeimoms, pagal kurį kiekviena šeima, susilaukusi antro ir kiekvieno kito vaiko, gauna 500 zlotų materialinę paramą, o mažas pajamas gaunančios šeimos šią paramą gauna ir už pirmą ar tik vieną vaiką. – Red.).

Lenkija
dar nepražuvo.

2016-11-17

Koziris


kõziris sm. (1) DŽ
1. kurios nors spalvos korta, kuri yra vyresnė už bet kurią kitos spalvos kortą lošime, švietalas: Kõziriais išrinkti būgnus DŽ.
2. prk. šansas, priemonė, laikoma atsargoje ginčijantis ar kovojant ir galinti nulemti pergalę.

šviẽtalas sm. (3b) Š, NdŽ, DŽ1, Trk, (1) DŽ, NdŽ
1. žr. švietalai 1: Švietalo sandarumas yra menkesnis už oro sandarumą J.Jabl.
2. Rtr, KŽ papuošalas, pašvitas: Šviesties gerai, ale iš kur tims švietaláms tiek piningų gauti? Krš. Ji nemėgo nė dirbtinių švietalų, nė įvairiai išrašytų baldų ir indų rš.
3. pasipuošimas: Šviẽtalas bus pasišvietimas, drabužiais apsidarymas J.
4. scompuošeiva: Išeina Tverų šviẽtalas Tv. prk.: Mūsų karvė visų karvių šviẽtalas, t. y. labai graži J.
5. Š, GK1938,105, DŽ, KŽ vyresnės rūšies korta, kertanti visų kitų rūšių visas kortas koziris: Ir vėl tas pats šviẽtalas! Trk. Nieko netrukus, mano būgnų karalius užmušė lapų karalių, nes manasis buvo trupu, arba švietalu M.Valanč. Iš vynų ir reikėjo vaikščioti, kolei švietalų neatėmei rš. Lošimas su švietalaĩs BŽ204. Šviẽtalus išleisti BŽ480. Nukirsti aukštesniu šviẽtalu NdŽ.
6. prkšansas, galimybė, argumentas: Įsitikinęs, jog šitokiu būdu iš jos nieko nepeši, jis paleido į darbą savo paskutinį švietalą rš.

trump

The English word trump derives from trionfi, a type of 15th-century Italian playing cards, from the Latin triumphus "triumph, victory procession", ultimately (via Etruscan) from Greek θρίαμβος, the term for a hymn to Dionysus sung in processions in his honour.
Trionfi was the 15th-century card game for which tarot cards were designed. Trionfi were a fifth suit in the card game which acted as permanent trumps. Still in the 15th century, the French game triomphe (Spanish triunfo) used four suits one of which was randomly selected as trumps. It was this game that became extremely popular in Western Europe in the 16th century and is ancestral to many modern card games.
Metė kozirį, ir triumfuoja?


triumph (n.) 


late 14c., "success in battle, conquest," also "spiritual victory" and "a procession celebrating victory in war," from Old French triumphe (12c., Modern French triomphe), from Latin triumphus "an achievement, a success; celebratory procession for a victorious general or admiral," from Old Latin triumpus, probably via Etruscan from Greek thriambos "hymn to Dionysus," a loan-word from a pre-Hellenic language.
Tram pam pam, tram pam pam ...
Donaldas Trampas gimė 1946 m. birželio 14 d. Niujorke. Jis buvo ketvirtasis Niujorko nekilnojamojo turto rinkos magnato Fredo Trampo vaikas. Kai D. Trampui buvo 13 metų, dėl netinkamo elgesio mokykloje tėvas jį išsiuntė mokytis į karo akademiją. Vėliau Donaldas mokėsi Vartono verslo mokykloje prie Pensilvanijos universiteto ir dirbo tėvo kompanijoje. 1971 m. D. Trampas perėmė kompanijos valdymą iš tėvo ir pervadino ją į „The Trump Organization“. Daugeliui kompanijai priklausančių pastatų-dangoraižių buvo suteikti Trampo kompanijos pavadinimai: Trump TowerTrump Plaza ir pan. Šių pastatų yra ne vien Niujorke, bet ir Mumbajuje, Stambule ir Filipinuose. D. Trampas vystė viešbučių ir kazino verslą, tačiau 4 kartus ši įmonė skelbė bankrotą. D. Trampas vystė veiklą pramogų versle: 1996−2015 m. jam priklausė „Miss Universe“
Miss USA“ 
ir „Miss Teen USA“ 

grožio konkursų teisės.[2] 

2016-11-16

Trumpas bus geras prezidentas

Nes, sako, nemokėjo federalinių mokesčių net dešimt metų.
Donald Trump may have been able to pay no federal income tax for more than a decade, according to a leaked partial tax return obtained by the New York Times.

Oi, ne dešimt - dvidešimt!
Savas,
tiesa,
nusprendė USA

VRK:)
Lietuvos?

Na baikit ... viskas legalu:
2016-05-12
Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šią savaitę pareiškė, kad jo mokesčių deklaracijose, kurių jis neskelbs iki šiuo metu atliekamo audito pabaigos, „nieko negalima sužinoti“.

D. Trumpas yra sakęs, kad „daug mokesčių moka tik tikri kvailiai“.

Trumpas bus geras prezidentas.
Riksbank needs to do the homework

Seniausias pasaulio centrinis bankasišleidęs popierinius pinighus 1660-aisiais,
Alfredo Nobelio fondo gelbėtojas mainaisjo vardo Riksbanko prizą už pasiekimus
ekonomikoj, irgi ketina išleisti e-pinigus.

Tai revoliucinga lygiai kaip popierinių pinigų pasirodymas prieš 300 metų, -
skelbia Riksbanko valdytojo pavaduotoja Cecilia Skingsley,
besikalbėdama su Financial Times.

- Mums reikia atlikti namų darbus, - sako ji.