2014-05-02

Kėsarių kėslai

×kiestenius (l. kieścień) sm. SD7,89 šikšninis botagas su gale pritaisytu švino ar geležies gabalėliu.

kiesýtis, kiẽsosi, kiẽsėsi K; R, MŽ = kėsytis: Kuršaitis rašė kiesaus, kiesiaus, kiesytis, nes jis nemokėjo atskirti dvibalsio ie nuo vienbalsio ė K.Būg.
.
pasikiesýti K = pasikėsyti.
.
užkíesti intr. KII296 užkietėti: Užkietusįjį faraoną su visu kario pulku mariosu ... paskandinai Mž103.
◊ širdìs užkíeto pasidarė nejautrus, abejingas: Širdis faraono užkieto Ch2Moz7,13. Jo širdis esti užkietusi MT174. 

užkíetusią šìrdį turė́ti būti nejautriam: Viena dalis žmonių kaip ir užkietusią širdį tur BPI246.
.
Кеса́рия (также Кейса́рия; ивр. קֵיסָרְיָה‎ — Кеисариа) — город на средиземноморском побережье Израиля, к северу от развалин древней Кесарии Палестинской. Основан в 1977 году, население — 4700 человек (2008).
.
Jaunas koks tai, naujas miesteliokas...
.
Vat ir ne!
.
Caesarea ... is the only Israeli locality managed by a private organization, the Caesarea Development Corporation, and also one of the most populous localities not recognized as a local council.
.
The town was built by Herod the Great about 25–13 BCE as the port city Caesarea Maritima. It served as an administrative center of Judaea Province of the Roman Empire, and later the capital of the Byzantine Palaestina Prima province during the classic period.
.
Tai bent!

Basileus (King)

He has been described as "a madman who murdered his own family and a great many rabbis", "the evil genius of the Judean nation", "prepared to commit any crime in order to gratify his unbounded ambition" and "the greatest builder in Jewish history".
.
He is known for his colossal building projects throughout Judea, including his expansion of the Second Temple in Jerusalem (Herod's Temple), the construction of the port at Caesarea Maritima, the fortress at Masada and Herodium.

The greatest builder in Jewish history...

Erodas, Vasilijus.
Copper coin of Herod, bearing the legend "ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΩΔΟΥ" ("Basileōs Hērōdou") on the obverse.

Graikiškai, kažkodėl.

Because a Roman client king (kieno gi mes dabar esam klientinė valstybė?) of Judea?
.
Following the Muslim conquest in the 7th century, the city had an Arab majority until Crusader renovation, but was again abandoned after the Mamluk conquest. It was populated in 1884 by Bosniak immigrants, who settled in a small fishing village. In 1940, kibbutz Sdot Yam was established next to the village. In February 1948 the village was conquered by a Palmach unit commanded by Yitzhak Rabin, its people already having fled following an attack by the Stern Gang.
.
In 1952, a Jewish town of Caesarea was established near the ruins of the old city, which were made into the national park of Caesarea Maritima.

Grįkim atgalios, į ... pagonybės laikus.

Aha.

Tik ne šitos pagonybės.

O kokios, o kokios?

The pagan city underwent vast changes under Herod the Great, who renamed it Caesarea in honor of the Roman emperor, Caesar Augustus.

Gajus Oktavijus Augustas, Gajaus Cezario sūnėnas, Rymo Kėsarius!


Tai jo, o ne kieno kito, garbei Pagoniškas miestas patyrė didžiulius pokyčius.
Tiem pagonim Erodas tai jau parodė!
.
Ką gi parodė?
.
Herod's Temple was one of the larger construction projects of the 1st century BCE. Herod was interested in perpetuating his name for all eternity through building projects, and his construction program was extensive. He had magnificent palaces in Masada, Caesarea and Tiberias.
.
Herod built temples for various pagan gods to serve the gentile populations, which were paid for by heavy taxes on the local Jewish population. But his masterpiece was the Temple of Jerusalem. The old temple built by Zerubbabel was replaced by a magnificent edifice. An agreement was made between Herod and the Jewish religious authorities: the sacrificial rituals, called offerings, were to be continued unabated for the entire time of construction, and the Temple itself would be constructed by the priests. Later the Exodus 30:13 sanctuary shekel was reinstituted to support the temple as the temple tax.

Herod built temples for various pagan gods...

But his masterpiece was the Temple of Jerusalem... 
An agreement was made between Herod and the Jewish religious authorities....

Pagoniška šventykla.

Pagoniška šventykla.


The period between the construction of the Second Temple in 515 BCE and its destruction by the Romans in 70 CE witnessed major historical upheavals and significant religious changes that would affect most subsequent Western (or Abrahamic) religions. The origins of the authority of scripture, of the centrality of law and morality in religion, of the synagogue and of apocalyptic expectations for the future all developed in the Judaism of this period.

What is a case!

kė̃stas, -à adj. (4) skėstas, platus: Stalas kėstom kojom J.Jabl. Bizonų ragai kėsti J.Balč. Šakos tokios kėstos ir stačios Vaižg. Tavo šakutės labai kėstos Ds. Kėstasis vikšris (bot. Juncus effusus) P.Snar. 
.
kė̃sta n.: Šitoj vietoj labai kė̃sta (platu), reikia lentos sustumti Ds.

kėstýbė sf. (1) platumas, kėstumas: Ir šakių šitų kėstýbė: siaurinu siaurinu, ir vis plačios! Ds.
.
kėstis sm. rš amplitudė.

Kėsarius!

Vaidila

Taip jau nutiko - „Vaidilutes“ atsiėmiau, o kitąvakar ant Gedimino Kapo kalno Šventaragio Romuva rinkosi*, Vaidila buvo.

Ir Vienuolis buvo, tokią istoriją paporino:

Karalius pasikvietė savo


Švietimo Ministrą idant tasai paaiškintų, kas yra Dievas.

Tasai aiškinęs aiškinęs, bet Karaliui netapę aišku.

Mažas Vaikelis, žaidęs netoliese, klausia:

-  Ar yra piene sviesto?

- Gal ne, - sako Karalius.

- Yra, tik be darbo jo nepaimsi, - tarė Mažas Vaikelis, -  Dievas taip sau neduoda, stengtis reikia.

- O ką dar Dievas gali? - klausia Karalius.

- Tu ten aukštai soste sėdi ir manęs mažo klausinėji - ateik čia, - sakė Mažas Vaikelis.  

Karalius nulipo, o Mažas Vaikelis užsiropštė sostan ir sako:

- Matai, Dievas gali vietom apkeist.


* Ketvirtadieniais šeštą vakaro, prie Ugnies bokštelio, laiptais aukštyn nuo Vilnelės, jei iš kitos pusės - nuo Užupio gimnazijos. 

2014-05-01

Perspektyva

Vat ir juokauk.

Vat ir karksėk...

„Jūs gavote mažas knygeles apie Lietuvos juodąją perspektyvą su žemėlapiu viršelyje, kuris yra Kremliaus valdovo svajonė: kad Lietuva sudarytų vieną bendrą erdvę su Rusija, Baltarusija ir Karaliaučiaus kraštu. Tas mums netiesiogiai gresia per vieną klastingą referendumą“, – perspėjo V. Landsbergis

Ir šviesa, ir tiesa...

Kieno žingsnių nelydi?

Ši sodyba Rastinėnuose, šalia sodų kelio.

Užvakar nufotografavau.

Raudona Putinija ir raudoni gaidžiai.

Tai bent perspektyva - tiem parsiduot, arba tie praris!

Tušą!

Vipkis

vipčióti, -iója, -iójo
1. NdŽ iter. dem. viepti 1: Vilkas, keterą pastatęs, lūpas vipčiodamas ręžės prieš šunį LTI40(Bs).
Va iš kur!
 
VIP (n.)
also V.I.P., 1933, initialism (acronym) for very important person or personage; not common until after World War II.
vipalis, smob. Sut išsižiojėlis, vėpla.
.
Bene apie mūsų VIP-us čia?
.
Nors ... argi gali būt savi svarbūs?
.
Ne - tik Labai Importinės Personos gali.
.
vìpė sf. (2) Gr ms. ožka: ^ Pakabintas padabintas bijo vipės nukandimo (apynys ir ožka) Skdv.

.
Kuorma.

Voima.

Suomis išrado kirvį!

Vipukirves.


Svertas...

Duokit man atramos tašką, ir aš pajudinsiu Žemę!

Ką?
.
vìpica scom. (1) kas nuolat vaiposi, šaiposi: Kas vis linksmas, vis juokias, tas vìpica J. Baisiausia vìpica KlvrŽ.
.
vìpsis, smob. (2) kas vis juokiasi, šypsosi: Vìpsis – kurs dideliai juokias, vien atsiviepęs stovi J. Ana yra tikra vipsė Pln.
×vìpkis (vok. Wippchen) sm. (2) KŽ juokas, pokštas: Kam vìpkį padaryti, ką prigauti KII364. Ką čia mums vipkiùs pasakoji Sg.

Gegužės 1-ji Lietuvoje

Kelios dešimtys mimo kaukes užsidėjusių jaunuolių pražygiavo Kauno Laisvės alėja ragindami šalies valdžią stabdyti vadinamąjį protų nutekėjimą, o jie patys taip pat neįsitikinę, ar nereikės išvažiuoti studijuoti ir dirbti svetur.

Pasak akcijos rengėjų, jaunimo įdarbinimo problema yra valstybės masto reiškinys, todėl reikalingi konkretūs valdžios sprendimai.

Jaunuolių veidus puošiančios kaukės – tai tarytum atsakas valdžios atstovams, kurie kartais užsideda kaukę ir įsivaizduoja, kad nieko neįvyko.

Teatralizuotojoje eisenoje dalyvavęs moksleivis Raimondas pasakojo, kadjo tėvas jau dešimt metų gyvena Londone, kur išvyko ieškodamas geriau apmokamo darbo.

Pats vaikinas taip par dar nežino, ar liks studijuoti Lietuvoje, ar išvyks į užsienį.
„Norėčiau žinoti, kad turėsiu galimybę dirbti Lietuvoje“, – sprendimą dalyvauti akcijoje aiškino moksleivė Milda.

Gausybė jos aplinkos žmonių – tiek draugų, tiek artimųjų – tokios galimybės neturėjo ir pasirinko emigranto dalią.


Jaunimas su mimų kaukėm.
mime (n.) 
c.1600, "a buffoon who practices gesticulations" [Johnson], from French mime (16c.) and directly from Latin mimus, from Greek mimos "imitator, mimic, actor, mime, buffoon," of unknown origin. In reference to a performance, 1640s in a classical context; 1932 as "a pantomime."
Mimas . Son of Gaia. Another giant who defied the OLYMPIANS. Was killed by Hephaestus with missiles of red-hot metal. 


Gaja.

Ponto laikai...

Jaunimas mimų kaukėm...

Su kieno, su kokiom kaukėm tie, kurie prie šaltinio, pinigų?

Fakcionieriai ...

Funkcionieriai!

Valstybiniam pučiamųjų orkestrui užgrojus tušą:)

Tušo melodijos, kaip paprastesnės, labiau priimtinos plačiajai visuomenei, panaudojimas prigijo po viduramžių fanfarų naudojimo tradicijos valstybinės svarbos renginiuose (karūnacijų, inauguracijų, pašventimo į parlamentų narius ir kt.).

Orkestras ar mažesnis muzikinis kolektyvas šia emocinga melodija, palydima pučiamųjų bei mušamųjų instrumentų išskirtinių garsų, kartu su kitais šventiniais akcentais – aplodismentais, šūksniais, sakomomis kalbomis, palinkėjimais, tostais – sustiprina iškilmių dalyvių teigiamas nuotaikas, suteikia renginiui išskirtinės svarbos.

Užtušuosim, nebesimatys, bus gerai;)

Tušą!Mimas was killed by Hephaestus  with missiles of red-hot metal?

Мимо, мазила!

Ne tušą - maršą!

Jaunystė – įsigalėjusio pavasario gajumas!

Mildos diena nebetoli.

P.S. Gegužės 1-ją beveik pražiopsojom jubiliejų - tada sukako lygiai 10 metų nuo 2004 metų gegužės 1-sios, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungon.

Kur fanfaros?

Kur visuotinis „Valio“?!

Vaidilutės

O, sako, stebuklų nebūna.

Tėvo pusseserė savo „Vaidilučių“ kopiją atsiuntė iš Amerikos, užvakar atsiėmiau Sudervės pašte.

Carrying The Light.

2014-04-30

Sunkieji limuzinai Rokiškyje

Limuzinai – sena mėsinių galvijų veislė, išvesta Prancūzijoje.


Limuzinas yra prailgintas prabangus automobilis, tradiciškai baltos arba juodos spalvos, jų vairuotojai vadinami šoferiais.


Buvusioje Rokiškio mašinų gamykloje tarsi prabangūs limuzinai rankomis surenkami KamAZ sunkvežimiai.2014-04-29

Tėvynė padidėjo

Mums nežinant:)

Štai kokia žaliūkų/žaliųjų/žaliųjų žmogeliukų? žalia Tėvynė (nebe teriotorija:)) :
 
The approximate present-day distribution of the Indo-European branches within their homelands of Europe and Asia:
  Celtic
  Non-Indo-European languages
Dotted/striped areas indicate where multilingualism is common.

Skaitykit:

9.
Balto-Slavic, believed by most Indo-Europeanists to form a phylogenetic unit, while a minority ascribes similarities to prolonged language contact.
Slavic (from Proto-Slavic), attested from the 9th century AD (possibly earlier; see Slavic runes), earliest texts in Old Church Slavonic.
Baltic, attested from the 14th century AD; for languages attested that late, they retain unusually many archaic features attributed to Proto-Indo-European (PIE).

Aišku?

O tai lietuviškai rašo, kad 

Reikėjo anksčiau buože galvon gaut - būtume senesni, turėję įrašus bažnytine kalba.

O dabar - neturim senesnių.

Kasdienės mūsų duonos duok mums...

Prijungė, negali pykti.
,
Tik ir šito nereikia pamiršti.

Šito irgi.

Va.

Šventoji košė

Zokniuose lenkų Mig-29 ir britų „Eurofighter Typhoon“, danų F-16A - Emaryje.

Kaipgi kitaip - danai tiems aisčiams/aestams, esą, ir pastatė Tallinną, panašiai, kaip tokie patys kilmingieji pastatė Mėme mums.

Mums davė, jiem davė, o latviam - neliko... 

Nieko, visiems pakaks, juk visi šie gynėjai - iš ten pat, iš kur Baltic nobles, kaip kadais.

Toks dabar Baltic way?

Dar klausia!

Taigi su kaukėm, baisu!

Wire wire koshe waikam atsiloshe...

Sankcionavo sankcijas, Maniloje.

Ko jie?2014-04-28

Šventoji sąjunga

Šventoji sąjunga buvo įsteigta 1815 m. rugsėjo mėnesį. Jos pagrindiniai tikslai buvo garantuoti Vienos kongreso (1814–1815) nutarimų laikymąsi, pašalinti galimybę juos keisti ateityje bei neleisti kilti naujiems karams ir revoliucijoms.

Šventoji sąjunga buvo įkurta tuometinio Rusijos imperatoriaus Aleksandro I iniciatyva.

Monarchai garantavo paramą vieni kitiems, galėjo ginklu kištis į kitų sąjungos valstybių reikalus, ginklu slopinti Europoje kilusias revoliucijas.

Šventąją sąjungą sudarė Austrija, Prūsija ir Rusija.

Šventas, suprantama, reikalas - ginklu slopinti Europoje kilusias revoliucijas.

Antra Sąjungos šventumo priežastis - Vienos Kongrese buvo įtvirtintas 1806 m. Napoleono įvykdytas Šventosios Romos imperijos panaikinimas.
 
Taigi, Šventosios Romos imperijos vieta buvo laisva, ir ją užėmė Šventoji Sąjunga.

Ta pati, kuri sumušė Napoleoną, o prieš tai pasidalino mus, Šventoji (po to jau) Sąjunga.

Šventi abudu reikalai - o ko jie konstitucijas rašinėja?
 
Pirmą ir antrą Europoje, pamanykit!

Neišmanėliai.

Neišmano Valdymo Šventumo!


Paskui gi jas, konstitucijas, kas nors perskaito, netyčia!

Kiek vargo paskui Konstituciniam teismui aiškinant, kad visiškai ne tas ten parašyta, kas parašyta! 

English please!

Ostensibly, the alliance was formed to instill the divine right of kings and Christian values in European political life, as pursued by the Tsar under the influence of his adviser Baroness Barbara von Krüdener. About three months after the Final Act of the Vienna Congress, the monarchs of Orthodox (Russia), Catholic (Austria) and Protestant (Prussia) confession promised to act on the basis of "justice, love and peace", both in internal and foreign affairs, for "consolidating human institutions and remedying their imperfections"!!!

Visai kitas reikalas.

To instill the divine right of kings and Christian values in European political life!

 Kaip ir žadėta - Baroness Barbara von Krüdener.

Von Krüdener was born in Riga, Governorate of Livonia. Her father, Otto Hermann von Vietinghoff-Scheel, who had fought as a colonel in Catherine II's wars, was one of the two councillors for Livonia and a man of immense wealth. He was a man of rationalistic views and a leading freemason.

 A daughter of a man of immense wealth, of a man of rationalistic views and of a leading freemason.

Puikios rekomendacijos, tiesa?

Ir...

Получив поверхностное светское образование, в 18 лет вышла замуж за барона Криденера (1744—1802), посла России в Курляндии, который был старше её на двадцать лет и с которым она скоро разошлась, вступив в связь с французским графом Фрежвилем. Позже она то примирялась с мужем, то опять оставляла его, странствуя по Европе. Овдовев в 1802 году, она напечатала «Pensées d’une Dame Etrangère» (подражание «Максимам» Ларошфуко), «Eliza», «Alexis», «La Cabane des Lataniers» (пасторали во вкусе Бернардена де Сен-Пьера) и, наконец, роман «Valérie», в основу которого легли личные приключения Крюденер, сильно, впрочем, видоизменённые и подкрашенные в сентиментальном духе.

Блестящий успех романа в значительной степени был создан самой Крюденер: она платила деньги поэтам, писавшим стихи в честь её, заказывала шляпы, цветы, ленты а’la Valérie и т. п.

Вслед за этим произошло «обращение» Крюденер. Она и раньше прибегала к религии, понимая её только с эгоистической точки зрения, прося Бога об устройстве своих личных дел и служебных дел мужа. Уже в «Valérie» она стремится поучать читателей. Окончательно она стала на новый путь после поездки в Лифляндию, в 1804 г. Этому способствовали возраст, исключавший возможность светских успехов, деревенская скука, утомление, жажда эффектов. Смерть знакомого на её глазах произвела сильное впечатление на Крюденер и довела её до меланхолии, из которой она вышла на путь религиозной экзальтации.

Знакомство с гернгутерами в Риге, с Юнг-Штиллингом в Карлсруэ утвердило её в новом направлении. Она знакомится также с Оберлином, ревностным приверженцем библейского общества, и с шарлатаном-пастором Фонтэнем, эксплуатировавшим публику предсказаниями поселянки Марии Куммрин. Последняя указала Крюденер роль апостола, избранного Богом для обращения людей на путь истинный. Свою пророческую деятельность Крюденер открыла в Бадене, но проповедовала и во многих других местах; слава её росла всё более и более. Она предсказывала, между прочим, великие события и перевороты, имеющие совершиться в 1816 г. Предсказания эти были темны, неопределённы, легко поддавались всевозможным толкованиям, но на многих слушателей производили сильное впечатление. Некоторые из них продавали свое имущество и шли искать у подножия Арарата новых мест, где бы можно было основать царство Христово на земле.

В это время произошла встреча Крюденер с Александром I...

... протектором Мальтийского ордена
 

Among her successful efforts was her conversion of Alexander I, whom she met in 1815. Despondent since the military campaign of 1812 against France, he was revitalized through the mystical teachings of the Freifrau. She also claimed as her own achievement the Holy Alliance of Russia, Austria, and Prussia

Der Heilige Bund!

Trys germanai!

Anglijos parlamentas sąjungos nepatvirtino:(

O JAV tada dar nieks neklausė:)

Despite this noble wording, the Alliance was not only rejected as non-effective by the United Kingdom (though George IV declared consent in his capacity as King of Hanover), but also by the Papal States and the Islamic Ottoman Empire.

Taigi.

Despite this nob...

Nob

English.

Nobel
1900, in reference to five prizes (in physics, chemistry, medicine, literature, and peace) established in the will of Alfred Nobel (1833-1896), Swedish chemist and engineer, inventor of dynamite. A sixth prize, in economics, was added in 1969. Related: Nobelist.
 
nobelium (n.)
1957, from Nobel + -ium.
nobility (n.)
mid-14c., "quality of being excellent or rare," from Old French nobilite "high rank; dignity, grace; great deed" (12c., Modern French nobilité), and directly from Latin nobilitatem (nominative nobilitas) "celebrity, fame; high birth; excellence, superiority; the nobles," from nobilis "well-known, prominent" (see noble (adj.)). Meaning "quality of being of noble rank or birth" is attested from late 14c.; sense of "noble class collectively" is from 1520s.
 
Baltic nobility!
 
Ją dar pamatysim.
noble (adj.)
c.1200, "illustrious, distinguished; worthy of honor or respect," from Old French noble "of noble bearing or birth," from Latin nobilis "well-known, famous, renowned; excellent, superior, splendid; high-born, of superior birth," earlier *gnobilis, literally "knowable," from gnoscere "to come to know," from PIE root *gno- "to know" (see know). The prominent Roman families, which were "well known," provided most of the Republic's public officials. Meaning "distinguished by rank, title, or birth" is first recorded late 13c. Sense of "having lofty character, having high moral qualities" is from c.1600. A noble gas (1902) is so called for its inactivity or intertness; a use of the word that had been applied in Middle English to precious stones, metals, etc., of similar quality (late 14c.), from the sense of "having admirable properties" (c.1300).
noble (n.)
"man of rank," c.1300, from noble (adj.). The same noun sense also is in Old French and Latin. Late 14c. as the name of an English coin first issued in reign of Edward III.
nobleman (n.)
c.1300, from noble (adj.) + man (n.). Noblewoman is from 1570s.
noblesse (n.)
early 13c., "noble birth or condition," from Old French noblece "noble birth, splendor, magnificence" (Modern French noblesse), from Vulgar Latin *nobilitia, from Latin nobilis (see noble (adj.)). French phrase noblesse oblige "privilege entails responsibility" is attested in English first in 1837.
nobly (adv.)
c.1300, "valorous, courageous, spirited," from noble (adj.) + -ly (2). Meaning "of or befitting noble birth or descent, of high ancestry" is from 1590s.
Nobodaddy (n.)
c.1793, William Blake's derisive name for the anthropomorphic God of Christianity.
nobody (n.)
mid-14c., no body "no person noone," from Middle English no (adj.) "not any" + bodi (see body (n.)). Written as two words 14c.-18c.; hyphenated 17c.-18c. Incorrect use with their is attested from 1540s. Meaning "person of no importance" is from 1580s.
 
Person of no importance:)
 
Highest Zero!
 
Lithuanian.
 
Sudėsiu visus nob:
 
×nobaženstvà (l. nabożeństwo) sf. (2); M.Valanč, Tat, M apeigos, pamaldos: Šiandie buvo labai ilgos nobaženstvos Šn. Ją lydė[jo] su didele nobaženstva LB262
 .
×nõbažnas, -à adj. (3b) Krš, nõbažnas, -a (1) K žr. nabažnas: O dūšia žmogaus nobažnoja, giedok linksmai Mž422. Aš, rankas savo būriškas kaip reik susiėmęs, poniškų bei nobažnų̃ vis poterių laukiu K.Donel. Su nobažna širdžia MP82. Jisai gėris žmonėmis nõbažnomis DP190. nõbažnai adv. K; R19
×nõbažnastis (l. nobożność) sf. (1); M.Valanč pamaldumas.
.
×nobažnėlis, -ė (plg. l. nobożnik) smob. I kas labai pamaldus.
.
×nobažnùmas sm. (2) K, nõbažnumas (1) → nobažnas: Su nõbažnumu klausysime DP216.

×nobažnỹstė (l. nobożność) sf. (2) K, nõbažnystė (1) DP304 pamaldumas, dievotumas: Uždek ... tikrospi nobažnystėspi MKr21. To nobažnystė yra tuščia GNJokL1,26.
.
×nobažnysta sf. Vln36 žr. nobažnystė: Pamėk ir mūsų nobažnystą Mž162.
.
×nobažnùs, -ì adj. (3b) žr. nobažnas: Pagonis nobažnus M.Valanč. Jo tėvelis buvo labai nobažnùs Pš.
.
×nõbažnykas, -ė (l. nabożnik) smob. (1) kas labai pamaldus: Bijais ..., idant tavęs nõbažnyku, popiežnyku ... nealgotų DP186.
.

Nabagai... 
.
×nabãgas, -ė (brus. нябoгa, l. nieboga) smob. (2) K, Lk, Krkl, Jž; R, nãbagas (1) kas nelaimingas, pasigailėjimo, užuojautos vertas, vargšas: Nabãgas tas mūsų kaimynas, juk ano viskas sudegė Kv. Tas nabãgas, kas duonos neturia Trg. Reikia priglaust, kurgi nabãgė pasidės Rk. Eik, nabãge, ką tu veiksi be galės ir be išminties! J. Uodo nabagas (vargšas) krito sykį iš ąžuolo ir sprandą nusisuko (nutrūko) J.Jabl(Žem). Kur tu, toks nãbagas, gali nueiti! Ms. Rods, yr daug žioplių, kurie nabagė̃lį būrą iš nelabos širdies per paiką drimelį laiko K.Donel. Lapė į svočias, ožys į piršlius, o zuikučiui nabagučiui reik važnyčioti JV904. O laputė nabagutė į svočiutes ėjo (d.) Nm. Mat nabagytis neišmanė, jogei ne kožnas kerdžius gauna skilandžių A1885,48. Žąsiniukas nabagiukas gražiai lubinuoja NS207.
Paradoksas...
 
Pagonis nobažnus M.Valanč.  
 
×nabãgas, -ė (brus. нябoгa, l. nieboga)
 
Baltic Sea
 
Holy See 
 
Baltic Nobility 
 

Baltic nobility

Балтійська шляхта — привілейований суспільний клас на території сьогоднішньої Естонії і Латвії.

Балтійська шляхта почитає свою історію з середньовічного державного утворення Terra Mariana. Більшість шляхти були балтійські німці, а також поляки, шведи, а після приєднання цих земельно до Російської імперії, також і росіяни.

Шляхетські роди були представлені нащадками лицарів Тевтонського ордену, а пізніше — державних посадових осіб та інших службовців шведських й польських королів в 16-17 століттях на землях Курземе, князівства Естонії, герцогства Лівонії і Сааремаа та представників балтійської знаті на урядових посадах в Російській імперії.

Вони були організовані в Естонський шляхетний союз в Таллінні, Курлянський шляхетний союз в Митаві та Лівонський шляхетний союз в Ризі. У Виборзі також була установа для реєстрації шляхетського стану Балтійської шляхти в 18 столітті.

Велика частина шляхти була або знищена або виїхала до Німеччини під час анексії Естонії та Латвії Радянським Союзом в червні 1940 року, а також під час та після ІІ Світової війни.

...

Остзейскае дваранства — сукупная назва курляндскага, ліфляндскага і эстляндскага дваранства. Этнічна належалі, галоўным чынам, да остзейскіх (балтыйскіх, прыбалтыйскіх) немцаў.

Остзейскае дваранства паходзіць у значнай частцы ад рыцараў Нямецкага (тэўтонскага) ордэна, выхадцаў з Германіі, якія агнём і мячом звярталі ў XIIIXIV стагоддзі ў хрысціянства на ўсходнім узбярэжжы Балтыкі балтыйскія і прыбалтыйска-фінскія плямёны імем Рымскага Папы і каталіцкай царквы, а новазвернутых язычнікаў, продкаў латышоў і эстонцаў, звярнулі ў паднявольных працаўнікоў на заваяваных землях Латвіі і Эстоніі.
Замацаваўшыся ў заваяваных землях (ням. Ost-SeeУсходняе мора, г.зн. Балтыйскае) яны заснавалі там гарады і крэпасці, і ўвялі феадальнае кіраванне. Ужо ў XVI стагоддзі остзейскія дваране перайшлі з каталіцтва ў лютэранства, заваяваныя для царквы ўладанні абвясцілі сваёй уласнасцю, а звернутых імі ў каталіцтва мясцовых жыхароў перазвярнулі ў лютэранства.


...

Остзейское дворянство — совокупное название курляндского, лифляндского и эстляндского дворянства. Этнически принадлежали, в основном, к остзейским немцам (балтийским, прибалтийским).

Остзейское дворянство произошло в значительной части от рыцарей Тевтонского (Немецкого) ордена, выходцев из Священной Римской империи, огнём и мечом обращавших в XIIIXIV веке в христианство на восточном побережье Балтики балтийские и прибалтийско-финские племена именем римского папы и католической церкви, а новообращённых язычников, предков латышей и эстонцев, обратили в подневольных работников на завоёванных землях Латвии и Эстонии. Утвердившись в завоеванных землях (нем. Ost-SeeВосточное море, т.е. Балтийское, восточнее Германии) они основали там города и крепости, и ввели феодальное управление. Уже в XVI веке остзейские дворяне перешли из католичества в лютеранство, завоёванные для церкви имения объявили своей собственностью, а обращённых ими в католичество местных жителей переобратили в лютеранство.

В ходе Первой мировой войны остзейские дворяне стали инициаторами и командирами местных прогерманских немецких военных формирований в Латвии и Эстонииприбалтийского ландесвера. С помощью этих военных формирований они пытались воспрепятстствовать обретению в ходе распада Российской империи независимости Латвии и Эстонии, захватить там власть и создать на их землях немецкое герцогство, монархом которого будет прусский король. Потерпев поражение в Эстонской освободительной войне, в которой против них на стороне вооружённых сил Эстонии сражались и латышские части, многие прибалтийские немцы репатриировались в Германию.

...

The Baltic nobility was the privileged social class in the territories of today's Estonia and Latvia. It existed continuously since the Northern Crusades and the medieval foundation of Terra Mariana. Most of the gentry were Baltic Germans, but with the changing political landscape over the centuries, Polish, Swedish and Russian families also became part of the nobility, just as Baltic German families re-settled in e.g. the Swedish and Russian Empires.

This nobility was a source of officers and other servants to Swedish and Polish kings in 16th and particularly 17th centuries, when Couronian, Estonian, Livonian and Oeselian lands belonged to them. Russian emperors used Baltic nobles in government.

Most of the nobility was "recalled" by Hitler to Germany in late 1939, a few months prior to the annexation of Estonia and Latvia by the Soviet Union in June 1940.

Rural Estonia and Latvia was to a large extent dominated by a manorial estate system, established and sustained by the Baltic nobility, up until the declaration of independence of Latvia and Estonia following the upheavals after World War I. Broadly speaking, the system was built on a sharp division between the landowning, German-speaking nobility and the Estonian- or Latvian-speaking peasantry. Serfdom was for a long time a defining characteristic of the Baltic countryside and underscored a long-lasting feudal system, until its abolishment in the Governorate of Estonia in 1816, in the Courland Governorate in 1817 and in the Governorate of Livonia in 1819 (and in the rest of the Russian Empire in 1861). Still, the nobility continued to dominate the rural parts of Estonia and Latvia via manorial estates throughout the 19th century. However, almost immediately following the declaration of independence of Estonia and Latvia, both countries enacted far-reaching land reforms which in one stroke ended the former dominance of the Baltic nobility on the countryside.
The manorial system gave rise to a rich establishment of manorial estates all over present-day Estonia and Latvia, and numerous manor houses were built by the nobility. The manorial estates were agricultural centres and often incorporated, apart from the often architecturally and artistically accomplished main buildings, whole ranges of outbuildings, homes for peasants and other workers at the estates and early industrial complexes such as breweries. Parks, chapels and even burial grounds for the noble families were also frequently found on the grounds. Today these complexes form an important cultural and architectural heritage of Estonia and Latvia. 

For an overview of manorial estates in Estonia and Latvia, see List of palaces and manor houses in Estonia and List of palaces and manor houses in Latvia.

They were organized in the Estonian Noble Corporation in Reval, Couronian Noble Corporation in Mitau, and Livonian Noble Corporation in Riga. Viborg also had an institution to register rolls of nobles in accordance with Baltic models in the 18th century.

Noble titles in Estonia, Livonia and Couronia

Portrait gallery of Baltic German Nobility from Curonia, Estonia and LivoniaThe nobility of Lithuania is for historical, social and ethnic reasons often separated from the German-dominated nobility of Estonia and Latvia. 

Na va, mūsiškiai - jau nebe Baltic...

Historical, social and ethnic.

Reasons...