2011-12-13

$ryžiaus žygis

Euras gali žlugti.

Europos lyderiai nemiega naktį ir sensta.

Britonai atsisakė paklusti.

Su amerikonais problemų kaip ir nebėr nuo tada, kai jie pasikėlė skolinimosi lubas.


Per žemose lubose jų bėdos buvo.

Netiesa, kad Lietuvoje tai mažai kam rūpi.

1. Neo$ryžiaus Žygis 07:41 12-13 IP: 84.15.187.227
JAV prekyba su likusiu pasauliu deficitinė, todėl, suprantama, doleris tvirtas (ar atvirkščiai - deficitinė, nes doleris (o gal kumštis?) tvirtas?). O eurui kinkos dreba, nors EU parduoda USA daugiau, negu perka. Paradoksas? UK pirmoji paskui USA keliasi NeoKryžiaus žygin (gal $-žygin?) - dabar jau demokratijos (nebe tikėjimo) nešt. Nunešė Irakan ir Libijon, kur tos demokratijos nebuvo, bet buvo naftos. Nori dar Iranan nunešt, o ir Rusijoj, kaip ponia Clinton prieš kelias dienas Vilniuj sakė, trūksta demokratijos (USA tos demokratijos faktiškai per daug, todėl visokius "Occupy Wall Street" ne tik galima, bet ir reikia išvaikyt ir demokratijos perviršį išnešt pasaulin, sykiu su dolerių perviršium, suprantama). UK tvirtai palaiko tokį USA demokratijos reikalą, todėl jų svaras (?) sterlingų (??) tvirtas, kaip ir doleris. O EU svyruoja - tai prancūzai, savo Revoliuciją prisiminę, toms anglosaksų užmačioms nori priešintis, tai senieji germanai, nesyk Reichus su labai įvairia sėkme ir karčia patirtim statę, tenori tiltu tarp tų karingųjų neogermanų-anglosaksų ir kitų eurosąjungininkų būti - todėl ir euras svyruoja. O lietuviai žalgiriečiai ką? Lietuviai turi priekin pasistatę tokį nedidską, bet ryžtingą vadą, kuris šitaip šneka: "Kartais atrodo, kad taip kaip sugebėjome paskutiniai Europoje priimti krikštą, taip kai kurių kitų dalykų bandom išvengti..." Galvoja, matyt, kad neokrikščioniška neogermanų - demokratijos nešėjų - tvirtybė lietuviam pagonim kaip tik. Įdomu, ką jo protėviai Žalgiry veikė, kurioj pusėj buvo?

O ką Lietuva?

2. buves jaunas 10:21 12-13 IP: 86.100.56.103
Mums nusispiaut ka nuspres, mes pirmieji ivykdysime.Per 50m.ipratome raportuoti apie dar nepradeta, bet jau ivykdyta.Partija skazala-nado, komsomol otvetil-jest.

Ar ne?

2011-12-12

Trys broliai

Pirmas brolis paskolino antram pinigų.

Antras brolis ligi tolei nieko neturėjo, tai, pasiskolinęs iš pirmojo pinigų, ėmė girtis turįs kapitalą.

Paskum tuos pinigus perskolino trečiajam broliui ir pradėjo šnekėti turįs ir turto.

Nors iš tikrųjų tuo metu neturėjo nieko, tuščiom kišenėm buvo.

Trečias brolis norėjo ūkininku būt, tai tuos pinigus tam ūkiui ir pasiskolino iš antrojo, už tokias palūkanas, kokių tasai prašė, ir ėmė ūkininkauti - arti akėti, sėti auginti, pjauti ir kulti.

Trečias brolis dirba prakaituoja, palūkanas antrajam moka, antrasis pirmajam pusę jų atiduoda - už tai, kad kapitalą iš ano gavo.

Belieka pridurti, kad pirmasis tą kapitalą, tuos pinigus, kuriuos antrajam paskolino, pats ir atspausdino - mat, kamaroj spausdintuvą turi.

Kaip patinka?

Trečias brolis buvo darbštus, doras, bet kvailas?

Antras brolis buvo gudrus?

Pirmas brolis buvo sukčius?

Sako, kad yra visiškai ne taip.

Trečias brolis - verslininkas, ūkininkas, darbininkas.

Antras brolis - finansininkas, bankininkas.

Pirmas brolis - centrinis bankininkas.

Daina - gražesnė už šią istoriją.

Visi žmonės - broliai...

Ar visi žmonės yra Dievo vaikai?

113. aaaaaaaaaaaaaa 2011-12-12 14:11IP: 86.47.247.161
„Bankininkystė buvo sugalvota neteisybėje ir pagimdyta nuodėmėje.

Bankininkams priklauso žemė.

Atimkite iš jų žemę, bet palikite teisę kurti pinigus, ir vienu pirštų spragtelėjimu jie susikurs reikalingus depozitus, kad išsipirktų žemę atgal.

Tačiau atimkite iš jų galimybę kurti pinigus ir visi gigantiški turtai išnyks, ir patys bankininkai išnyks.

Pasaulis taps geresnis ir laimingesnis.

Bet jeigu jūs norite pasilikti bankininkų vergais ir mokėti už nuosavą vergiją, tegu jie ir toliau kuria pinigus“.

(Josiah Stamp, Anglijos Banko prezidentas ir antras pagal turtingumą 3-ojo XX amžiaus dešimtmečio Anglijos žmogus.)

"Banking was conceived in iniquity and was born in sin.

The Bankers own the earth.

Take it away from them, but leave them the power to create deposits,
and with the flick of the pen they will create enough deposits to buy it back again.

However, take it away from them, and all the great fortunes like mine will disappear and they ought to disappear, for this would be a happier and better world to live in.

But, if you wish to remain the slaves of Bankers and pay the cost of your own slavery, let them continue to create deposits."

Govern + ment.

Statista.

2011-12-11

Parteris ir ložė

party
late 13c., "part, portion, side," from O.Fr. partie "a part, a party" (12c.), lit. "that which is divided," from fem. pp. of partir "to divide" (see part (v.)).

part (v.)
late 13c., "to divide into parts," from O.Fr. partir "to divide, separate," from L. partire, from pars (see part (n.))

part (n.)
c.1000, "part of speech," from O.Fr. part, from L. partem (nom. pars, gen. partis) "part, piece, side, share," related to L. portio "share, portion," from PIE base *per- "to assign, allot" (cf. Gk. peprotai "it has been granted," Skt. purtam "reward," Hittite parshiya - "fraction, part").

Partijos įsitaiso partery.

parterre
1630s, from Fr. parterre (1540s), from adverbial phrase par terre "over the ground."

Parteris (pranc. parterre par 'ant' + terre 'žemė') - dažniausiai naudojamos šio žodžio reikšmės yra:

teatro, kino teatro ar koncertų salės žemutinė dalis su žiūrovų vietomis;

padėtis imtynėse, kai imtynininkai guli ar klūpo ant kilimo.

Taip pat gali reikšti:

daugiaaukščio namo pirmąjį aukštą;

parko arba sodo dekoratyvinių žemų augalų žolyną ar gėlyną.

Kai kas įsitaiso aukštėliau.

Ložė (pranc. loge) - žiūrovų salės dalis, parterio galo ir šonų vietos, atskirtos sienelėmis ar barjerais.

Teatre ar kino teatre vietos ložėje kainuoja truputi brangiau nei paprastos vietos parteryje.

Taip yra, nes ložės įrengiamos geriausiose salės vietose, tai yra vietose, iš kurių patogiausia stebėti veiksmą scenoje.

Sėdynės ložėje taip pat būna kiek kitokios nei visoje salėje.

Jos minkštesnės, patogesnės, gali būti kiek didesnės, kartais jose būna įmontuota speciali aparatūra, reaguojanti į filmo ar spektaklio veiksmą vibracija.

Taip pat gali reikšti masonų teritorinę organizaciją, jų slaptų susitikimų vietą.

Log in?


O kur šitie?