2013-01-26

Pacientas

Kaip tik dabar per "Klasikos" radiją psichoanalitikas pasakoja, kaip gydo pacientus.

Pacientas.

Kenčiantiems
...

Pacientas - asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar jis sveikas, ar ligonis.

Pacientai paprastai yra ligoniai...


Dabar "Klasikos" psichoanalitikas kalba apie pasitikėjimo savimi stoką.

Žr. komentarą.

Vaizdas
:Trakai_Lithuania_CoA.svg

Simpatiškas, inteligentiškas mūsų senojo valdovo veidas mūsų senosios sostinės herbe, Lietuvos prezidento patvirtintame 1996 metais.

Ne, ne valdovo, o Jono Krikštytojo.

Kai kokiam užsieniečiui parodysim, iškart atpažins, ir kitaip nepagalvos.

Ką gi kitą galėjo nekrikštai nupaišyti taip mylimos savo senosios sostinės herbe?

Tik užsimerkusį Joną Krikštytoją.

Panašų į traktoristą.

Gal piktą, o gal pavargusį.

Jei jau tokį Trakų herbą turim, atsakykim į psichoanalitiko klausimą - ar pasitikime savimi?

Dabar gerb. psichoanalitikas kalba apie lengvai pas psichoanalitikus ateinančius olandus ir nenorinčius ateiti lietuvių verslininkus, norinčius viską kontroliuoti (mat, ko užsimanė...), ir, nesugebėjus to, imančius gerti.

Dar nebaigė šnekėti, bet, spėju, apie tai nešnekės.

O lietuvis verslininkas, netgi vėl atvirtęs atgalios, dėstytoju, geria toliau, o prisigėręs prieš pat Žinių dieną, važiuoja pasivažinėt.

Tas dabar jau dėstytojas rašo raštą, ne, du raštu, siunčia registruotu paštu (visi tada turi darbo, BVP auga, krizė įveikiama dar labiau):

Į šį laišką tas girtuoklis eksverslininkas dėstytojas, kažkodėl, atsakymo ligšiol neturi.

Keista, bet ir į kitą laišką, kuris minimas šitame laiške, irgi siųstą registruotu paštu, atsakymo negauna.

Negi Lietuvos paštas virto Pasiuntinių paštu?

Bet atsakymo į tą kitą laišką kopiją trečiuoju bandymu gauna:

Pasiskaitęs atsakymą dėstytojas prasiblaivo ir galvoja maždaug šitaip: o kodėl draudimo kompanija savo klientui neatrašo ir tos policijos pažymos neparodo?

Juk įdomu pažiūrėt būtų.

Dokumentas.

Juolab įdomu dokumentą paskaityt, kad tą dabar jau blaivų dėstytoją avariją sukėlus apkaltino šalies, kurią dėstytojas gelbėt susiruošė, ambasados apsauginis (vėl!), o du metus trukęs teismų maratonas, kuriame liudijo ir parodymus keitė kitas tos pačios šalies ambasados apsauginis, nė kiek nenusileidžia šitam teisingumo vykdymui.

Rasiu laiko - papasakosiu.

Ir dar - koks neįtikėtinas sutapimas - geru mėnesiu anksčiau, prieš tam trenktam dėstytojui susimanant girtam pasivažinėt, trečias vis tos pačios šalies tos pačios ambasados apsauginis susimanė tą dėstytoją, čia busą su irkluotojais Vilniun parvairavusį, ant betono parmest, pasalūnas.

Burtai
kažkokie.

US Embassy apsauginių dabar jau trojka.

Dievaž, gali manyt pragaran papuolęs.

Prarast pasitikėjimą savimi, kaip tas "Klasikos" psichoanalitikas pasakoja, imti krūpčiot ir klausinėt:

- Amerikэnos, não?

- ГРУ?

- Kas tokie?

- Kokia kalba kalbat?

- sakėt?

- Kodėl nepažįstu?

Gerai, kad kantrus.

Tuo tarpu "Klasikos" radijo laida baigėsi.

Atspėjau
.

P.S. Pastebėjau, kad šie dokumentai tapo nebeįskaitomi (anksčiau taip nebuvo). Patikrinau - juos galima skaityti parsisiųsdinus.

2013-01-25

Mokesčių lygybė

Mokesčių lygybė yra vienodas mokesčių mokėtojų ir veiklos sričių traktavimas.

Įdomi traktuotė.

Kurią iš jų pasirinkti, idant vienodai traktuoti?

Baikit.

traktúoti [lot. tractare — samprotauti], turėti požiūrį į ką nors, savaip aiškinti, svarstyti kokią nors temą, problemą, kieno nors poelgį.

Tractare
.

Traktatas - tokia maža knygelė.

Gerai, jei reikalas traktabilus.

O su kuo tas traktatas daromas?

Kas jo varomoji jėga?

Tai bent.

Prancūzijos Konstitucinis Teismas nustatė, kad 75 proc. pajamų mokestis yra neteisėtas. Anot Teismo, naujuoju mokesčiu nesilaikoma mokesčių naštos lygybės principo, nes jis, kitaip nei kiti pajamų mokesčiai, taikomas asmenims, o ne šeimų ūkiams.

Konstitucija - visai ne Statutas.

Kaip šitie traktuotojai traktuotų?

Tratorijos
traktavimui gal ir nėr šalia, užtat traktierių atsiras.

Mokesčių lygybė.

In Vino Veritas?
Autoritetas

Davose gėdingais apdovanojimais pagerbtiGoldman Sachs“ ir „Shell“.

Gėda pelėda - pagarba!

„Goldman Sachs“ vadovas Lloydas Blankfeinas, duodamas interviu BBC Davose, pareiškė, kad, jo nuomone, juodžiausias finansinės krizės laikotarpis jau praeityje.

„Goldman Sachs“ sausį pranešė 2012 m. uždirbęs 7,5 mlrd. dolerių grynojo pelno. Analitikų nuomone, banko metiniai rezultatai rodo, kad bankas pamažu atsigauna po finansinės krizės.

?

autoritetas
autoritetas visuotinai pripažinta reikšmė, įtaka; ją turintis asmuo ar įstaiga: Šiuo klausimu jis didelis a.

Aвторитет.

Authority
.

However, according to French linguist Emile Benveniste, auctor (which also gives us English "author") is derived from Latin augeō ("to augment").

Jamam!

Financial Times (FT) – prestižinis Didžiosios Britanijos verslo, finansų, ekonomikos ir politikos dienraštis. Laikraščio pasaulinis tiražas (žr. English) siekia 600 tūkst. egzempliorių (iš kurių 267 000 skaitmeninių prenumeratų (kaip tai?)).

Oho.

Magnum!

Pirmasis „Financial Times“ numeris pasirodė 1888 m. Jo primtakas „Financial News“ pasirodė keturiais metais anksčiau su kuriuo FT vėliau susiliejo. FT priklauso JK žiniasklaidos koncernui „Pearson“.

O.

FT taip pat turi 50% „The Economistakcijų paketą.

49. SNORAS: jamam! 2013-01-21 14:45 IP: 84.15.176.2
Google: bankai ieško „The Financial Times“ pirkėjų. Google: "Financial Times" leidžiamas tarptautinis žurnalas "The Banker" banką SNORAS pripažino "Geriausiu banku Lietuvoje '2010".

O tempora o mores!

2013-01-24

Neokažkas

Įdomu, kokia vėliava Žalgirin vedė lenkų pulkus.


Senis
2013-01-23 13:05
Kai buvau paauglys, sovietmečiu, mūsų kovos prieš okupantus būdas buvo Gedimino stulpų paišymas ant sienų. Pats esu nemažai pripaišęs ant mokyklos sienų. Pamenu,, tuomet mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir rusų kalbos mokytoja aiškindavo mums per pamokas, jog tie kurie naktimis paišo tokius ženklus yra buržuaziniai nacionalistai. Keista, kad nuo tų laikų niekas nepasikeitė.


Vytauto Didžiojo antspaudas:

Kas ant skydo?

Švaistūnai graikai ir tinginiai lietuviai fašistuoja ...

Ta proga - svastikos Izraely, Shavei-Zion.
2013-01-23

Gyvulių Ūkis

137. Astos Kuznecovaitės ir Arvydo Lekavičiaus Žynios 2013-01-23 11:50 IP: 84.15.177.43
"Palyginti su Kamuoliniais, S. Velečkos vadovaujamos grupuotės lyderiai buvo tikri intelektualai. Jie jau planavo iš šešėlinės veiklos pereiti į legalų verslą, per tarpininkus buvo įkūrę įmonių. Kilusius konfliktus jie iš pradžių bandydavo išspręsti derybomis. Su Kamuoliniais siejami nusikaltimai ypač brutalūs. Šios gaujos nariai su savo priešininkais elgiasi žiauriai. Yra žinoma atvejų, kai prieš nužudydami aukas jie varstotais sulaužydavo rankas ir kojas."

142. Astos Kuznecovaitės ir Arvydo Lekavičiaus NeŽynios 2013-01-23 11:52 IP: 84.15.177.43
Liko nežinoma, kodėl suėmė intelektualus, o brutalių varstoto meistrų - nesuėmė. Negi todėl, kad D.Kedys buvo susimušęs su intelektualų vadu?

Agurkinių lyderis siejamas ir su D. Kedžiu.

161. Astai KUZNECOVAITEI
12:04 01-19
" Manoma, kad E.Bendoraičio viešnamis buvo atidarytas 2001 metais, bet kaltinimai jo savininkui buvo pareikšti tik dėl veiklos nuo 2005 metų vasaros iki 2006 sausio. E.Bendoraitis pripažintas kaltu dėl to, kad privertė septynias neasocialiose šeimose gyvenančias merginas, iš kurių penkios buvo nepilnametės, verstis prostitucija. Kai kurioms merginoms tuo metu nebuvo nė 16 metų. Jonučių mokyklos, kurią lankė ir D.KEDYS, ir jo sesuo NERINGA VENCKIENĖ, septintokės, aštuntokės, susigundžiusios galimybe užsidirbti, netrukus tapo garliaviškio įkaitėmis." Asta KUZNECOVAITE, 2001 METAIS D.KEDŽIUI BUVO 29, O NERINGAI VENCKIENEI 30 METŲ, TAIGI, ABUDU VIDURINES MOKYKLAS BAIGĖ SOVIETMEČIU, KAI MOKINĖS, SEPTINTOKĖS IR AŠTUNTOKĖS, REGIS, DAR NEDIRBO VIEŠNAMIUOSE. NEPAMINĖJOT, KAD NERINGA VENCKIENĖ GARLIAVOS 1-ĄJĄ VIDURINĘ MOKYKLĄ 1989 METAIS BAIGĖ AUKSO MEDALIU.

171. kas šalia Astos KUZNECOVAITĖS 12:34 01-19
Google: Nuo praėjusių metų spalio mėnesio laisvą portalo „L rytas l t” vyriausiojo redaktoriaus vietą užėmė Liudas Dapkus. Google: Buvęs žurnalo „Playboy“ redaktorius Liudas Dapkus teigė. Google: Dienraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus Gedvydo Vainausko sutuoktinė Bronislava Vainauskienė teismo prašo nutraukti santuoką dėl jos sutuoktinio kaltės

Prostitucija
ir banditų šulai – visuomet šalia.

Gyvulių ūkis.

Pranašai tiesiog.

Agurkai.

Agurkinių vadeiva buvo siejamas su...

...Agurkinių ir Šiaulių pareigūnų sulaikymo operacijos nėra susijusios.

Su kuo susiję su narkotikų platinimu kovoję pareigūnai, kurie patys buvo įklimpę į tą verslą?

Pritenkiantis 129 komentaras.


2013-01-22

Apie madas

Madinga nerodyt kas kur.

Gal todėl.

O gal todėl.

Kam dabar priklauso ... ne, ne LNK?

Su BRIC draugaut žadam; patinka ne visiems.

BRIC garvežio vėliava tai tokia, bet ne jį išpravardžiavau.

Anų reikalai prasti; jei jau vokiečiai...

Ir aplamai...

49. SNORAS: jamam! 2013-01-21 14:45 IP: 84.15.176.2
Google: bankai ieško „The Financial Times“ pirkėjų. Google: "Financial Times" leidžiamas tarptautinis žurnalas "The Banker" banką SNORAS pripažino "Geriausiu banku Lietuvoje '2010".

Kas manot, kad toks rūbelis madingas?

O toks?

O šitoks?

O gal mums nerūpi?

Khwarezm has been known also as Chorasmia, Khwarezmia, Khwarizm, Khwarazm, Khorezm, Khoresm, Khorasam, Harezm, Horezm, and Chorezm.

In Avestan the name is Xvairizem, in Old Persian Huwarazmish, in Modern Persian خوارزم (Khwārazm), in Arabic خوارزم Khwārizm, in Old Chinese Hūsìmì (呼似密), modern Chinese Huālázǐmó (花剌子模), in Uzbek Xorazm, in Greek Χορασμία and Χορασίμα, by Herodotus.

The Arab geographer Yaqut al-Hamawi in his Muʿǧam al-buldan wrote that the name was a compound (in Persian) of khwar (خوار), and razm (رزم), referring to the abundance of cooked fish as a main diet of the peoples of this area.

Algebra, algoritmas, ir gal net aritmos, iš ko aritmetika - ten.

Vadinasi, žuvis naudinga daug galvojantiems;)

2013-01-21

Mada


Moda (angl. mode) – tai dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė imtyje. Skirtingai nei aritmetinis vidurkis, moda nebūtinai turi būti viena reikšmė. Moda ypač naudinga atvejais, kai vidurkis bei mediana nėra lengvai apibrėžiami, pavyzdžiui, aibės {bulvė, bulvė, morka, ridikas, ridikas, ridikas, svogūnas} moda yra reikšmė 'ridikas'.

Ridikas
!

Ridikais paversti rizikinga - kaip su tokiais susitvarkysi?

Ir aplamai, modą visuomenei įtaisyti nelengva.

Bet stengtis, kai kas taip mano, verta.

Nes...

Skirstinys, turintis daugiau nei vieną modą, vadinamas daugiamodaliniu. Daugiamodalinius skirstinius statistiškai tirti daug sudėtingiau.

O kaip su tokiais, kur modų nėr, tvarkytis, kaip juos ganyti?

Moda, kaip matot, ir visoj populiacijoj būna, ne tik imtyje.

The mode of a discrete probability distribution is the value x at which its probability mass function takes its maximum value. In other words, it is the value that is most likely to be sampled.

The mode of a continuous probability distribution is the value x at which its probability density function has its maximum value, so, informally speaking, the mode is at the peak.

Maksimumas.

Madingi dalykai irgi maksimaliai kainuoja.

Mada is a term from both Hindu theology and Hindu mythology.

In Hindu theology means "pride, stubborn mindedness". It is seen as a major obstacle to attaining moksha or salvation. As long as a Hindu harbors mada or jealousy towards other fellow human beings, he will not be able to attain moksha or salvation.

Ne ta mada...

Mada (pranc. mode iš lot. modus 'matas, būdas, taisyklė, paprotys, forma, apribojimas') — tai tam tikru laiku visuomenėje vyraujantis stilius (drabužių, papuošalų, kitų aksesuarų, architektūros, maisto, literatūros kūrinių ir kt.), periodiškai pasikartojantis su tam tikrais pasikeitimais ir patobulinimais. Siauresne prasme — aprangos stiliaus kaita, savo ištakomis siekianti XVII a. Prancūzijos karaliaus dvarą, kurio rengimosi būdas buvo pavyzdžiu kitoms Europos šalims.

Merci Beaucoup!

Посмотрите, с какой лёгкостью навязывается и распространяется новая мода. А ведь, что верно для моды, то верно и для других явлений. Мода на длину юбок и мода на политические идеи и лозунги распространяется одинаково.

Kažin.


2013-01-20

Kita lyga


league (n.1)
"alliance," mid-15c., ligg, from Middle French ligue "confederacy, league" (15c.), from Italian lega, from legare "to tie, to bind," from Latin ligare "to bind" (see ligament). Originally among nations, subsequently extended to political associations (1846) and sports associations (1879). League of Nations first attested 1917 (created 1919).

Moteris nesijaudina, kas ką apie ją pagalvos. Ji nedaro nieko, kas būtų draudžiama.

Tik Lietuvos vardą garsina.

Viskas legalu.

legal (adj.)
mid-15c. "of or pertaining to the law," from Middle French légal or directly from Latin legalis "legal, pertaining to the law," from lex (genitive legis) "law," possibly related to legere "to gather," on notion of "a collection of rules" (see lecture (n.)).

Lektoriuilekcijas tiek mokėt neverta, ir pusės bus per akis.

Kita lyga.

Nes šitaip sukasi.

Furoras

furoras
furoras triukšmingas viešas pasisekimas, sukeliantis džiaugsmingą pritarimą.

furòras sm. (2) DŽ
1. triukšmingas viešas pasisekimas.
2. triukšmingas džiaugsmo, nustebimo pasireiškimas.

Leišiams šitaip.

fu·ror (fyrôr, -r)
n.
1. A general commotion; public disorder or uproar.
2. Violent anger; frenzy.
3. A fashion adopted enthusiastically by the public; a fad.
4. A state of intense excitement or ecstasy.
[Middle English furour, wrath, fury, from Old French fureur, from Latin furor, from furere, to rage.]

Tarp
tautiniai žodžiai...

furore (n.)
1790, Italian form of furor, borrowed originally in the sense "enthusiastic, popular admiration;" it later descended to mean the same thing as furor and lost its usefulness.

furor (n.)
late 15c., from Middle French fureur, from Latin furor "a ravaging, rage, madness, passion;" related to furia "rage, passion, fury" (see fury).

fury (n.)
late 14c., "fierce passion," from Old French furie (14c.), from Latin furia "violent passion, rage, madness," related to furere "to rage, be mad." Romans used Furiæ to translate Greek Erinyes, the collective name for the avenging deities sent from Tartarus to punish criminals (in later accounts three in number and female). Hence, figuratively, "an angry woman" (late 14c.).

?

G20 susitarimas
sukėlė furorą akcijų rinkose.

A ne?

There has been a furor over the tactics used by British Police
to deal with protesters at the G20 Summit in London.

Furioso, from the Italian form of the word, was used in English 17c.-18c. for "an enraged person", probably from Ariosto's "Orlando Furioso."

Furoras!