2012-05-19

Imkit, vaikai

Obama ragina Europą susitvarkyti.

D. Cameronas didina spaudimą euro zonos lyderiams.

Graikijos politikai turi paaiškinti realybę savo žmonėms ir nedalinti netikrų pažadų.

Realybė.

1. Imkit, vaikai, padidinimo stiklą 2012-05-19 22:30IP: 84.15.177.166
Google: Budget surplus (+) or deficit (-) 2012 Country Ranks. Blogąją Greece rasit šalia gerųjų Japan, United States ir United Kingdom. Ieškokit lentelės gale, nes visos keturios turi maždaug 9 procentų BVP dydžio biudžeto deficitą.


Štai kaip.

O ir visas mūsų mielas Pasaulis, World, skolon gyvena, -4.20 proc.

Gerai, kad geri dėdės užmoka.

Paskolina, ne užmoka.

O United States su United Kingdom ir pinigų sąskaitoj neturi.

Abiejose lentelėse tiedvi blogiau už Lithuania laikosi.

Bet Europą ragina.

2012-05-18

Value at Risk

In financial mathematics and financial risk management, Value at Risk (VaR) is a widely used risk measure of the risk of loss on a specific portfolio of financial assets. For a given portfolio, probability and time horizon, VaR is defined as a threshold value such that the probability that the mark-to-market loss on the portfolio over the given time horizon exceeds this value (assuming normal markets and no trading in the portfolio) is the given probability level.

Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска. Распространено общепринятое во всём мире обозначение «VaR». Это выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Также называется показателем "16:15", ибо именно в это время он должен был быть на столе у главы правления банка J.P.Morgan. В этом банке показатель VaR и был впервые введен в обиход с целью повышения эффективности работы с рисками.

Dabar tokie dalykai vadinami inovacijomis.

Kaip sekasi inovatoriui?

"JPMorgan Chase" - didžiausias JAV bankas pagal turto apimtis - prarado 2 mlrd. dolerių per pastarąsias šešias savaites. Apie tai, kaip rašo "The Wall Street Journal", gegužės 10 d. pareiškė banko vadovas Jamesas Dimonas.

Še tau!

Vėl reikia reformos.

„J.P. Morgan" per keturias dienas prarado dar milijardą.

"JPMorgan Chase" buvo įsteigtas 2000 metais, susiliejus "Chase Manhattan Bank" ir "J.P.Morgan" bankams. Bankas vykdo operacijas daugiau nei 60 pasaulio šalių, jame dirba per 240 tūkst. žmonių.

Vertės pokyčio rizika.

Iš kur gauti tai rizikai įvertinti reikalingus duomenis?

Iš tų, kurie juos turi!

Kiekvieną dieną Lietuvos bankas siunčia savo portfelio sudėtį į Londoną ir gauna rizikos parametrus įvairiais pjūviais.

Ačiū?

Modelis - statistinis, pagal kilmę tikimybinis, duomenis turi ir (par)duoda patikimieji.

2012-05-17

Księżyc

Mėnesis (Mėnulio dievas, Mėnuo, Mėnesys, Mėnesėlis) – nakties šviesos dievas, laikmečio valdytojas karys, kunigaikštis...

Księżyc.

Książę
.

Ksiądz.

Mūsų kunigas su kunigaikščiu tos pat šaknies, ir lenkų.

Mums kunigą, sako, vokiečiai paskolino.

O lenkai ar turėjo savo?

O Mainulis jiems kunigaikščiu tapo dėl šitos religijos ar seniau?

Księżyc.

Tai ir yra teisingumas


Šiandien jisai toks.

P.S. Kad blogis triumfuotų, pakanka, jog geri žmonės tiesiog nieko nedarytų.

2012-05-16

Lobių skrynia


cashier (n.)
"person in charge of money," 1590s, from M.Fr. caissier "treasurer," from caisse "money box" (see cash).

cash
1590s, from M.Fr. caisse "money box" (16c.), from Prov. caissa, It. cassa, from L. capsa "box" (see case (2)); originally the money box, but the secondary sense of the money in it became sole meaning 18c. Verb meaning "to convert to cash" (as a check, etc.) is first attested 1811. Related: Cashed; cashing. Like most of the common financial terms in English, ultimately from Italian (cf. bankrupt, etc.). Not related to (but influencing the form of) the colonial British cash "Indian monetary system, Chinese coin, etc.," which is from Tamil kasu, Skt. karsha, Sinhalese kasi. Cash crop is attested from 1869; cash flow from 1954; cash register from 1879.

The word is variously attributed. Some claim that the word "cash" comes from the modern French word caisse, which means (money) box, from the Provençal word caissa, from the Italian cassa, from the Latin capsa all meaning box. In the 18th century, the word passed to refer to the money instead of the actual box containing it.[1] Another claim is that it was derived from Tamil word kāśu (Tamil: காசு) meaning a coin, by East India Company.[2] Kāśu itself is derived from kārṣāpaṇam, a currency which was used by the Mahajanapadas in 6th century BC.

Caisse.

From Latin capsa.

×kapsa (l. kapsa) sf. I mašna, piniginė.

kàpsas, -ė smob. (2) DŽ vakarinių aukštaičių tarmės, apimančios Vilkaviškio, Marijampolės rajonus ir gretimų rajonų pakraščius, atstovas (bendrinės kalbos žodžius kaip, taip tariantis kap, tep): Kapsas vardą gavo nuo „kap“ rš. Šitoj pusėj Šešupės – kàpsai: jie vis sako „kàp kàp“ Brt. Zanavykaitės ir kapsiukės kas kartą labiau mėgsta puošties drabužiais, ne savo rankomis austais rš.

Ahaa...

1 kapsúoti, -úoja, -ãvo tr. kaupti: Moterukės kapsúoja bul'bas Brb.

Va va...

prūsiskai: kaupiks laītawiskai: pirklys, prekiautojas

kapsa

From capiō (“capture, seize, take”).

Kapt!

Ir...

Kas toliau?

Synonyms

(bookcase): librārium, pēgma
(box): scrīnium

Скры́ня - сундук, ларец, шкатулка

Скриня.

Skrzynia.

Škrinja.

Skrynià.

Skrynė̃ sf. (4) Žr, Všv, Jdr, Varn, skrỹnė (2) K, LKAI261, Vkš žr. skrynia:
1. SD340, R, H, Sut, N, M Tarpe lovos ir pečiaus pastatyta skrynė Žem. Sulūžusi buvo skrỹnė, mėtės bute (namuose) Grd. Ka būtų kraičio, ka būtų skrỹnė pridėta audeklų, i turėjo austi Tl. Ans skrynė̃[je] turėjo užrišęs tus piningus Nv. Kreičio skrỹnė stova DūnŽ. Kas iš to, kad Diksas nuogs pas kupiną skrỹnę klūpodams ir vis vaitodams garbina skarbus K.Donel. Šmakš šmakš sudėjo visus savo daiktus, drapanas, skepetas į skrynes ir kubilaičius, vadinamus kraičiais M.Valanč. Mes pasisamdysme Tilžės staliorelį, mes pridirbdinsme skryniums pakojeles StnD19. Plonas drobes susiriečiau į margą skrynelę RD1. Imsi pačią tu silkuotą, rasi skrynę kaip iššluotą KlpD76. | prk.: Jei ne Žemaitė, mūsų sodžius su savo vargais, skausmais, džiaugsmais, laimėmis, nusivylimais ir nuliūdimais būtų mums visiems pasilikęs devyniais raktais užrakinta skrynė Pt. ^ Kai pilna skrynė, i kiaulė gaspadinė Bsg. Kas yra tuščioj skrynėj? (daug vietos) MitIV333(Tlž).
2. Obūlius įdės į skrỹnę, rudenį vėliau a žiemą, ka rasi, ui kaip skani: kaip du cukrai, kaip du medai! Vgr. Jau tatai rasiam gelžinę skrỹnę tokią Als. Čia ji (jaunoji) atdarė savo skrynes, skrynales, prikrautas pyragų įvairių įvairesnių ir skanių skanesnių S.Dauk. To[je] skrynáitė[je] yr marškiniai sudėti Lkv. Paršelį anie jug skrynìkė[je] veš Gd. Tada jiej nutarė tepoj: sukalt skrỹnę, indėt jį i paleist an vandenio (ps.) Plm. Vežimo skrỹnė KII334. Jog ponas neliepęs esti kūną savo nešinėti, nei skrynelėsna rakinėti Mž371. ║ Jūzapas beviešėdamas pasisiūdino sau juodą šikšnos skrynelę su pasamonais M.Valanč.
3. Piningų skrỹnė KI678. Piningų skrynelė, piningų suguldymas, kasa I. Ubagų skrỹnė (neturtingųjų išlaikymo kasa) KI93. Karališka skrynė TP1881,9. Didžiausioji dalis nebuvusi į ugnies skrynę įpirkta (apdrausta nuo gaisro) LC1878,21. Neder tų dėti į Dievo skrynę VlnE199. Bažnyčios skrynė H181.
4. Tu sau padaryk skrynę (arką) iš eglės medžio BB1Moz6,14.
5. žr. skrynia 6: Ramono skrynė̃ į mūso jaują pro duris neįtelpa Slnt. Ta skrỹnė siaura, ką ten kuldamas įkiši rugių Kl.
6. Lk žr. skrynia 8: Girnų skrynė̃ dar mėtos daržinė[je] DūnŽ. Ta girnų skrỹnė DūnŽ. Girnų skrynė̃ palaikė Vn. ║ brūžkų dėžė: Esu tus maglius mačiusi: ten gerai prispauda jau, skrỹnė pilna akmenų Lž.
7. R92, MŽ121 vandens talpykla.
8. Nv visas kaimo žemės plotas: Čia jau bengas Imbarės skrynė̃, o prasideda Žvainių skrynė̃ Slnt. Padegimiškiai tankiai į mūsų skrỹnę įvažiuoja KlvrŽ. Tokį rėžį atsirėžė iš Buikiškės skrỹnės Vn.
9. langelis, kvadratas (audinio rašto): Skrynėmì marga LD399(Zt).
◊ suderė́jimo skrynė̃; R bažn. sandoros skrynia.

Schrana.

Kokios sandoros - lobių!


◊ suderė́jimo skrynė̃; R bažn. sandoros skrynia.

Sandoros skrynia (hebr. אָרוֹן הָבְרִית‎ = Ārōn Hāb’rīt) – skrynia, kurioje turėjo būti laikomi dešimt Dievo įsakymų iki bus pastatyta pirmoji šventykla Jeruzalėje.

Sandoros skrynia 1,5 uolekčių pločio ir aukščio, 2,5 uolekčių ilgio, kas (apytiksliai) atitiktų aukso pjūvį. Tai būtų apie 130 × 78 × 78 cm (angliška versija) ar 66,6 × 66,6 × 111 (rusiška versija); uolektis yra 44,4-56 cm. Pagaminta iš akacijos medžio ir visa padengta auksu.

The Ark of the Covenant.

Bet ilgainiui pavirto ji seifu, pilnu aukso...


2012-05-15

Appsolutely everything


« Экономика должна быть экономнойтаково требование времени».

Galiu pasakyti, kad visi vakarietiški verslai, ypač pradiniame augimo etape, netgi vengia pelnų, nes bet koks pelnas reiškia, kad įmonė vystosi lėčiau negu galėtų, jeigu tą pelną investuotų. Taigi siekiama pelną dengti bet kokiais kaštais mainais užtikrinant įmonės ir jos vertės augimą.

Patiko?

Mokykitės iš "visų vakarietiškų verslų", "siekiančių pelną dengti bet kokiais kaštais, mainais užtikrinant įmonės ir jos vertės augimą".

Rytiečiai...

14. kazkoks visgi prieštaravimas pačiam sau 2012-05-15 16:09 IP: 88.119.156.251
Nereikia pamiršti, kad vis dėlto pelnas kažkam rūpi :) ... Ir taip vienareikšmiškai teigti, kad verslo sėkmės paslaptis kurti ne pelną, o vertę - nėra absoliuti tiesa. DALIES verslo sėkmės paslaptis - tai taip.... Bet ta sėkmė atsiranda, kažkam pastebėjus galimybę/potencialą uždirbti pelną iš to.... todėl juk ir mokami tokie milžiniški pinigai už tokias bendroves... tai tas pats kas pirkti gerą krovininį automobilį ar traktorių valdomą kompiuterikos.... juk ne pasivažinėjimui į gamtą ar į darbą juos perka? perka tiesiog tam kad uždirbti pinigus... Va prisiskaito tokių vienpusiškų teiginių ir pradeda pūstis rinkose burbulai... tai Nekilnojamo turto burbulas buvo, tai dabar IT kompanijų su visais debesimis ir facebookais.... O nereikia, pamiršti kad žmogus dar ir valgo duoną... o paskutiniu metu susirūpines dar kad ta duona būtų ekologiška....KŪRYBIŠKUMAS yra sėkmė bet kokiame versle... Sėkmės visiems verslams!....

15. Amerikietiškas požiūris
2012-05-15 16:54 IP: 80.240.9.72
Pakankamai pažangiu laikomas amerikietiškas požiūris sako, kad svarbiausia yra ne generuoti pelną, o didinti įmonės vertę. Strateginė vertė reiškia, kad sukurta kompanija valdo tam tikrą rinkos dalį arba technologiją. Google: U.S. has a TECHNOLOGY, called a printing press (or, today, its electronic equivalent), that allows it to produce as many U.S. dollars as it wishes at essentially no cost. Technologija yra. Pelno nėra - U.S. lenda į skolas (Google: Triffin dilemma). Niekas nebesako, kad doleriai - vertybė. Bet rinką (finansų) valdo. Ir visai ne U.S., o už jų vardo pasislėpęs FED. Nup pat 1913 metų, kai buvo įsteigtas, neaudituotas (Google: Audit the Federal Reserve)

17. Šiuolaikinio (stambesnio) verslo sėkmės paslaptis
2012-05-15 17:04 IP: 80.240.9.72
Pinigus dabar spausdina trilijonais (dar nesenai taip nebuvo, tada verslas rūpinosi pirmiausia pelnu). Bet ne bet kas. Ir skolina pigiai, bet irgi ne bet kam. Tie ne bet kas tuos trilijonus "investuoja". Tokį finansavimą gavęs verslas gali augti ir būdamas nuostolingas. Netiesioginis tokio teiginio įrodymas ir straipsnio iliustracija: Google: appsolutely free. Kas pirmoj vietoj? Viskas šiuolaikiška, įskaitant rašybą.

19. Kova prieš šiuolaikinį verslą 2012-05-15 17:17 IP: 80.240.9.72
Kas gi nustatys šiuolaikinio nuostolingo verslo didelę vertę, jei ne Volstritas? Google: B. Obama: „JAV banko „JPMorgan“ patirti nuostoliai įrodo Volstrito reformos būtinybę“. Naujienos visai šviežios. Tą Volstrytą B. Obama jau reformavo prieš 2 metus, pasirašydamas 2 300 puslapių (kiek puslapių turi šitas straipsnelis?) įstatymo projektą. Google: Senatas uždegė žalią šviesą B. Obamai pasirašyti istorinį Volstrito reformų įstatymą

20. Išsivystė abudu
2012-05-15 17:24 IP: 80.240.9.72
Išsivystęs socializmas - kai ima atrodyti, kad ekonomika turi būti ekonomiška. Išsivystęs kapitalizmas - kai pažangiu ir šiuolaikišku tampa didelės vertės, bet nuostolingas verslas.

Jeigu žiūrėtume į Lietuvos, Europos ir pažangiausiu laikomą amerikietišką požiūrį į verslą, tai galėtume pasakyti, kad pagrindinis skirtumas čia – manymas, kaip pinigai versle apskritai yra padaromi.

Kaip pinigai apskritai yra padaromi.

Tikra tiesa.
2012-05-14

Laisvės šauklys

Jau 40 metų jo nebėra.

O juk beveik vienmetis.

Romą Kalantą visi tų laikų Lietuvos žmonės žino ir mena.

Pastarosiom dienom visaip aiškina - hipis, atvirkščiai, negerai, kai sako, kad hipis, nes hipiai Vakaruose buvo šiokie anokie...

Keli tūkstančiai žmonių Kauno gatvėse - tai buvo antitarybinės demonstracijos.

Daug kam toji santvarka nepatiko. Jau nešnekant apie pokario represijas, apie Sibirą - ir aštuntojo dešimtmečio "brandaus socializmo" laikais anoji valdžia vertė daryti taip ir ne kitaip, nuo kitų šalių uždarytus laikė, Komunistų partijos ir Didžiojo Brolio viršenybę pripažinti liepė.

Tik kad ir šiandien Romo Kalantos brolis Antanas minėjime, per radiją girdėjau, karčių žodžių apie mūsų Lietuvos dabartį pasakė.

Šiandien į Pasaulį durys atdaros - gal daugiau apie jį suprantam?

Tais Kauno pavasario metais buvau pirmakursis VU. Iš lūpų į lūpas žinios sklido - žinojom, kas dedasi Kaune.

Rudenį, jau antrakursius, išvežė Kupiškio rajonan kolūkio bulves kasti. Tai ir Kupišky milicija tokį grupioką Arūną, pagavus gatvėj, veždavo kirpyklon - nukirpt; o tasai, jau kirpykloj, išsitraukdavo pažymą, kad artistas esąs, "Tado Blindos" razbainykas.

Ir jie, matyt, hipiai.

2012-05-13

Pasaulinis sukilimas


Romos klubas, laikomas autoritetingų intelektualų sambūriu, įspėja pasaulį dėl artėjančios katastrofos, kurią gali sukelti žmonių ekonominė veikla.

Dar prieš 40 metų vadinamasis Romos klubas įspėjo žmoniją dėl žalingos ekonomikos įtakos aplinkai. Dabar prognozės – dar niūresnės.

Argentinos investicijų ekspertas Carlosas Joly konstatavo, kad dėl vis labiau žalojamos aplinkos dabartinė finansinio kapitalizmo sistema paprasčiausiai pasmerkta žlugti.

Romos klubo narys austras Karlas Wagneris išvis regi artėjančią revoliuciją. Jo nuomone, prieš vartojimo kultūrą nukreiptas pasaulinis sukilimas gali įvykti jau apie 2020-uosius.

1. Romos klubas: sukilimas prieš ... kultūrą:) 2012-05-12 18:15IP: 80.240.9.72
Pasaulinis sukilimas ... prieš kultūrą:) Gal prieš finansinę vergiją? Šito Romos klubo būstinė, kažkodėl, Winterthur'e, netoli Ciuricho, Šveicarijoj.

Kokie žodžiai parinkti sukilimui pavadinti - prieš vartojimo kultūrą...