2016-05-28

Filofilija

Frankofilija - prancūzų mylėjimas, o filologija - žodžio meilė.

Filosofas - visai ne tas, kuris "pila"ant sofos?
from φίλος ‎(phíloslove) + σοφία ‎(sophíawisdom)philo-

before vowels phil-, word-forming element meaning "loving, fond of, tending to," from Greek philo-, comb. form of philos "dear" (adj.), "friend" (n.), from philein "to love," of unknown origin. Productive of a great many compounds in ancient Greek.


Tai...

Ar tik nebus taip, kad reketyrų
pyliava
graikiška "meile" bus išvirtus, o gal tik išversta?

Nagi,
Filofilai!

Gal nepatinka šitokie Lietuvos Didieji Kunigaikščiai?

O šitokie -
ar patinka?

Beje, jis rankoj laiko?

Šerlokas Holmsas ir mobilusis telefonas

Vėlų pirmadienio (2016 05 23) vakarą užsukau Vilniaus Žirmūnų "Rimi" parduotuvėn, ir ten pradingo mano senas geras mobilusis telefonas. Pasigedau jo po 22-os valandos, apie pusę vienuoliktos.

Pradingo, lyg tyčia, prieš  VGTU Matematinio modeliavimo katedros seminare paskelbtą mano pranešimą tema "Matematika: nuo Mokslų karalienės iki tarnaitės", tokį patį, kokį prieš porą savaičių skaičiau Taline*, kurį ir perskaičiau/padariau antradienio rytą, kokias tris valandas tepamiegojęs - gerą pusvalandį ieškojau to senojo man jį benešančių šunų apkramtyto telefono aparato, prašiau praeivių paskambint man, tikėdamasis jį išgirst nukritusį parduotuvėje, automobilyje ar kad jį turintis "pakels ragelį", juo atsilieps; po to važiavau visą parą dirbančion Mindaugo gatvės "Maximon" žadintuvo (vis dėl to  eretiško rytinio pranešimo - kad nepramiegočiau), grįžęs, po vidurnakčio, įsijungiau kompiuterį ir parašiau "Bitei" jos skelbiamu adresu bendraukime@bite.lt (esu "Bitės GSM" abonentas) laišką, prašiau nustatyti telefono buvimo vietą (GSM operatoriai tai gali padaryti) ir išjungti jį.

Žemiau rasit susirašinėjimo su "Bite"e-laiškais iškarpas.

Štai į savo laišką**:
gavau tokį "Bitės" atsakymą:
Tas Elertė "Klasikos" radijas...

Lyg tyčia, Šerloką Holmsą neseniai paskaitė.

Taigi, įsivaizduokim - parodo daktaras Vatsonas Šerlokui Holmsui šį e-susirašinėjimą ir klausia:

- Sakykit, Šerlokai, kas turi pradingusį mobiliojo telefono ryšio aparatą?

- Elementaru, Vatsonai - tas, kam dirba policija!
Manot, Šerlokas kitaip atsakytų?

Sakykit - kuriems galams iš telefono aparato savininko prašoma policijos leidimo ieškoti pradingusio telefono aparato?

Kokia čia logika, po perkūnais?

Kur mes gyvenam?

* Talinan, 17-ton tarptautinėn konferencijon "Matematikos dėstymas: retrospektyva ir perspektyvos", ir atgalios vežusiam autobuse veikė Wi-Fi internetas, kuriame šis mano tinklalapis buvo užblokuotas.
** Kitu, "Zebra" e-paštu irgi gavau atsakymą į savo laišką, kurį rašiau, anot "Bitės", adresu bedraukime@bite.lt 2016.05.24 d. 01.36 val.:

Gerai atsimenu: rašiau jį iš Gmail pašto, o ir "Bitė" juk atsakė į Gmail: Re: išjunkite tel. 86983246.

Bet Gmail siųstų laiškų skyriuje jo nėra!

Užtat yra "Zebra" laiškas, kuris lygiai toks, kaip Gmail siųstas ir "Bitės" atsakytas laiškas, tik 10-čia minučių pavėlavęs (ne 01:36, bet 01:46):
Palyginkit jo tekstą su šiuo, iš Bitės Gmail-inio atsakymo iškirptuoju:
O kas mėlynai įrėmintą tekstą su mano darbovietės telefono numeriu "prilipdė"?

Aš to niekad nedarau!

Ei - komisarai:)

Na, bent jau nenuobodu užtat.

P.S. Ir vėl tas pats:
Mat, "Bitės" prašiau duoti man skambinusiųjų po to, kai telefono nebeturėjau, sąrašą.

Kur tu,
Laisve?

P.P.S. Perskaitykit pabrauktą tekstą ir paskaitykit tai.
2016-05-27

Algoritmas: nuo algos iki algos

Nuo algos iki algos:
Loreta Graužinienė: minimalios algos 2017 metais didinti tikriausiai nebus įmanoma.

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Frygų argou ‘merito, causa’ < *alghwo-s, plg. gr. ἀλφή, lie. algà, s. i. argha-s ‘vertė, kaina, reikšmė’.
Šaltinis:
Haas 1966, 149
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Sąvokoms ‘kaina’ ir ‘vertė’ turime ide. terminą, retą ekonomikos srityje. Jis reprezentuojamas gr. ἀλφή, ypač vardažodiniu veiksmažodžiu ἀλφάνω ‘laimėti prizą’ ir indoiranėnų kalbose: skr. arh- ‘turėti vertę’, arghá- ‘vertė, kaina’, av. arəǰ- ‘turėti vertę’, arəǰah- ‘vertė, kaina’, persų arzị̄dan ‘turėti vertę’, arzān- ‘kas verta’. Iš kitų kalbų turime atitikmenį tik baltų kalbose: lie. algà, s. pr. algas ‘užmokestis, atlyginimas’.
Šaltinis:
Benveniste 1969 I, 129
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Gr. ἀλφάνω ‘parūpinti, uždirbti’ [66]. Išskyrus kirtį, tematinis aor. ἀλφεῖν atliepia skr. árhati ‘uždirbti’. Taip pat reikia gretinti su lie. algà. Vadinasi, kamiengalis turi remtis labioveliariniu. Antra vertus, graikų k. vokalizmas yra nulinis, o skr. ir lie. yra e arba a.
Šaltinis:
Chantraine DEG I, 66–67
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Pr. ālgas (gen. sg.) 55₁₂₃ ir ₃₅ ‘užmokestis, atlyginimas’: lie. algà ir galbūt gr. ἀλφή ‘pajamos, uždarbis’, skr. arghá-ḥ ‘vertė, kaina’, árhati ‘yra vertas’, žr. Walde Vrgl. Wrtb I, 91 ir ME s. v. àlga.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 173
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
K. Būgos pasiūlymas (tam savo žodyno 7 p. E. Frenkelis pritaria) lie. upės pavadinimą Algà gretinti su r. olьga ‘klampi pelkė’ nepriimtinas, nes r. k-os žodis yra nesenas skolinys iš suom. alho ‘žema vieta, pelkė, liūnas.
Šaltinis:
Kiparsky 1957, 41
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Pr. algas ‘atlyginimas’ turi atitikmenis abiejose ryt. bl. kalbose: lie. algà, la. álga (plg. lie. algáuti, la. algot), taip pat gr. ἀλφή (ἀλφάνω), s. i. arghá (árhati), oset.arγ ‘kaina’, av. arəǰah (arəǰaiti). Įrodyta, kad visi šie žodžiai yra kilę iš vienos pagrindinės sen. ide. visuomenės sąvokos, susijusios su mainais.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 72
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘alga’, įskaitant ir veldinių grupę (iš *mizdho-), gana dažnai siejasi su bendresne ‘atpildo’ sąvoka. Kiti šios reikšmės žodžiai yra veiksm., reišk. ‘mokėti’ vediniai, dar kiti kilę iš žodžių, žymin. sąvokas ‘kaina’, ‘sandėris’ ir t. t. Lie. algà, la. alga (pr. gen. sg. ālgas) giminiškas gr. ἀλφή‘gaminti’, skr. argha-, av. arəǰah- ‘vertė, kaina’, skr. arh-, av. arəǰ- ‘būti vertam’.
Šaltinis:
Buck 1949, 815
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
su labioveliariniu *-gu̯ho/e-, plg. gr. ἀλφή ‘uždarbis’ (‘Erwerb’), lie. algà ‘Lohn’.
Šaltinis:
Tischler 1990, 81 71 išn. (nėr tokių psl.)
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Toch. B ark- (plg. konjunktyvą arkaṃ), arc- (plg. esm. l. arcanträ) ‘privalėti, būti skolingam (vok. ‘sollen’)’ aiškiai yra indoiranėnų kilmės: plg. skr. árhati‘nusipelnyti, privalėti, būti skolingam’, greta arghá- ‘vertė, kaina’, arghati ‘turėti vertę’, av. arəǰaiti ‘turėti vertę’, arəǰa- ‘(didelės) vertės, vertingas’ ir t. t. (ide. giminystę su gr. ἀλφή ‘pelnas, nauda, turtas’, lie. algà reikia atmesti, nes toch. kalbose ide. *l duoda l).
Šaltinis:
Windekens 1974, 225
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
[Frygų k-os faktai, patvirtinantys M. Azijai būdingą l virtimą r:] fryg. eukin argou (vėlyvieji frygų Įrašas 30 ir 98) „memoria causa“ slypi argo-s ‘*padėka, Dank’ = s. i. argha- ‘vertė, kaina’, lie. algà ‘atlyginimas, užmokestis, Lohn’ = gr. ἀλφή).
Šaltinis:
Haas 1968, 62
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
[Aptariama Derksen (1998) pateikiama pr. tonų distribucija ir diftongų su lm kirčiavimas]. Pr. ālgas (gen. sg.) ‘Lohn, wage’, plg. lie. algà.
Šaltinis:
Schmalstieg 2001b, 143
Antraštė:
algà
Straipsnelis:
Hipotezę apie palyginti vėlyvą kirčio slinktį, kuri vėliau galėjo sukelti cirkumfleksinę metatoniją jau sudarytame ir kalboje egzistuojančiame dūrinyje, remia keli argumentai. Pirmiausia – tokių dūrinių su cirkumfleksine metatonija latvių kalboje nebuvimas. Latvių kalboje jie turi akūtą, plg. la. liẽldiẽnas ‘Velykos’, la.nediẽna ‘nelaimė’ : la. dìena ‘diena’; la. mataũkla ‘(plaukų) kaspinas’ : la. àukla ‘auklė, virvelė’; la. adv. viênal̃ga ‘abejingai, vis tiek’, la. nel̃ga (<*ne + al̃ga) ‘dykinėtojas’ : la. àlga, lie. algà, gen. sg. algõs, acc. sg. al̃gą; taip pat la. apaũši arba apaûši ‘apynasris’ : la. àuss, lie. ausìs, acc. sg. aũsį; la. apruõcis ‘rankogalis’ : la. rùoka ‘ranka’; la. grūtdiẽnis ‘vargdienis’, la. serdiẽnis ‘našlaitis’ : la. dìena ‘diena’; la. iẽdzer̃klis, ryt. a. ingérklis : acc. sg. ger̃klęgerklė̃; la. suôvar̃dis‘bendravardis’ : la. vā̀rds ‘žodis, vardas’ (Būga 1959, 397, 412–413).
Šaltinis:
Mikulėnienė 2005, 129–130
Antraštė:
algà
Reikšmė:
Lohn
Straipsnelis:
[Aptariami s. i. abstraktai ir būdvardžiai Rigvedoje ir Atarvavedoje, kurie yra pirminio a-kamieno ir ana-dariniai.] S. i. sahasrārghá- yra tikrasis posesyvas, kurio antrasis narys nėra apibrėžtas (*árgha- arba *arghá-). Antrasis narys yra archajiškas, nes -gh- yra tik šiame žodyje. Būtų įmanoma, kad jis būtų fiksuotas ide. *h₂elgʷʰéh₂- (plg. gr. ἀλφή ʻErwerbʼ, lie. algà ʻLohnʼ) ir iš čia, viena vertus, s. i. -argh-á- (tematinis darinys kompozite), kita vertus, n. Avestos arəja- ʻwertvollʼ (tematinis vedinys) yra padaryta. S. i. arghá- ʻWerte, Ehreʼ, atrodo, yra naujas žodis.
Šaltinis:
Kim 2010, 252
Antraštė:
algì
Straipsnelis:
*-V̄̆(h)VhC₀ tipo hiatiniai junginiai tapo akūtiniais baltų-slavų prokalbėje, pvz., ide. nom.-acc. du. *(h)algʷʰáh₂ih₁ > bl.-sl. *ˌalgāˀi̯ > pralie. *ˈalgẹ̄ˀ > lie. algì a. p. 4.
Šaltinis:
Olander 2009, 114

Tie filo + logai...

Ieško ieško...

Štai ką pas civilizatorius, luotyniškai, randam:

Etymology

From Proto-Indo-European *alg-*alǵ- ‎(to be dirty, be slimy; frog; duckweed). Cognate with Norwegian dialectal alka ‎(to dirty, soil), Norwegian ulk ‎(frog, slime), Low Germanulk ‎(frog).

Murziams alga?

Loreta Graužinienė: minimalios algos 2017 metais didinti tikriausiai nebus įmanoma:)
O kam ją, MMA, bedidint Kastų Lietuvoj?
Seimas bei kiti valdžiūnai taigi visai Kita Kasta, prie kito kuolo pinigų ganykloj
apdairiai persirišo, prie BD:)
Tai ką darys
ne Prancūzijos, o Lietuvos
murziai?


Faces again

Faces.
Faces:((
Faces
again...

2016-05-26

Google Americano

Google: Harvard, Shanghai and St. Petersburg
:((

Google: Harvard, Shanghai and St. Petersburg; images

:))

We need Google

gūglinti, -ina, -ino intr. pamažu eiti, gūrinti.
atgūglinti intr. pamažu ateiti, atgūrinti: Vos vos atgūglinau iš miesto Skp.

gūglinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. vaikščioti: Užsidėję abrūsus, ir gūglinė́ja po žmones [per vestuves gavę dovanų] Gs. Po rusančius dar kaimo degesius gūglinėjo du vyru V.Piet.


Americano Lituano!

P.S. Pataisė Gūglė vaizdus:)

2016-05-24

Harward, Shanghai and St. Petersburg

Congratulations to our 3rd place winners and #ICPC2016 Gold Medalists: “Harvard University” with 10 problems solved!
Congratulations to our 2nd place winners and #ICPC2016 Gold Medalists with 11 problems solved: “Shanghai Jiao Tong University”!
We are proud to announce our #ICPC2016 World Finals Champions: “St. Petersburg State University”, Congratulations!

2016-05-23

Albertinos bombardavimas

Visai ne Albrechto
ta Albertina.

Kulviečio.
Neliko jos,
subombarduota.
Paminėtini ir sovietų sąjungininkai britai bei jiems talkinusi amerikiečių aviacija. Per Karaliaučiaus centro bombardavimą, 1944 m. rugpjūčio naktimis iš 26-os į 27-ąją ir iš 29-os į 30-ąją, buvo sugriauta 70 proc. viduramžių Venecija vadinto miesto, ir pirmą kartą istorijoje panaudotos napalmo bombos, liepsnose žuvo apie 25 tūkst. žmonių…

Napalmas.

Palvininkus ir kažkas įkyriai Palmininkais pervardina.

2016-05-22

"Fugu planas" ir "Siono išminčių protokolai"

Šio rašinio keistų komentarų tirada paskatino parašyti šį trumpą tekstą.

1. "Fugu planas" buvo, ir jis buvo įgyvendinamas.
2. Visi rašantieji apie Japonijos vyriausybės "Fugu planą"jį sieja su "Siono išminčių protokolais".

3. "Fugu plano" buvimas, juolab jo vykdymas, Lietuvoje yra nutylėtas.

P.S. Įkeliu japoniškosios Wiki rašinį apie "Fugu planą" ir jo vertimą Google Vertėju:

Globefish planas (Fugu planas), buvo paaukštintas Japonijoje 1930, yra persikėlimo planas žydų pabėgėlių. Gisuke Ayukawa 1934, yra pradėti planuoti, kad buvo pasiūlyta, buvo išspręstas Vyriausybės politiką penkerių fazės susirinkimo 1938 m. Per praktinius aspektus, kariuomenės pulkininkas Norihiro Yasue, laivyno pulkininkas Koreshige Inuzuka kt vedami. Ji paragino žydus, kurie pabėgo nuo persekiojimo Europoje Manchukuo, buvo planas statyti autonominių regionų ir tik fasadas, kaip pagilinti tarp nacių partijos Vokietijos draugystę skatinti žydų persekiojimą, Japonija, Vokietija ir Italija trišalio karinio aljanso galimybių nebėra buvo rėmų, kad inicijavo užsienio karas tvirtinimo ir Japonijoje ir Vokietijoje tiek.
Turinys [Slėpti]
1 etimologija
2 apžvalga
2,1 planas
2.2 Bendroji informacija
2.3 Žydų ekspertas
2,4 Simonas Caspe nužudymas
2.4.1 Apsaugos nuo masonų
2,5 Tolimųjų Rytų žydų turnyras
2.6 NaoFutoshihito priemonės metmenys
2,7 apsiskaičiavimas
2,8 nesėkmė
2,9 mirtis
2.10 vėliau
3 reikšmė
4 chronologija
5 susijusios knygos
6 Taip pat žr
7 Šaltinis
8 Išorinės nuorodos
[Taisyti]
Iš "Blowfish planą" pavadinimas yra kilęs iš Inuzuka kalboje, kuris vyko 1938 metų liepą. Inuzuka iš ekonominės galios ir politinės galios žydų įvertinimo ", žydų priėmimas yra labai naudingas Japonijoje, taip pat ji gali būti sugadinti gaidukas jei neteisingas žingsnis", buvo laikomi. Inuzuka tai yra dvilypumas, tai skanus, bet pseudo-į Blowfish
su mirtinas nuodų ETE, sakė: "Tai lyg virimo Blowfish".
Vėliau, kai Marvinas Tokayer Amerikos rabinų, kuri yra žinoma kaip Japonijoje per parašė monografiją tuo pačiu planu, imtis palyginimą iš to, kad teisę "Blowfish planas (" The Fugu planas) "," Fugu planas "žinoma kaip. Tačiau Pagal knygos, kad šis žodis taip pat buvo neoficialiai naudojamas tuo metu.
Apžvalga [taisyti]
Planas [taisyti]

Manchukuo Žemėlapis
Iš Blowfish plano esmė buvo įtikinti Jungtines Valstijas (ypač žydų amerikiečių). Kitaip tariant, bandė įtikinti iki kelių dešimčių tūkstančių žydų iš tūkstančių Europos šalių, Jungtinėse Amerikos Valstijose, siekiant skatinti emigracija į Manchukuo (ar Šanchajuje). Jo tikslas yra, kad ekonominio stiprumo žydų nauda patiko Japonija, yra todėl, kad bandė pasinaudoti net į Japoniją. Kaip fonas, tai galima paminėti, kad jau tuo metu žydai yra ne tik persekiojamas Europoje, buvo įforminta svarbioms aplinkybėms, pavyzdžiui, kaip išvaryti iš valstybinių pareigų paneigė pilietybę Vokietijoje. Tiesą sakant, Vokietijoje pagal nacių režimo, jis buvo Niurnbergo įstatymai yra priimtas 1935 m.
Blowfish planas yra planas, kad su ilga pavadinimu "Apie konkrečias priemones turi būti naudingai konvertuojami į imperijoje Tolimuosiuose Rytuose politiką JAV prezidentas ir jo palyda per stovint 支 有 priversti žydus naudojimui". Planas turi tarp jų pristatė pasirinkimų turtus. Jos Pasirinkimai įtraukti išsamų planą, kaip žydų imigracijos ir investicijų įsigijimu. Šis planas, kuris buvo sudarytas 1939 birželio pateikiamas vyriausybės, dėl kurių buvo retitled kaip "tyrimų ir analizės dėl žydų kapitalo įvedimo" liepos pačiais metais buvo patvirtintas.
Tuo metu žydų bendruomenė yra gana draugiškus santykius su Japonija, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose, diplomatinė konfliktas su Japonija buvo aštrus kaip Manchukuo įkūrimo. Taigi buvo pristatytas planas buvo būdas pritraukti tiek pasaulio žydų bendruomenės susidomėjimą ir JAV. Kad yra tas pats planas yra,
Norėdami išsiųsti delegaciją į Jungtines Amerikos Valstijas
Ji paragino JAV rabinas Japonijoje, pristatyti tarp judaizmo ir šintoistinio panašumą rabinas, o pristatyti žydus ir judaizmą į japonų
Pavyzdžiui, jis buvo pridėtas.
Tuo pačiu metu, planas buvo taip pat pasiūlė, kad perimti amerikiečių laikraščiai ir kino pramonę. Planuotojai et al šios pramonės šakos yra manoma, kad vyravo tuo metu žydai.
Tačiau dauguma tikrosios aprašymas buvo skirta persikėlimo planą. Pavyzdžiui, Šanchajaus ir netoli įvairių regionų, daug vietų Mandžiūrijos buvo parodyta, kaip kandidatą. Persikėlimo planas, imigrantų populiacija buvo apskaičiuota, kad iki 600,000 iš 18000. Be to, pritaikyta prie kiekvieno iš menamo populiacijos dydį, mokykloje, plėtojant infrastruktūrą, pavyzdžiui, ligoninėse, jis taip pat parodė daugiau informacijos apie atsiskaitymų srityje. Tarp planuotojai, ir kt., Gauti šių gyvenviečių žydų autonomija kultūros ir švietimo, galima duoti visišką laisvę religijos buvo sutarta.
Japonijos planuotojai ir kt., O kita vertus, ji buvo atsargūs suteikiant per daug laisvės žydams, siekiant ir toliau mėgautis palankumą ir ekonominę naudą žydų, ir reikės tam tikrą laisvės laipsnį maniau. Planuotojai klausė patvirtinti planą. Buvo pareikšta plano, buvo "atrodo kaip atsiskaitymo atrodytų autonominių šalių, yra būtina siekiant kontroliuoti yra įdėti prižiūrimas žydai slaptai" dalykas. Planuotojai, ir konfiskavo žydų viršenybės, jis buvo susirūpinęs, kad avanso kelyje į Japonijos politika Ekonomika kontekstą. Reikia pažymėti, kad pagal "Siono išminčių protokolai (žiūrėti žemiau)", buvo įvairių žydų užsienio šalyje padarė kontrolės priepuolį, ir.
Tačiau pedagoginė imigracijos ir investicijų į pirmiau planą gyvenviečių buvo į atostogų žydų bendruomenė pasaulyje.
Fonas [taisyti]
Iš pradžių šis planas, nedidelis skaičius žmonių, net tarp Japonijos vyriausybės ir karinės valdžios institucijos (jos jautė poreikį siekia išspręsti Manchukuo gyventojus, taip pat galima remti Japonijos pramonės ir infrastruktūros statyba, kur ji tai buvo mintis, kurios buvo) į. Pagrindinis seriją Šio sekta, be kariuomenės pulkininko Norihiro Yasue ir tiek Navy pulkininkas Koreshige Inuzuka, žinomas kaip "žydų ekspertas" pavadinimas, "Nissan" grupė lyderio Yoshisuke Aikawa ir Kwantung armijos vadinamasis "Continental frakcija" iš (Manchuria įsiveržimas buvo karo vadų daug, kad buvo nustatytas vėliau).
Pavyzdžiui, Ayukawa 1934, išleido knygą, pavadintą "Apie Mandžiūrijos persikėlimo planą Vokietijos žydų 50000". Jis sutiko, kad Vokietijos žydų 50000 žmonių Mandžiūrijos, atliekant žydų-amerikiečių kapitalo pritraukimą tuo pačiu metu, kartu su skatinti Mandžiūrijos plėtrą, buvo planuojant barjerą koncepciją, kur ji prieš Sovietų Sąjungą. Jis 1937 gavo iš Kwantung armijos paramą, įkurta sunkiosios pramonės vystymą Mandžiūrijos ir reorganizuota Japonijos pramonę. Mes grojo plataus masto įsiveržimas į Mandžiūrijos.

Jokūbas Schiff. Įrašytas į Vyriausybės vadovus proto kaip žydų ekonominės galios simbolį
Jų idėja vilioja žydus Manchukuo, žydai yra lėšų ir politinės galios numeris ir atėjo iš tikėjimo, kad turintys galimybę būti taip pat vadinama antgamtinis juos laimėti. Jie buvo saugomi Jacob Schiff Amerikos bankininkas Vokietijos žydų vardu. Prieš 30 metų, ką daryti, jei asile yra didžiulis investicijų suma, kad pamaininio vadovaujama Kuhn Loeb & Co buvo pristatytas Japonijos vyriausybės, Japonija galėjo laimėti Rusijos-Japonijos karas (apie 40% karo ir bendradarbiavimo su Japonijos Vyriausybės Schiff yra sakoma, kad tiekėjas).
Be to jie turi tikėti "Siono išminčių protokolai" aprašymas. 1897 įvyko Bazelyje, Šveicarijoje, knygos, kuri buvo cirkuliuojantį neva slaptų procesinių 1-sionistų konferencijoje "svarstoma apie politikos ir ekonomikos, įrodymų, liudijančių tarptautinės žydų sąmokslo buvimą World Domination tai ", nepaisant abejonių klastojimo išėjo dažnai turėjo įtakos visame pasaulyje. Alfredas Rosenbergas taip pat yra vienas iš jų. Jis yra "XX amžiaus mitas" autorius, jis yra žinomas kaip teorinė lyderis Vokietijoje ir paskelbimo komentaras knygoje tos pačios knygos 1923.
Net vyriausybės centre, žydų ekonominė galia ir politinė galia, ir kurie žydai buvo pervertinti tarptautinės informacijos tinklą dėl Shisan visame pasaulyje buvo ne mažiau. Jie yra, bet yra persekiojami Europos šalių, įskaitant Vokietiją ir Sovietų Sąjungos ir Japonijos būti gelbėti žydus, kurie buvo gana draugiškus santykius ir patikimas iš visų Americas žydų prieš Japoniją buvo manoma, kad būtų galima įsigyti nuolatinę naudai.
Žydų ekspertai [taisyti]
1918, Japonija atlieka Sibiro karius Rusijos revoliucijos slopinimu, ir remti Baltas judėjimą, kuris buvo priešiška Raudonosios armijos. Bet tai buvo apkaltintas 100,000 karių ir 900 mln jenų karo, be reikšmingų pasiekimų tą išduotas 3 tūkstančių žmonių mirė, yra priversti pasitraukti 1922 m.

Vladimiras Leninas. Rusijos revoliucija, kuri buvo jo iniciatyva buvo susijusi su žydų sąmokslo teorijos
Maždaug tuo metu, tarp balkšvų Rusijos žmonių, ir kt., Revoliucija išplito įtarimą, kad tai yra žydų sąmokslas. Įskaitant Leninas, Trockiui ir Kamenevui, Zinoviev, Suverudorofu et al daug žydų, ar žydų asmeniui matyti, kad sukelti, kad aš buvo pasirinktas pavadinimas kaip revoliucijos lyderis. Balta armijos platinamas karių yra iš "Protokolo", taip pat Baltųjų rusų, kurie pabėgo į Sibirą ir Mandžiūrijos kopiją, buvo šnekama, kad antisemitizmas idėjų, kur jums eiti. Kai kurie iš tų, kurie liečiasi su tokiu būdu gauta informacija žydų, taip pat Yasue ir Inuzuka.
Du vyrai žino apie iš "protokolo" Sibire egzistavimą, jis gavo žydų sąmokslo teorijos krikštą. Ir grįžo 1922 m jie parašė ataskaitas apie žydų daug. Yasue 1924, į rašė parkeris pavadinimas "folikulus ARACO", "atgal Pasaulio revoliucijos", buvo paskelbtas visą vertimą "protokolo". Taip pat lankėsi britų įpareigojo teritorijos Palestinoje žydų gyvenviečių 1928, Chaimas Weizmann (Hebrajų universiteto įkūrėjas), David Ben-Gurion (vėliau Izraelis pirmą Ministras Pirmininkas), ir derybos, toliau žydų naujakuriai ateiti liudininkai sunkų darbą, jis atėjo į būti žavi žydų valdžią.
Du žmonės į Užsienio reikalų ministerijos, pavyko sudominti žydų tautos. Po to, visi ambasados ​​ir konsulato darbuotojai Japonijoje, buvo reikalaujama, kad toliau perteikti žydų visuomenėje šalių tendenciją būti jų atstovo Užsienio reikalų ministerija. Didžiulis ataskaita buvo iškeltas, bet tiek nebuvo įtikinamai įrodyti "tarptautinio sąmokslo" egzistavimą.
"Žydų ekspertai", tada, tai buvo bendradarbiavimas, kiek tai yra turi būti pakeistas "žemyno mokykla". Led armijos pulkininkas Seishiro ir armijos pulkininkas leitenantas Kanji Ishihara Itagaki "žemynas frakcija" buvo bando pritraukti į Mandžiūrijos naujakurius ir kapitalą iš Japonijos, tačiau įklimpo. Tai yra, planuotojų krūties yra pirmieji rūšių globefish plano matyti kaip momentas, kada, kad buvo pasėtos. 1931, buvo tai, kad kaip tik prieš Mandžiūrijos incidentą.
Simonas Caspe nužudymas [taisyti]
Bet, deja, žydų specialistų, rugpjūčio 1933 yra pagrobimas-nužudymas Mandžiūrijos mieste Harbinas žydų pianistas Simonas Caspe (Simonas Kaspé) įvyko. Šis japonų pusėje laiką korespondencija sukėlė nepasitikėjimą į Harbinas gyventojų žydų. Jis buvo Rusijos žydų milijonierius Joseph Caspe (Josefas Kaspe) sūnus.
Simonas netyčia pavogei ką nors, kai grįšite namo Harbinas, tais pačiais metais gruodžio mėnesį, buvo rastas negyvas. Stripped minkštas nasrus abiem rankomis, buvo padaryta Soga ausį, tai buvo tai, ką baisiai, kurie užmiega kulka į galvą. Vėliau Rusijos policijos pareigūnai "Martynovas", kaip įtariamojo, antisovietinio veikėjo "Shandari", šeši žmonės "Kirichenko", antisovietinio judėjimo anketa "Zaiefu" ir "Komisarenko" ūkininkų pakilti "Bezuruchiko" priešieškinio minties buvo suimtas [1]. Josefas Caspe buvo gandai, kad jeigu veiklos lėšų valstybės politikos direktorato [1], kuris yra nusikaltimas pagal Tėvynės meilės [1]. Manchukuo NPA buvo sulygintas visiems, kad "dar yra aplinkybes" iki tam nuo tam tikruose sluoksniuose [1]. Kwantung armijos, buvo suimtas Kinijos teisėjas nusprendė, kaltas ne teismo [reikalinga citata]. Rezultatas bylos persvarstymą Japonijos teisėjui, tačiau atsakovai padarė neapibrėžtumo nuosprendį 15 metų nuo 10 metų [Kas?] Ar buvo išleistas amnestiją į kitą savaitę [reikalinga citata].
Spalio 3, 1933 antisemitizmo laikraščio "Ne, Šuo" (RU: Наш Путь (газета ВФП)) buvo paskelbtas kaip oficialiai skelbiant Rusijos fašistinio šaliai. 1935, Generalinis konsulas Japonijoje Morito Morishima buvo pasmerktas ši institucija popieriaus šmeižtas apie žydus [1]. Tai laikraštis paskelbė "ante Komuminterun" asociacijos būstinėje studijuoti kovos su komunistų darbą pagal nacių partijos dalis globoja [2]. Tačiau sustoti, kai vasario 1, 1938 ne iš Manchukuo vyriausybės [2] prašymu toliau skelbiamas Harbinas iki 1941, o vėliau persikėlė į Šanchajų.
Žydai Harbinas gyventojų nebegali pasitikėti Japonijos kariuomenė nebėra (jau gyvena nemažai žmonių tuo metu) yra, po dvejų metų incidento dauguma pabėgo į tą vietą. Jų Daugelis pabėgo į tolimą Šanchajuje sakė, kad baimės patirtis susitikti asmuo, kuris. Planą, kuris pasirodė važiuoti orbita, susidūrė su didele siena.
Anti-masonų [taisyti]
Taip yra ", nes gana teisinga naru požiūris buvo tiriamas man daugiau nei vienas Rusijos ataskaitoje." [1].
Balandžio 5, 1928 masonų Sungari (Sungaris) vieta buvo įkurta [1]. Ji buvo, o ten yra paslėptas, rusų fašistų Shinji Kalista partija 1929 metų vasarą, man buvo skatinamas atskleisti šio susitikimo [1] egzistavimą. Žydų Rusų dokumentas buvo paneigti kaip "Masonai nėra žalingas, pavojingas." [1].
1930, knygos, pabrėžė "pobūdį ir jo veiksmą" Mason "," žalingos pavojingumo masonų kad išduotas Belgrado City Jugoslavijos, buvo importuoti [1]. [1], kad žydai buvo leista pasiekti likvidavimo supirkimas tai.
Tada imituojant antižydišką politiką Rusijos fašistinio vokiškųjų fašistinių buvo įkurta 1931 metais Baltojoje rusų, ji atlieka anti-Mason laikraštis reklamos, viešųjų Tokyu susitikimus ir tt, kitą kovos su Mason judėjimą Oita Kaip praėjo dienos kad tapo sudegindamas [1].
Tolimųjų Rytų žydų turnyras [taisyti]
1937 Yasue susitiko su vietos žydų lyderių Abraomo Kaufman (Abraomas Kaufman), ir kt., Harbinas, "japonai buvo reformuota" jie buvo į įsitikinęs su. Gruodžio 26 d pačiais metais pirmą kartą Tolimųjų Rytų žydų turnyras buvo surengtas Moderun Viešbutis Josefas CaSPe nuosavybė. Vadovaujant Kwantung armijos patvirtinimo, tame pačiame turnyre, kuris vyko tris dienas grafiką, armija jau išsiuntė "Žydų ekspertai" Iš pradžių Yasue, armijos generolas majoras Kiichiro Higuchi kt tarnavo kaip Harbinas armijos slaptas karinės vyriausiasis inžinierius tuo metu.
Higuchi šiame sėdynės, atlieka pasveikino aršiai kritikuoti anti-žydų politika Vokietijoje yra apie ką tik užbaigė praėjusius metus Japonijoje ir Vokietijoje antikominterno paktas sąjungininkas, atkreipė Ponios plojimai buvo žydai. Joachimas fon Ribentropas Vokietijos užsienio reikalų ministro, kuris tai žinojo, bet tuoj pat protestavo per Vokietiją, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, The Kwantung armijos štabo viršininkas Hideki Tojo patenka bosas gynė Higuchi, ne iš į daugiau sunkiai linijos požiūris taip pat Vokietija pusėje Būtent dėl, duoti išnykęs dalykas.
Kitas 1938 sausio mėn Kwantung armija suformuluota "metu dvi ne Kell suporuoti Judėjoje Žydija politikos gaires", apibrėžiantis didelį taikinį žydų tautą visame pasaulyje, kad "visas pasaulis perimti integruota į mūsų didelės dvasios Ichiu" , Taip pat Harbinas, aptarti iniciatyvos statyti žydų autonominiame regione, įvyko 2, 3. Tolimųjų Rytų žydai turnyras.
NaoFutoshihito priemonės metmenys [taisyti]
Japonijos vyriausybė įsteigė prima facie gaires dėl palyginti žydų politikos Penkiaknygės fazės posėdyje, kuris buvo surengtas 1938 m (premjeras, finansų ministras, užsienio reikalų ministras, kariuomenės ministras ne prie jūros etapą, aukščiausią sprendimų priėmimo organas pradžioje Showa eros posėdis. jis yra steigiamajame) 1933 m. Fumimaro Premjeras Konoe, Seihin finansų ministras ir prekybos ir pramonės etapas Ikeda, užsienio reikalų ministras Hachiro Arita, kariuomenė ministras Seishiro Itagaki ir penki jūros fazės Mitsumasa yonai buvo diskusija apie "žydų ekspertų" planus.
Ministrai susidūrė su rimta alternatyva. Tokie kaip Japonija ir Vokietija antikominterno paktas yra išplėsti įdėti Japonija, Vokietija ir Italija antikominterno paktas su Italijoje Vokietija ir Japonijos santykių tapo kasmet arti, jei ir nieko padėti žydams, kelia pavojų santykius. Tačiau Vokietijos produktų boikoto žydų visame piktas Amerikos pasaulyje įvyko "Crystal Night" lapkritį paaiškėjo, kad įrodymų žydų ekonominės galios ir pasaulio vienybę. Be to, Japonija, jei norite gauti žydų paramą, tai buvo puiki proga. Kadangi daugelis žydų pabėgo iš Europos, nes siekė tremtį. Kabinetas buvo valdomas vienbalsiai, o ne balsų dauguma, posėdyje dar buvo įsipainiojęs pat pasiektas vidury nakties.
Tačiau, galiausiai, kas, atrodo, buvo gauta sutartis. Susitarimas dokumentą "NaoFutoshihito priemonės metmenys", taip pat gerbiant tarp Vokietijos ir Italijos santykius, žydai atmetė kaip nesuderinamas su rasinės lygybės dvasia, įkurta šiuos tris taškus kaip politikos klausimu.
Dabartinis diena, pilna, tvarkymo mugę, taip pat kitų šalių, kurie prieš žydų žmonėms, kurie gyvena remti, be Dezuru į šią specialiai atskirties, bet toks gydymas
Nauja naujai dieną, pilnas, bendras sąžiningas elgesys ant ne į užsienio imigracijos reguliavimo taisyklių diapazone, kuriuos reikia už žydų žmonėms, kurie bando remti
Aktyviai dieną NaoFutoshihito, pilnas, o ne šiurkštus, ir tai yra, pavyzdžiui, teikti pasiūlymus remti 避 Ku, bet kapitalistai, kai kurių ypač komunalinių paslaugų vertę, pavyzdžiui, Art House taip ilgai, kaip tai
(anksčiau šriftai ir katakana, žymėjimas ir ištaisyti seną Kana)
Kaip parodyta trečiąjį punktą, ši politika yra ne vien humanitarinė politika, buvo tik siekiama prisidėti prie Japonijos ir Mandžiūrijos šalių interesų, buvo grindžiamas politinio realizmo. Maždaug tuo metu, santykiai su Jungtinėmis Valstijomis pabloginti fone ir prekių trūkumas ir inovacijų uždelsimą, Manchukuo ekonomika yra smailas. Kaip koziris siekiant pralaužti tai, tai skirta žydų kapitalo įvedimo.
Tokiu būdu valdžia buvo leisti plano pažangą, nes ji buvo sudaręs 1936 Japonijos ir Vokietijos antikominterno paktas (kitais metais, Japonijoje, Vokietijoje ir Italijoje Mikuni antikominterno paktas plėtros), nebuvo atliktas veiksmas pavojų tarp Vokietijos santykius tai buvo. Taip pat 2 mėnesiai Konoe užsienio reikalų ministras buvo išduotas iki oficialių direktyvų gairių "Yonezo konfidenciali byloje Nr 1447": pagal (tema Judėjoje pabėgėliai Roh imigracijos dviejų institucijų Sul reikalas, 1938 spalio 7), užsienio reikalų ir vidaus reikalai - armijos ir karinio jūrų laivyno iš konsultacijų su 21 žmonės "Islamo ir žydų reikalų komiteto" vykdomojo komiteto (Inuzuka pulkininkas lankomumo, Yasue pulkininkas nėra), į paveikslą ant nepageidaujamas, pareigūnų, pavyzdžiui, žydų atmetimo žydų pabėgėlių leidžiamą Italijoje ir Vokietijoje į Japoniją rungtynės mano, kad ši direktyva grindžiamus konsultacijomis Vykdomojo komiteto buvo pavesta tvarkyti žydų pabėgėliams Sokusuru į (skiriasi nuo užsieniečių imigracijos reguliavimo taisyklės NaoFutoshihito priemonės kontūro) užsienio imigracijos dekretas [3] , "NaoFutoshihito Priemonės metmenis įteisinti kitą dieną gruodžio 7, Užsienio reikalų užjūrio kiekvienas diplomatinės atstovybės Hachiro Arita ministras Užsienio reikalų ministerija oficialūs direktyvas apie gairių turinį ilgio" tamsoje, kai Nr 3544 "(Tema: Judėjos pabėgėliai dvi institucijos Sul klausimu) išduotas , sakė, "NaoFutoshihito priemonės kontūro" ir "Yonezo konfidenciali byloje Nr 1447" yra ta pati dvasia.
Apsiskaičiavimas [taisyti]
Ateinančius kelerius metus, taip pat planuotojai nariai et al pat susitikimo, įskaitant žydų bendruomenės buvo dažnai atliekami. Bet planavimas, bet viešųjų ir organizacinėmis priemonėmis, nebuvo važiuoti į orbitą. 1939, Šanchajaus žydai susirūpinę dėl paramos pasiskirstymą pagal žydų bendruomenės prašė neleisti jokių daugiau žydų pabėgėlius iš teka į Šanchajų.
Tolimųjų Rytų Kaufman, kuris buvo žydų kongresas pirmininkas per spaudą, bet skelbė Amerikos visuomenėje, kaip atlaisvinti Japonijos, Franklin Roosevelt atsargumas, atsižvelgiant į Pasaulio žydų kongreso pirmininkas Prezidentas Stephen Samuel Išminčius palyda, tai parodė tvirtą nuomonę, kad "bet koks bendradarbiavimas tarp žydų Japonijos ne patriotinio akto" (už JAV pažeidžia embargo priemones buvo vykdoma prieš Japoniją). 1940, bet Mitsuzo Tamura su vamzdžiu tarp įtakingų žmonių iš žydų Amerika (Toyoseikan Niujorko filialo darbuotojai žydų studentų iš MIT absolventas Lot) patarė imigracijos iniciatyvą, kategoriškai jie atsisakė.
Nusivylimas [taisyti]
1939, Sovietų Sąjunga pasirašė Vokietijos-Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartį su Vokietija, buvo pakabinti virš tamsių debesų plano perleisti Europos žydus būdu Sovietų Sąjungos į Japoniją. Rugsėjo pačiais metais, Lenkijos invazija į Vokietiją tapti Antrojo pasaulinio karo pradžia prasidėjo. Žydų valstybė yra priversta tremtyje, kai kurie pabėgo į kaimynines Lietuvą. Bet Nikake Kitas 1940 7 nuo rugpjūčio gegužės Sovietų Sąjungos sistemą, pridėto vienas po kito iš trijų Baltijos šalių, įskaitant ir Lietuvą. Tai buvo išnaikintas beveik galimybę, kad Europos žydams pabėgti.
Rugsėjį Japonijos vyriausybė toliau plėtoti dieną, Vokietija ir Italija trys šalys antikominterno paktas, pasirašytas Vokietijos ir Italijos ir Japonijos, Vokietija ir Italija trišalis karinis aljansas. Kitą dieną, Tojo buvo įtrauktas į rezervo pareigos ir atėmė Dalian slaptų karinių vyriausiesiems mechanikams pozicijas Yasue. Be to, jis sustos 4-oji Tolimųjų Rytų žydų kongresas buvo planuojama surengti gruodžio pačiais metais.
Mirtis [taisyti]
Tačiau Japonijos vyriausybė, didžiųjų miestų ir karinio jūrų laivyno bazę, pradėjo nerimauja, kad susidūrė su daug žydų pabėgėlių iš prekybos uosto kaimynystėje. 1941 rugpjūčio, buvo nuspręsta persikelti su Kobe žydus į Šanchajų. Tai buvo leista pasilikti kur ji buvo tik su žmonėmis, kurie gyveno Kobe pabėgėliams atvyksta anksčiau. Reikia pažymėti, kad, siekiant sunaikinti vokiečių nepuolimo paktą birželio tų pačių metų, tai gavo paskelbė karą (Rytų priekyje), kad Sovietų Sąjunga, Vladivostokas - laivybos paslaugas tarp Tsuruga yra nutraukti skrydį.
1941 metais taikos derybos tarp Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų sugedo, Ramiojo vandenyno karas (Ramiojo vandenyno karas) įsiplieskė gruodžio mėn. Kaip rezultatas, Amerikos žydų kapitalo įvedimo būdas buvo uždaryta. Iš šių pokyčių vidaus ir išorės situacijos planas buvo iš esmės bankrotas.
Antrasis pasaulinis karas po karo, Japonija užėmė Šanchajus visą plotą. Finansavimas ir mus visus nuo žydų kilmės amerikiečių, buvo sutrikdytas dėl to, Britanijos ir Jungtinių Valstijų prekybos su priešu akto (anglo-amerikiečių prekybos su priešu aktas). Reglamentas Jungtinių Valstijų iždo prisilietus ir pagalbos žydų pabėgėlių, esantys Šanchajus, nors teisinis buvo gerokai laisvas, Amerikos žydų organizacija nurodo stiprų patriotizmo, reikalavo, kad nebūtų suteikti maišto veikla galimybę ,
Japonijos vyriausybė 1942 metais, jau visiškai sustabdyti paramą, kuri buvo garsi nekaltas, neįgaliesiems penkių fazių susitikimas nustatyti "NaoFutoshihito priemonės Outline" oficialiai.
Tada [taisyti]
Japonijos ir Vokietijos kovos su Comintern štandartenfiureriui Josefas Albertas Meisinger vadinamas buvo paskirtas į Tokiją "Varšuvoje žudynių'S" 1941 gegužės kaip policijos atašė su Vokietijos ambasada, kuri teikiama pagal sutartį (Josefas Meisinger) pagrindu 1942 birželio , aš nuėjau į Šanchajus nusidažyti Heinrich Himmleris gyvenimą. Jis papasakojo Japonija, artėja prie "perdirbimas" žydų pabėgėlių Šanchajuje, pateikė šiuos tris pasiūlymus.
Įdaras žydus gaišti laivą Huangpu upės, ant kurių buvo pilamas į Rytų Kinijos jūra, nuskandinti
Įsitraukti į priverstinio darbo į roko druskos kasykloje
Statyti stovyklą Jangdzė upės žiotis, iš biologinių eksperimentų medžiaga, kad tilptų žydus
Trumpai tariant, jis yra atnešė žydų žudynių planą Hitlerio ir Himmleris į Aziją. Šis pasiūlymas buvo perduotas Užsienio reikalų ministras Yosuke Matsuoka per Yasue, tačiau Japonijos vyriausybė nesistengė laikytis tokį pasiūlymą. Galų gale ji planuoja Mano Zinger išliko tik siekiant suformuoti vadinamąjį "Šanchajaus getas". Šanchajus žydų priversti gyventi tam tikrame rajone, buvo uždrausta išvykti iš ten.
Iki kito galo karo ji pablogėjo, o ne situacija yra bloga pabėgėliams. Kai žydų lyderiai, kai kurie buvo siunčiami į kalėjimą priešo užsienietis. Be to, daugelis Šanchajus piliečiai kaip ir daugelis žydų nukrito į bado. Aljanso orlaivių, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas ketina nuversti radijo sunaikinimo, "geto" per kelias mėnesiams iki karo pabaigos buvo bombardavo miestą, buvo išleista netrukus.
Reikšmė [taisyti]
Yra vienas iš Toros Studijų Centras, kiekvienas iš Mir ješiva ​​yra Europoje Yeshiva išgyveno tik holokausto, pabėgo sunaikinti Lietuvos vizų stovi Kauno konsulatas Chiune Sugihara Wicekonsul.
Chronologija [taisyti]
1. 1897 sionistų vykusioje konferencijoje
1918 Intervencija į Sibirą (- birželis 1922)
1924 Norihiro Yasue, autorius "Atgal Pasaulio revoliucijos"
1926 Norihiro Yasue, komandiruoti į Užsienio reikalų ministerijos
1928 Norihiro Yasue britų Mandatai aplankyti Palestiną
18 Rgs 1931 Yanagijo ežeras incidentas. Mandžiūrijos Incidentas protrūkis
Kovo 1932 1 dieną Manchukuo įkūrimo. Originali Čing dinastija imperatorius, Puyi paskyrė konsulu
Rugpjūčio 31 Simonas Caspe pagrobimas įvyko 1933 m. Gruodžio 3 rastas negyvas
Ayukawa 1934 Gisuke, pranešė "Apie Mandžiūrijos persikėlimo planą Vokietijos žydų 50000"
Kovo 1, 1934 Puyi, pakilo į sostą Manchukuo imperatorius
Rugpjūčio 19 Adolfas Hitleris 1934 metais, paskirtas Vokietijos prezidentas
Lapkričio 25 d 1936 Vokietija kovos su Comintern susitarimą dieną
Sudaryta 1937 lapkričio 6 dieną, Vokietija ir Italija Mikuni antikominterno paktas
1. 1937, gruodžio 26, 2008 Harbinas Tolimųjų Rytų žydų turnyras
1938 sausis Norihiro Yasue paskyrė Dalian slaptą karinę agentūros ilgio
Sausio 21, 1938 Kwantung armija, suformulavo "Dabartinėje du vienu Kell pora Judėjos etninės politikos gairių"
Be Otpor! 1938 kovo 8, Manchuria sovietų sienos, žydų pabėgėlių įvažiavimą į Mandžiūrijos šalyje izoliuota. Armijos generolas majoras Kiichiro Higuchi, padeda gelbėti (Otpor! Incidentas)
1938 balandžio mėn Užsienio reikalų ministerija, "Islamas 及 猶 storio reikalų komitetas" įkurtas
Gruodžio 5 d penki fazių susitikimas 1938. Ateinančius 6 dienas, balsavimo "NaoFutoshihito priemonės metmenys"
1938 metų pabaigoje antrą kartą Harbinas Tolimųjų Rytų žydų turnyre
Birželis planas 1939 "Apie konkrečias priemones turi būti naudingai konvertuojami į autoritetą 支 有 priversti iš Tolimųjų Rytų politikos JAV prezidentas ir jo palyda imperijoje žydams pagal naudojimo" kurti
1939 birželis Chu Berlynas Manchukuo pasiuntinybė sekretorius Wang Kawaotto, vizos pradžia žydų pabėgėlių, iki 1940 gegužės, VIZŲ IŠDAVIMO 12000 kopijų ar daugiau [4] [5] [6].
7 liepa 1939 planas (pervadinta birželio plėtros planą), "žydų kapitalo tyrimus ir analizę įvade", pateiktas Vyriausybei
1939 metų rugpjūčio Šanchajus institucijos, iš ribą pradžioje naujoji pabėgėlių antplūdžio
Rugsėjo 1 Vokietijos kariuomenė 1939, užpuolė Lenkiją. Antrasis pasaulinis karas prasidėjo
1939 spalis Norihiro Yasue, pavedė sukūrimo ", reikalingą apskaičiuoti plotą, už žydų tautos pabėgėliams įkurdinta rajonas" el Mantetsu tyrimų departamento
1939 metų Harbin 3rd Tolimųjų Rytų žydų pabaiga turnyras
Matsuoka liepos 22, 1940 Yosuke, tapo užsienio reikalų ministras
Liepos 1940 Lietuva konsulinė agentas Chiune Sugihara, Japonijos tranzitinės vizos išdavimo ištremti žydus (iki rugsėjo 5, 2006), išduotas daugiau nei 2000 kopijų (apie 1500 kopijų žydų) [7], sutaupyti apie 6000 žmonių.
Rugpjūčio 3, 1940 Sovietų Sąjunga, aneksavus Lietuvą
Rugsėjo 1940 27, dieną Vokietija ir Italija trišalis karinis aljansas padarė išvadą,
Rugsėjo 28 d kariuomenė ministras Hideki Tojo, 1940, atleidimas iš Dalian paslaptis karinė agentūra ilgio Yasue
Šanchajus imigracijos pradžia rugpjūčio Žydų pabėgėliai 1941
Gruodžio 8 Japonijos kariuomenė 1941 paskelbė karą Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ramiojo vandenyno karas
Sausio 19 1942 Armijos sekretorius aplinkraščius "aktualijų du Banfas NaoFutoshihito Roh tvarkymo dviejų institucijų Sul reikalas."
1942 kovo 14, sausio 19 diena paskelbimo ir sprendimo panaikinti "NaoFutoshihito priemonės metmenys"
Susiję knygos [taisyti]
V · Tokayer M · Swartz "Fugu planas" Akihiko vertimas Kato, Japonijos Britannica, 1979 (Nr ISBN kodas)
"Karas 1 Manchukuo iliuzijos 1931-1936 vizija žydų autonominiame regione planus Japonijos imperija," Mainichi Shimbun (kasdien Mook: saugojimas serija 20 amžiaus), 1999, ISBN 4620791245
Hiroo Yasue "Dalianas paslaptis karinė agentūra ir žydų valstybės vizija" Hachiman knygynas, 1989, vyriausias sūnus ISBN 4893503146 ​​* Autorius Norihiro Yasue
Ikuhiko Hata "Fugu planas ir Japonija" ( "Chasing iš Showa istorijos (AL) paslaptį" Bungei (Bunshun Gauti naudojant apgaulės), 1999, Osamu Tokoro į ISBN 4167453045)
Golgo 13 "Blowfish sezono (kai)" (SP Komiksai tomas 57.): Darbas, The Blowfish planas apmokestinti.
Taip pat žr [taisyti]
Japonija žydų
Žydų autonominė sritis
Britų Uganda planas
Madagaskaras planas
Paslaptis karinė agentūra
Norihiro Yasue
Benito Mussolini # etninės ir rasinės politika
Antisemitizmas
Šanchajus gyvenvietė
Šaltinis [taisyti]
^ Abcdefghijkl pavadinimas: etniniai problema santykiai įvairenybės / NaoFutoshihito išduoti trečią garsą padalinti 2 "JACAR (Japonija centras Azijos istorinių įrašų) Ref.B04013204500, etninės problema santykiai įvairenybės / NaoFutoshihito išduoti trečią apimtis (I-4-6-0-010) ( diplomatiniai archyvai užsienio reikalų Japonija) ministerijos. "
..................................................................................................................................

河豚計画(ふぐけいかく)とは、1930年代日本で進められた、ユダヤ難民の移住計画である。1934年鮎川義介が提唱した計画に始まるとされ、1938年五相会議で政府の方針として定まった。実務面では、陸軍大佐安江仙弘、海軍大佐犬塚惟重らが主導した。ヨーロッパでの迫害から逃れたユダヤ人を満州国に招き入れ、自治区を建設する計画であったが、ユダヤ人迫害を推進するドイツナチス党との友好を深めるにつれて形骸化し、日独伊三国軍事同盟の締結や日独ともに対外戦争を開始したことによって実現性が無くなり頓挫した。

語源[編集]

「河豚計画」の名は、1938年7月に行われた犬塚の演説に由来する。ユダヤ人の経済力や政治力を評価した犬塚は、「ユダヤ人の受け入れは日本にとって非常に有益だが、一歩間違えば破滅の引き金ともなりうる」と考えた。犬塚はこの二面性を、美味だが猛毒を持つ河豚に擬えて、「これは河豚を料理するようなものだ」と語った。
のちに、日本通として知られるアメリカラビマーヴィン・トケイヤーが同計画に関する研究書を執筆した際に、この喩えを借りて『河豚計画(The Fugu Plan)』と題したことから、「河豚計画」と通称する。ただし同書によれば、この語は当時も非公式に使われていたという。

概要[編集]

計画[編集]


満州国の地図
河豚計画の核心はアメリカ(殊にユダヤ系アメリカ人)を説得することにあった。つまり、ヨーロッパ諸国の数千から数万のユダヤ人に対して、満州国(あるいは上海)への移住を勧めるようアメリカを説得しようとした。その目的は、ユダヤ人の経済力の恩恵を日本が享受し、日本へも資本を投下させようとしたためである。その背景として、当時すでにユダヤ人がヨーロッパ諸国で迫害を受けるばかりか、ドイツ国内における市民権を否定され公職から追放されるなど深刻な状況下におかれていたことを挙げることができる。実際、ナチス政権下のドイツにおいては、1935年ニュルンベルク法が制定されるに至っていた。
河豚計画は、「在支有力ユダヤ人の利用により米大統領およびその側近の極東政策を帝国に有利に転換させる具体的方策について」という長い表題の付いた計画書である。その中で計画者らは豊富な選択肢を提示した。その選択肢には、ユダヤ人の移住及び投資獲得の方法に関する詳細な計画が含まれていた。1939年6月に編纂されたこの計画書は、同年7月に「ユダヤ資本導入に関する研究と分析」と改題した上で政府に提出され、承認を受けた。
当時、ユダヤ人社会は日本と比較的友好的な関係にあり、また、アメリカは、満州国建国などで日本との外交的対立が先鋭化してきていた。そこで同計画書において提示されたのは、世界のユダヤ社会とアメリカとの双方の関心を惹く方法であった。すなわち同計画書には、
 • アメリカへの代表団を派遣すること
 • アメリカのラビを日本に招聘し、ユダヤ教神道との類似点をラビに紹介すること、および、ユダヤ人とユダヤ教を日本人に紹介すること
などが盛り込まれていた。
同時にこの計画は、アメリカの新聞映画業界を抱き込むことをも提案していた。計画者らは、当時これらの業界がユダヤ人に支配されていると信じていた。
しかし、実際の記述の大半は移住計画に割かれていた。例えば上海近郊の諸地域や、満州の多くの箇所が候補として示された。同移住計画は、移民の人口が1万8千人から60万人に及ぶと見積もっていた。しかも、それぞれの想定人口規模に合わせた、学校病院などのインフラの整備、居留地の面積に関する詳細も示されていた。計画者らの間において、これらの居留地においてユダヤ人に対し、文化・教育面での自治、完全な信教の自由を与えることが合意されていた。
日本の計画者らは、ユダヤ人に過度の自由を与えることを警戒していた一方で、ユダヤ人の好意と経済的恩恵を継続的に享受するためには、ある程度の自由が必要であろうと考えた。 計画者は、この計画を承認するよう要請した。その計画において主張されていたのは、「居留地は一見自治国のように見えるが、ユダヤ人を密かに監視下に置くために統制が必要である」ことであった。計画者は、ユダヤ人が支配権を掌握して、日本の政治経済の主流への道を進むのではないかと懸念したのである。なお、『シオン賢者の議定書(後述)』によれば、諸外国でユダヤ人が支配権の掌握を行った、とされている。
ただし、その計画における居留地への投資と移民の送致は、世界のユダヤ社会任せとされていた。

背景[編集]

元来この計画は、日本政府のうちでも少数の者、及び軍当局(彼らは満州国に住民が定住する必要性を感じ、また同地に対する日本の産業及びインフラの構築を支援することが可能であった)の考えであった。この一派の主な顔触れは、「ユダヤ専門家」として知られる陸軍大佐安江仙弘と海軍大佐犬塚惟重の両名に加え、日産コンツェルンの総帥鮎川義介、及び関東軍のいわゆる「大陸派」(満州進出を求めた多くの軍閥)であった。
例えば鮎川は1934年「ドイツ系ユダヤ人五万人の満洲移住計画について」と題する論文を発表した。彼は、5万人のドイツ系ユダヤ人を満州に受け入れ、同時にユダヤ系アメリカ資本の誘致を行うことにより、満州の開発を促進させると共に、同地をソ連に対する防壁とする構想を立案した。関東軍の後ろ盾を得た彼は1937年、日本産業を改組して満州重工業開発を設立。満州への本格的進出を果たした。

ジェイコブ・シフ。ユダヤの経済力の象徴として政府首脳の脳裏に刻み込まれた
満州国にユダヤ人を呼び寄せるという彼らの構想は、ユダヤ人が多くの資金や政治権力、及びそれらを獲得する超自然的ともいうべき能力を有するという確信から来ていた。彼らは、ドイツ系ユダヤ人でアメリカ人銀行家のジェイコブ・シフの名を記憶していた。30年前、クーン・ローブ商会を率いるシフが日本政府に提示した巨額の投資があったればこそ、日本は日露戦争に勝利できたのである(戦費の約4割を、日本政府へ協力したシフが調達したといわれる)。
さらに彼らは、『シオン賢者の議定書』の記述を信じた。1897年スイスバーゼルで開催された、第1回シオニスト会議の秘密議事録という触れ込みで流布した同書は、「世界の政治経済の支配を目論む、国際的なユダヤ人の陰謀の存在を示す証拠」とされ、偽作の疑いがたびたび出たにも拘らず、世界中に影響を与えた。アルフレート・ローゼンベルクもその1人である。『二十世紀の神話』の著者であり、ドイツの理論的指導者として知られる彼は、1923年に同書の解説本を上梓している。
政府中枢でも、ユダヤ人の経済力や政治力、及びユダヤ人が世界中に四散したことによる国際的情報網を過大評価した者は少なくなかった。彼らは、ドイツやソビエト連邦をはじめとするヨーロッパ諸国で迫害を受けているものの、日本とは比較的友好的関係にあったユダヤ人を救出することで、日本に対する在米ユダヤ人からの確実で永続的な好意を獲得できると考えたのである。

ユダヤ専門家[編集]

1918年に、日本はロシア革命の鎮圧のためシベリア出兵を行い、赤軍と敵対していた白軍を援護した。10万人の兵と9億円の戦費を投入したものの、3千人の死者を出した上に目立った成果もなく、1922年に撤退を余儀なくされる。

ウラジーミル・レーニン。彼の主導したロシア革命は、ユダヤ陰謀論と結び付けられた
この頃、白系ロシア人らの間では、革命はユダヤ人による陰謀であるとの疑惑が広がっていた。レーニンをはじめ、トロツキーカーメネフジノヴィエフスヴェルドロフら多くのユダヤ人、もしくはユダヤ系の人物が革命の主導者として名を連ねていたことが原因とみられる。白軍は『議定書』の写しを兵士に配布し、またシベリアや満州に逃れた白系ロシア人は、行く先々で反ユダヤ主義思想を喧伝した。こうしてユダヤの情報に接した者の中に、安江と犬塚も含まれていた。
2人はシベリアで『議定書』の存在を知り、ユダヤ陰謀論の洗礼を受けた。1922年に帰還した彼らは、ユダヤ人に関する多くの報告書を書いた。安江は1924年、「包荒子」の筆名で著した『世界革命之裏面』で、『議定書』の全訳を掲載した。また1928年イギリス委任統治領パレスチナのユダヤ人入植地を訪れ、ハイム・ヴァイツマンヘブライ大学創立者)、及びダヴィド・ベン=グリオン(後のイスラエル初代首相)と会談し、さらにユダヤ人入植者の勤勉さを目の当たりにするに至って、ユダヤ人の力に魅了されるようになった。
2人は外務省に対し、ユダヤ人への関心を持たせることに成功。以後、日本のあらゆる大使館及び領事館の職員は、彼らの駐在する国々のユダヤ社会の動向を外務省に伝え続けることを要求された。膨大な報告書が上げられたが、いずれも「国際的陰謀」の存在を決定的に証明しなかった。
「ユダヤ専門家」はその後、「大陸派」とある程度まで協力した。陸軍大佐板垣征四郎及び陸軍中佐石原莞爾率いる「大陸派」は、日本から開拓者や資本を満州に誘致しようとしたが、難航した。これが、計画者の胸中に河豚計画の最初の種が蒔かれた瞬間であるとみられる。1931年満州事変の直前のことであった。

シモン・カスペ殺害事件[編集]

だがユダヤ専門家にとって不運なことに、1933年8月、満州の都市ハルビンでユダヤ系ピアニストのシモン・カスペ(Simon Kaspé)の誘拐・殺害事件が発生したのである。この時の日本側の対応が、ハルビン在住のユダヤ人に不信感を抱かせた。彼はロシア系ユダヤ人大富豪のヨゼフ・カスペ(Josef Kaspe)の息子であった。
シモンは、たまたまハルビンに帰省した際に何者かに誘拐され、同年12月、遺体で発見された。両手の生爪を剥がされ、耳を削がれた上、頭部に銃弾を撃ち込まれるという凄惨なものであった。のちに容疑者としてロシア人の警察官「マルティノフ」、反ソ活動家「シャンダリ」、反ソ思想の「キリチェンコ」、反ソ運動者「ザイエフ」、農民上がりの「コミサレンコ」と「ベズルーチコ」の六名が逮捕された[1]。ヨゼフ・カスペはゲーペーウーに活動資金を提供していると噂されており[1]、祖国愛による犯罪とされた[1]。満州国警察庁は某方面からの注文によって全員を「情状の余地あり」と評した[1]。関東軍は、裁判で有罪の判決を下した中国人判事を逮捕した[要出典]。日本人判事による再審の結果、被告らには10年から15年の不定期刑が下されたが、翌週には特赦により[誰の?]釈放されたのである[要出典]
1933年10月3日、反ユダヤ主義の新聞「ナシ、プーチ」(ru:Наш Путь (газета ВФП))がロシアファシスト党の機関紙として出版された。1935年に日本総領事森島守人はこのユダヤ人を中傷するこの機関紙を批難した[1]。この新聞はナチス党部の後援により反共工作を研究する「アンティ、コムミンテルン」協会本部より出版された[2]。満州国政府の要請によって1938年2月1日に一度停止するが[2]、1941年までハルビンで出版されつづけ、その後上海に移動した。
もはや日本の軍部を信頼できなくなったハルビン在住のユダヤ人(当時既にかなりの人数が在住していた)は、事件の2年後には大半が市外に逃れた。彼らの多くは遠く上海へ逃れ、出会った者達に恐怖の体験を語った。軌道に乗ると思われた計画は、大きな壁に直面した。

反フリーメーソン[編集]

以下は、「比較的公平なる態度を以って研究しつつある一ロシア人の報告による」とされる[1]
1928年4月5日、フリーメーソンのスンガリー(松花江)会場が設立された[1]。これは暫く存在が隠れていたが、1929年夏にロシアのファシストシンジカリスト党が、この会の存在を暴露し宣伝した[1]。ユダヤ系ロシア紙は「フリーメーソンは有害・危険なものではない」として反論した[1]
1930年、ユーゴスラビアベオグラード市で発行された『「メーソン」の特質と其の行動』というフリーメーソンの有害さ・危険さを強調した書籍が、輸入されてきた[1]。ユダヤ人はこれを買い占めて撲滅に至らしめたという[1]
その後、白系ロシア人によって1931年に成立したロシアファシスト党がドイツファシストの反ユダヤ政策を真似し、反メーソンな新聞広告や公開討究会等を行うが、その他の反メーソン運動は日が経つにつれ大分下火になったという[1]

極東ユダヤ人大会[編集]

1937年に、安江はハルビンで現地のユダヤ人指導者のアブラハム・カウフマン(Abraham Kaufman)らと会談し、「日本人は改心した」と彼らに確信させた。同年12月26日、第1回極東ユダヤ人大会がヨゼフ・カスペ所有のモデルン・ホテルで開かれた。関東軍の認可の下、3日間の予定で開催された同大会に、陸軍は「ユダヤ専門家」の安江をはじめ、当時ハルビン陸軍特務機関長を務めていた陸軍少将樋口季一郎らを派遣した。
この席で樋口は、前年に日独防共協定を締結したばかりの同盟国であるドイツの反ユダヤ政策を激しく批判する祝辞を行い、列席したユダヤ人らの喝采を浴びた。これを知ったドイツ外相のヨアヒム・フォン・リッベントロップは、駐日ドイツ特命全権大使を通じてすぐさま抗議したが、上司に当たる関東軍参謀長東條英機が樋口を擁護し、ドイツ側もそれ以上の強硬な態度に出なかったため、事無きを得た。
1938年1月、関東軍は「現下ニ於ケル対猶太ユダヤ民族施策要領」を策定し、世界各地のユダヤ民族を「八紘一宇の我が大精神に抱擁統合する」という大目標を定めた。またハルビンでは、ユダヤ人自治区を建設する構想について議論するため、第2回、第3回極東ユダヤ人大会が開催された。

猶太人対策要綱[編集]

日本政府が対ユダヤ政策に関する一応の指針を定めたのは、1938年12月に開催された五相会議首相蔵相外相陸相海相による会議で、昭和初期における最高意思決定機関。1933年に初開催)においてである。首相近衛文麿、蔵相兼商工相池田成彬、外相有田八郎、陸相板垣征四郎、及び海相米内光政の5人は、「ユダヤ専門家」の計画について論議した。
大臣らは重大な二者択一を迫られた。日独防共協定がイタリアを入れた日独伊防共協定に拡大するなど、日独関係は年々緊密になっていたため、ユダヤ人を助けるために何でもするとなれば、関係を危うくするであろう。だが、11月に発生した「水晶の夜」に憤激したアメリカを中心とした世界のユダヤ人によるドイツ製品のボイコットは、ユダヤ人の経済力及び世界的な結束の証左と思われた。また、日本がユダヤ人の支持を得たいのならば、これは絶好の機会であった。なぜなら多くのユダヤ人がヨーロッパから逃れており、亡命先を求めていたからである。内閣は多数決ではなく全会一致によって運営されていたが、同会議は深夜に至っても紛糾したままであった。
だが最終的に、合意らしきものは得られた。猶太人対策要綱と題するこの合意文書は、ドイツやイタリアとの関係を尊重しつつも、ユダヤ人排斥は人種平等の精神に合致しないとして、以下の3点を方針として定めた。
 1. 現在日、満、支に居住する猶太人に対しては他国人と同様公正に取扱い、之を特別に排斥するが如き処置に出ずることなし
 2. あらたに日、満、支に渡来する猶太人に対しては一般に外国人入国取締規則の範囲内に於て公正に処置す
 3. 猶太人を積極的に日、満、支に招致するが如きは之を避く、但し資本家、技術家の如き特に利用価値のあるものはこの限りにあらず
(旧字体や片仮名、旧仮名遣いを修正して表記)
3点目に示されている通り、この方針は純然たる人道的政策ではなく、あくまで日本や満州国の権益に資することを目的とした、政治的リアリズムに基づくものであった。この頃、対米関係の悪化を背景とした物資不足と技術革新の遅滞により、満州国経済は先細りつつあった。これを打破するための切り札として、ユダヤ資本の導入を図ったのである。
こうして政府は計画の進行を許可したが、1936年日独防共協定(翌年、日独伊三国防共協定に発展)を締結していたことから、ドイツとの関係を危うくする行為は行わなかった。また要綱の2か月前に発せられた近衛外務大臣訓令「米三 機密 合 第1447号」(件名: 猶太避難民ノ入国ニ関スル件、1938年10月7日付)によると、外務・内務・陸海軍の係官21名の協議「回教及びユダヤ問題委員会」幹事会(犬塚大佐出席、安江大佐欠席)は、日本へのユダヤ避難民の許容は独伊によるユダヤ排斥などの大局上好ましくないという意見で一致し、幹事会協議に基づく本訓令は外国人入国令(猶太人対策要綱における外国人入国取締規則とは異なる)に即するものとしてユダヤ避難民の扱いが指示されている[3]。「猶太人対策要綱」制定の翌日12月7日、外務省は在外各公館長に要綱の内容に関する有田八郎外務大臣訓令「暗 合 第3544号」(件名: 猶太避難民ニ関スル件)を発し、「猶太人対策要綱」と「米三 機密 合 第1447号」が同一の趣旨であると伝えている。

誤算[編集]

以後数年間、計画者だけでなく、ユダヤ社会のメンバーらも含めた会合が頻繁に行われた。しかし計画は、如何なる公的・組織的手段によっても、軌道に乗らなかった。1939年には、ユダヤ共同体による支援の分散を懸念した上海のユダヤ人が、上海へのユダヤ難民流入をこれ以上許可しないよう要求した。
極東ユダヤ人会議議長となっていたカウフマンは記者を通じ、日本への警戒心を緩めるようアメリカ社会に説いたが、フランクリン・ルーズベルト大統領の側近で世界ユダヤ人会議議長のスティーヴン・サミュエル・ワイズは、「ユダヤ・日本間の如何なる協力も非愛国的行為だ」とする強い見解を示した(アメリカが日本に対して行った通商停止措置に違背するため)。1940年には、在米ユダヤ人の有力者との間にパイプを持つ田村光三(ユダヤ系学生の多いMIT卒で東洋製缶ニューヨーク出張所職員)が移住構想を進言したが、にべもなく断られている。

挫折[編集]

1939年に、ソ連がドイツと独ソ不可侵条約を締結したことにより、ヨーロッパのユダヤ人をソ連経由で日本へ移送する計画に暗雲が立ちこめた。同年9月、第二次世界大戦の発端となるドイツのポーランド侵攻が始まった。同国のユダヤ人は亡命を余儀なくされ、その一部は隣国リトアニアへ逃れた。だが、翌1940年7月から8月にかけ、ソ連はリトアニアを含むバルト三国を次々に併合した。これによりヨーロッパのユダヤ人が脱出する可能性はほぼ断たれた。
9月には、日本政府は日独伊三国防共協定をさらに発展させ、ドイツとイタリアと日独伊三国軍事同盟を締結した。その翌日、東条は安江の大連特務機関長職を剥奪し予備役に編入した。また、同年12月の開催を予定していた第4回極東ユダヤ人大会を中止させた。

終焉[編集]

だが日本政府は、主要都市や軍港、商港の近くに多数のユダヤ人難民を抱えることを不安視するようになった。1941年8月には、神戸のユダヤ人を上海へ再配置することを決定した。同地に留まることを認められたのは、難民到着以前に神戸に居住していた人々だけとされた。なお、同年6月にドイツが不可侵条約を破棄し、ソ連に宣戦布告した(独ソ戦)ことを受け、ウラジオストク - 敦賀間の船便は運航を終了している。
1941年には、日米間の和平交渉が決裂、12月に太平洋戦争大東亜戦争)が勃発する。これにより、アメリカのユダヤ資本導入の道は閉ざされた。こうした内外の情勢の変化によって本計画は実質的に破綻した。
太平洋戦争開戦後、日本は上海全域を占領した。ユダヤ系アメリカ人からの資金援助及び全ての連絡は、英米対敵通商法(Anglo-American Trading with the Enemy Act)によって事実上途絶した。上海におけるユダヤ難民への連絡と援助に関するアメリカ財務省の規制は、法的には相当緩いものであったものの、アメリカのユダヤ人組織は強い愛国心を示し、反逆活動の切っ掛けを与えぬよう主張した。
1942年に日本政府は、既に有名無実となっていた支援を完全に中止して、五相会議決定「猶太人対策要綱」を公式に無効にした。

その後[編集]

日独防共協定に基づき設けられた駐日ドイツ大使館付警察武官として1941年5月に東京に赴任した「ワルシャワの虐殺者」と呼ばれる親衛隊大佐ヨーゼフ・マイジンガー (Josef Meisinger) は、1942年6月に、ハインリヒ・ヒムラーの命を帯びて上海に赴いた。彼は日本に対し、上海におけるユダヤ難民の「処理」を迫り、以下の3案を提示した。
 1. 黄浦江にある廃船にユダヤ人を詰め込み、東シナ海に流した上、撃沈する
 2. 岩塩鉱で強制労働に従事させる
 3. 長江河口に収容所を建設し、ユダヤ人を収容して生体実験の材料とする
要するに、彼はヒトラー及びヒムラーのユダヤ人大虐殺計画をアジアへ持ち込んだのである。この案は安江を経由して松岡洋右外相に伝えられたが、日本政府はこのような提案に従おうとしなかった。結局マイジンガーの計画は、いわゆる「上海ゲットー」を形成するのみに留まった。上海のユダヤ人は特定の地区に居住することを強いられ、そこから出ることを禁じられた。
以後終戦までの間、難民にとって状況は良くなるどころか悪化した。ユダヤ人指導者の中には、敵国人によって刑務所に送られた者もいる。また、多くの上海市民同様多くのユダヤ人は飢餓に陥っていた。市内の無線機破壊を目論むアメリカをはじめとする連合国軍の航空機によって、終戦のわずか数か月前に「ゲットー」は爆撃を受けたが、やがて解放された。

意義[編集]

律法研究における中心地の1つであり、唯一ホロコーストを切り抜けたヨーロッパのイェシーバーであるミール・イェシーバーの面々は、リトアニアカウナス領事館杉原千畝副領事のビザによって壊滅を免れた。

年表[編集]

 • 1897年 第1回シオニスト会議開催
 • 1918年 シベリア出兵( - 1922年6月)
 • 1924年 安江仙弘、『世界革命之裏面』を執筆
 • 1926年 安江仙弘、外務省に出向
 • 1928年 安江仙弘、英国委任統治領パレスチナを訪問
 • 1931年9月18日 柳条湖事件発生。満州事変勃発
 • 1932年3月1日 満州国建国。元清朝皇帝・愛新覚羅溥儀、執政に就任
 • 1933年8月31日 シモン・カスペ誘拐事件発生。12月3日、遺体で発見
 • 1934年 鮎川義介、「ドイツ系ユダヤ人五万人の満洲移住計画について」を発表
 • 1934年3月1日 愛新覚羅溥儀、満州国皇帝に即位
 • 1934年8月19日 アドルフ・ヒトラー、ドイツ総統に就任
 • 1936年11月25日 日独防共協定締結
 • 1937年11月6日 日独伊三国防共協定締結
 • 1937年12月26日 ハルビンで第1回極東ユダヤ人大会開催
 • 1938年1月 安江仙弘、大連特務機関長に就任
 • 1938年1月21日 関東軍、「現下ニ於ケル対猶太民族施策要領」を策定
 • 1938年3月8日 満州・ソ連国境のオトポールで、ユダヤ難民が満州国への入国を拒否され孤立。陸軍少将樋口季一郎、救出に尽力(オトポール事件)
 • 1938年4月 外務省、「回教及猶太問題委員会」設置
 • 1938年12月5日 五相会議開催。翌6日、「猶太人対策要綱」を議決
 • 1938年末 ハルビンで第2回極東ユダヤ人大会開催
 • 1939年6月 計画書「在支有力ユダヤ人の利用により米大統領およびその側近の極東政策を帝国に有利に転換させる具体的方策について」策定
 • 1939年6月 駐ベルリン満州国公使館書記官王替夫、ユダヤ難民らにビザ発給開始、1940年5月まで、発給ビザ12000通以上[4][5][6]
 • 1939年7月7日 計画書「ユダヤ資本導入に関する研究と分析」(6月策定の計画書を改題)、政府に提出
 • 1939年8月 上海市当局、新規難民の流入の制限開始
 • 1939年9月1日 ドイツ軍、ポーランドに侵攻。第二次世界大戦勃発
 • 1939年10月 安江仙弘、「猶太避難民収容地区の為の所要面積推定」の作成を満鉄調査部に指示
 • 1939年末 ハルビンで第3回極東ユダヤ人大会開催
 • 1940年7月22日 松岡洋右、外相に就任
 • 1940年7月 リトアニア領事代理杉原千畝、亡命ユダヤ人らへ日本通過ビザ発給(9月5日まで)、2000通以上発給(約1500通ユダヤ系)[7]、およそ6000人救う。
 • 1940年8月3日 ソ連、リトアニアを併合
 • 1940年9月27日 日独伊三国軍事同盟締結
 • 1940年9月28日 陸相東条英機、安江を大連特務機関長から解任
 • 1941年8月 ユダヤ難民の上海移住開始
 • 1941年12月8日 日本軍、英米に宣戦布告。太平洋戦争勃発
 • 1942年1月19日 陸軍次官通達「時局ニ伴フ猶太人ノ取扱ニ関スル件」
 • 1942年3月14日 1月19日付通達、及び「猶太人対策要綱」の廃止を決定

関連書籍[編集]

 • M・トケイヤー、M・シュオーツ『河豚計画』 加藤明彦 訳、日本ブリタニカ、1979年(ISBNコードなし)
 • 『大日本帝国の戦争1 満州国の幻影 1931-1936 幻のユダヤ人自治区計画』 毎日新聞社(毎日ムック:シリーズ20世紀の記憶)、1999年、ISBN 4620791245
 • 安江弘夫『大連特務機関と幻のユダヤ国家』 八幡書店、1989年、ISBN 4893503146 * 著者は安江仙弘の長男
 • 秦郁彦「河豚プランと日本」(『昭和史の謎を追う(上巻)』 文藝春秋(文春文庫)、1999年、ISBN 4167453045 に所収)
 • ゴルゴ13 「河豚の季節(とき)」(SPコミックス第57巻):河豚計画を題材にした作品。

関連項目[編集]

出典[編集]

外部リンク[編集]