2012-09-01

Trys bė

Kadaise lotynų buvo vadinama mokslo kalba.

Gydytojai ligšiol receptus lotyniškai rašo, botanikai lotyniškai augalus klasifikuoja, biologai - gyvius.

O mokslo gi kalba patapo anglų šnekta.

Taigi.

tribe
mid-13c., "one of the twelve divisions of the ancient Hebrews," from O.Fr. tribu, from L. tribus "one of the three political/ethnic divisions of the original Roman state" (Tites, Ramnes, and Luceres, corresponding, perhaps, to the Latins, Sabines, and Etruscans), later, one of the 30 political divisions instituted by Servius Tullius (increased to 35 in 241 B.C.E.), perhaps from tri- "three" + *bhu-, root of the verb be. Others connect the word with the root of Welsh tref "town, inhabited place." In the Biblical sense, which was the original one in English, the Latin word translates Gk. phyle "race or tribe of men, body of men united by ties of blood and descent, a clan" (see physic). Extension to any ethnic group or race of people is first recorded 1590s.

Be.

Tenorėjau pasakyt, kad, besimokant ko nors tokiais, kaip "tribe", žodžiais, prarandi tai, ką matai žiūrėdamas, kas gi yr tavoji gentis.

Paskui, žiūrėk, ir Kalėdų senis, kaip pas anglakalbį, ant ožio atjoja.

Jei, žinoma, laiku susimokėjai naujajam vadui ir tinkamai pasipuošęs naujosios genties organas myriop ligtolei nepasiuntė, pavaizdavęs viską atvirkščiai.

Be me...

Rugsėjo 1-oji Lietuvoje

Teigiama, kad būsimoji moksleivė rugsėjį pradės lankyti mokyklą.

Anot jos mamos advokato, pasirinkta saugi mokykla.

Su mokyklos vadovybe sutarta, kad apsaugos darbuotojai netrikdys mokymo proceso nė vienam besimokančiam vaikui.

Skelbiama, kad psichologai padėjo mergaitei pasiruošti mokyklai.

Specialistų teigimu, mergaitei mokyklą lankyti būtina.

Pasak advokato, artimiausiu metu nenumatytas mergaitės susitikimas su teta ir seneliais.

Taip pat nebus viešai skelbiama, kurioje mokykloje mergaitė mokysis.

Rugsėjo 1-osios skambutis.

Po poros metų dėl prastėjančios demografinės padėties žadama uždaryti maždaug 300 mokyklų ir panaikinti 5 tūkst. mokytojų etatų.

20. Mokytoja 2012-09-01 09:16IP: 78.60.43.28 9 -1
"G. Steponavičiaus atlyginimas šiuo metu siekia 7,6 tūkst. Lt atskaičius mokesčius, tačiau savo malonumui ministras skiria vos kelis šimtus litų – krepšinio treniruotėms ir mėgstamoms knygoms." Nu jo.. Tarsi turėti didesnius nei 26 kv.m namus ir negyventi nuo algos iki algos - tai ne malonumas...

2012-08-31

Cedrono upelis

cedronas sm. LBŽ bot. paprastasis citrinmedis (Citrus medica).

citrìnmedis sm. (1); LBŽ bot. citrusinis šiltųjų kraštų augalas (Citrus): Citrinmedis – gana gražus dekoratyvinis augalas sp. Citrinmedis yra labai jautrus šalčiui rš.

citrus
1825, from Mod.L. genus name, from L. citrus, name of an African tree with aromatic wood and lemon-like fruit, the first citrus fruit to become available in the West. The name, like the tree, is probably of Asiatic origin. But Klein traces it to Gk. kedros "cedar," and writes that the change of dr into tr shows that the word came from Greek into Latin through the medium of the Etruscans.

5. Prie Cedrono upelio.

1387 m. Verkiuose buvusį Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių dvarą Jogaila padovanojo Vilniaus vyskupams. Ilgainiui Verkiai virto nuolatine Vilniaus vyskupų vasaros rezidencija.

Vilniaus Kalvarijos tapo visos Lietuvos, ypač Vilniaus krašto lietuvių, maldininkų traukos vieta. Per Sekmines čia suvažiuodavo ar sueidavo iki 12000 maldininkų, o kasmet - apie 125000 piligrimų. Maldininkai, eidami Kryžiaus kelius, turėjo perbristi per Cedrono upelį. Buvo manoma, kad šio upelio vanduo turi gydomosios galios, tad maldininkai jį gerdavo bei parsigabendavo į namus.

The Kidron Valley (classical transliteration, Cedron, from Hebrew: נחל קדרון‎, Naḥal Qidron; also Qidron Valley; Arabic: وادي الجوز‎, Wadi al-Joz) is the valley on the eastern side of The Old City of Jerusalem which features significantly in the Bible. An ephemeral stream flows through it with occasional flash floods in the rainy winter months.

В долине у подножия «Города Давида» (чуть ниже Старого города) находится источник Гион, чистая вода которого, пройдя через туннель Езекии попадает в Силоамский водоём и затем выходит в долину.

Новый Завет свидетельствует, что Христос много раз проходил по долине из Вифании в Иерусалим и обратно.

Далее, при выходе из Восточного Иерусалима, по дну ущелья в Мертвое море идет поток канализации со всех окрестных селений, в том числе из самого Восточного Иерусалима.

Na, jei imtumėm visų gyvenviečių nuotekas leist mūsų Baltijon, gal ir toji, nors ir susisiekianti su Pasauliniu vandenynu, virstų Smerties, Sodomos jūra...

Иосафатова долина (ивр. עמק יהושפט‎, эмек Йехошафат, «долина, в которой Бог будет судить») — долина, упоминаемая в Ветхом Завете. Обычно отождествляется с Кедронской долиной.

Согласно христианской эсхатологии, в долине будет проходить Страшный суд.

Grįškim prie Kedrono-Cedrono upelio.

Pronunciation
(5th BC Attic): IPA: /kéntron/
(1st BC Egyptian): IPA: /kɛ́ntron/
(4th AD Koine): IPA: /kéntron/
(10th AD Byzantine): IPA: /céntron/
(15th AD Constantinopolitan): IPA: /cé̃dron/

Etymology
From κεντέω (“I sting”)

Kas gelia, o kas kenčia?

Kas turi geluonį?

Noun
κέντρον (genitive κέντρου) m, second declension; (kentron)
1. Something with a sharp point: point, spike, spur
2. sting, quill, thorn
3. Torture device or instrument of motivation: whip, goad
4. nail, rivet

Descendants
Armenian: կենտրոն (kentron)
Latin: centrum
Russian: центр (centr) m

center (n.)
late 14c., from O.Fr. centre (14c.), from L. centrum "center," originally fixed point of the two points of a compass, from Gk. kentron "sharp point, goad, sting of a wasp," from kentein "stitch," from PIE root *kent- "to prick" (cf. Breton kentr "a spur," Welsh cethr "nail," O.H.G. hantag "sharp, pointed"). Spelling with -re popularized in Britain by Johnson's dictionary, though -er is older. Center of gravity is recorded from 1650s.

Centras.

43 m. e. Kentą prisijungė Romos imperija. V a. pradžioje nukariavo jutai ir saksai, tapo viena iš septynių Britanijos anglosaksų karalysčių. Šv. Augustinas 597 m. apkrikštijo Kento karalių Etelbertą ir įkūrė Kenterberio vienuolyną, kuris tapo krikščionių Bažnyčios centru Anglijoje.

Finansinis centras.

Gramatnas dalykas tas finansavimas...

O ko gramatos nesimokinam, ne tik ekonomikos?

×grõmata (brus. гpaмaтa) sf. (1) K, J; Mž335, SD133 laiškas; raštas, dokumentas: Ar man yra grõmata? Bgt. Grõmatas rašysiu JD8. Oi neverk, mergele, neverk, rūtytėle, aš tau parašysiu margą gromatė̃lę (d.) Žg. Gromatėlę papiešiau JD961. Vienoj rankelėj balta plunksnelė, antroj rankelėj jo gromatėlė BsO215. | Seniausiose gromatose šisai vardas rusiškai yra rašomas K.Būg.

Nemūsiškai, matai...

grãmatas sm. kuopa, žmonių bendruomenė; plg. grumutas: Viename gramate esant, reik teisingai daryti J.

gramãtika sf. (1) DŽ
1. lingv. mokslas apie kurios nors kalbos ar kalbų grupės vidinę sandarą: Gramatika yra rinkinys taisyklių apie žodžių kaitymą ir žodžių derinimą sakinyje rš. Kalbos dėsnius tiria tam tikras mokslas, vadinamas gramatika rš.
2. vadovėlis, kuriame išdėstytos kurios nors kalbos taisyklės apie žodžių darybą, kaitą ir žodžių derinimą sakinyje: Čia leidžiu lietuvių rašomosios kalbos gramatiką, skiriamą Lietuvos mokyklai J.Jabl.

Gramatiką turim, o žodžio gramatnas - ne.

Navatna.

O vat jei visi sykiu, vienam gramate?

Be Cedrono-Ketrono-Kentrono?

Beje...

Kam gi be jo, jei anas šaltiniu prasideda; tik nereikia jo kanalizacijos grioviu paverst.

The Gihon Spring was the main source of water for the City of David, the original site of Jerusalem. One of the world's major intermittent springs - and a reliable water source that made human settlement possible in ancient Jerusalem - the spring was not only used for drinking water, but also initially for irrigation of gardens in the adjacent Kidron Valley which provided a food source for the ancient settlement.

Gihon is the name of the second river mentioned in the second chapter of the biblical Book of Genesis. The Gihon is mentioned as one of four rivers (along with the Tigris, Euphrates, and Pishon) issuing out of the Garden of Eden that branched from a single river within the garden. The name (Hebrew Giħôn) may be interpreted as "bursting forth, gushing".

The Gihon is described as "encircling the entire land of Cush", a name associated with Ethiopia elsewhere in the Bible or Kush. This is one of the reasons that Ethiopians have long identified the Gihon with the Abay River (Blue Nile), which encircles the former kingdom of Gojjam.

Gojjam (Ge'ez gōjjām, originally gʷazzam, later gʷažžām, gōžžām)...

Gazos ruožas.

O jus kas taip pakrikštijo?

The name Gojjam was given to the inhabitants resistance to accept he doctrine of Alexandrian Church...

Gojai.

Gojuos gražūs upeliai.

Ar tik nebus ir tasai, kanalizacijos grioviu paverstas, kedrono upelis kadaise mūsų, gojų gojų, gyvybės šaltiniu buvęs?

O kurie kedros kedros tų kraštų gojuos augo?

cedar
O.E. ceder, blended in M.E. with O.Fr. cedre, from L. cedrus, from Gk. kedros "cedar, juniper," origin uncertain. Cedar oil was used by the Egyptians in embalming as a preservative against decay and the word for it was used figuratively for "immortality" by the Romans.

citrus
1825, from Mod.L. genus name, from L. citrus, name of an African tree with aromatic wood and lemon-like fruit, the first citrus fruit to become available in the West. The name, like the tree, is probably of Asiatic origin. But Klein traces it to Gk. kedros "cedar," and writes that the change of dr into tr shows that the word came from Greek into Latin through the medium of the Etruscans.

Etruscan civilization is the modern English name given to a civilization of ancient Italy in the area corresponding roughly to Tuscany, western Umbria, and northern Latium.

The Etruscans called themselves Rasenna, which was syncopated to Rasna or Raśna.

Kas per gentis?

tribe
mid-13c., "one of the twelve divisions of the ancient Hebrews," from O.Fr. tribu, from L. tribus "one of the three political/ethnic divisions of the original Roman state" (Tites, Ramnes, and Luceres, corresponding, perhaps, to the Latins, Sabines, and Etruscans), later, one of the 30 political divisions instituted by Servius Tullius (increased to 35 in 241 B.C.E.), perhaps from tri- "three" + *bhu-, root of the verb be. Others connect the word with the root of Welsh tref "town, inhabited place." In the Biblical sense, which was the original one in English, the Latin word translates Gk. phyle "race or tribe of men, body of men united by ties of blood and descent, a clan" (see physic). Extension to any ethnic group or race of people is first recorded 1590s.

Gentis, pasirodo, yra "one of the twelve divisions of the ancient Hebrews".

2012-08-29

Falštybės stuburas

Valstybinė renta.

Valstybinė pensija.

Valstybinis aptarnavimas.

paskolà sf. (3b) DŽ, Rud, pãskola (1) nj. Krš, Gršl skolinami pinigai: Valstybinė paskolà NdŽ. Paskolõs devyniasdešimt rublių pasiėmiau Vlkv.

Valstybinė paskola.

Valstybinė paskola ar valstybinė pasiskola?

Che, falštybės jaunime...

Valstybės paskolą moki tu.

Bet skolina tau visai ne valstybė.

Valstybė čia bankams pardavė savo vardą, panašiai kaip Nobelio premijos komitetas Nobelio vardą - Riksbankui.

Kodėl gi taip nusigyvenom, kad mes, kurie ir esam valstybė, negalim savo vaikų pamokyti neįklampinę jų į skolas bankams?

128 straipsnis
Sprendimus dėl valstybinės paskolos ir valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas Vyriausybės siūlymu.

Falštybė tik skolinasi savo piliečių vardu, versdama juos falšpiliečiais.

Filiečiais.

Das ist falštybės stuburas.

Konstitucinis.

Mūsų konstitucijoj parašyta kad skolinsimės, o ne skolinsim.

2012-08-28

Гад

Renginys ir reginys Vingio parke buvo išskirtinis tuo, kad buvo akivaizdus sėkmės, neribotų užmojų ir galios demonstravimas, neįtikėtinai garsus, ryškus ir absoliučiai dominuojantis didžiosios Lietuvos dalies protus, eterį ir žiniasklaidos puslapius.

Bet svarbiausia - koncertas buvo labai amerikietiškas: nė kiek neatsiprašinėjantis nei dėl populiarumo, nei dėl sumanios reklamos ir gerai išpūsto ažiotažo, nei dėl uždirbamų kalnų pinigų visame pasaulyje.

Žurnalistas Istorijos fakultete vykusiame seminare „Karjera kitaip: kaip atsidaro durys žmogui be diplomo?“ pasakojo, kad mokytis pradėjo Vytauto Didžiojo universitete, tačiau studijų nebaigė. „Man formalūs mokslai pradėjo trukdyti uždirbinėti pinigus“, – aiškino A. Užkalnis. Vėliau jam pavyko įsidarbinti BBC, kur jo pareigos buvo stebėti Lietuvos žiniasklaidą. A. Užkalnis sakė, kad daugeliui kildavo klausimas, kaip BBC galėjo jį priimti. „Niekam nebuvo įdomu išsilavinimas, įdomu – kokią patirtį turi“, – atsakydavo žurnalistas. A. Užkalnis sėkmę laiko savo staigaus kopimo karjeros laiptais priežastimi.

BBC, taip išeina, tiko jaunuolio patirtis uždirbinėjant pinigus.

„Niekam nebuvo įdomu išsilavinimas, įdomu – kokią patirtį turi“, – atsakydavo žurnalistas.

Diurnalistas būtų kilmingiau.

Lyderis.eu: Žydų sėkmės paslaptis.

Visiems žinoma, kad „sėkmingų“ žydų skaičius politikoje, versle ar mene yra neproporcingai didelis. Ypač tai jaučiama JAV, kur žydai, sudaro vos 2 procentus gyventojų, tačiau užtikrintai dominuoja daugelyje sričių. Žydai pelnė ketvirtį visų Nobelio premijų, skirtų amerikiečiams, ir 40 procentų – skirtų amerikiečiams mokslą bei ekonomiką.

1. Žinok, kad tikras turtas yra nešiojamas – tai žinios;
2. Pasirūpink savaisiais, ir jie pasirūpins tavimi;
3. Sėkmingi žmonės – verslūs ir profesionalūs;
4. Išvystyk savo žodines galias;
5. Būk išrankus, bet taupus;
6. Didžiuokis asmenybe, skatink kūrybingumą;
7. Motyvuok save kažką įrodyti.

Šie principai, padarę žydus turtingiausia etnine grupe ne vien JAV, bet ir daugelyje kitų šalių.

Pusė tiesos, sako...

Vieną principą lyderis.eu praleido.

Kurio pagalba ligšiolei esam valdomi.

Romėnų mitologijoje Fortūna (lot. Fortuna) – sėkmės, likimo ir atsitiktinumo deivė. Iš pradžių Fortūna buvo derliaus, vaisingumo ir motinystės deivė, klasikinio periodo metu identifikuota su graikų deive Tiche. Fortūnos kultą įsteigė Servijus Tulijus.

Servijus Tulijus (m. 535 m. pr. m. e.) – pusiau legendinis šeštasis Romos karalius, kilęs iš etruskų. Jis pakeitė iš kaimyninės Etrurijos kilusį penktąjį Romos karalių Tarkvinijų Senajį (Priską). Tulijus valdė 578–535 m. pr. m. e. Jis apjuosė Romą aukšta mūro siena, kuri tesėsi nuo Kapitolijaus iki Palatino kalvos ir buvo pavadinta „Servijaus siena” (archeologų teigimu, ji pastatyta apie 530–500 m. pr. m. e.), įvedė gyventojų turto surašymą, tada pagal turtą suskirstė juos į klases ir nustatė, kaip apsiginklavę turi dalyvauti kare. Vykdė reformas, kurios užbaigė perėjimą į valstybę.

Vaizdžiai šnekant, pastatė lošimo namus Servijus Tulijus ir pakvietė palošt.

Tebelošiam.

Ar jisai vienas šio lošimo organizatorius?

Fortūna.

Fortuna non ...

Gad.

Гадание.

Gadden.

God (разные варианты огласовки) — бог у германских народов. Слово этимологически появилось в переводе Серебряного кодекса (Библии) на язык готов.

Gal koks/ia jaunuolis/ė imsis paskaityt?

2012-08-27

Ko nerašo analitikai

Svarbiausiais šiais laikais atrodo bankų analitikai, kurie dirba bankų "kalbančiosiomis galvomis".

Abiejose Atlanto vandenyno pusėse esantys centriniai bankai šiuo metu yra įjungę spausdinimo mašinas ir tarsi varžosi, kas dažniau, daugiau ir greičiau prispausdins eurų, dolerių, svarų sterlingų bei kitų spalvotų popierėlių, kuriuos žmonės paprastai vadina pinigais.

Kad popierinių pinigų tėra keli procentai, nerašo; kad centriniai bankai varžosi, kas dažniau, daugiau ir greičiau kompiuterio klaviatūra primaigys eurų, dolerių, svarų sterlingų bei kitų simboliais papuoštų skaičiukų, kuriuos žmonės paprastai vadina pinigais, irgi nerašo.

Jei parašytų, žmonės juk mulkiais pasijustų...

Taipogi nerašo, kad pinigas keliavo šitokia seka:

Aukso gabalėlis -> auksinė moneta -> mažesnė auksinė moneta, bet užtai su Valdovo portretu -> paauksuota moneta -> nebepaauksuota, metalinė moneta -> nebemetalinis, popierinis pinigas -> e-pinigas (įrašas kompiuterio diske) -> ???

Tuomet jiems nereikia rašyti, ką reikėtų įrašyti vietoj ???...

Jie nerašo, kad tąja seka pinigą varė palūkanos.

Jie nerašo, kad mūsų protėviai su tuo maru kovojo perlydydami prekiaujant gautas monetas.

Jie nerašo, kad katalikų bažnyčia amžiais draudė skolinti pinigus už palūkanas savo avelėms, bet skolintis nedraudė.

Jie nerašo, kad, keistuoju sutapimu, teroristais lig šiol buvo iš islamo kraštų, o Koranas draudžia palūkininkavimą.

Jie, patys dirbdami palūkininkams, nerašo, kaip tie palūkininkai atsirado mūsų krašte.

Dabar jau ėmė rašyti, kad pinigai daromi iš nieko.

Bet kad šitos gamybos demokratine vadinama visuomenė nekontroliuoja, nerašo.

Apie dolerio ir euro tariamą kovą rašo, apie TVF valiutos struktūrą nerašo.

Apie Pasaulio finansų centrą nerašo.

Apie tikrąsias karūnas irgi nerašo.

Apie dolerio karus nerašo.

Apie tai, iš kur toks karingumas, irgi nerašo.

Nerašo apie Nixon'o šoką, kuriuo dolerio valdytojai apmovė visą pasaulį, sulaužydami Bretton Woods susitarimus.

Nerašo, kad toji Bretton Woods sutartis dolerio valdytojams buvo išeitisDidžiosios depresijos, o tos išeities kaina buvo II Pasaulinis karas.

Kad tas dolerio burbulas išsipūtė per visą pasaulį, o iš jo bliūškimo ir yra toji pasaulinė krizė, nerašo.

Kad pasaulio finansų sistema yra skolų piramidė, nerašo.

Apie dvigalvį nerašo, bet prasitaria, kad žmonės suprato, kaip išvengti palūkininkų - netaupo ir nesiskolina.

Kad šitie sukčiai Nobelio vardą nusipirko, nerašo.

Rašo, kad JAV doleris nebegali vienas tempti pasaulinės valiutos naštos, bet nerašo, kad dolerio valdytojai kaip tik ir stengės tokią naštą tam doleriui užkraut.

Kad pinigų valdytojai ir valdo, irgi nerašo.

Rašo, kad pasaulio lyderiams reikėtų kartu susėsti ir susitarti dėl naujos pasaulinės pinigų sistemos, bet nerašo, kas tie lyderiai.

Ką siūlo vietoj senos pasaulinės pinigų sistemos, irgi nerašo analitikai.

Nes nesiūlo

2012-08-26

Homo Fiscalicus

Vis neišeina iš galvos su purvais maišomi 25-rių metų senumo įvykių, nešusių mums Laisvę, herojai.

Nusipaisčiusiais vadinami, nes liko ištikimi savo įsitikinimams.

Anų laikų prisitaikėlius vadino Homo Sovieticus.

O ką - buvo galima gyvent ir tada, kai kas ne tik prie Brežnevo, bet ir anksčiau, Stalino represijų laikais, gyvenimu nesiskundė.

Turbūt, daugelis pažįsta kokį išverstaskūrį, prieš porą dešimtmečių numetusį raudoną kompartijos bilietą ir atvirtusį konservatorium, ar iš komjaunimo sekretoriaus - krikščionių veikėju.

Tokia jau chameleoniška natūra.

Štai ir lrytas 25-čio proga kalbina Abonento bendražygį, abudu jam, atvirtėliui iš komtiesos, tinka, kitus gi istorinio mitingo dalyvius jo Apžvalgininkas dergia.

25. Tam Apžvalgininkui 16:42 08-25 IP: 84.15.178.235
Lietuvą tampo Vakarų bankai ir Rusijos specslužbos. Regis, po "Snoro" nugriovimo lrytas pragydo vakarietiškai. Kam jum ta raidė "l" pavadinime?

Apmaudu, kad šitokie Lietuvos vardą šitaip.

Bet kaip pavadinti masę tautiečių, vėl manančių, kad ir dabar "gyventi galima", tik "nereikia išsišokti" - verčiau pažiūrėti kur vėjas pučia, gal pasiieškoti darbo svetur?

čia ir pavadinimas.

Mūsų tikslas - drausmingi fiskalikai.

Su neigiamu fiskum.

Antai vakariečiai sėdi skolose и не пищат.

Garliavos mergaitė, jei buvo išnaudojama, tai už pinigus.

Neklusnioji teisėja baudžiama pinigais, netgi šitaip.

Kiek valstybės fiskui kainuoja šitai, neskelbiama.

Kokia moralė, tik pinigai svarbu!

Panašu, kad Garliavos istorija taip užsitęsė, siekiant žūt būt perlaužti visuomenės moralinį stuburą, siekiant klusnumo.

Politikai klusnūs - pinigų kūrybą atidavė reikalo žinovams, patys gi su savo, jau mažesniais, piniginiais žaidimais pasislėpė už teisinio neliečiamumo skraistės.

Homo Fiscalicus.

Tik kad karalius nuogas.