2017-01-20

JAV ruošiasi D.Trump'o inauguracijai


Kuri, inauguracija,
bus šiandien.

Besiruošdama šalis pažiūrėjo CNN reportažą apie tai, kas nutiktų, jei išrinktasis prezidentas inauguracijos metų būtų nužudytas.

America, America!

Ojojoj


Ką tik:

Gal pasaulis visai išsikraustė iš proto?
1971:
1. Nixon'as USA vardu 1971-ais visam likusiam pasauliui parodė špygą.

2. Klausas Švabas Švabijoje 1971-ais sušaukė I-ąjį švabintojų 


švãbinti (-yti Al), -ina, -ino tr. vogti, kniaukti.
nušvãbinti tr. pavogti, nukniaukti: Nuo ko nušvãbinai šitą peilį? Al.

forumą Davose. Į kurį šiemet pirmąsyk atvyko Kinijos prezidentas. bet nebus jame nei Angelos Merkel, nei Francois Hollande'o, ir Vladimiro Putino nebus, o mūsų Prezidentės ir Premjero tai nepakvietė:((

3. (Ar tik ne tarptautininkai?) pasauliniu mastu 1971-ais vietoj BNP per Jungtines Tautas pasauliui įpiršo BVP, kuris didėja klimpstant į skolas.

Kokie gudruoliai - lygiai kaip tie, kurie šiukšles po kilimu sušluoja ... nuo 1971-ųjų.

O dabar, matai, 2017-tais, ir "Manheteno rytas" - ojojoj:)

Почем опиум для народа?

Palūkanų era
baigėsi.
Synoikos!

2017-01-19

"Sarmatas"

Sarmatism.
Sarmatija Monake...
Al Bayan:

21 September 2016 VIKTOR LITOVKIN, SPECIALLY FOR RIR:

New Russian ‘Sarmat’ ICBM will be like “Son of Satan”

09.01.2017
New Russian missile to become headache for West
It’s become known, that Russian military experts have developed a supersonic missile, which can reach to the UK within 13 minutes, writes Al Bayan. Daily Mail, in its turn, informs, that "object 4204" was tested at several thousand miles, from Yasny to Kamchatka, and it was successful.

Experts claim, that the missile cannot be monitored by the US missile defense system, as it develops an untraceably high speed. The new rocket turns Hiroshima atomic bomb into "children’s game".

Recently, it became clear, that Russia will possess the most powerful nuclear missiles, that can destroy an area of the size of France or Texas. They can reach up to the US east coast in 12 minutes. The missiles will be ready by 2018. It is panned, to apply the serial production of these missiles on SS -18 (Satan) model. The intercontinental ballistic rocket RS-24 Yars appeared in Red Square during the Victory Day celebration, but without RS-28 (Sarmat) modification.

According to the military expert Igor Sutyagin, SS-18 rocket has been developed for more than 30 years, and now it will available for sales. The Russian Defense Ministry is planning to complete RD -28 missile development by the end of 2018, and in 2020 get rid of the latest design of SS-18.

Sarmat.

Sarmatai.

Po Maidano
Rusija prarado Kūjevą, kaipo istorinį Rusios pamatą.

O pamatas juk reikalingas, tiesa, vaikinai:)

"Sarmatas"...

Rusija turėjo 2 valdovų dinastijas*:

1. Riurikaičiai.

2. Romanovai.

Abiejų šaknys čia,
kur mūsų gintaras.

Paskaitykit Simoną Daukantą: Šventoji Lietuvos vėliava - geltona/mėlyna.

Taigi.

Nesarmata?

Gediminaičių nepamirškim.Svetimų šalių legionieriai!

Kadangi šeimai tai buvo labai skaudus smūgis, gauti pinigai ilgą laiką gulėjo nejudinami.

„Brolis tarnavo Prancūzijos svetimšalių legione, žuvo ir buvo išmokėta kompensacija. Klausiau, kokia suma kompensacijos? Sako: apie 30 tūkst. eurų apytiksliai 2002-aisiais metais“, - pasakojo Povilas Urbšys.

Nelabai toli to Svetimšalių legiono buvau atsidūręs.
Legionierius:)

Broliai ir seserys, svetimų šalių legionieriai!
Gal
pakanka?

Algirdui Šukiui - 90

Šiandien Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos muziejuje gausiai susirinkę paminėjome fantastiško likimo asmenybės - Algirdo Šukio* -
devyniasdešimties metų jubiliejų.
Esu dėkingas likimui, leidusiam pažinoti šį Žmogų - Legendą.

Algirdui Šukiui - 90.

Taip buvo...

Algirdas Šukys

         Ši marga mozaika, sudaryta iš beveik prieš septynias dešimtis metų regėtų vaizdų, perkeltų iš mano atminties į kompiuterinę atmintį, ir perpinta su dar anksčiau – mano vaikystėje – bei vėliau – jau kalėjimuose, antrosios tremties metais ir po jų vykusių įvykių atspindžiais, atsirado kaip papildytas išplėtimas jau antrą dešimtį toje atmintyje saugomų atsiminimų, pavadintų „Gulago voratinklyje“ ir įrašytų į mano tinklalapį internete adresu http://www.mif.vu.lt/~sukys.

         Man gana dažnai nutinka taip, kad nepriklausomi vienas nuo kito ir, atrodo, net atsitiktiniai įvykiai savaime išsirikiuoja laike, susirišdami priežastiniais ryšiais, ir ta įvykių grandinė galų gale priveda prie to, jog įvyksta tai, kas, kaip vėliau pasirodo, ir turėjo įvykti, nors pačioje pradžioje apie tokią įvykių eigą ir mano vaidmenį joje ne tik negalvojau bei neplanavau, bet kartais tam net priešinausi.


         Ne kartą teko girdėti, jog panašiai nutinka ir kitiems žmonėms. Vieni tai vadina „Dievo ranka“, antri – „lemtimi“, treti gi mano, jog mums tik atrodo, kad ta grandinė atsirado atsitiktinai, nes mes ne visada esame pajėgūs aprėpti visą tą daugybę mus supančių objektų, subjektų, įvykių ir procesų, pastebėti joje atsirandančius priežastinius ryšius ir dėsningumus, įžvelgti visame tame tam tikrą sistemą. Save patį priskirčiau šiai – trečiajai – grupei.


         Čia pateikiamų atsiminimų perkėlimo iš mano atminties į kompiuterinę atmintį ir jų papildymo istorija – dar vienas konkretus pavyzdys, patvirtinantis ką tik išsakytas mintis.


         Viskas prasidėjo nuo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojų kreipimosi, išsakyto man, buvusiam tremtiniui, įpareigojančia forma, beveik nepaliekančia galimybės jų prašymo nepatenkinti. Rinkdami informaciją apie Lietuvos okupacijas ir jų padarinius, to centro darbuotojai susidūrė su keturis dešimtmečius užsitęsusia mūsų šeimos „odisėja“ ir, ja susidomėję, paprašė manęs aprašyti pagrindinius tos „odisėjos“ įvykius, stengiantis prisiminti ir paminėti kuo daugiau pavardžių tų Lietuvos piliečių, kuriuos teko sutikti tremtyse ir kalėjimuose, nes tokia informacija LGGRTC, pradėjusiam visų nukentėjusiųjų nuo sovietų ir nacių represijų registraciją, buvo labai reikalinga.


         Atsižvelgdamas į LGGRTC renkamos informacijos paskirtį, savo atsiminimus apie tremtyse ir kalėjimuose praleistą laiką rašiau kaip fragmentišką santrauką, paminėdamas tik tai, kas, mano nuomone, galėjo būti reikalinga LGGRTC darbuotojams. Stengdamasis taupyti jų ir savo laiką, vengiau perteklinės informacijos apie man tada atrodžiusias nereikšmingas detales.


         Dar prieš įteikdamas LGGRTC savo atsiminimų tekstą, sužinojau, kad mano bendraklasiai, su kuriais man po grįžimo iš pirmosios tremties teko mokytis Kupiškio gimnazijoje iki suėmimo ir antrosios tremties, nutarė išleisti jubiliejinį leidinuką ir norėtų, jog aš specialiai tam leidinukui parašyčiau straipsnelį apie save ir savo gyvenimą.


         Nusprendęs vienu šūviu nušauti kelis zuikius, pasidariau jau parašytų atsiminimų keletą kopijų ir vieną įteikiau LGGRTC, o antrąją, atsižvelgdamas į buvusių gimnazijos abiturientų leidinuko paskirtį, šiek tiek papildžiau bei paredagavau ir perdaviau to leidinuko redakcinei komisijai. Toje komisijoje buvę literatai sugebėjo panašiems į ataskaitą mano atsiminimams suteikti literatūros kanonus atitinkančio apsakymo formą. Tekstas vietomis sutrumpėjo, vietomis pailgėjo, bet tapo gerokai „lyriškesnis“.


         Kadangi Kupiškio gimnazijos auklėtiniai yra pasklidę po visą Lietuvą, tai jų sudaryto leidinuko egzempliorius pateko ir į tuomet Kaune ėjusio laikraščio „Patriotas“ redaktoriaus Jono Jusaičio akiratį. Susidomėjęs mano atsiminimuose aprašyta mūsų šeimos „odisėja“, J.Jusaitis kreipėsi į mane ir, gavęs mano sutikimą, suskirstė tuos atsiminimus į skyrelius, suteikdamas kiekvienam atitinkamą antraštę, o visam tekstui – tuo metu madingą ir intriguojantį pavadinimą – „Gulago voratinklyje“. Dar šiek tiek paredagavęs mano atsiminimų tekstą „Patrioto“ redaktorius patalpino juos internete – laikraščio tinklalapyje. Kartu patalpino ir keletą mano straipsnių, skirtų laikmečio aktualijoms, bei kreipimųsi į tuometinę Lietuvos valdžią ir net porą mano eilėraštukų.


         Nors mano atsiminimams p.J.Jusaičio suteiktas atkreipiantis dėmesį pavadinimas ne visai atitiko tų atsiminimų turinį, nes mūsų šeimai grėsusių gulagų, kai aš, patyrusių kalinių pamokytas, karceryje paskelbiau bado streiką, galų gale pavyko išvengti, atsiperkant tik ilga kelione per Sovietų Sąjungos kalėjimus ir antrąja tremtimi, tas pavadinimas vis dėlto išliko, kadangi buvo įsitvirtinęs „Patrioto“ tinklalapyje ir kartu su laikraščiu jau buvo išplatintas. Todėl, kai Šarūnas Leonas, dar studentu būdamas pradėjęs tvarkyti mano tinklalapį internete ir pasiaukojančiai tebetvarkantis jį iki šių dienų, pasiūlė perkelti tuos atsiminimus į jį, nutarėme to pavadinimo nekeisti, kad neklaidintume skaitytojų, skirtingai pavadindami vieną ir tą patį tekstą.


         Kadangi tie atsiminimai dėl jau anksčiau minėtų priežasčių buvo gana fragmentiški ir labai nepilni, tai mano žmona Daiva ir kiti giminaičiai, žinodami iš mano pasakojimų žymiai daugiau, nuolat priekaištaudavo man, jog aš savo pilietinę pareigą esu atlikęs ne iki galo ir privalau, kol dar esu gyvas ir galiu rašyti, papildyti tuos atsiminimus. Ji – Daiva – net diktofoną nupirko, kad būtų galima įrašinėti mano pasakojimus.


         Aš visais įmanomais būdais stengiausi išsisukinėti nuo tokios daug laiko reikalaujančios veiklos, nes man atrodė, jog būtų nepateisinama švaistyti laiką asmeninių atsiminimų rašymui, kai to laiko niekaip neužtenka daug svarbesniam, mano nuomone, darbui – visuomeninei veiklai bei mokymosi priemonių studentams, kuriems aš dėstau, parengimui. Juk mano skaitomiems kursams vadovėlių lietuvių kalba nėra ir nenusimato, kad artimiausiu laiku kas nors kitas juos parašytų. Vargu ar aš būčiau suradęs laiko savo atsiminimų papildymui, jei tam nebūtų atsiradęs svarbią visuomeninę reikšmę turintis poreikis, kurį ignoruoti aš jau nebeturėjau moralinės teisės.


         Atsitiko taip, kad šiais – jubiliejiniais - metais (šiemet sukanka lygiai septynios dešimtys metų nuo pirmosios mūsų tremties ir jau sukako lygiai dvi dešimtys metų nuo Sausio 13-osios įvykių, kurie, kaip ir tremtys, paliko gilią žymę ne tik mūsų tautos, bet ir mūsų šeimos bei mano asmeniniame gyvenime) man paskambino dokumentinio kino režisieriaus Arūno Matelio, pagarsėjusio unikaliais savo filmais (ypač – pelniusiu keliolika tarptautinių apdovanojimų filmu apie vėžiu sergančių vaikų dvasios stiprybę „Prieš parskrendant į Žemę“), asistentė Alma ir pakvietė į susitikimą su kino studijos vadovu.


         Tas susitikimas prasidėjo netradiciškai ir įdomiai - nuo pokalbio apie sveikos penktojo laipsnio šaknies iš sveiko skaičiaus, turinčio dešimt ženklų, traukimą mintinai, t.y. naudojantis tik akimis ir galva. Pasirodė, jog metodais, leidžiančiais tokią operaciją atlikti, domisi ir režisierius A.Matelis, 1983 metais baigęs Vilniaus universitete „Taikomąją matematiką“. Ir jei aš būčiau grįžęs iš Vakarų Sibiro į Lietuvą metais anksčiau – ne 1983-jų, o 1982-jų metų vasaros pabaigoje – jis būtų tapęs mano studentu, ir mes būtume susipažinę beveik trimis dešimtmečiais anksčiau. Bet ir dabar bendrauti su režisieriumi buvo lengva ir paprasta: mes supratome vienas kitą iš pusės žodžio.


         Palyginę jo ir mano taikomus tokios šaknies traukimo metodus, perėjome prie reikalo, dėl kurio ir buvau pakviestas. Pasirodė, jog režisierius ruošiasi kurti filmą apie tremtį ir, šiek tiek žinodamas apie mano „odisėją“, norėtų, jog aš detaliau papasakočiau apie tai, ypač apie pirmąją kelionę į tremties vietas bei pirmuosius tremties metus, nes įvairios detalės, kai kam iš pirmo žvilgsnio atrodančios nereikšmingomis, yra labai reikalingos, kuriant filmą, pakankamai autentiškai atkuriantį tų laikų atmosferą ir dvasią bei tremiamų ir ištremtų žmonių išgyvenimus, jų gyvenimo materialines sąlygas, jų moralinę ir psichologinę būseną.


         Suprasdamas tokio filmo svarbą bei reikalingumą dabartinėms ir būsimoms jaunimo kartoms, kurioms sovietmetis su jo trėmimais ir kitomis represijomis – jau tolimais senais laikais kadaise buvusi ir dabar labai miglotai įsivaizduojama praeitis, tapusi jau istorija, aš sutikau papildyti savo atsiminimus, pateiktus „Gulago voratinklyje“, mano atmintyje išlikusiomis detalėmis, palikdamas spręsti apie jų reikšmingumą bei reikalingumą būsimojo filmo kūrimui pačiam to filmo režisieriui. Taip ir atsirado šis atsiminimų pluoštas, turintis jau kitą negu „Gulago voratinklyje“ paskirtį: kuo autentiškiau pateikti kuo daugiau detalių, kurios galėtų būti naudingos kuriant dokumentinius (ar artimus jiems vaizduojamų situacijų tikroviškumu) filmus apie jau praėjusius ir todėl jau primirštus laikus, kurių liudininkai vienas po kito jau išeina Anapilin, negrįžtamai nusinešdami su savimi ir savo bei to laikmečio tikrąją istoriją.


         Manau, jog tą istoriją objektyviai užfiksuoti tų laikų tikrovę atspindinčiame filme, kol dar ne visai vėlu, kol dar liko tos istorijos dalyvių, galinčių pasidalinti savo prisiminimais, yra labai svarbu, tiesiog būtina, nes jau ir dabar kai kurie apsukrūs Lietuvos ir užsienio veikėjai , siekdami asmeninių ar tam tikrų grupinių tikslų, bando tą istoriją taip „perrašyti“, kad tų „raštų“ skaitytojai, nedalyvavę aprašomuose įvykiuose, susikuria apie juos tendencingai iškreiptą vaizdą, kuris ne tik ne informuoja, bet dezinformuoja. Tokia „istorija“ gali tik klaidinti ateinančias kartas ir dezorientuoti jas, kaip dabar gana dažnai dezorientuoja žmones iš daugybės ekranų bei ryškiai iliustruotų žurnalų puslapių plūstanti tendencinga informacija, propaguojanti kraštutinį individualizmą bei egoizmą, hedonizmą bei besaikį vartojimą, žiaurų smurtą ir palaidą gyvenimo būdą.


         Iš tikrųjų mūsų kartos gyvenimas, nors ir buvo sunkus, o kartais - ir labai žiaurus, nebuvo beprasmis „prarastosios kartos“ gyvenimas, nors, žinoma, esant palankesnėms sąlygoms, mūsų karta galėjo žymiai daugiau pasiekti ir žymiai daugiau po savęs palikti. Bet, kaip ten bebūtų buvę, mes, nežiūrint nelengvų materialinių ir sunkių politinių sąlygų, pragyvenome prasmingą gyvenimą, žymiai turtingesnį įvykių ir išgyvenimų įvairove, turėjusi žymiai daugiau briaunų ir spalvų negu dabar kartais šabloniškai vaizduojama, norint dezorientuoti visuomenę, kad ji nepastebėtų dabartinio jos gyvenimo kultūrinio ir dvasinio skurdo, nesusimąstytų apie jo priežastis, o susimąsčiusi nepabandytų to, tik kai kam labai patogaus, gyvenimo keisti į teisingesnį ir prasmingesnį.


         Benjaminas Franklinas yra pasakęs: „Tai, kas skaudina, ugdo“. Manau, jog šią mintį būtina pratęsti, nurodant, ką ugdo. Juk kartais skaudinimas ugdo poreikį susimąstyti, kodėl tiek daug skausmo mūsų planetoje, ir sugebėjimą, įveikus skausmą, pakilti aukščiau skaudintojo, bet kartais – ir norą keršyti, skaudinant skaudintoją ir tokiu būdu dar padidinant skausmo kiekį, kurio ir taip jau per akis. Kokį atoveikį pagimdys skaudinimas, priklauso nuo skaudinamojo dvasinės kultūros ir jo išminties. Daugumai mūsų kartos – pirmojo trėmimo kartos – atstovų užteko dvasinės kultūros ir išminties nepasirinkti kelio, didinančio skausmo kiekį, ir tai galėtų būti sektinu pavyzdžiu tiems, kurie atėjo ir ateis po mūsų. Tačiau labai gaila, kad dabar daugeliui iš mūsų, praėjusių labai skaudžią gyvenimo mokyklą, pritrūksta išminties, atsakomybės jausmo ir jėgų tam, kad ryžtingai pasipriešintumėme mūsų tautos moralinio, kultūrinio, ekonominio ir net fizinio žlugdymo procesui, kurį vykdo „tautos elitu“ pasivadinę naujieji kolaborantai, nesąmoningai (o neretai - ir sąmoningai) tarnaujantys naujiesiems, žymiai rafinuotesniems už sovietinius, okupantams, sugebantiems okupuoti šalis ekonomiškai bei antikultūriškai, pakeičiant seniau okupantų vartotą karinę jėgą kapitalo ir informacinės narkomanijos jėga. Kas, jei ne mes, tremtinių karta, sugebėjusi neišsigąsti sovietinių tankų Atgimimo Sąjūdžio laikais, privalome atverti akis begėdiškai mulkinamai ir išsivaikščiojimui pasmerktai mūsų tautai, pažadindami ją naujam Atgimimui? Tai mūsų šventa pareiga! Tik atlikę šią misiją, mes galėsime sau pasakyti: „Gyvenome ne veltui“.


         Rašydamas savo prisiminimų papildymus ir atsimindamas jų paskirtį, aš stengiausi atvaizduoti visas – ir tamsiąsias, ir šviesiąsias – praėjusio mūsų gyvenimo puses, kaip jos man tada atrodė, nebandydamas jų nei dirbtinai ryškinti, nei dirbtinai gludinti, pritaikant prie dabar pučiančių įvairių krypčių „vėjų“. Todėl pakeičiau ir savo atsiminimų pavadinimą į tiksliau atspindintį jų turinį ir paskirtį, pavadindamas tuos atsiminimus trumpai – „Taip buvo...“.


         Galėdamas padėti režisieriui A. Mateliui atlikti kilnų jo darbą, aš jaučiuosi ne tik pagerbtas, bet ir atliekantis pilietinę pareigą – prisidėti prie visų, praėjusių tremčių bei kalėjimų golgotas ir radusių prieglobstį ten, šaltoje Sibiro žemėje, ar jau čia, savo prosenelių bei savo vaikaičių tėvynėje, šviesaus atminimo įamžinimo to atminimo vertame filme, atkuriančiame jau išėjusių gyvenimo tiesą ir pateikiančiame ją tą filmą žiūrėsiantiems palikuoniams kaip išėjusių dovaną ir paveldą ateinantiems.


         Dabar dažnai ir daug kalbama apie jaunimo patriotizmo ugdymo nepakankamą efektyvumą, apie tai, kad mokyklinėse programose ir vadovėliuose skiriama per mažai dėmesio tragiškiems XX a. Lietuvos istorijos įvykiams.


         Manau, kad istoriškai teisingi, gilūs ir drąsūs meniniai filmai apie Lietuvos okupacijas, joje vykusias žudynes, trėmimus bei kitas represijas, apie politinių kalinių ir tremtinių gyvenimą, apie beveik dešimtį metų vykusį partizaninį karą po karo, apie mūsų tautos dvasinį pasipriešinimą priespaudai, Sovietų Sąjungoje prasidėjusios pertvarkos metais išsiliejusį į Atgimimo Sąjūdį, atvedusį į Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą, duotų žymiai didesnį efektą negu formalus ir sausas istorijos faktų pateikimas, nes tokie filmai veiktų ne tik į protus, bet ir į jausmus, palikdami ryškesnį ir gilesnį pėdsaką bręstančio žmogaus sąmonėje ir pasaulėžiūroje.


         Patriotizmo ugdymui nepakanka tik žinojimo. Reikia ir dvasinių išgyvenimų, ir konkrečios veiklos, skirtos ne tik istorinio palikimo išsaugojimui, bet ir dabartinio gyvenimo tobulinimui bei savo valstybės ateities kūrimui, kurioje dalyvaudamas kiekvienas Lietuvos pilietis galėtų pasijusti esąs savo šalies šeimininkas, atsakingas ne tik už savo, bet ir už visos savo valstybės ateitį. Jei šie mano atsiminimai nors šiek tiek prisidėtų prie pilietinės visuomenės Lietuvoje ugdymo, laikyčiau, kad jų parašymui sugaištas laikas save pateisino.


         Norėčiau šiek tiek pakalbėti apie savo rašymo stilių. Esu ne vieną kartą girdėjęs priekaištų, jog mano sakiniai per daug ilgi bei per daug sudėtingi. Tačiau esu ne vieną kartą susidūręs ir su tuo, kad, man bandant atmintyje atsikūrusį kadaise regėtą sudėtingą įvairiaspalvį vaizdą, skambantį įvairiais garsais ir kvepiantį įvairiais kvapais, aprašyti trumpais sakiniais, tas vaizdas neišvengiamai suskildavo ir subyrėdavo į atskirus fragmentus, prarasdamas vientisumą, panoramiškumą, dinamiškumą ir pilnumą. Kartu su išnykstančiais iki tol tarp tų fragmentų egzistavusiais ryšiais suirdavo ir pats vaizdas, tapdamas jau nebe „gyva“ veikiančia sistema, turinčia ne tik atskiriems jos elementams, bet ir visai sistemai priklausančias ir tik jai būdingas savybes (spalvas, formas, judesius, garsus ir kvapus), o tik tą sistemą sudarančių atskirai išbarstytų detalių negyvu rinkiniu.


         Abstraktaus meno atstovas pasakytų, kad skaitytojas pats iš to rinkinio susidėlios tokią sistemą, kokios jam reikia, pajusdamas net savotišką pasitenkinimą savo kūryba bei galimybe kurti, ir aš su tokiu teiginiu iš dalies galiu sutikti, tačiau ta, skaitytojo susidėliota, sistema, galbūt tapdama net meno kūriniu, nebūtinai bus tapati tai sistemai, kurią aš kadaise regėjau ir kurios verbaliniu modeliu yra ar bent jau turėtų būti mano konstruojamas aprašymas, turintis pavadinimą „Taip buvo...“. Tas, kas būdinga ir leistina abstrakčiam menui ir laisvai kūrybai, vargu ar yra pageidautina ir turėtų būti leistina atsiminimams, skirtiems teisingam praeities atkūrimui. Galbūt kai kurie šiuolaikiniai „menininkai“, atsisakę nuo jų niekinamo „realizmo“, taip mėgsta abstraktųjį meną kaip tik dėl to, kad pastarąjį „laisvai konstruoti“ daug paprasčiau, negu gilintis į realų gyvenimą, suvokti, kodėl jis toks, ir pamatyti jame tai, dėl ko vis dėlto verta gyventi ir kurti.


         Manau, jog yra dar ir kita – individuali – priežastis, kodėl man nepavyksta sudėtingas situacijas aprašinėti trumpų sakinių sekomis: mane mano tėvas nuo mažų dienų įpratino mintyse jungti stebimus erdvėje ir laike daiktus bei įvykius į sistemas, ir dabar jau nebemoku kitaip matyti. Net išardydamas mintyse kokią nors sistemą į detales, aš vis viena matau jų vietas buvusioje sistemoje ir, net įsivaizduodamas kokią nors detalę atskirai, negaliu priversti save nežinoti tų ryšių, kuriais ta detalė sistemoje buvo surišta su kitomis jos detalėmis, nejausti tų buvusių ryšių dabar nematomo egzistavimo. Nenorėdamas palikti tų ryšių neatvaizduotais, tampu priverstas vietoj taško dėti kablelį ar atitinkamą jungtuką ir tęsti sakinį, paversdamas jį sudėtingu ir ne iškart aprėpiamu.


         Tą savo mąstymo ir matymo savybę aš nelaikau trūkumu, kurio derėtų atsikratyti, nes ta savybė man padeda gana nesunkiai atkurti savo atmintyje kadaise matytus vaizdus: pakanka iš atminties išsikviesti kokią nors charakteringą kokios nors situacijos detalę, kaip savaime atsikuria ir visa sistema – gana pilnas visos tos situacijos vaizdas, kuriame visos jo detalės yra surištos ir todėl neišsibarsto.


         Vaikystėje susiformavusį įprotį dar labiau sustiprino darbo metu įgyti „profesiniai“ įgūdžiai ir poreikiai, iškylantys dėstant studentams specialius sisteminio modeliavimo ir sisteminio projektavimo kursus, reikalaujančius sisteminio mąstymo ir „sisteminio matymo“, aprėpiančio iškart visą sudėtingą sistemą su visomis jos detalėmis ir ryšiais tarp jų.


         Žinoma, nepakenktų, jei sugebėčiau rašyti ir lengvesniu stiliumi, tačiau mano metai jau tokie, kad nebeturiu teisės skirti sau pakankamai daug laiko mokymuisi aprašinėti tai, kas buvo, yra ar reikia padaryti, naudojantis tik trumpučiais lengvai „sukramtomais“ sakinėliais, neapkraunančiais nei pavargusio nuo pramogų ir poilsio skaitytojo tingios atminties, nei jo vaizduotės, nei mąstymo varginančiu įsigilinimo į skaitomą tekstą ir stengimosi jį pilnai suprasti darbu. Todėl šie mano atsiminimai nepriklauso tai grupei skaitinių, kurie skirti poilsiui.


         Baigdamas šią įžangą į čia toliau pateikiamus prisiminimus, norėčiau pridurti, jog tie papildyti prisiminimai neseniai įgijo dar ir savo papildymą – prisiminimus „Apie Tėvą ir vaikystę“, parašytus atsiliepiant į Vilniaus kupiškėnų klubo metraštininko Albino Čiurlio prašymą.


         Jaučiu malonią pareigą nuoširdžiai dar kartą padėkoti jau minėtiems J.Jusaičiui bei Š. Leonui, savo nesavanaudiška pagalba labai svariai prisidėjusiems prie prisiminimų „Gulago voratinklyje“ teksto internete atsiradimo. O dėl čia pateikiamų atsiminimų esu ypač dėkingas savo žmonai Daivai, kuri džiaugdamasi, jog aš pagaliau paties gyvenimo buvau priverstas pripažinti jos tiesą ir pradėjau vykdyti jos daug kartų kartotą pageidavimą, entuziastingai metėsi man į talką – kiekvieną vakarą po visų savo darbų sėsdavo prie kompiuterio ir iki gilaus vidurnakčio bei savo laisvalaikio metu rinkdavo mano rankraštį.
Autorius, 2011-04-12

         Visas prisiminimų tekstas yra pateikiamas šiame PDF faile: „Taip buvo...“.

Taip buvo.

* Nebuvo šiandien Matematikos muziejuje nei ELTOS, nei "Manheteno ryto", nei VBS.

Dresiruotos blakės

Šiandien klausiaus dviejų garbaus amžiaus vyrų prisiminimų apie jaunas dienas. Vienam jų lemta buvo aukštus mokslus krimsti Sibire, kitas gi, kiek jaunesnis, po Sibirą su Lietuvos studentais, pats toks būdamas, bastėsi turistavo.

Tai jis ir pasakojo apie Barnaulą, miestą, kurio viešbuty teko stebėt sienom lipančias blakes: lipa lipa, paskui nuo lubų - pliokšt, krenta žemyn.

Po to vėl lipa.

Mat jų, blakių, verslas toks*.

- "Altajaus" viešbuty
buvai - kituos Barnaulo viešbučiuos tuo metu nebuvo blakių, - abejonių nekeliančiu balsu pareiškė vyresnysis.

Ir pridūrė:

- Mes, būdavo, studijų laikais dresuodavom blakes: nubrėžiam kreida apskritimą ant stalo ir paleidžiam jo vidun blakę. Kol viduj apskritimo vaikšto, neliečiam jos, o jei ropoja jo išorėn - kišam tokią maišelin su tabaku, pauostyt, ir palaikom ją ten. Po kelių tokių nuotykių blakės, būdavo, jau tvarkingai vaikštinėja - apskritimo viduje.

Klausykite, ponios ir ponai!

Ar mes patys sykiais nesam panašūs į dresiruotas** blakes?

O ką pasakys panelės irgi ponaičiai?

O jūs, vaikeliai?

* O dabar - ir man (aš gi iš sovietmečio, o ir Sibire buvau (nemačiau ten, beje, blakių - o Pitery mačiau)) Siur Prizas:
Blakės.

Большинство людей говорят о клопах исключительно как о кровососущих паразитах человека, несмотря на то что лишь представители одного не богатого видами семейства (из многих десятков семейств и десятков тысяч видов) непосредственно приспособились к питанию человеческой кровью. Тем не менее, отчасти мнение о клопах как о ярко выраженных кровососах обосновано тем фактом, что изредка отдельные особи видов, обычно не питающихся кровью человека, а лишь сосущих жидкости мелких животных, всё же нападают на человека. Происходит это не только в тропических странах, но и в средней полосе России. Однако эти случаи довольно редки и являются, по-видимому, «ошибкой» клопов с выбором объекта питания[8].

** Mūsų dresiravimui - šiuolaikinės blakės:)


2017-01-18

Ar adekvačiai adekvatu?


Seimo narė Aušra Maldeikienė*:


Adekvatesnių padėjėjų gali turėti tik du, nes kas per padėjėjas yra už 600 eurų? Negaliu rimtam darbui pasisamdyti „Maximos“ kasininkės – jais irgi turi pasitikėti.

Vidutinis atlyginimas Lietuvoje 600 eurų.
Atseit, vidutinybė - ką gi ji rimtai patars?

Ji gali tik "Maximos" kasininke nerimtai dirbti:)

Kurios, "Maximos", labai adekvačiai sugeneruotas vienintelis Lietuvos milijardierius jo požiūriu adekvačius ( tai negi mūsų!) mokesčius adekvatorių
 
dėka moka nebe mums, visiškai adekvatiems nedaadekvatėliams, o adekvačiajai Landynei:
Kol su adekvačiu "Manheteno rytu" Seimo narė adekvačiai kalba (ne apie biografijų klastojimą ar kitus ne mažiau adekvačiai įdomius dalykus) apie džipuko istoriją, Lietuva šio Žinių Išsklaidytojų adekvačiai jų draugiškumui keliamo triukšmelio fone patyliukais pasirašo neadekvačią 137-tajam tos pačios Lietuvos Konstitucijos straipsniui sutartį visiškai ne su NATO, kurios nare ji yra, o su šalimi, kurios prezidentas tą NATO vadina pasenusia seniena, taigi, neadekvačiai tyliai pasirašo sutartį dėl tos šalies kariuomenės adekvataus, ką lengva pastebėti žiūrint šitan tos šalies kariuomenės išsidėstymo ant viso svieto žemėlapin,

buvimo Lietuvoje.

Šalies, kuri, gal pamenat, atsivežė Lietuvon keletą neadekvačiai dažytų tankų.
Gal bandys (adekvačiai ar neadekvačiai? - reikėtų paklausti tos šalies ilgamečio užsienio aferų meistro,
 
dabar jau adekvataus akademikui) su (gal kam ir atrodo, kad adekvačiai) "Saulėmis" pavadintų
haubicų pagalba turėti karinių santykių su tvora aptvertu Karaliaučiaus kraštu - vietoj to, kad pasidomėt to

krašto esamo statuso adekvatumu.


adekvatus
tolygus, atitinkantis.

adekvatùs [lot. adaequatus — prilygintas, prilygęs], tolygus, tapatus, visiškai atitinkantis. 

Nagi:

Вот спасибо хорошо!
Koks dar pakankamas?

Taigi, kad - visiškai adekvatu - nepakanka:

Keturias kalbas mokantis gerbiamas Lietuvos respublikos geologijos mokslų daktaras, dirbęs gamtos tyrimų centre, atstovavęs visiems šios profesijos atstovams asociacijoje, dėstantis dvejuose universitetuose, priverstas dirbti taksistu.

„Kaip žinia, mokslas Lietuvoje yra niekam nereikalingas, o ypač nereikalingi specialistai, ruošiantys būsimus mokslininkus, tai noriu pranešti, kad dirbu taksi“, – taip į savo draugus feisbuke kreipėsi geologas Jonas Šečkus. DELFI jis pasakojo taksistu ėmęs dirbti dėl elementarios priežasties – pradėjo trūkti pinigų, nes mokslininko profesija Lietuvoje apmokama apverktinai.

„Pradėjo trūkti pinigų ir reikėjo pradėti galvoti, kuo užsiimti. Kadangi aš vairuoti mėgstu, mąsčiau gal galėčiau tapti tolimųjų reisų vairuotoju, gal dar kuo, bet, iš tiesų, nenorėjau visiškai mesti mokslinės veiklos. Dėl ir to nutariau, kad dirbti taksistu man bus geriausia. Didžiausias privalumas – laisvas grafikas, tad kartu galiu ir toliau dėstyti Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetuose“, – pasakojo J. Šečkus.

Jis pasakojo taksistu dirbantis jau mėnesį, per kurį pavyko uždirbti 600 eurų. Palyginimui, Klaipėdos universitete už 3 dėstomus dalykus pašnekovas pasakojo gaunantis 120 eurų. „Be to, ir taksisto darbas yra intelektualiai lengvesnis. Ir man, pavyzdžiui, paprasčiau vairuoti automobilį nei dėstyti, mažiau atsakomybės“, – tikino J. Šečkus.

Seimo narė Aušra Maldeikienė:

Džefersonas yra pasakęs nuostabią frazę: jeigu jums atrodo, kad švietimas yra brangus, pabandykite gyventi neišsilavinusioje visuomenėje.

Tokioj ir gyvenam.
 
O Džefersonas ir štai ką pasakė:
Tas laikas atėjo.

* Štai dar kokia adekvatumo problema

ūkionomistei.

O gal (sudėtingai matematiškai skaičiuojamas - kaip Elertė TV kieme bent jau man įsimintinais 2016-jų Seimo rinkimų laikais man sakė ūkionomistė Aušra Maldeikienė:))) BVP nebeadekvatus mūsų ekui, kaip neadekvačiu adekvačiai Nixon'o Špygai 1991-aisiais patapo BNP? 

O gal adekvatu būtų grįžt atgalios?

Juk ūkionomika - vėl ūkionomiška!

Chinese leadership

In Davos, Xi makes case for Chinese leadership role.

China's Economy Will Overtake The U.S. In 2018* -Forbes
Automated, High-Speed Chinese Traders Dominate Bitcoin Trading
* Prieš 9 metus:

Antroji pasaulyje pagal dydį ekonomika – Kinijos – nėra tokia didelė, kaip buvo manoma iki šiol, teigiama Pasaulio banko pranešime. Anot jo, ankstesni skaičiavimai pervertino Kinijos ekonomikos dydį maždaug 40 proc., praneša BBC.

Šis atradimas padarytas po to, kai bankas atnaujino šalių BVP skaičiavimo metodą.


Prieš du metus:

Kinijos ekonomika pralenks JAV 2025 metais, prognozuoja ekonomistai.

Taigi...

Šiemet Davoso forume nėra nei Angelos Merkel, nei Francois Hollande'o, nei Vladimiro Putino, ir netgi mūsų Prezidentės bei Premjero nėra(:((), užtat pirmąsyk jame yra Kinijos prezidentas.


2017-01-17

Šventas Antanas Ispanijoje


Antanines švenčiam birželio 13-tą dieną.

Tai čia Lietuvoj - šienapjūtė, jaunimo naktigonėsir kiti smagūs dalykai.

O štai Ispanijoj Antaninės būna sausio 17-tą, Visų Vienuolių Tėvo
garbei.

Švenčiama šitaip: 
 
 

Gert reikia iki paryčių.

Krikščionim gert priklauso (:(((() - tik Valančius šito nežinojo, paklydėlis.

Šiemet tai pavėlavom: Ispanijoje praūžė religinė katalikų šventė Luminaris.


Gūglė neišmanėlė:)
Forza Italia!

Il Movimento Politico Forza Italia o semplicemente Forza Italia (FI), è stato un partito politico italiano di centro-destra, attivo dal 18 gennaio 1994 al 27 marzo 2009. Presidente e leader del partito è stato, sin dalla sua fondazione, Silvio Berlusconi.

Antonio Tajani

Partito politico Forza Italia

Antradienį (šiandien) prireikė keturių balsavimo turų Europos Parlamento pirmininkui išrinkti.

Europos Parlamento pirmininku per ketvirtą balsavimo ratą išrinktas Antonio Tajanis.

Slaptu balsavimu ketvirtajame ture A.Tajani parėmė 351 europarlamentaras iš 713 balsavusiųjų.

A. Tajani, kuris Parlamentui vadovaus iki 2019 m. birželio, pakeitė iki šiol EP vadovavusį socialdemokratą iš Vokietijos Martin Schulz (kuris nebaigė vidurinės mokyklos).

Antonio Tajani baigė net universitetą - teisę, bet dirbo žurnalistu.

Dabar Italija turi ir EP pirmininką, ir užsienio reikalų
 
ministrę.

O ir mūsų stojimo į ES sutartis (kas ją skaitėt?) saugoma Romoje.

L'Unione Europea è il nuovo Impero Romano!


Forza Italia,
Silvio!

Be juokų - Italija iš Vakarų Europos šalių (kas gi Demokratinėj Europos Sąjungoj į atsakingas pareigas rinks Rytų Europietį - na, nebent jis sugebėjo neskristi nukritusiu lėktuvu:)) bene geriausiai sutaria su Rusija....

Achtung Achtung!

137-tas Konstitucijos straipsnisLietuva pirminę baudžiamąją jurisdikciją perdavė JAV, tačiau visais svarbesniais atvejais LR bet kada gali ją atsiimti
Susitarimą dėl JAV ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos teritorijoje sausio 17 d. Krašto apsaugos ministerijoje pasirašė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis ir JAV ambasadorė Lietuvoje En Hol (Anne Hall). „Leiskite visus pasveikinti su, sakyčiau, istorine diena JAV ir Lietuvos strateginei partnerystei, kurią saugumo ir gynybos srityje patvirtiname šia sutartimi. Esame suinteresuoti nuolatiniu JAV karinių pajėgų ir ginkluotės buvimu Lietuvoje, tai - vienas svarbių šalies saugumo elementų“, – sakė krašto apsaugos ministras R. Karoblis. Pasak jo, ši sutartis numato esmines tokio buvimo sąlygas ir dar kartą patvirtina JAV gynybinius įsipareigojimus Lietuvai. Lietuva savo ruožtu suteiks JAV visas reikiamas sąlygas šiems įsipareigojimas vykdyti. „Bendradarbiavimo sutartis, kurią šiandien pasirašome, – tai daugiau nei dokumentas, kuriuo nustatomas JAV karių buvimo Lietuvoje statusas. Ji dar kartą patvirtina mūsų abiejų šalių įsipareigojimą dirbti kartu stiprinant NATO aljansą, didinant Europos saugumą ir kovojant su globaliomis saugumo grėsmėmis“, – teigė JAV ambasadorė Lietuvoje E. Hol. Ši sutartis yra pirmasis tokio pobūdžio dvišalis JAV ir Lietuvos susitarimas, kuris detaliai apibrėžia JAV ginkluotųjų pajėgų statusą Lietuvoje. Pasirašyta sutartis papildo 1951 m. Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO SOFA), kurį Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2004 metais. Pasikeitus saugumo situacijai regione ir Europoje 2014 m. pavasarį, JAV ir Lietuvos gynybinis bendradarbiavimas tapo gerokai intensyvesnis, o JAV karinio buvimo ir veiklos apimtys išaugo. JAV pirmosios atsiuntė oro gynybos pastiprinimą – papildomus oro naikintuvus bei pajėgas tęstiniam buvimui į Baltijos valstybes. JAV kariai dalyvauja Lietuvos Respublikoje rengiamose karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose, įgyvendinant NATO parengties veiksmų planą, (angl. NATO Readiness Action Plan, RAP), parengtą Velso susitikimo metu 2014 m. rugsėjo 5 d., į Lietuvos Respubliką JAV siunčia rotuojamas pajėgas pagal operaciją „Atlanto ryžtas“, įgyvendina Europos saugumo užtikinimo iniciatyvą (angl. European Reassurance Initative) ir vykdo kitas saugumo užtikrinimo priemones. Dėl šių priežasčių abiems pusėms atsirado poreikis turėti detalesnį teisinį JAV pajėgų statuso apibrėžimą. Naujoji sutartis supaprastins procedūras ir palengvins JAV karių ir ginkluotosioms pajėgoms priskirtų asmenų atvykimą ir buvimą Lietuvoje, palengvins sąlygas bendroms pratyboms ir kitiems projektams vykdyti. Naujoji Lietuvos ir JAV sutartis įsigalios po to, kai ji bus ratifikuota Lietuvos Respublikos Seime. JAV tokius susitarimus JAV sudaro su visomis šalimis, su kuriomis vykdo intensyvų ir glaudų bendradarbiavimą gynybos srityje. Šiuo metu JAV yra sudariusi daugiau kaip 100 sutarčių su įvairiomis valstybėmis, iš kurių maždaug pusė yra NATO ir Partnerystės taikos labui (angl. PfP) valstybės.


137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.


U.S. Military bases
 Российский академик:
Apie kokios šalies konstituciją jis čia:)))
Koks 

akademikas!
Susidomėjimas Henry Kissinger sugrįžo, žurnalistui Christopher Hitchens išleidus knygą The Trial of Henry Kissinger (Henry Kissinger Teismas). Knygoje dėstoma negailestinga kritika, kaltinanti JAV politiką padarius neregėto masto karo nusikaltimus, ypatingai pažymima jo vykdyta politika tokiose šalyse, kaip Vietnamas, Kipras, Kambodža, Čilė ir Rytų Pakistanas (dabar Bangladešas). Anot knygos, jo užsienio politika siekė sudaryti sąjungas su šalimis, esančiomis strategiškai svarbiose geografinėse vietose – Turkija, Pakistanu ir pan. Šioms šalims sąjungininkėms buvo leista vykdyti karo veiksmus prieš kitas demokratines valstybes ir žudyti jų gyventojus be jokio įsikišimo.

Na, bet ko čia aš prie diplomato pristojau?

Tiesa, Arvydai?

Henry Kissinger - juk ne mūsų akademikas... 

Ne mūsų:(((

P.S. Pasirašyto LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE III straipsnio „Galimybė patekti į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama, ir jais naudotis“ 7 punktas sako:

JAV karinės pajėgos padengia infrastruktūros objektuose ir zonose, dėl kurių susitariama ir kuriais leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, atliekamų statybos ir plėtros darbų išlaidas bei jų eksploatavimo ir priežiūros išlaidas, jei nesusitariama kitaip.“

Bazė.