2011-03-11

Garbė ir sąžinė

Epochos garbė ir sąžinė...

Dabar
sąžinę retai prisimenam.

O garbę ištiko visiškas žlugimas. Įspūdis toks, kad šita sąvoka – išnykusi, šitas žodis – nebeatpažįstamas, nieko nesakantis, net gėdingas, tarsi mūsų žodyne jo išvis nebuvo.

Ne tik mūsų.

Gudročių pagalbininkai sugalvojo kaip apsieiti be garbės.

Japonai dar po II pasaulinio karo bevelydavo pasirinkti harakiri, o ne gyvenimą be garbės.

Štai JAV senatorius Charles Grassley dar prisimena tai.

Tik kad nebėra samurajų Amerikoj.

Ir Japonijos bankai-zombiai ne samurajų garbės supratimu vadovaujasi.

Kaip ir visa Japonijos ekonomika.

Užuojauta japonams.

Ir Lietuvoj bankrotas nelaikomas negarbe.

Šie du pavyzdžiai tėra vieni iš daugelio.

Palikti savo skolas visuomenei tapo norma, beveik gero tono požymiu.

Dar daugiau, toks elgesys Lietuvoje yra įteisintas, teisybė, tik išrinktiesiems.

Gal apie bankų valdytojus Biblija kalba kaip apie išrinktąją tautą, todėl Marijos žemėj šitaip?

Kas bankroto sąvoką iš bankų pasaulio, kur ji ir atsirado, perkėlė ant mūsų pečių?

Ne valstiečiai tai padarė.

Valstiečiai turi ir garbės ir sąžinės supratimą.

Tai padariusiems ne garbė ir ne sąžinė rūpėjo.

Kas gi rūpėjo mūsiškiams jų pasekėjams?

Pamiršom, matyt, kas yra laisvė.

Kol balta vadinsim juoda, kol susimovusius bankus nuo jų bankroto gelbėsim patys bankrutuodami, garbės neturėsim.

Taip bus tol, kol nepribaigsim dvigalvio.

O sąžinė yra sanžinė.

2011-03-08

Privatūs interesai

Ūkio ministras Dainius Kreivys supainiojo viešuosius ir privačius interesus, antradienį nustatė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Viešieji ir privatūs interesai.

Kuriuos galima supainioti - suprask, netyčia.

Gal todėl, kad du žodžiai nemūsiški?

Kas per dalykas tie interesai?

interesas
1. svarbus, rūpimas dalykas; reikalas, nauda: Asmens, visuomenės, valstybės interesas

Viešojo intereso nėra čia, kažkodėl...

O privatus yra - asmens.

Interesas - reikalas, nauda.

reikalas
rūpimas, reikiamas dalykas, darbas: Svarbus, rimtas, gyvas reikalas Piniginis reikalas Širdies reikalai. Atėjo su reikalu. Eikime prie reikalo. Turiu mieste reikalų. Ne tavo reikalas (tau turi nerūpėti). Be reikalo (nereikalingai, veltui).

Širdies interesai.

Gal ministras pas panas darbo metu ėjo?

nauda
1. kas naudinga, vertinga, pelninga: Iš šito darbo bus didelė nauda Gyvulininkystė mūsų kraštui duoda didelę naudą. naudos kaip iš ožio (folkloras).
2. gerovė, labas: Dirbkime visi tėvynės
naudai.
3. teigiamas, palankus rezultatas: Dirba be naudos. Rungtynės baigėsi mūsų komandos naudai.
4. tarm. turtas: Tiek naudos dar niekad neturėjome. Tiek čia jo naudos - šuo ant uodegos paneštų! (folkloras).
5. tarm. javai, grūdai: Šiemet gerai užderėjo naudos 2 nauda b. vak., dzūkiškai, ironiškai geras, pagirtinas žmogus: Šneka kaip tikras nauda.

Būtų pasakę lietuviškai, būtų aišku.

Dabar - spėliok.

Privatus interesas.

Ba!

Gal valdiškus pinigus ministras už palūkanas kam nors paskolino, kaip nuosavus?

Gal nebe krikščionis?

private (adj.)
late 14c., from L. privatus "set apart, belonging to oneself" (not to the state), used in contrast to publicus, communis; originally pp. stem of privare "to separate, deprive," from privus "one's own, individual," from Old L. pri "before."

privity
early 13c., from O.Fr. privité (c.1200) “privacy, a secret,” from L. privus (see private).

Ministras - paslaptorius?

privy (adj.)
"private," early 13c., from O.Fr. privé, from L. privatus (see private). Meaning "participating in a secret" (usually with to) is attested from late 14c. The noun meaning "toilet" is early 13c., from O.Fr. privé, from the adj. Privy Council is from c.1300 in a general sense; specifically of the British government, first attested late 14c., as consaile priue.

Gal ministras savo reikalu ėjo ir PVM nesumokėjo?

Ir žinok dabar be paaiškinimų...

Jei viešasis interesas - principas, tai kas tada - privatus interesas?

Su kuo tą principą supainiojo ministras?

Tik Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gali suprasti ir nustatyti?

Mes negalim?

Juk iš dviejų svetimų žodžių padarytas "privatus interesas" neapibrėžtas.

Atseit, savaime suprantamas tas interesas?

Pasireiškiantis tuo, kad nagai į save riesti?

Kam tada žodis "supainioti"?

Atseit, netyčia?

Čia, taip išeina, privatūs ir vieši interesai nesupainioti.

Atseit, tik į vieną pusę - ten, kurlink nagai riesti, painiojama?

Kam ir dėl ko prireikė tokio painaus interesų painiojimo?

Čia kartais - ne tyčinio interesų painiojimo technologijos?

interèsas sm. (2) DŽ
1. M, NdŽ tikslas, siekimas, reikalas: Aš turiu pas tamstą interesą Yl. Kito interesu važiavau Ds. Jo interesas, dėl kurio yra dovenos darytos, neatliktas Jzm. Valstiečiai pradeda visuomenės interesus statyti aukščiau už savo asmeniškus sp. Buržuazija darė visokias išdavikiškas kombinacijas, kad apsaugotų savo klasinius interesus nuo revoliucijos sp.

Tai va.

Jau tada valstiečiai visuomenės interesus statė aukščiau už savo asmeniškus.

O vilniuazija darė visokias išdavikiškas kombinacijas, kad apsaugotų* savo klasinius interesus nuo revoliucijos.


* Įpareigojimas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims vengti interesų konfliktų yra formalus, todėl ir šio imperatyvo pažeidimas nėra nustatinėjamas remiantis padariniais, – būta (siekta) iš atitinkamų veiksmų gauti konkrečios asmeninės naudos ar ne. Vadinasi, nagrinėjamo pavyzdžio atveju visiškai nesvarbu, ar asmuo, veikdamas interesų konflikto situacijoje, tinkamai sprendė savo sutuoktinio (-ės) reikalus – ar laikėsi visų teisės aktais nustatytų procedūrų, ar jų nepaisė, ar iš to gavo kokios nors naudos, ar jos negavo.

Tiek problemų.

Tas mūsų dabartinis kapitalizmas nuo ano buvusiojo socializmo skiriasi labiausiai tuo, kad tada valdžia nesakydavo, kad kažkas kažką supainiojo.

Kitaip sakydavo.

O šiaip - skirstė tada, skirsto dabar.

Tada - fondus, paskyras, dabar - ES pinigus.

Tada tai ėjo iš Centro, dabar - irgi.

Tada Centrui dėkojom ir buvom skolingi už tai, kad duoda, ir dabar taip pat.

Dabartinė vilniuazija žino, kad reikia įsiteikt centroazijai.

Ir anksčiau žinojo.

Žinantys žino, kad centroazija pinigų gauna iš eurazijos.

Ta eurazija, matyt, labai daug dirba, daug daugiau už mus, jei tiek visko turi.

Ačiū, kad pasidalina ... eee ... paskolina mums.

Kitaip prapultume.

Reikėtų surengti demonstraciją, su vėliavomis, šūkiais ir skanduotėmis, kaip tada, ir didžiai gerbiamai Eurazijai padėkoti, juk Eurazija niekad neturėjo jokių pastabų iš jokių komisijų.

Vadinasi, viešo ir privataus interesų konflikto ten nėra.

Kokie konfliktai...

European Central Bank ... is under no obligation to issue details of its decisions for 30 years.

O tradicijos yra tradicijos.