2012-03-17

Režisūra

Rusams - Senieji Naujieji Metai, mums - kraujas.

O paminklui statyti geriausiai tiko Chatynė.

O Litvinenkai nuodyti labiausiai pritiko polonijus.

O Lenkijos lėktuvui - Rusijos žemė.

Skaldyk ir valdyk.

Lenkams nepatinkantis įstatymas priimtas kovo 17-ją, Lenkijos ultimatumo Lietuvai dieną.

Jau trečias kartas.

Tarkim, pati pirmoji, 1938-jų kovo 17-ji - atsitiktinė diena.

Gi 1990-jų 1r 2011-jų vėl gi kovo 17-sios atsitiktinio pasirinkimo tikimybė:

p = 1/(365*365) = 0,000007506...

Šį, jau ketvirtąjį, kartą, didžiųjų palaikymas akivaizdus.

Sunkus juk svoris.

Polak pan, žygiuoja prospektu.

A litwin cham, stovi purvyne.

Sostinės savivaldybė galėjo ir privalėjo pasirūpinti, kad taip nebūtų.

Nepasirūpino.

Nusikaltėliai, savo Tėvynėj.

Kaip jau įprasta.

Pasiskųsti gali, Europai.

Nes savivalda, savo pačių valdymu - nei sostinės, nei Lietuvos - lietuviai nepasirūpino.

Nerūpestingi.

Išties.

Turim savo rinktos valdžios padirbtą mechanizmą, prieš kurį tegalim protestuoti mitinge.

O ir to mechanizmo, užsikirtusio begrojant "informacijos nutekinimo" temą, nepareikalaujam dirbti esmės.

Nežinome, ko reikalauti ar nežinome, kaip?

Teisingumas...

Režisūros pergalės ženklas?


O yra rūpestingų.

Rūpestingi daug kuo pasirūpina.

Ir šituo.

2012-03-15

Šimtas metų

Mislyk mirt kasdien, o storavokis ant šimto metų.

Geriau biedno grašis kaip bagočiaus šimtas.

Kas skolinas, tas eina vieną kartą, o kas nori atsiimti, eina šimtą kartų.

Senolių išmintis.

Ne vien Andrius Kubilius skelbė krizės pabaigą.

"This is a victory for much maligned bondholders everywhere. I am pleased to announce we have effectively removed the word investing from the vocabulary of bondholders."

"Starting today, bondholders need not be concerned with who they lend money to, why, or what risks there are in doing so."

"The debt crisis is over."

Said ECB president Trichet in an exclusive interview...

"Not only will this help ease turmoil in the markets, but bondholders can now think in terms of winning rather than the more mundane investing because the ECB and IMF will backstop all losses from trading bonds."

"The debt crisis is over. We are willing to grant Greece and Ireland as much time as they need. If an extra-four-and-a-half years to repay emergency loans proves insufficient, we are willing to wait an extra-hundred-and-a-half years".

Paklaustas ką turėjo omeny - 150 metu ar 100 metų ir dar pusę metų - atsake:

"I mean as long as it takes to make the ECB whole, forever if necessary".

Teisus mūsų premjeras: niekas negali Lietuvoj paskolinti šimtui metų.

Lietuviai, netgi nacionalizavę Lietuvoje registruotą ir veikiantį banką, patys nenorivaldyti.

Bet jau atvirai kalbame, kad viską lemia palūkanos.

Mintį derėtų išbaigti.

33. Karla Marla 2012-03-14 21:32IP: 80.240.9.72
Kadangi visas Pasaulis prasiskolino palūkininkams (Google: World debt comparison: The global debt clock), jie palūkanomis ir valdo Pasaulį.

Fantazijos irgi reikia turėti: Twist.

34. Ekonomistui Raimondui Kuodžiui 2012-03-14 22:06IP: 80.240.9.72
"Kad per porą dešimtmečių būtų gražinta visa su(si)dariusi skola, elektrinės elektros kilovatvalandė turės brangti apie 22 centais ir sudaryti maždaug 30 centų".

Kam taip skubėti su tuo 20-ties metų laikotarpiu?

Štai britai, pvz., susiruošė skolintis 100-tui (šimtui) metų, o gal ir dviem šimtam.

"The new plan is looking at issuing bonds with a 100-year repayment date, or even longer".

Google: UK Treasury considers super long-term borrowing plan.

Simply.

Pas juos, mat, bondai.

Osborne.6 straipsnis. Valstybės iždo valdymas
Valstybės iždą valdo ir už jo valdymą atsako Lietuvos Respublikos finansų ministerija, vadovaudamasi šiuo įstatymu ir kitais valstybės iždo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pas mus gi - obligacijos.

Šimonytė
.

2012-03-14

Pala

Šįryt naujas studentas atėjo.

- Iš kur? - klausiau.

- Iš Turkijos.

- Ką reiškia turkiškai "pala"? - užrašiau lentoj.

- A man with a lot of this - rodo į savo ūsus turkas.

- Not a sword?

- This word has two meanings, the second is a sword, - atsako studentas.

- What is the ordinary turkish name for a sword? - klausiu.

- Kilyč, - taip išgirdau jo atsakymą.

Man šis paaiškinimas labiau patinka už .

Tuo labiau, kad turkai turi dar ir jataganą.

Ir Artimuosiuose Rytuose jie tik prieš tūkstantmetį atsirado.

O kodėl palios vadinamos paliomis?

Pala.

Pala.

Pala.

Pala, in Sanskrit, a term meaning 'protector'. Can refer to a form of wrathful deity, in Buddhism.

In Buddhism, wrathful deities are enlightened beings who take on wrathful forms in order to lead sentient beings to enlightenment.

Wrathful deities can be divided into several categories:

The Herukas (Tb. khrag 'thung, lit. "blood drinker"), which are enlightened beings who adopt fierce forms to express their detachment from the world of ignorance.

The Wisdom Kings (Sanskrit vidyarāja), known particularly as the protectors of the Five Dhyani Buddhas; more a feature of Japanese than Tibetan Buddhism.

The Protectors (Sanskrit pāla), usually subdivided into three categories:

Lokapālas or "Protectors of the World" are guardians of the four cardinal directions.

Kṣetrapālas or "Protectors of the Region".

Dharmapālas or "Protectors of the Law" which vary in the level of realization attributed to them. This can be anything from fully enlightened to an oath-bound worldly spirit. Most of the major Dharmapalas are said to be enlightened.

Dharma.

Dharmapalas.

Pāla.

Escape

Keista toji anglų kalba, dievaž.

escape (v.)
c.1300, from O.N.Fr. escaper, O.Fr. eschaper (12c., Mod.Fr. échapper), from V.L. *excappare, lit. "get out of one's cape, leave a pursuer with just one's cape," from L. ex- "out of" (see ex-) + L.L. cappa "mantle." Related: Escaped; escaping. The noun is from c.1400, earlier eschap (c.1300). Mental/emotional sense is from 1853. Escape clause in the legal sense first recorded 1945.

Stiprus vijikas vejasi.

Pabėgti.

Dar prieš porą savaičių kalbėjomės.

Šiandien gulėjo tarp baltų gėlių, panaši į budistų vienuolę.

Išėjo.

Konstitucija: ša!

3. O be aiškinimo nesuprantama? 06:45 03-14 IP: 80.240.9.72
Komisija tikrai neturi teisės aiškinti šalies Konstitucijos" .

4. Kam prasiskolino teisingumas? 06:51 03-14 IP: 80.240.9.72
"Liberalcentristai įsitikinę, kad komisija galimai pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą valdžių atskyrimo principą ir nuostatą, jog teisingumą Lietuvoje vykdo tik teismai". Google: Prasiskolinę teisėjai - pažeidžiami. Milijonus prasiskolinę teisėjai demonstruoja olimpinę ramybę. Esą skolas grąžinsime iš atlyginimų. Nors patys jais, kaip nepadoriai mažais, jau seniai piktinasi. Google: Prasiskolinę teisėjai spinduliuoja ramybe.

5. Tarptautinis žodis 06:57 03-14 IP: 80.240.9.72
Corrupt: mid-14c., from O.Fr. corropt " unhealthy, corrupt; uncouth" (of language), and directly from L. corruptus, pp. of corrumpere " to destroy; spoil, " figuratively " corrupt, seduce, bribe, " from com-, intensive prefix (see com-), + rup-, pp. stem of rumpere " to break" . Tokia žodžio kilmė. O ką jis reiškia anglakalbiams?

Corrupt [kuh-ruhpt]: adjective 1. guilty of dishonest practices, as bribery; lacking integrity; crooked: a corrupt judge. 2. debased in character; depraved; perverted; wicked; evil: a corrupt society. 3. made inferior by errors or alterations, as a text. 4. infected; tainted. 5. decayed; putrid. V erb (used with object) 6. to destroy the integrity of; cause to be dishonest, disloyal, etc., especially by bribery. 7. to lower morally; pervert: to corrupt youth. 8. to alter (a language, text, etc.) for the worse; debase. 9. to mar; spoil. 10. to infect; taint.

6. Kokią teisę turi LR piliečiai? 07:00 03-14 IP: 80.240.9.72
Jei savo Lietuvos Konstitucijos jie aiškinti, pasirodo, negali? Kas tada ta Lietuva?

7. lkuy 07:03 03-14 IP: 78.61.101.160
Tai daug ka pasako apie Lietuvos politiku lygi.

8. Pinigai valdo ir UK 07:08 03-14 IP: 80.240.9.72
The new plan is looking at issuing bonds with a 100-year repayment date, or even longer. Google: UK Treasury considers super long-term borrowing plan. Labai tinka prie komentuojamojo rašinio pavadinimo: ne tik politinė, bet ir finansinė tragikomedija be galo. Draugiškai atspėkim, kas tokie ir ką paskolins Tėvynės Konstitucijos aiškinti negalinčius ir joje, Tėvynėje, vietos nerandančius lietuvius priglaudžiančiai Britanijai šimtui metų?

9. Kaip suprasti Konstituciją? 07:17 03-14 IP: 80.240.9.72
Kaip suprasti Konstituciją jos nesiaiškinant? Ponas Salamakinai, ar turi teisę eilinis Lietuvos Respublikos pilietis kreiptis į Konstitucinį teismą? Google: Šiuo metu Lietuvoje asmenims garantuojama teisė kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą ir pasinaudoti tarptautinėmis teisminėmis žmogaus teisių gynimo priemonėmis, tačiau nėra individualaus konstitucinio skundo instituto, kuris leistų nacionaliniu ir konstituciniu lygiu Konstituciniame Teisme išspręsti teisės klausimą.

Seimūnai - ar ne Jūsų šis tvarinys?

2012-03-11

Dewajtis

Galima pamanyti, kad Vilniuje susirinko Europos nacionalistų internacionalas.

Neprastai skamba.

Plaikstėsi Latvijos, Estijos, Danijos, Švedijos tautinių organizacijų ir net už monarchijos atkūrimą Prancūzijoje kovojančio judėjimo vėliavos.

Kolonoje buvo matyti ir Rusijos vėliava: į lietuvių jaunimo patriotinį mitingą atvyko rusų dešiniosios tautinės organizacijos, simpatizuojančios Lietuvai, atstovai. Ši organizacija skelbia originalią idėją, esą rusai yra senovės baltų palikuonys.

Nebuvau mitinge, slidinėjau Senasalyje, sutikau maratonininką, nepatingėjusį atvažiuoti iš Panevėžio - sakė, ten sniego nebėr.

Iš ten - į klubą; klubiečiai gi grįžo kalnų slidėm paslidinėję Ukrainoje, parsivežė šitokio mineralinio vandens.

Компания "Девайтис".

Дуб Девайтис.

Ulica Dewajtis.

Elżbieta Dziębowska, ps. Dewajtis (ur. 16 kwietnia 1929 w Warszawie) – polska muzykolog, w czasie II wojny światowej harcerka i łączniczka w batalionie Parasol oraz uczestniczka powstania warszawskiego.

... staje się jego sprzymierzeńcem w walce uratowanie prastarego dębu Dewajtis, symbolu wiecznego trwania...

Poradnia Dewajtis.

Willa Dewajtis.

Družyna Harcerek "Dewajtis".

Historic Oak Manor Dewajtis in the Papal Parkowo Will Osowińskiej.

Suverenitetas ES sudėtyje


Sąjūdis siekė visiško Lietuvos suvereniteto atkūrimo, priešinosi LSSR vadovybės siūlomam Lietuvos suverenitetui SSRS sudėtyje.

Dabar, tuo pačiu žargonu šnekant, esame suverenūs ES sudėtyje.

sovereign
late 13c., from O.Fr. soverain, from V.L. *superanus "chief, principal," from L. super "over" (see super-). Spelling influenced by folk-etymology association with reign. Milton spelled it sovran, as though from It. sovrano. Meaning "gold coin worth 22s 6d" first recorded late 15c.; value changed 1817 to 1 pound. As an adj., attested from early 14c.; of remedies or medicines, "potent in a high degree," from late 14c.

Tai kas tas suverenitetas?

Suverenitetas – visiškas politinis, teisinis ir kitoks valstybės savarankiškumas, nepriklausomybė.

Sovereignty is the quality of having supreme, independent authority over a geographic area, such as a territory.

Ar turim tokį?

Neturim.

Šią savaitę įdomiam seminare Vilniaus universitete pamačiau tai, ką jau kelis metus įtarinėjau esant: jau pradinių klasių matematikos vadovėliuose nebelieka matematikos. Tik instrukcijų rinkinėlis: tą daryk taip, šitą šitaip. O juk matematika - bandymas suprasti, "matymas".

Šitaip besant, kaip minėjau, įtariau, nes kasmet iš mokyklų universitetan ateina vis mažiau gebantis savarankiškai samprotauti jaunimas. Pasikalbėjus aiškėja, kad mokyklose matematikos teoremos nebeįrodinėjamos, tokiu būdu lieka nebeaišku, kodėl "šitą reikia daryti šitaip". Apie "matematinio pasaulio" vientisumą tuomet išvis nebėra ko kalbėti.

Bandžiau aiškintis, kodėl taip nutiko. Pasirodo, Mokslų Akademijoje matematikai išsakė panašius priekaištus Švietimo ministerijai. Ir išgirdo pasakojimus apie Europos Sąjungos direktyvas, kurių, esą, privalu laikytis.

Direktyvos, suprantama, prikimštos tarptautinių žodžių. Kadangi juos suprantame savaip, dėl tam tikrų savo būdo savybių ir ministerijos klerkų apsidraudėliškumo pasirenkame patį blogiausią iš įmanomų variantų.

Kaip ir čia.

Ir šičia.

"Vilnius Times" vietoj "Komjaunimo tiesos"?

O kas čia?

Reikalų Žinovas, atstovaujantis sunkiasvorius, aiškina mums sunkiasvoriškumo principus?

O kaipgi reikalai su demokratija, Pasauliniai Demoso Kratytojai?

Kodėl Reikalų Žinovo straipsniai visada anoniminiai?

To dėl?

Iš čia sunkus svoris?

Rašo, kad "NATO gynybos planai prieš teorinę Rusijos grėsmę regione priklauso nuo didelės dalies Lenkijos armijos dislokavimo Lietuvoje"?

Panašiai, kaip 1939-tais nuo Lenkijos "gynėmės"?

Savitarpio pagalbos sutartį ir Vilniaus bei Vilniaus krašto perdavimo Lietuvos Respublikai aktą 1939 m. spalio 10 d., įgalioti savo vyriausybių, pasirašė Juozas Urbšys ir Viačeslavas Molotovas. Pagal šį susitarimą Lietuvoje atsirado keletas Sovietų Sąjungos kariuomenės garnizonų: Alytuje, Prienuose, Gaižiūnuose ir Naujojoje Vilnioje, iš viso 18 786 Raudonosios armijos kariai. Faktiškai tai reiškė Lietuvos neutralumo ir dalinai nepriklausomybės praradimą, nes šalis negalėjo vykdyti savarankiškos užsienio politikos. Tai puikiai matosi gruodžio 13 d. kuomet Lietuvos (kaip ir Latvijos bei Estijos) atstovas Tautų Sąjungoje nebalsavo už Sovietų Sąjungos pašalinimą iš organizacijos dėl šios valstybės agresijos prieš Suomiją. Po Spalio 10-osios Savitarpio Pagalbos sutarties, šalies strateginėse vietose išsidėstė svetima kariuomenė (kuri dar nebuvo okupacinės, nes buvo dislokuota abiejų valstybių susitarimu), kuri neretai įsiveldavo į Lietuvos vidaus reikalus. Spalio 31 d. Raudonoji armija nekviesta slopino lenkų antisemitines riaušes Vilniuje, grasino kištis ir į kitus panašius įvykius, jei Lietuvos valdžia nesiims rimtesnių priemonių dėl Vilniaus lenkų.

Patinka?

Kas dabar Lietuvoj laimina panašius, tik "išvirkščius" "gynybos planus"?

Ar papasakojo mūsų Gynybos ministrė apie tokius ketinimus?

Negirdėjau pasakojant.

Dar viena paslaptis?

O kaip patinka tai, kad, mūsų Užsienio reikalų ministerijos nuomone, pažangią kryptį nurodo, žinoma, JAV?

9. Pažangą mums rodo iš ažu balos 11:12 02-17 IP: 80.240.9.72
"Užsienio reikalų ministerija teigia (URM), kad Tarptautinis prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu (ACTA) neįpareigoja ES keisti teisės normas, nes ES teisė jau dabar yra gerokai pažangesnė nei dabartiniai tarptautiniai standartai".

"ACTA was signed on 1 October 2011 by Australia, Canada, Japan, Morocco, New Zealand, Singapore, South Korea and the United States".

Nesunku susigaudyti, kas grojo pirmuoju smuiku. Tai iš URM'o cituoto pareiškimo ir išeina, kad pono Ažubalio vadovaujama įstaiga pažangia vadina kryptį, rodomą iš ažu balos.

Protestuotojams tokia kryptis neatrodo pažangi.

Slapukavimas juk nereiškia jokios pažangos.

Žinojimas ir sąžiningumas reiškia pažangą.

Šiandien Lietuvoj šventė.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.