2013-04-20

Pinigų Laukas

Žinoma, kad negali - tik "pinigus kaupęs gyventojas gali atgauti mažiau pinigų, nei investavo", žr. užrašą po nuotrauka.
.
35. - Ar gali bankrutuoti Pinigų Laukas? - klausia susirūpinęs Pinokis 2013-04-20 19:34 IP: 84.15.177.164
- Kaip jis gali bankrutuot, jei nieko aiškaus neprižadėjo? - stebisi Lapė Alisa ir Katinas Bazilijus. - Sodink savo pinigėlį ir gerai palaistyk!

Two Seasons

Что делать?

Всё зависит от времени года: если сейчас лето, надо собирать ягоды и варить варенье, а если зима, надо пить чай с этим вареньем.

Rugiai jau dvi savaitės kaip nukirsti, galima ir paslidinėt.

- Ar ne per anksti? - pasiteiravo kaimynas, pamatęs nešiną slidėm.

Pats laikas.


Vėlyviausio "Snaigės" žygio rekordas, 

Algimantas Jucevičius, vaišindamas arbata, sakė, kad ankstesnysis buvo 11 dienų "jaunesnis": šiandien balandžio 20-ji.Barsukynė: kur jūs, barsukai?Kęstutis šiemet slidinėjo 116 dienų - vėl rekordas, slidinėjimo sezono trukmės.


O "ant vandens išeit" šiandien nepavyko - gaila; mūsiškiai jau aną sekmadienį šio sezono vandenį išbandė.


Neris dabar patvinus, būna, plaukia ja koks potvynio nešamas rąstas, akademinę valtį gali sulaužyt.


Tokio Gedimino pilies kalno dar nemačiau - tfu tfu tfu per kairįjį petį...

Du metų laikai, diena viena.

Kryželis

Komisarų būstinė.

Irgi kryžius.


Tai vienas seniausių žmonijos simbolių...

Šv. Brigitos (ne šitos) kryžius, kilęs iš Airijos, pasak legendos pagamintas iš nendrių pagonių karaliaus dukters Brigitos ir yra kaip virsmo simbolis.

īris, īriskas

Irklas.


...

īristin

Tikrai


2013-04-19

Blogas Perkūnas

Bonifacas prie nukirsto Toro ąžuolo

Gal šitas?


Toras - skandinavų Perkūnas.

Juodoji rinka: bitcoin + TOR.

TOR'as keistuoju būdu vardą gavo iš Čipolino - svogūno.

The US International Broadcasting Bureau use TOR

V. Mazuronio teikiamose išvadose nurodoma, kad kodinis „Snoro“ nacionalizavimo projekto pavadinimas Lietuvos banke buvo „Perkūnas“.

Čia gi...

2011 m. lapkričio 9 d. su konsultacinės įmonės „Olyver Wyman“ atstovu Sean Cory susitariama dėl galutinio banko „Perkūnas“ (sąlyginis banko pavadinimas) reorganizavimo plano.

Blogas "Perkūnas"...

Akli pilotai


Keleiviai jau lėktuve, ateina pilotai, abudu su juodais akiniais, kaukšėdami baltom lazdelėm į keleivių krėslus abipus praėjimo.

Pradingsta už pilotų kabinos durų.

Po kelių minučių ima ūžt lėktuvo turbinos, vėliau užkaukia, ir laineris ima bėgėtis pakilimo taku.

Keleivių žvilgsniai iliuminatoriuos, lėktuvas vis lekia žeme, tuoj baigsis pakilimo takas, keleiviai nebeišlaiko ir šaukia:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Pirmasis pilotas traukia šturvalą į save, lėktuvas atsiplėšia nuo žemės.

Antrasis  pilotas pastebi:

- Vis tik, tai pavojinga - o jei jie nesurėks?
Central Bankers Say They Are Flying Blind.


Tuščias stalas ir trys Bliakberiai.

Ar politikai apskritai suvokia, kas vyksta?


Kai kas gal suvokia.

Gal netgi ne gal.

O mes ar suvokiam, kad prisižaidėm?

O gal kvadriljonus mokysimės?


2013-04-18

Spiritus

Ite, missa est.

Atleisk man, Viešpatie!

misà sf. (4)
1. SD20, R, K nuopilas nuo salyklo alui, salyklo ekstraktas: Saldi putra alų dirbant, t. y. alus, pratekintas par volę iš kubilo, o ne užduotas raugu, vadinas misa J. Ot gardi misa, kaip tikras alus! Sv. Duok misos paragauti – pasakysiu, ar geras bus alus Vb. Ar jau susalo misa? Brž. Sumalė smulkiai salyklą, tai nė viedro misõs nepritekinom Šmn. Jau misà pradeda putotis – tuoj ažrūgs Vžns. Mìsą menčia VĮ. Prastas alus, mažai rūgęs – misa atsiduoda Pšl. Pridėk apynių misõn daugiau, tai alus bus stipresnis An. Misa užvėso, galės alų užduoti Krkl. Užduok misą – gali ataušti Pmp.Užeik, kaimynėli, pamylėsiu miselè Ps. Ma[n] alutį bedarant, vaikai misą paliejo JD358. ^ Saldus kaip misà Jnš. Nuo tokios misõs niekas nevėpsos Vžns. Perėmė ap[v]yniai misą (ir kantriam žmogui pritrūksta kantrybės) ST593.
2. iš ruginių miltų padarytas rūgštus gėrimas, gira, rūgštymas, rūgštelė: Ar neturi misõs atsigert? Dkk. Sako, misà, misà, o man ir galva nešasi (pasigėriau) Vdš. Rūgštūs tavo burokai – misõs per daug dėjai Kkl. Inpilk duonon misõs, kad išrūgtų Ds. Tai kas čia mūsų da sriuba: misõs išvirei, smetonos pridėjai, ir sriuba Sl.
3. nerūgusios vynuogių ar šiaip vaisių sultys, paruoštos vynui gaminti: Vyno misà R259, KII70.
4. MitI229 medumi ar sirupu pasaldintas vanduo: Tada misa midui jau yra gatava, juo ji saldesnė yra, juo geresnis ir stipresnis bus  midusS.Dauk.
.

Spiritus.

spirit (n.)
 mid-13c., "animating or vital principle in man and animals," from Old French espirit, from Latin spiritus "soul, courage, vigor, breath," related to spirare "to breathe," from PIE *(s)peis- "to blow" (cf. Old Church Slavonic pisto "to play on the flute").

Original usage in English mainly from passages in Vulgate, where the Latin word translates Greek pneuma and Hebrew ruah. Distinction between "soul" and "spirit" (as "seat of emotions") became current in Christian terminology (e.g. Greek psykhe vs. pneuma, Latin anima vs. spiritus) but "is without significance for earlier periods" [Buck]. Latin spiritus, usually in classical Latin "breath," replaces animus in the sense "spirit" in the imperial period and appears in Christian writings as the usual equivalent of Greek pneuma.

Meaning "supernatural being" is attested from c.1300 (see ghost); that of "essential principle of something" (in a non-theological sense, e.g. Spirit of St. Louis) is attested from 1690, common after 1800. Plural form spirits "volatile substance" is an alchemical idea, first attested 1610; sense narrowed to "strong alcoholic liquor" by 1670s. This also is the sense in spirit level (1768).

Original usage in English mainly from passages in Vulgate...

See vulgar

Latin word translates Greek pneuma and Hebrew ruah.

sense narrowed to "strong alcoholic liquor" by 1670s

Likvidu...  
.
Vertimo atnešėjai nesupainios.

O mes?

Ite, misa est!

Alus bažnyčioj...

Prie ko čia reformatoriai
 
Spirytus!
2013-04-17

Pavilgas

Šiandien prie stalo kalbos žinovai mane paprotino, kad žodžiai "esu" ir "ėdu" - vienos kilmės, o žodis "valgyti" nuo "vilgyti":

- Ar atsimeni, kaip iki stipendijos trūkdavo?

Paklausiau pagalvojęs - o kodėl tebeėda gyvuliai ir dar kai kas, o mes, kažkodėl, valgyt ėmėm, jei ir ėdėm kadaise?

Neatsakė.

Tai pargrįžęs žodynan pažiūrėjau.

pavilgas
pavilg|as audeklo ar marlės gabalas, sumirkytas vaistais ir dedamas ant nesveikos vietos: Uždėk šaltąpavilgą.

Va tai tau.

Regis, kitaip pamenu.

Reikia rimtesnian žvilgtelt.

pãvilgas sm. (3b), pavìlgas (1)
1. žr. pavilga 1: Su sausom bulvėm neapseisi, reikia ir pavìlgo Vb. Pasiskerdėm kiaulę, dabar turėsim ir pavilgo Pn. Ką pavilgo dėsim į sriubą? Kt. Pavìlgas visai baigiasi, o ruduo dar toli, negreitai pradėsim avis pjauti Šl. Ubagas prie sausos duonos prašo pridėti ir pavilgo Kp. Valgys ir silkės uodegą kai didelis, kad tik nebegaus iš tėvo pavìlgo Skr. Kur tu čia tokiais metais apie pavilgą mislysi – kad tik duonos yra! Žg. | Miežių aš nesėju, žemė per slėsna, o kvietys – gaspadorystės pavilgas J.Balt.
2. padažas, mirkalas: Kas iš to, kad atnešė blynų, o pavìlgo jokio Sb. Visas pavilgas prie bulbių – ta košė iš garstyčių Lnkv.
3. vilgomasis skystis: Pašalinus ašarinę liauką, akiai pristinga pavilgo P.Aviž. Akių pãvilgas BŽ431.
4. med. audeklo ar marlės gabalas, sumirkytas vaistais, dedamas ant nesveikos vietos: Pavilgams vartojamas boro rūgšties tirpinys P.Aviž. kompresas: Geriausia uždėti šaltą pavilgą rš.


pavìlgalas sm. (1) žr. pavilga 1: Pagnybom (papjovėm) gyvulėlį, ir turėsim pavìlgalo – nebereiks sausa duona gyventi Jnšk.
pavilgà sf. (3b)
1. Pln, Dr, Als, Kv valgio pradaras (mėsa, riebalai, pienas, kiaušiniai, sūris ir pan.): Pavilga yra taukas, mėsa ir pienas J. Grūdų, pavilgos ir visokios gėrybės buvo pilna klėtis Vaižg. Pryšininkė[je] visa pavilgà sukriauta Štk. Ana prasta gaspadinė, nemoka taupyties i pritrūksta pavilgõs Štk. Greitai lašinių nė pãvilgai nebibūs Slnt. Neėsk vieną pãvilgą, paskuo sausą duoną grauši Slnt. Prie svetimų žmonių gyvenant turbūt ne per daug tos pavilgos LzP. Vaikai suvalgo daugiau pavilgos negu didis žmogus Dov. Vienomis bulbėmis neišsimaitysiva, o pavilgos neturime kuomi nusipirkti Blv. Rudenį bi kokios pavilgõs gal sugreibti Kal. | Silosas karvei yr pavilgà (skanėstas) – kas duos priėsti Štk.
2. kuo kas pavilgoma: Sauso nėkas neklauso: pavilgyk bent kiek gerklę. – Dėku, dėku už pavilgą Kv.

Ir valgiui pradaras, ir padažas, ir gėrimas.

Prancūzai kažkokie.


Graikai...

Irgi nebe.

Esu...

esmuõ sm. (3b)
1. Š, Mc žr. asmuo 1.
2. esmė: Ne laikas gvildenti esmuo to dalyko V.Kudir. Kam man tokia poezija, kur galvą laužyt reik, ik esmenį sučiuopsi? V.Kudir.

esmė̃ sf. (4) vidinis dalyko pagrindas, svarbuma: Viso to dalyko man esmė̃ terūpi J.Jabl. Tarybinis patriotizmas savo esme yra internacionalinis (sov.) sp. Kiekvienos esybės esmė̃ yra skirtinga FT. Aš pradedu kalbėti iš esmės Vaižg.

esùmas (neol.) sm. (2); rš buvimas. 

,,,,,,,,,


esyba sf. žr. esybė 1: Klausyki! – kalbėjo vėl esyba, esanti krūmuose V.Piet.
.
...
.
Teesie...

Ite, missa est. 
...
.
ýpata (neol.) scom. (1) Š asmuo: Mano žmona – mokyta ypata rš.
..
asmuõ sm. (3b)
1. J, J.Jabl žmogus kaip atskiras individas: Asmeñs neliečiamybė 2. Asmuõ yra laisvas ir protingas individas FT. Asmens adjutantai skiriami aukštiesiems kariuomenės viršininkams rš. Tarybų Sąjungos asmenyje visos laisvosios tautos mato savo ištikimą ir nesavanaudį draugą (sov.) sp. |
2. lingv. gramatinė kategorija, rodanti, ar veiksmas eina iš kalbančiojo (pirmasis asmuo), ar iš to, su kuriuo kalbama (antrasis asmuo), ar iš kurio kito (trečiasis asmuo): Veiksmažodžio asmenis, skaičius ir laikus reiškiame tam tikromis galūnėmis J.Jabl.
.
◊ jurìdinis asmuõ; rš teis. organizacija ar įstaiga, turinti teisę valdyti turtą, sudaryti sutartis.
.
Patikimas asmuo.

2013-04-16

ES pilietybės kaina

The European Union does not issue passports, but ordinary passports issued by its 27 member states share a common design.

Kaip tokį gauti?

Pasirodo, pasas kainuoja 1000 svarų, tačiau perkant daugiau kaina būtų 800 svarų!

Nesolidu, visiškai.

Štai Jungtinė Karalystė, pavyzdžiui, pradžioj kaip reikiant engė savo kolonijas ir tik po to engtuosius pamalonino savo pilietybe.

Ir lig šiol geba šitaip elgtis - tiesa, Sir?

Cyprus.

1925 - Becomes crown Crown colony.

Maždaug tada, kai lietuviai fašistavo, su Smetona priešaky.  

Niekas jų kolonija, kažkodėl, netapo.

Nenorėjo, tur būt...

Cyprus will offer citizenship to foreigners who lost at least €3 million in state banks under the bailout deal, the country’s president has announced. The new measure, to a great extent affecting Russians, is expected to be approved on Monday.

Čia su nuolaida.

Currently Cyprus runs a “citizenship by investment” program that offers investors the benefit of an EU citizenship if they meetthe investment eligibility criteria of  €10 million.

Russian citizens and multinational corporations have suffered the most from the financial crisis in Cyprus, as they have notoriously used the Mediterranean island as a tax haven over the last decade.

Any person who holds the nationality of an EU country is automatically also an EU citizen.

Viskas legalu.

EU passport!

Gold->Geld->Gold->Gelda

Gold->Geld, ja, ja.

Norėtųsi pažiūrėti ar tebėr, tiesa?

Kipras planuoja parduoti apie 10 tonų aukso, praneša „Financial Times“.

Net 10 tonų!

Koks blogas pavyzdys!

Some say that Germany is only demanding repatriation of its gold due to internal political pressures, and that no other countries will do so.

But Pimco co-CEO El Erian says:

In the first instance, it could translate into pressures on other countries to also repatriate part of their gold holdings. After all, if you can safely store your gold at home — a big if for some countries — no government would wish to be seen as one of the last to outsource all of this activity to foreign central banks.
As we noted last November:

Romania has demanded for many years that Russia return its gold.

Last year, Venezuela demanded the return of 90 tons of gold from the Bank of England.

***
As Zero Hedge notes (quoting Bloomberg):
Ecuador’s government wants the nation’s banks to repatriate about one third of their foreign holdings to support national growth, the head of the country’s tax agency said.

Carlos Carrasco, director of the tax agency known as the SRI, said today that Ecuador’s lenders could repatriate about $1.7 billion and still fulfill obligations to international clients. Carrasco spoke at a congressional hearing in Quito on a government proposal to raise taxes on banks to finance cash subsidies to the South American nation’s poor.
Four members of the Swiss Parliament want Switzerland to reclaim its gold.

Some people in the Netherlands want their gold back as well.
(Forbes notes that Iran and Libya have recently repatriated their gold as well).

The Telegraph’s lead economics writer – Ambrose Evans Pritchard – argues that the German repatriation demand shows that we’re switching to a de facto gold standard...

Na, baikit, Telegraph'istai...

Tiesa, per "Klasikos" radiją vakar girdėjau, kad daininkui akomponavo gitarininkas; vadinasi, jiedu abudu buvo artininkai...

Taigi - baikit, Telegraph'ininkai...

Čia jau, kaip sako, geriau žvirblis rankoj negu briedis girioj.

Vat, jei briedis nebe girioj...

...

Kur tas auksas yr?

It’s not confidence-inspiring that CNBC’s senior editor John Carney argues that it doesn’t matter whether or not the U.S. has the physical gold it claims to hold.

In fact, many allege that the gold is gone:

Cheviot Asset Management’s Ned Naylor-Leyland says that the Fed and Bank of England will never return gold to its foreign owners.

Jim Willie says that the gold is gone.

***
Others allege that the gold has not been sold outright, but has been leased or encumbered, so that the U.S. does not own it outright.

$10 billion dollar fund manager Eric Sprott writes – in an article entitled “Do Western Central Banks Have Any Gold Left???“:

If the Western central banks are indeed leasing out their physical reserves, they would not actually have to disclose the specific amounts of gold that leave their respective vaults. According to a document on the European Central Bank’s (ECB) website regarding the statistical treatment of the Eurosystem’s International Reserves, current reporting guidelines do not require central banks to differentiate between gold owned outright versus gold lent out or swapped with another party. The document states that, “reversible transactions in gold do not have any effect on the level of monetary gold regardless of the type of transaction (i.e. gold swaps, repos, deposits or loans), in line with the recommendations contained in the IMF guidelines.”6 (Emphasis theirs). Under current reporting guidelines, therefore, central banks are permitted to continue carrying the entry of physical gold on their balance sheet even if they’ve swapped it or lent it out entirely. You can see this in the way Western central banks refer to their gold reserves.
Indeed, it is now well-documented that the Fed has leased out a large chunk of its gold reserves, and that big banks borrow gold from central banks and then to multiple parties.

As such, it might not entirely surprising that the Fed needs 7 years to give Germany back its 300 tons of gold … even though the Fed claims to hold 6,720 tons at the New York Federal Reserve Bank alone:

Baisu.

See this, this, this and this.

Čia gi...

China is quietly becoming a gold superpower, and China has long been rumored to be converting the Yuan to a gold-backed currency.

Pažįstu Karlo Markso gerbėjų - jiems šios nuorodos:)

Komunizmas ir auksas!


The gold is gone?

Baikit, baikit... 

Koks gražus paveikslėlis - jame ir mes auksiniai!

Gold->Geld->Gold->Gelda

 

2013-04-15

Skalūniniai miškai

Ką?

Ogi, parasčiausiai, ėmiau ir užsukau girininkijon.

Nes būnu miške, matau tokius vaizdus.


Biokuras!

Pūna.

Sumokėčiau, rinkčiau, pasportuočiau, trobą kieto kuro katilu pigiai šildyčiau.

Iš girininko sužinojau kelias naujienas:

1. Jis nežino, kam priklauso privatūs miškai.

2. Tuo labiau, neužsiima jų priežiūra (tikėjausi už mokestį gaut leidimą valyti mišką šalia savo namų, savąjį gi, esantį per toli, kad apsimokėtų išvartas iš jo temptis, atiduočiau ten gyvenantiems tvarkyti; girininkai juk galėtų būti tarpininkai-prižiūrėtojai).

3. Valstybiniuose miškuose ES direktyva draudžia rinkti išvartas (reikia jas palikti ES vabalams, žmonėms galima atiduoti susirinkti tik mažą tų išvartų dalį - dievaž, nejuokauju, taip girininkas sakė, ir, manau, tikrai nejuokavo).

4. Privačiuose miškuose ES direktyva leidžia rinkti išvartas (nereikia jų palikti ES vabalams, savininkas gali susirinkti visas savo miško išvartas, kurias valstybiniam miške, šiukštu, negalima rinkt - irgi nejuokauju).

Galima dar sykį perskaityt, nuo 1-o punkto.

Cituoju: 

Atsižvelgiant į tai, kad bendras kasmetinis miškų prieaugis sudaro apie 16 mln. kub. m medienos, o iškertama tik maždaug 7 mln. kub. m visų miškų, šalies galimybės gamintis šilumos energiją iš kietosios biomasės nedarant žalos gamtai yra itin didelės.

 Šiuo metu rajoninėse katilinėse centralizuotai apšildyti namus panaudojama tik apie 1,2 mln. kub. m kietosios biomasės. Dar maždaug 1,5 mln. kub. m malkų šildymui panaudoja gyventojai.

„Vadinasi, net dvejų metų iškirtimo norma šiuo metu tiesiog trūnija miškuose ir valdžia nei pati apsiima, nei kitiems leidžia be žalos gamtai ir bioįvairovei efektyviai panaudoti tą medieną“, – tikino  Lietuvos miško savininkų asociacijos prezidentas Algis Gaižutis.


... net dvejų metų iškirtimo norma šiuo metu tiesiog trūnija miškuose ir valdžia nei pati apsiima, nei kitiems leidžia ...

Neleidžia.

Tiesiog Grybų Karalienės laikai!

Siūlau dar sykį perskaityti punktus 1, 2, 3 ir 4.

Ar bedarbiai neturėtų darbo miškuose mažindami augančias šildymo kainas?

Tur būt, turėtų.

...

Betgi tada reiktų skaldyt malkas!

O jei neskils?

Negi daugiau nebeturim ką skaldyt?

Turim!

Žemės rutulį paskaldykim.

Skalūninės ... dujos!

Po nuotrauka parašyta: Skalūnų dujų daugiausia išgaunama JAV.

1947 m. JAV buvo išgręžtas pirmas gręžinys hidrauliniam ardymui (kai kur lietuviškuose tekstuose – hidraulinis plėšymas arba hidraulinis skaldymas). 

XXI a. pradžioje skalūnų dujos JAV tapo svarbiu gamtinių dujų šaltiniu. 2000 m. skalūnų dujos sudarė 1 proc. JAV išgaunamų gamtinių dujų, 2010 m. viršijo 20 proc...