2012-12-31

Nauji Metai

In Circumcision Style dating, the new year started on 1 January, the Feast of the Circumcision of Christ.

Sovietmečiu švęsdavom Naujuosius kaip reikiant.

Bet gal ne Jėzaus apipjaustymą...

O šįmet studentas turkas sako:

- Ar galėčiau sausio 1-ą dieną, iš ryto, egzaminą laikyt?

Pažiūriu į jį - nejuokauja.

- Tai kad mes nedirbam sausio 1-ą, - sakau.

Anglakalbiai aiškina, kad labai seniai mes šitaip, net popiežių Grigalių XIII aplenkėm pora šimtmečių!

Negi todėl?

Gal tie britai šitą patį...

Mes gi, paneigdami angliškas žinias, teigiam, kad "Lietuvoje pradėta švęsti pagal krikščioniškojo vakarų pasaulio tradicijas ne anksčiau kaip XIX a."

Lig tolei gal Kalėdų pakakdavo, juk, sako, Saulės grįžimą švęsdavom lig Trijų Karalių?

Naujųjų metų datą sausio 1-ąją nustatė Romos imperatorius Julijus Cezaris 46 m. pr. m. e.

Matyt, nusibodo jam užkariavimai; juk gruodis - dešimtas, vadinas, vasaris - dvyliktas, kovą pavasariniai keliai palei Romą pradžiūvo - legionai išsirikiavo, ir - į kovą, marš marš, tra ta ta, su Marso pagelba, užkariaut Pasaulio.

Bus Cezariui, o gal pačiam Marsui, tie reikalai pakyrėję...

O Julijaus ir Grigaliaus kalendoriai skiriasi 13 dienų.

O musulmonų metai 354 dienas tetrunka, vis pagal Mėnulį.

O Juodosios Vandens Gyvatės metai tik po poros mėnesių prasidės.

Amerikos finansininkai Naujus Metus dar rudenį sutiko, kaip ir žydai, tik 2013-tus jiems čia labai jau nutrumpino...

Laimingų Naujųjų Metų!

Asu


Kų indomu saką tos ronkės un lyto ritinuko taleriuko?

Azes I

Raitelis.

Kaipo raitelių šalies piliečiai, galėtume pasižiūrėt, ar ne mūsiškis...

The Azes Era.

Azes II
(reigned circa 35–12 BCE), may have been the last Indo-Scythian king in northern Indian subcontinent (modern day Pakistan).

Cкитальцы скитфы.

Gelonas.

Sako, kad "all Sakai were Scythians, but not all Scythians were Sakai".

Raidės lyg ir pažįstamos.

O ką jis rankoj laiko?

Kas ten žino.

Azerbaijan
country name, of unknown origin, perhaps from Old Persian Aturpatakan, from Greek Atropatene, from the Persian satrap Atropates, who ruled there in the time of Alexander the Great; or from local azer "fire" + baydjan (Iranian baykan) "guardian," in reference to fire-worship.

... + baij ...

Bajorai, kaipgi...

Azykh.

АЗЫ
азы [азы] мн. 1) устар. Буквы. 2) перен. Основы, начала чего-л.

Tūkstantmečiai.

Asia

c.1300, from Latin Asia, from Greek Asia, speculated to be from Akkadian asu "to go out, to rise," in reference to the sun, thus "the land of the sunrise."

Azija, Europa ir Libija.

Jei turėt omeny skirtingas pasaulėžiūras, tokie sugretinimai gal ir nėr pernelyg keisti.

2012-12-30

Kažką matė

Sako, kadais menas ir mokslas buvo viena; sako, ir vėl taip bus.

Antikoj sakė, kad yra du menai - muzika ir matematika.

Filosofas, ne iš bačkos, bet iš europarlamento, šneka, kad matematikos egzamino nereikia, nes jam "tai tikrai dvelkia sugrįžimu į tarybinę paradigmą – mąstymą, kad ekonomika nusprendžia, ką darys žmonija, ir ko jai reikia“.

Europaradigmos europarlamentaras nemato, kažkodėl.

O jau imperatorių be drabužių - kaip jį pamatysi?

„Daug abiturientų, kurie neįstoja į valstybės finansuojamas vietas techniniuose universitetuose, vėliau stoja į mokamas vietas ten, kur pigiau, t. y. į socialinius ir humanitarinius mokslus, daugiausiai į socialinius. Ir ten „išsipučia“ studentų skaičius“.

Niekas, kažkodėl, nepasakė kad "finansuojamės" skaičiais iš tam tikro kompiuterio.

Ne iš bet kurio, iš tam tikro.

Tų skaičių ne viskam pakanka, toli gražu.

Nesimato tų skaičių judėjimo, nes mums jo nerodo.

Gal tiems nesinori, kad matytųsi?

Mokykliniuose vadovėliuose išties beveik nebeliko matematikos - sprendimo paieškos, intrigos, paslapties - užtat jie atitinka tarptautiniais žodžiais išmargintas eurodirektyvas, anksčiau Maskvos, o dabar Briuselio prisibijančių švietimo valdininkų, paveldėjusių ГорОНО tradicijas, pastangų dėka.

Mūsų maitintojas juk Briusely, geradarys...

Kas čia?

2,000 years ago

Rabbi A. P. Bloch has written that "The tradition of giving money (Chanukah gelt) to children is of long standing. The custom had its origin in the seventeenth-century practice of Polish Jewry to give money to their small children for distribution to their teachers.

In time, as children demanded their due, money was also given to children to keep for themselves. Teenage boys soon came in for their share. According to Magen Avraham (18th cent.), it was the custom for poor yeshiva students to visit homes of Jewish benefactors who dispensed Chanukah money (Orach Chaim 670). The rabbis approved of the custom of giving money on Chanukah because it publicized the story of the miracle of the oil."

According to popular legend, it is linked to the miraculous victory of the Maccabees over the ancient Greeks. To celebrate their freedom, the Hasmoneans minted national coins. It may also have begun in 18th century Eastern Europe as a token of gratitude toward religious teachers, similar to the custom of tipping service people on Christmas. In 1958, the Bank of Israel issued commemorative coins for use as Hanukka gelt. That year, the coin bore the image of the same menorah that appeared on Maccabean coins 2,000 years ago.

...the image of the same menorah that appeared on Maccabean coins 2,000 years ago.

"Hammer", coined coins, 2,000 years ago.

2,000 years ago!
See

seal (n.1) Look up seal at Dictionary.com
"design stamped on wax," early 13c., from O.Fr. seel (Fr. sceau), from V.L. *sigellum (source of It. suggello, Sp. sello; also O.Fris., M.H.G. sigel, Ger. Siegel), from L. sigillum "small picture, engraved figure, seal," dim. of signum "mark, token" (see sign). An earlier borrowing directly from Latin is represented by O.E. insigel.

US Great Seal Reverse.

sigil (n.) Look up sigil at Dictionary.com
"sign," c.1600, from L.L. sigillum, from L. sigilla (neuter plural), dim. of signum "sign" (see sign (n.)). In astrology, an occult device supposed to have great power (1650s).

The word segula appears in the Hebrew Bible in Exodus 19:5 and Deuteronomy 7:6, where God refers to the Jewish nation as His segula (treasure). The root of this word, segol, is the name of a Hebrew vowel-point represented by three dots. According to the Ohr Hachaim, a segula is "a charm that supersedes logic". Similarly, the Jewish people "possess certain magical properties which have no logical explanation. For example, Chazal in Shabbos (63a) have said that if a Jew intends to perform a mitzvah and is prevented from so doing, he receives reward as if he would have performed it. If, on the other hand, he is prevented from performing a sin, this same principle will not apply. In the case of a gentile, it works in the reverse. He is taken to task for sins that he intends to perform, but receives no reward for the good deeds that he did not manage to carry out".

Сигил или сигилла (от лат. sigillum) — символ (или комбинация нескольких конкретных символов или геометрических фигур), якобы обладающий магической силой. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими учеными средневековья для вызова и управления духа или демона. Таким образом, сигил наряду с именем и формулой вызова играл немаловажную роль в гримуаре. Самые известные сигилы представлены в средневековых магических и алхимических книгах (в основном по демонологии): «Малый Ключ царя Соломона», «Печати 6-й и 7-й Книги Моисея», «Сигилы Черной и Белой магии» и других. Хотя самым известным сигилом является пентаграмма.

Kaip kad Amjeno božnicoj:

seal (n.1) ... from V.L. *sigellum ... Ger. Siegel ... (see sign).

sign (n.)
early 13c., "gesture or motion of the hand," from O.Fr. signe "sign, mark, signature," from L. signum "mark, token, indication, symbol," from PIE root *sekw- "point out" (see see).

see (v.)
O.E. seon (contracted class V strong verb; past tense seah, pp. sewen), from P.Gmc. *sekhwanan (cf. O.S., O.H.G. sehan, M.H.G., Ger. sehen, O.Fris. sia, M.Du. sien, O.N. sja, Goth. saihwan), from PIE root *sekw- "to see," which is "probably" the same base that produced words for "say" in Greek and Latin, and also words for "follow" (cf. L. sequor), but "opinions differ in regard to the semantic starting-point and sequences" [Buck].

Thus see could originally mean "follow with the eyes."

see
(n.)
"position of a bishop," c.1300, from O.Fr. sied, sed, from L. sedem (nom. sedes) "seat, abode," related to sedere "to sit".

Old Church Slavonic sezda, sedeti "to sit.

Do you see?

2012-12-29

Pončkės

„Kaip tik šįryt pastebėjau panosėje išdygusius ūsiukus, bet, žinoma, tai nieko blogo, nes dar nė vienai dorai žydaitei ūsiukai nepamaišė,” – šmaikštavo dėl šios priežasties kaip tik per Chanuką „šiek tiek žyde“ pasijutusi Edita.

„Mes pas žydus atėjome valgyti jų blynų per Chanuką, o juos savo blynų pakviesime valgyti per mūsų Užgavėnes“, – žadėjo blynus kirsdama Edita.

Chanuką
, kurios data nustatoma pagal Mėnulio kalendorių, žydai visame pasaulyje švenčia aštuonias dienas, o ji pradėta švęsti 165 m. prieš Kristų. Taigi yra senesnė mūsų Kalėdas...

Ir valgiai gardesnimūsiškius.

Ir bulvinius blynus žydai bus išradę.

O kodėl latkėm pavadino?

Латка.

Editos idėją parėmusi ir žydiškų blynų valgymo ceremonijoje taip pat dalyvavusi politikė, aktyvi vilnietė Agnė Zuokienė pažadėjo sekti, ar šį savo įsipareigojimą Seimo kavinės darbuotojos vykdys – kasdien aštuonias dienas iš eilės keps bulvinius blynus, žydų vadinamus „latkėmis”, kurias jie valgydavo su uogiene arba su cukrumi. Beje, tos „latkės“, pasak Editos, į Izraelį nukeliavo būtent iš Lietuvos, iš Vilniaus.

Gal Rygos, latkės gi, ne litkės:)

There is a custom of eating foods fried or baked in oil (preferably olive oil) to commemorate the miracle of a small flask of oil keeping the flame in the Temple alight for eight days. Traditional foods include potato pancakes, known as latkes in Yiddish, especially among Ashkenazi families. Sephardi, Polish and Israeli families eat jam-filled doughnuts (Yiddish: פאנטשקעס pontshkes), bimuelos (fritters) and sufganiyot which are deep-fried in oil.

×pònčka (l. pączek) sf. (1) Kn, Prn spurga.

Ponečkos, ar gardžios pončkės?


Pole Axed

The pole axe was a weapon used in medeival England. It was literally an axe atop a long pole. Originally the term meant to be killed with such a weapon; it later came to mean being violently killed with any such weapon or instrument.

The Oxford English Dictionary gives the following etymology, s.v. Poleaxe:

[ME. pollax, polax, Sc. powax = MDu. polaex, pollaex, MLG. and LG. polexe, pollexe (whence MSw. 15th c. polyxe, pulyxe, MDa. polöxe), f. pol, POLL n.1, Sc. pow, MDu., MLG. polle, pol head + AXE: cf. MDu. polhamer = poll-hammer, also a weapon of war. It does not appear whether the combination denoted an axe with a special kind of head, or one for cutting off or splitting the head of an enemy. In the 16th c. the word began to be written by some pole-axe (which after 1625 became the usual spelling), as if an axe upon a pole or long handle. This may have been connected with the rise of sense 2. Similarly, mod.Sw. pålyxa and Westphalian dial. pålexe have their first element = pole. Sense 3 may be a substitute for the earlier bole-axe, which was applied to a butcher's axe.]

^ For instance, Eric Partridge gives the following etymology:

L Palus, stake becomes OE pal, whence ME pol, pole, E Pole, the ME cpd pollax, polax becomes poleaxe, AE poleaxe: cf AX (E)

Warrior holding a pollaxe in the coat of arms of Alytus County, Lithuania.


Dainaviai paleksėnai
.

Ale Bartų nepamiršę.


2012-12-28

Giminė...


Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

Określenie "gmina" może odnosić się także do innych wspólnot np. "gmina wyznaniowa" (por.: Kahał), "gmina szkolna" itp.

Kaipgi
be kahalo?

Gemeinde is the denomination of smaller sub-national Organization in Germany, that is equivalent to Commune or Municipality . The expression die Gemeinde also means, approximately, Parish or Community.

De Begriff Gmeind (vo althochdüütsch gimeinida) bezeichnet e gsellschaftlichs Gebilde ähnlich anere Gmeinschaft.

Beispiel
: „all diesen Leuten ist die Muttersprache Deutsch gemein“.

O!

Tai bent giminė - kaip "старший брат" prie sovietų, kas dar prisimena:)

O šitas - kaip?

Kahalas...

Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność)...

...Lanku Gimina abznoczydamie...
Bárta


bártai sm. pl (1) DŽ2 istor. viena prūsų genčių.

2 ×bárta (vok. Barte) sf. (1) Dr, Pln, Vvr, Vž, bartà (4) Slnt su plačiais ir riestais ašmenimis kirvis: Bárta mietams tašyti yra geriau kaip kitas kirvis Rt. Paduok bartẽlę (kirvuką), eisim į mišką malkų Užp.

W 1332 Wielki Mistrz Zakonu Luther z Brunszwiku nadaje miastu w akcie lokacyjnym nazwę Bartenstein, co można tłumaczyć na różne sposoby – jako kamień lub skałę Barcji (Bartów), bądź „toporowy kamień”.

Nazwa miasta Bartoszyce bierze się z języka staroniemieckiego Barte oraz staropolskiego Barta oznaczających topór z szerokim ostrzem.

Staroniemieckiego
oraz staropolskiego.

Bartai
the romanian slang term for something very big.

Bartai
(pōl. Barciany, miks. Barten, lit. Barčianiai) - kāims en Bartai, en Rastanpillis mūterei, pulkas Bartai centran.

Its name originates from the name of the one Old Prussian tribe - Bartians. An ordensburg was erected in 1325, but stone was not used until 1377.

An Ordensburg (plural in German: Ordensburgen) was a fortress built by crusading German military orders during the Middle Ages.

Sąrašas pridedamas.

"Ordensburg" was also used during Nazi Germany to refer to training schools for Nazi leaders.

Bartukas, valetas - dviejų akių korta su alebarda ginkluoto kario atvaizdu, berniukas, kojinis, kaplys..

bartùkas
(l. bartek) sm. (2) žemys, kaplys (kortos vardas): Mano bartùkas paėmė damą Šlv.

Jack card.

jackdaw (n.) Look up jackdaw at Dictionary.com
1540s, the common name of the daw (Corvus monedula), "which frequents church towers, old buildings.

Bartos žemės kaimo pavadinimas prūsiškos kilmės, žinomas nuo 1353 m. Kitos formos: Barty, Borty, Barthen, Barten. 1240 m. bartų žemes užėmė Vokiečių ordinas. 1310 m. padedamas prūsų, Bartėnus buvo užėmęs Vytenis. 1380-1390 m. pastatytos mūrinės sienos, iki 1400 m. – pilies mūrai. 1630 m. suteiktos miesto teisės. Iki XV a. pabaigos Bartėnų pilis buvo vienas svarbiausių atsparos centrų išpuoliams prieš Lietuvą. 1533-1841 m. pilyje rezidavo seniūnas, 1842-1945 m. ji priklausė privatiems asmenims. 1914 m. pilis sudegė, bet per dvejus metus buvo atstatyta.

Bartėnai 1818–1871 m. Prūsijos karalystės Rytų Prūsijos provincijos, 1871–1918 m. Vokietijos imperijos, 1918–1933 m. Veimaro respublikos, 1933–1945 m. Trečiojo reicho Karaliaučiaus apygardos Rastenburgo apskrities miestas.

1945 m. buvę gyventojai pasitraukė arba buvo iškeldinti, jų vietoje atkelti lenkai, gyvenvietė neteko miesto teisių.

Pavadinimas, spėjama, kilęs iš vidur. vokiečių aukštaičių kalbos žodžio helmbarte: helm 'kotas' (iš sen.vok.aukšt. halb 'rankena') + barte 'kirvis' (iš sen.vok.aukšt. barta, iš bart 'barzda').

Kirviai, žinoma, iš barzdų, o valdovai - iš miškų, reikia tik raidę "a" gale pritaisyt.

Tada būna kaip dainoj: ... nuo prūsų šalies ... vokiečiai barzdočiai dūmoja ... galanda kirvius...

Bardzo nie bardzo.

Bartai-Zentlin.Non Angli, sed angeli

Non Angli, sed angeli – "They are not Angles, but angels".

Ir šiandien...

Aphorism, summarizing words reported to have been spoken by Gregory when he first encountered pale-skinned English boys at a slave market, sparking his dispatch of St. Augustine of Canterbury to England to convert the English, according to Bede. He said: "Well named, for they have angelic faces and ought to be co-heirs with the angels in heaven." Discovering that their province was Deira, he went on to add that they would be rescued de ira, "from the wrath", and that their king was named Aella, Alleluia, he said.

2012-12-27

Кайло́

Кайло́ (или кирка́) — ручной ударный инструмент, предназначенный для раскалывания какой-либо горной породы, камней, старой кирпичной кладки. Кайло позволяет подобно кувалде наносить по обрабатываемому материалу удары большой силы. По ударной части различают однозубое (однолезвийное) и двузубое кайло. Кайло является прародителем ледоруба. Оно может служить очень грозным оружием.

Окаянный.

Kайся!

ки́рка II
лютеранская церковь, кирха

кирха
лютеранская церковь ◆ Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. А. И. Герцен, «Былое и думы. Часть первая. Детская и университет», 1853—1860 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Через двадцать пять минут самолёт коснулся колёсами серого бетона, сильно затормозил, как будто задирая хвост, и Варвара поняла, что прилетела в чужую страну, когда увидела крошечное чистенькое здание аэропорта, зелёные лужайки, шустрых автопогрузчиков, крест немецкой кирхи за редким леском и динамики сообщили, что за бортом плюс двенадцать градусов.

Происходит от ??

Немецкое слово Kirche сродни голландскому kerk, шотландскому kirk, английскому church и русскому церковь, в конечном счете восходя к греческому «κυριακή» ('Господний').

2012-12-26

Kalėdinė dovana

Užvakar pakūčiavojęs parsiradau namo prieš vidurnaktį.

Pakabinęs striukę, užlipau viršun ir pamačiau knygą ant grindų. Jau norėjau bartis - mažasis, nė pusmečio neturintis Kongas, juodas kaip smala šuva, jau buvo "paskaitęs" bent kelias knygas, ir vis pasirinkdavo įdomias: seną, senai nevartytą matematikos vadovėlį, lietuvių-vokiečių kalbų žodyną, knygą apie Hitlerį.

Taigi, jau norėjau bartis, bet laiku susilaikiau: niekas nesuplėšyta, nesuversta, knyga gražiai padėta ant grindų, viršeliu viršun.

Pakėliau, skaitau: Džordžas Orvelas. Gyvulių ūkis. 1984-ieji. Vilnius, "Vyturys", 1991.

Jei kas būtų paklausęs, ar turiu tokią, būčiau tik gūžtelėjęs pečiais.

Tai išsišiepiau iki ausų ir klausiu šunų:

- Tai čia man kalėdinė dovana?

Kad puolė jie šokinėti ir džiaugtis: ne toks ir kvailas tas šeimininkas:)


Kailas Mansarovar

Šnekėjomės su žolininkėmis, ir, kaip bebūtų keista, sužinojome, kad su Lietuva žmonėms labiausiai asocijuojasi stumbražolės kvapas. Ji auga pelkėse ir turi specifinį šieno kvapą.

Stumbras, virtęs tauru, su kryžium kaktoj, žr. komentarą.

Tauras
, virtęs jaučiu.

Mūsų žodžiai.

Kalėdos, Kalėdonija, kalendorius, kažkam kalėjimas: Kojas jų įrakino ing kaladę.

Pelkių žmonių žodynėlis.

Wałda „kalba“ (plg. latv. valoda), weda „kelias“ ir kajłi „tyliai“ (plg. pr. kails „sveikas“).

Kailas
.

Kas mūsiškius traukia Tibetan?

Kas Indijon traukė tėvo pusseserę, gimusią ir gyvenančią Amerikoje?

"Discovering that the same archetypal images appear in various form in all parts of the world and cultures, I wanted to find the common denominator emerging in my unconscious and paint it, using my knowledge of materials," she explains.

In Buddhism, Lake Manasarovar, which is round like the sun, and Rakshastal, shaped as a crescent, are respectively regarded as 'brightness' and 'darkness'. Its salty water, a stark contrast to the fresh water of Lake Manasarovar, produces no aquatic plants or fish and is considered poisonous by locals.

Mėnulis, Saulė ir Žemė
.

Kailas Mansarovar.

Vyras ir moteris.

Du.

Vakar atėjo kaimynas, žemaitis, pagonis, pensininkas, palikęs namie šunį, katro akys patamsy žaižaruoja, atėjo ir paklausė, ar žinau Om mani padme hum.

Dabar žinau.

Mūsų pasaulis, ir mažas, ir didelis.

2012-12-24

Kutia

Кутья́, коли́во, кану́н (укр. кутя́, белор. куцця́, куця́, болг. коливо, варено жито, рум. colivă, серб. кољиво) — ритуальное поминальное блюдо славян, каша, сваренная из целых зёрен пшеницы (реже ячменя или других круп, последнее время — из риса, или, как его называли, сарацинского пшена), политая мёдом, медовой сытью или сахаром, иногда с добавлением изюма, орехов, молока и даже варенья.

У восточных славян и поляков кутью обязательно готовят в кануны Рождества, Нового года и Крещения, так что в Полесье сами праздники-кануны называются Кутья, или Бедная кутья (перед Рождеством), Богатая кутья (перед Новым годом), Голодная (Водяная) кутья (перед Крещением), у русских кутейником называют Рождественский сочельник.

Обычай подношений из крупы и фруктов на похоронах зафиксирован ещё в Древней Греции, хотя предполагается что он является ещё более древним.

!

Kuťa
(ruštině: кутья, коливо; ukrajinsky: кутя, коливо; polsky: kutia; litevsky: kučia; bělorusky: куцьця) je tradiční pokrm východoevropské kuchyně, zejména ukrajinské, polské, běloruské a litevské. Jedná se o jeden z 12 tradičních pokrmů, ze kterých se skládá štědrovečerní večeře. Kuťa jí jen o Vánocích nebo v Rusku na pohřebních hostinách.

Kutia – tradycyjna potrawa ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, litewskiej i dawniej polskiej kuchni kresowej (obecnie występuje na Białostocczyźnie i na Dolnym Śląsku, przyrządzana jest też przez Kresowian i ich potomków).

Kutia is a sweet grain pudding, traditionally served in Ukraine and some parts of Poland. Kutia is often the first dish in the traditional twelve-dish Christmas Eve supper (also known as Svyatah Vecherya). It is rarely served at other times of the year.

Kutia was also part of a common Eastern Orthodox tradition in the Russian Empire, which had waned in popularity as a result of the official atheism of the former Soviet Union, but has had a subsequent resurgence in Ukraine, Belarus and other former Soviet Republics.

Nowadays other ingredients (which were unavailable or just too expensive in earlier centuries) like almonds and pieces of oranges are added. In some places (like Poland, Ukraine, and western Canada), unprocessed wheat grain for kutia is easily available in stores.

Kūčios (pron.: /ˈkuːtʃoʊs/) is the traditional Christmas Eve dinner in Lithuania, held on the twenty fourth of December. The meal is a family occasion which includes many traditions of both pagan and Christian origin. The name of the feast may be related to the traditional Christmas Eve meal kutia.

Kūčios.

Як кутя, так і дитя.


Pinigų bažnyčia

Su Visuotine Bažnyčia įžengę į Tikėjimo metus, auginkime tikėjimą savo šeimose ir bendruomenėse, idant naujai atrastume savo krikščionišką tapatybę kaip veiklią ir kuriančią, guodžiančią ir įkvepiančią.

...veiklią ir kuriančią, guodžiančią ir įkvepiančią.

Ne Visuotinė.

Vaikams labiau reikia tėvų nei svarų ar kronų.

Svarai ir kronos - ne Vatikano įtakos šalių.

Biblija.

Unija.

Martynas Liuteris.

Jonas Kalvinas
palaimino skolinimą su palūkanomis.

Kurios šiandien kai kam - didelės, o kai kam - netgi neigiamos.

Dėl to (todėl?) jais "rinkos labiau tiki".

Pinigų bažnyčia.

Kardinolas kviečia iš jos išeit?


2012-12-23

Kalėdos naktį

Koks tikrasis bylos atnaujinimo tikslas?

Labiausiai tikėtina versija ta, kad atnaujinus procesą ne tiek siekiama išspręsti mirusiojo kaltės ar nekaltumo klausimą, kiek atsakyti į klausimą, kur turėtų gyventi mergaitė...

Kaip pirštu...

Kam narplioti - perkirsti!

Kam tas teisingumas?

„Pavogsi dolerį, sėsi į kalėjimą, pavogsi geležinkelį, tapsi senatoriumi“.

Kodėl taip?

Todėl.

O ?

Negi mes galim nuspręsti, kas ką apsnorino?

"Snorą" administruoja Londono.

Snoriečiai sėdi Londone.

Reikalus sprendžia Londono teismas.

Pinigus valdo Londonas.

Senokai nebe Kaledonija.

Jėzus Kristus gimė Izraely.

Kalėdas reikia švęsti naktį, kad nepamatytų rusai.

2012-12-22

Rutula

rùtulas sm. (3b)
1. žr. rutulys 2: Metaliniame rutule susikaupia elektra rš. Koks gražus rùtulas iš bulvės J.Jabl(Plk). Aure rùtulas merno sniego, taukų surutultas J. Tavo vaikas riebus kaip rùtulas Kv.
2. BŽ504 žr. rutulys 3: Drobės rùtulas Kv. Rutulas virvių D.Pošk. Šlapi rutulai, negal tų žirnių į žaginius krauti Grg.
3. žr. rutulys 5: Rutulaĩ eita nu kūno, ka trinu Slnt.

rùtulojimasis sm. (1) → rutulotis.
išsirùtulojimas sm. (1) → išsirutuloti: Mūsų uždavinys ir yra sekti gyvenamųjų būstų išsirutulojimą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų rš.

rùtuliavimasis sm. (1), rutuliãvimasis (1) → rutuliuoti 6 (refl.): Kiekviena pasaulio įvykių banga darė įtakos tautos sąmonės rutuliavimuisi rš.

rutulìnis, -ė adj. (2) kuris rutulio pavidalo: Kompasas padėjo Kolumbui įrodyti rutulinę mūsų planetos formą rš. Rutulìnis guolis DŽ. Rutulinis vožtuvas GTŽ. Savotiškas rutulinis šarvuotis (Tolypeutes tricinctus), ginkluotas tvirtu šarvu ir sugebąs susisukti rutuliu, panašiu į futbolo sviedinį T.Ivan. Rutulinis, arba kamuolinis, žaibas rš. Rutulio nuopjovos, sluoksnio apvalusis (rutulinis) paviršius Z.Žem.

rutulà sf. (3b) raida: Ji nelemčiausiu būdu trukdanti mokslo rutulą rš.

......................

Piramidė apsirutulojo.

Kuningo rikija

kunigijà sf. (2)
1. col. M kunigai, jų visuma: Dabar ir kunigijà pasikeitė Prn. Protestantiškoji kunigija Bs. Jaunoji kunigija turi jau kitokius, savus idealus V.Kudir. Kauno kunigija Blv. Jis nuėjo kunigijon (į kunigus) J.
2. psn. kunigaikštystės dalis: Kunigystės dalinosi ant mažesnių – kunigijų V.Piet.

kunigỹstė sf. (2) žr. kunigysta:
1. Arm, Zt, Lp Engia kap per kunigystę KrvP(Alv). Į kunigỹstę reikėjo eit Vvs.
2. R Tapo kunigystė (aba viešpatystė) jo ant pečių jo SPII204. Su sostininkais ir viešpatystėmis, su kunigystėmis ir su galybėmis DP542. Visa jo (velnio) kunigystė išpustyta PG.
3. SD120 psn. kunigaikštystė: Ant vartojimo bažnyčioms didės kunigystės Lietuvos išduota VoL74. Ir lenkai, ir gudai kitų kunigysčių, ir juodvėžiai su lietuviais ne sykį lankė Romano sritį V.Piet.
4. SD84, R, K, M kunigo pareigos, kunigavimas: Gal iš tiesų turi prie kunigystės patraukimo? J.Bil. Buvau manęs nebeklausyti vyresnybės, nusivilkti sutaną ir pasakyti sudiev kunigystei rš. Neprileido prie kunigystės šventimų rš.

kunigystà sf. (2) psn.
1. Žž, Rod, Drsk, Vrn, Dg, Nmn baudžiava: Kunigỹstą atbuvau J. Mūsų ponai žiūrėjo, kad tik kunigystą eitume V.Krėv. Anys septynis metus vaikščiojo in kunigỹstą Btrm. Dar aš tik gimęs per tą kunigỹstą Lp. Mano tėvas dar ėjo kunigystą Vs. Vaikščioj[o] kunigỹstą tan dvaran Rod. ^ Bailūs kaip ponai po kunigystos PPr70.
2. BPII117 viešpatystė: Jį prakėlė ant visų dangų, ant kunigystų ir galybių DP226.
3. DP465 žr. kunigystė 4: Kur kunigysta yra, tenai tur būti afiera MT18.

Patiko?

Vienok...

2. psn. kunigaikštystės dalis: Kunigystės dalinosi ant mažesnių – kunigijų V.Piet.

Vincas Pietaris sako, kad kunigystė dalijama į kunigijas.

O kas ir kada kunigystę pakrikštijo kunigaikštyste?

Ar tik ne tie pakrikštijo, kurie mus krikščionimis krikštijo, kalaviju-kalabiju galabijo?

Tada, kai vietoj pasisavintojo kuningo kunigėlį gavom, o mūsų kuningystėn - dvarai su kunigyste=kunigysta=baudžiava atėjo?

O paskum vietoj kuningo vardo karaliaus jarlyką tai davė, tai nedavė.

Ant vartojimo bažnyčioms didės kunigystės Lietuvos išduota...

Ir suvartota.

Kaimynai dar mena anuos, senuosius, laikus.

Kuningriik - kuningo rikija.

Königreich - irgi kuningo rikija.

Konungariket - irgi kuningo rikija.

Kongeriget - irgi kuningo rikija.

Jų kuningijose rikiai gal netgi tebegyvena, na, vienas-kitas.

O mūsų, kažkada buvusioje kuningo iš Kunegsgarbo rikijoje, vėliau, gerokai vėliau, kažkodėl pavadintoje kunigaikštyste, ir netgi didžiąja, dar vėliau sujungtoje su postvaticiniškai jarlykuota karlyste; joje - kas gyvena?

V. Pietario rašomame kūrinyje, kaip ir kituose romantikų romanuose, senovės Lietuva vaizduojama kaip laisvas kraštas: čia nėra baudžiavos, po kunigaikščio Algimanto pergalės tarp žmonių įsigali santarvė ir meilė.

Romantikas?

O kas mes, ant abiejų kelių božnicoj klūpantys, svetimo kompiuterio skaičius besiskolinantys už palūkanas?

2012-12-21

Ярлык историка литовского

ЯРЛЫК
м. ерлык, татарс. стар. грамота татарского хана. Тохтамышев ярлык. || Ярлык, ярлычок, всякая записка, выданная для полученья чего, или в виде расписки, от ремесленника, принявшего работу и пр., контрамарка; бумажка, лоскуток пергамента, с надписью, на тюке, товаре, посудине с чем-либо и пр. Ключи с ярлыками. Ярлычки фабричные, на сукнах, полотнах и пр. Бутылочные ярлычки. Аптечный ярлычок. Ярлык арх. артель рыболовов (Наумов). Ярлычная кожа, на ярлыки.

Ярлык, ярлычок, всякая записка, выданная для полученья чего...

Затем Михаил получил ярлык на великое княжение в Орде (1371)...

В 1374 году Дмитрий перестал платить дань Орде, в том же году Михаил Тверской снова получил у Мамая ярлык на великое владимирское княжение, ...

Юрий Данилович получил ярлык от хана на великое княжение и уехал в Новгород...

В 1304 г. ярлык на великое княжение получил князь Михаил Ярославович Тверской...

Святой Благоверный Великий Князь Великий Князь Михаил III Ярославич ... 1305 получил от Хана Тохты ярлык на Великое Княжение...

Воспользовавшись этим, московский князь Иван Данилович явился в Тверь с ханским войском и, подавив восстание, получил ярлык на великое княжение ...

Вели́кое Кня́жество Моско́вское — средневековое русское государство. Первоначально удел великого княжества Владимирского, с середины XIV века в результате превращения Владимира в наследственное владение московских князей — великое княжество, возглавившее процесс объединения русских земель в единое государство.

26 марта 1328 года Иван I Данилович по прозвищу Калита, внук Александра Невского, получил от хана Узбека ярлык на великое княжение Владимирское... в благодарность за помощь в жестоком подавлении антитатарского восстания в Твери.

Это произошло не случайно: главной чертой характера Ивана было умение ладить с ханом. В то время, как другие русские земли страдали от ордынских вторжений, владения князя Московского оставались спокойными, наполнялись жителями и сравнительно с другими, находились в цветущем состоянии.

С этого самого дня традиционный символ старшинства в Северо-Восточной Руси навсегда, за исключением краткого периода 1359-1363 годов, перешел к московской ветви Рюриковичей. Потому и само княжение со временем стало называться «Московским»...

Maskvos kunigaikštystė buvo įkurta 1283 m. suirus Vladimiro-Suzdalės kunigaikštystei. XIV a. kunigaikštystė įgijo didžiosios kunigaikštystės vardą.

....

Сколько Князей Великих!

К этому времени литовский кунингас (Великий князь) Миндовг (Миндаугас) сумел объединить под своей властью Нальшанскую, Жетувскую, Жемайтскую и часть Ятвяжской земель Литвы.

Для описания политики многих государственных деятелей противоречивость - это спасительное слово. Для описания политики Великого князя Гедиминаса в таком слове нет ни малейшей потребности. Даже хитрости Гедиминаса очень просты, прекрасно видны и подчинены таким же простым, ясным целям. Политика ясная и прямая, как лезвие рыцарского меча. А если сравнение покажется кому-то слишком высокопарным, пожалуйста: политика прямая, как оглобля. Уверен, кстати, что, восстань из гроба Великий князь и кунингас Гедиминас, он бы на "оглоблю" не обиделся.

Lietuviai nepyksta: Lietuvos kuningas (didysis kunigaikštis) Mindovg (Mindaugas)...

Если верить теории, что Kunigaikštis произошёл от слова Kunigas, то выходит нестыковка, до крещения Литвы (первой попытки), тут просто не могло быть князей.

Iš kur ten galėjo būti kniaziai?

Jarlyką taigi nebuvo kas duoda!

Tai ir kniazių nebūta.

king (n.)
Old English cyning "king, ruler," from P.Gmc. *kuninggaz (cf. Dutch koning, Old Norse konungr, Danish konge, Old Saxon and Old High German kuning, Middle High German künic, German König). Possibly related to Old English cynn "family, race" (see kin), making a king originally a "leader of the people;" or from a related root suggesting "noble birth," making a king originally "one who descended from noble birth." The sociological and ideological implications render this a topic of much debate.

Finnish kuningas "king," Old Church Slavonic kunegu "prince" (Russian knyaz, Bohemian knez), Lithuanian kunigas "clergyman" are loans from Germanic.

Išeitų, tas Gediminas su Mindaugu provokiečiai buvo, kuninggaz'ai, o ne kuningai?

Jei jau mes vadinam kurį didžiuoju kunigaikščiu, tai be reikalo, nes jarlyko jie neturėjo.

Jei netyčiom turėjo tokį, vis tik - tai kas jiem jį davė?

Čia gi ne pagaikštis - kunigaikštis!

Где ярлык?

Нету...

Kunigams jarlyką Rymas duoda.
O kas lietuvių istorikams jarlyką duoda?

Ярлык "Историк Литовский".

Mindaugas (leedu keeles Mindaugas, valgevene keeles Міндоўг, Mindoŭh; umbes 1200 – 12. september 1263) oli Leedu suurvürst (didysis kunigaikštis, вялікі князь) ja kuningas (karalius, кароль).

Beveik
Sūrskis.

Žodis liet. kunigaikštis kildinamas iš liet. kunigas 'kunigaikštis, ponas' (prasmė 'dvasininkas, kunigas' antrinė), o šis kildinami iš sen.vok.aukšt. kuni(n)g 'karalius'. Slaviškas kunigaikščio pavadinimas (praslav. *kъnęzь, rus. князь, lenk. kniaź) irgi kilę iš to paties germaniškojo pirmtako.

Leedu... ajajai...

Leedu liapai pijo saksa... vene... poola... kirik......

Kirik...

Saksa ... kuningas!

Sakant...

2012-12-20

Pajininkai

1 pãjus sm. (2) NdŽ ekon.
1. nustatytas nario įnašas, stojant į kooperacinę organizaciją.
2. akcija.

pajus

[turkų k. pay],

piniginis arba kitoks turtinis įnašas, kurį įmoka asmuo, stojantis į kooperat. organizaciją.

Pay.

Iš kur pas mus turkai?

Vytautui gal reikia padėkot...

O iš kur dar?

O gal sąmokslas?

Kas geriau - pajus ar akcija?

Пай:
Инвестиционный пай — именная ценная бумага.

Па́йщик — физическое или юридическое лицо, имеющее право стать участником совместного проекта, обычно ПИФа, после внесения определённой суммы финансовых или материальных средств (пая).

Ir pas juos...

Iš kur?

Академик Б. А. Рыбаков отмечает, что чудо-юдо — это самый глубокий архаизм древнеславянской мифологии.

А. А. Абрашкин утверждает что Чудо-Юдо — это отголосок хазарского влияния на славянскую культуру, — именно в его образе, согласно Абрашкину, и выразились славянские представления об иудаизме. Слово «чудо» иногда употреблялось в значении «чудовище», «исполин», а знакомство с иудейской Хазарией рождало ассоциацию Юдо — Иуда. В этом с ним соглашается А. В. Белов, который относит появление чуда-юда в славянских преданиях к периоду, когда Хазарский каганат взымал дань со славянских племён. Согласно списку «Повести временных лет» по Радзивилловской летописи — «по белой девице от дыма». Именно по этой причине Хазарский каганат мог остаться в народной памяти многоголовым чудовищем — чудо-Юдом, требующим в жертву славянских девушек.

М. Фасмер считает наиболее вероятным, что юдо — «всего лишь рифмованное образование по образцу слова чудо», и вряд ли связано с болгарским юда. При этом болгарское слово юда (злое мифическое женское существо, живёт в горах, у озёр, вихрем летает по воздуху) и украинское юда (род злого духа) признаются, по О. Н. Трубачёву, связанными (праславянская форма *juda ...) с санскритским yodhá и восходящими к праиндоевропейскому *ịoudh-.

Согласно И. Захаренко, в русских народных былинах и сказаниях, чудо-юдо восходит к Идолищу Поганому, с которым сражаются русские богатыри.

Pilna čiūdų.

Tik spėk žiūrėt.

Dabar tos slibinų problemos sprendžiamos civilizuotai.

Pajininkai.

Kai reikia dalintis atsakomybe.

O šiaip tai... ne... ne pajininkai.

Pajininkai nemoka, jie moka taip patvarkyti, kad kiti jiems mokėtų.

Paimi ir имеешь.

Betgi ne paimos, o:

pãjamos sf. pl. (3b) BŽ84, VĮ paimamos, gaunamos lėšos: Įmonės pãjamos viršijo išlaidas DŽ. Išaugo kolūkio pajamos (sov.) sp. Gyventojų pajamų mokestis sp.

Anys jama.

Va toks va slibinėlis.

Ir mes šiek tiek jo pajininkai...

2012-12-19

Financial affairs


Aferistai.

20. Speak English 09:32 12-19 IP: 84.15.185.244
financial affairs = finansų reikalai

Nemoka finansinio darbo dirbt.

Didžiausias Šveicarijos bankas UBS sutiko Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Šveicarijos institucijoms sumokėti 1,5 mlrd. JAV dolerių už manipuliacijas LIBOR palūkanų normomis, informuoja BBC.

1. HC 2012-12-19 10:51 IP: 78.63.97.57
Štai kur tvarka,kada tik
mūsų "špikuliantams" tokias baudas ims dalinti?....Patiko HSBC
savininko komentaras aną savaitę: stovi žmogus prieš kameras
išsišiepęs,patenkintas su viskuo sutinka ir jokios problemos nemato
sumokėti tą milijardinę baudą. Ir nei žodžio "pravakacija" ar
"politinis susidorojimas":-))

2. moka finansinį darbą dirbt --> 12012-12-19 12:14 IP: 158.129.194.70
financial affairs = finansiniai reikalai :))))))))

UBS tapo antruoju banku, nubaustu dėl manipuliacijų LIBOR normomis po to, kai Britanijos ir JAV institucijos banką „Barclays“ šią vasarą nubaudė 450 mln. JAV dolerių bauda.

Kein problem!

2012-12-18

Hallo aus Basel

Laišką gavau.

Betreff: Hallo aus Basel

Надеюсь, все вы здоровы и в хорошем предпраздничном настроении. На днях пришло от моей швейцарской приятельницы забавное послание, почитайте, оно коротенькое и весьма безобидное, и если китайцы не врут, как пишет моя приятельница, то можно рассчитывать на кучу денег. Насколько мне известно, китайцы врут редко. Тогда удача за нами!

D

Laiškas su tokia priekaba:

Date: 2012/12/1
Subject: DECEMBER 2012 Feng Shui-Сумка Денег.

В этом году декабрь имеет 5 суббот, 5 воскресений и 5 понедельников.

Это случается только один раз в каждые 824 года. Китайцы называют такой месяц Сумкой Денег. Отправьте это всем вашим друзьям и врагам . Согласно легенде, вы получите деньги в ближайшие четыре дня. Согласно Feng Shui, если не послать это дальше, вы останетесь бедным. Поэтому я отправляю вам с моими лучшими пожеланиями. (На всякий случай, если это верно!)

А если окажемся на Новой Земле, то это уж точно признак богатства (ДУХОВНОГО), вот этого я вам Искренно желаю. Э.

Vietoj Искренно turėtų būti Искренне, betgi Bazely rusiškai gal netgi už mane prasčiau moka.

Nesvarbu; svarbu, kad Feng Shui gerai išmano.

Persiunčiau laišką ir laukiu QE.

Laukti neilgai, iki gruodžio 22-os:

Согласно легенде, вы получите деньги в ближайшие четыре дня.