2015-12-26

Kaladė ir plakimo lovys su kančiuku

Kokie žodžio „kaladė“ lietuviški atitikmenys?

Ilgą laiką žodžiai kaladė, kaladėlė (iš slavų kalbų, plg. rusų k. колода) kalbininkų buvo vertinami gana griežtai – kaip vengtini vartoti bendrinėje kalboje.

2013 m. kn. „Kalbos patarimai. 4: Leksika: 1. Skolinių vartojimas“ leidime vertinimas liberalesnis, žodžiai kaladė, kaladėlė vertinami kaip šalutiniai normos variantai.

Taigi medžio nuopjova malkoms ar skerdienai kapoti patartina vadinti trinka, automobilio detalės – stabdžių trinkelėmis, kortų komplektas – malka, vaikų žaislai – kubeliais arba trinkelėmis (bet ne klaida visais šiais atvejais vartoti ir kaladę, kaladėles).

Ir puiku, kad šitaip.

Galima bus suprast, kad per Kalėdas kaladę deginam įkalintą Saulę vaduodami.

Kam tas kelmas?
Juk kaladė!

Baudžiauninkų plakimo lovys ir su kalade ant kojos sukaustytas rekrūtas

KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ | VISUOMENĖS GRUPĖS

ORIGINALI ANTRAŠTĖ: 1-2. Plakimo lovys su kančiuku. 3. Sukaustytas rekrutas – Šaukėnų vl., Šiaulių ap.

Kaip kriegčioniška...

Tiesa?

Tiesa?

×kančiùkas (brus. кaнчyк, l. kańczuk) sm. (2) K.Būg, OZ22 odinis rimbas, bizūnas, stirninis: Atmenu, atjojo kartą germanas pas mus; prie šono jam stovi pasikabinęs toks ilgas skūrinis kančiùkas Brž. Kančiùko tokiam ben kiek reikia įkrėst, kad neprisėst ben kelias dienas Sv. Na, vaikai, ar dar neklausysit? Tuoj paimsiu kančiùką Trgn. Galėsi tuo kančiukù šunes makaryti Kair. Raiteliai arklius su pentinais ir kančiukais pavaro Gr. Tas kančiukėlis šimtavielėlis bėrui žirgeliui bausti JD475. Karo svirne kančiukėlis, aš jį nusitrauksiu Ndz. Kančiukėlį–pintinėlį vagy pakabinsiu JV1060. ^ Raudonu kančiukù per juodą plaka (liepsna ir krosnies kakta) Bs. Verčiau už seno barzdelės [tekėti], negu už jauno kančiùko Kp.

kančià sf. (4)
1. K, Mž229, SD30,145, R, M, Slnt kentėjimas, skausmas: Kelias laisvėn – tai kelias kančių S.Nėr. Ir lengvos mums atrodė kančios, mes priešui nelenkėm galvų K.Kors. Ir kai jis pakėlė galvą, jo akyse ryškėjo kančia P.Cvir. Kančių̃ metai užėjo žmonėm (apie karą) Brž. Ligonis tokią kañčią kenčia, tai reikia žinot! Kp. Iš kančiõs arielką gėriau J. Kančia (orig. kaučia) alba tūžba BzB293. Karti kančia DP176. Kas eit kančiosn? VoK14. Sunkiump kančiump privedė DP183. Privedei amžinump kančiump DP15.
2. skulptūrėlė, vaizduojanti nukryžiuotąjį Kristų: Didelis medinis kryžius su alavine kančia rš.

Let 

the 
Sunshine In!

Заграница нам поможет

Taip taip:

Заграница нам поможет!
Lietuvos emigrantų perlaidos į Lietuvą traukiasi.

Artimiesiems į gimtinę keliauja reikšmingai sumažėjusios sumos.

„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto duomenimis, šiemet spalį privačių asmenų pervedimai Lietuvoje gyvenantiems žmonėms siekė 89 mln. eurų. Pernai tą patį mėnesį ši suma buvo kur kas didesnė – 119 mln. eurų.

Kokios to priežastys?

„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložienė sakė:

Pirma, praėjusių metų pabaigoje pasigirdo kalbų...

Antra priežastis yra ta, kad ir pačių emigrantų finansinė padėtis nėra stulbinamai gera.

Na, ir trečia: tirpsta sentimentai, nutrūksta ryšys su Lietuva. Galbūt emigrantai svetur išsiveža ir artimuosius.

Vienžo, paprasčiausia ...
sensakija ...

Štai!

Tai va...

Užsienis mums padės!
Ir nesuplaukia pinigai kišenėn...

2015-12-25

Piemenėlių mišios

Piemenėlių mišiomis jos bene tik lietuviškai vadinamos?

Anot su Velykomis Piemenėlių mišiose per klaidą pasveikinusio Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, šiuolaikiniai žmonės laukia politinio ir ekonominio išgelbėtojo, o ne tiki išganytoju Išganytoju.

Štai bažnytinė ekonomika.

Štai bažnytinė politika.

Štai Vilniaus arkivyskupo metropolito lazda.
Ir jo kryželis gintarinis.

Šitaip bažnyčia pas mus atėjo.

Štai Išganytojas.

Pamėnulietis

Mėnulis, Žemė ir Saulė.
Pasaulietisbažnyčios narys, nepriklausantis bažnytinei hierarchijai, tai yra nedavęs kunigystės ar vienuolystės įžadų.

Bažnyčios narys nepasaulietis - pamėnulietis.

31 Bible Verses about

Moon

Psalm 89:37 ESV / 41 helpful votes
Like the moon it shall be established forever, a faithful witness in the skies.” Selah

Psalm 8:3 ESV / 28 helpful votes
When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place,

Joel 2:30-31 ESV / 24 helpful votes
“And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the great and awesome day of the Lord comes.

Revelation 6:12 ESV / 22 helpful votes
When he opened the sixth seal, I looked, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, the full moon became like blood,

Deuteronomy 4:19 ESV / 22 helpful votes
And beware lest you raise your eyes to heaven, and when you see the sun and the moon and the stars, all the host of heaven, you be drawn away and bow down to them and serve them, things that the Lord your God has allotted to all the peoples under the whole heaven.

Joshua 10:12 ESV / 14 helpful votes
At that time Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the sons of Israel, and he said in the sight of Israel, “Sun, stand still at Gibeon, and moon, in the Valley of Aijalon.”

Genesis 1:16 ESV / 12 helpful votes
And God made the two great lights—the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night—and the stars.

Revelation 12:1 ESV / 10 helpful votes
And a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars.

Psalm 81:1-16 ESV / 10 helpful votes
To the choirmaster: according to The Gittith. Of Asaph. Sing aloud to God our strength; shout for joy to the God of Jacob! Raise a song; sound the tambourine, the sweet lyre with the harp. Blow the trumpet at the new moon, at the full moon, on our feast day. For it is a statute for Israel, a rule of the God of Jacob. He made it a decree in Joseph when he went out over the land of Egypt. I hear a language I had not known: ...

1 Samuel 20:18 ESV / 10 helpful votes
Then Jonathan said to him, “Tomorrow is the new moon, and you will be missed, because your seat will be empty.

Psalm 81:3 ESV / 9 helpful votes
Blow the trumpet at the new moon, at the full moon, on our feast day.

Ezra 3:5 ESV / 9 helpful votes
And after that the regular burnt offerings, the offerings at the new moon and at all the appointed feasts of the Lord, and the offerings of everyone who made a freewill offering to theLord.

2 Kings 4:23 ESV / 9 helpful votes
And he said, “Why will you go to him today? It is neither new moon nor Sabbath.” She said, “All is well.”

Joshua 10:13 ESV / 9 helpful votes
And the sun stood still, and the moon stopped, until the nation took vengeance on their enemies. Is this not written in the Book of Jashar? The sun stopped in the midst of heaven and did not hurry to set for about a whole day.

Genesis 1:14-15 ESV / 9 helpful votes
And God said, “Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons, and for days and years, and let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth.” And it was so.

Joel 2:30 ESV / 8 helpful votes
“And I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke.

Deuteronomy 18:9-12 ESV / 8 helpful votes
“When you come into the land that the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominations the Lord your God is driving them out before you.

Genesis 37:9 ESV / 8 helpful votes
Then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, “Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and eleven stars were bowing down to me.”

Isaiah 66:23 ESV / 7 helpful votes
From new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord.

Job 31:26 ESV / 7 helpful votes
If I have looked at the sun when it shone, or the moon moving in splendor,

Psalm 148:1-14 ESV / 6 helpful votes
Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens; praise him in the heights! Praise him, all his angels; praise him, all his hosts! Praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars! Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens! Let them praise the name of the Lord! For he commanded and they were created. ...

Psalm 19:1 ESV / 6 helpful votes
To the choirmaster. A Psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork.

Deuteronomy 33:14 ESV / 6 helpful votes
With the choicest fruits of the sun and the rich yield of the months,

Numbers 10:10 ESV / 6 helpful votes
On the day of your gladness also, and at your appointed feasts and at the beginnings of your months, you shall blow the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings. They shall be a reminder of you before your God: I am the Lord your God.”

Isaiah 47:12-15 ESV / 5 helpful votes
Stand fast in your enchantments and your many sorceries, with which you have labored from your youth; perhaps you may be able to succeed; perhaps you may inspire terror. You are wearied with your many counsels; let them stand forth and save you, those who divide the heavens, who gaze at the stars, who at the new moons make known what shall come upon you. Behold, they are like stubble; the fire consumes them; they cannot deliver themselves from the power of the flame. No coal for warming oneself is this, no fire to sit before! Such to you are those with whom you have labored, who have done business with you from your youth; they wander about, each in his own direction; there is no one to save you.

Psalm 119:70 ESV / 5 helpful votes
Their heart is unfeeling like fat, but I delight in your law.

Deuteronomy 18:10-12 ESV / 5 helpful votes
There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominations the Lordyour God is driving them out before you.

Genesis 1:1-31 ESV / 5 helpful votes
In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, “Let there be light,” and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day. ...

1 Samuel 20:5 ESV / 4 helpful votes
David said to Jonathan, “Behold, tomorrow is the new moon, and I should not fail to sit at table with the king. But let me go, that I may hide myself in the field till the third day at evening.

Deuteronomy 17:2-5 ESV / 4 helpful votes
“If there is found among you, within any of your towns that the Lord your God is giving you, a man or woman who does what is evil in the sight of the Lord your God, in transgressing his covenant, and has gone and served other gods and worshiped them, or the sun or the moon or any of the host of heaven, which I have forbidden, and it is told you and you hear of it, then you shall inquire diligently, and if it is true and certain that such an abomination has been done in Israel, then you shall bring out to your gates that man or woman who has done this evil thing, and you shall stone that man or woman to death with stones.

Exodus 23:11 ESV / 4 helpful votes Helpful Not Helpful
But the seventh year you shall let it rest and lie fallow, that the poor of your people may eat; and what they leave the beasts of the field may eat. You shall do likewise with your vineyard, and with your olive orchard.

35 Bible Verses about

Sun

Deuteronomy 4:19 ESV / 25 helpful votes Helpful Not Helpful
And beware lest you raise your eyes to heaven, and when you see the sun and the moon and the stars, all the host of heaven, you be drawn away and bow down to them and serve them, things that the Lord your God has allotted to all the peoples under the whole heaven.

Psalm 148:1-14 ESV / 20 helpful votes
Praise the Lord! Praise the Lord from the heavens; praise him in the heights! Praise him, all his angels; praise him, all his hosts! Praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars! Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens! Let them praise the name of the Lord! For he commanded and they were created. ...

Ecclesiastes 1:5 ESV / 18 helpful votes
The sun rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it rises.

Isaiah 47:13-14 ESV / 10 helpful votes
You are wearied with your many counsels; let them stand forth and save you, those who divide the heavens, who gaze at the stars, who at the new moons make known what shall come upon you. Behold, they are like stubble; the fire consumes them; they cannot deliver themselves from the power of the flame. No coal for warming oneself is this, no fire to sit before!

Psalm 72:1-20 ESV / 10 helpful votes
Of Solomon. Give the king your justice, O God, and your righteousness to the royal son! May he judge your people with righteousness, and your poor with justice! Let the mountains bear prosperity for the people, and the hills, in righteousness! May he defend the cause of the poor of the people, give deliverance to the children of the needy, and crush the oppressor! May they fear you while the sun endures, and as long as the moon, throughout all generations! ...

2 Peter 3:10 ESV / 7 helpful votes
But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed.

Psalm 104:5 ESV / 7 helpful votes
He set the earth on its foundations, so that it should never be moved.

Job 38:41 ESV / 7 helpful votes
Who provides for the raven its prey, when its young ones cry to God for help, and wander about for lack of food?

Deuteronomy 22:6-7 ESV / 7 helpful votes
“If you come across a bird's nest in any tree or on the ground, with young ones or eggs and the mother sitting on the young or on the eggs, you shall not take the mother with the young. You shall let the mother go, but the young you may take for yourself, that it may go well with you, and that you may live long.

Job 26:10 ESV / 5 helpful votes
He has inscribed a circle on the face of the waters at the boundary between light and darkness.

Deuteronomy 28:5 ESV / 5 helpful votes
Blessed shall be your basket and your kneading bowl.

Galatians 5:20-21 ESV / 4 helpful votes
Idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God.

Amos 5:8 ESV / 4 helpful votes
He who made the Pleiades and Orion, and turns deep darkness into the morning and darkens the day into night, who calls for the waters of the sea and pours them out on the surface of the earth, the Lord is his name;

Daniel 2:27 ESV / 4 helpful votes
Daniel answered the king and said, “No wise men, enchanters, magicians, or astrologers can show to the king the mystery that the king has asked,

2 Kings 23:5 ESV / 4 helpful votes
And he deposed the priests whom the kings of Judah had ordained to make offerings in the high places at the cities of Judah and around Jerusalem; those also who burned incense to Baal, to the sun and the moon and the constellations and all the host of the heavens.

Matthew 6:26 ESV / 3 helpful votes
Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they?

Daniel 4:11 ESV / 3 helpful votes
The tree grew and became strong, and its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth.

Jeremiah 10:2 ESV / 3 helpful votes
Thus says the Lord: “Learn not the way of the nations, nor be dismayed at the signs of the heavens because the nations are dismayed at them,

Isaiah 28:21 ESV / 3 helpful votes
For the Lord will rise up as on Mount Perazim; as in the Valley of Gibeon he will be roused; to do his deed—strange is his deed! and to work his work—alien is his work!

Proverbs 8:27 ESV / 3 helpful votes
When he established the heavens, I was there; when he drew a circle on the face of the deep,

Psalm 150:6 ESV / 3 helpful votes
Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!

Psalm 19:1 ESV / 3 helpful votes
To the choirmaster. A Psalm of David. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork.

Deuteronomy 18:10-12 ESV / 3 helpful votes
There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens, or a sorcerer or a charmer or a medium or a necromancer or one who inquires of the dead, for whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominations the Lordyour God is driving them out before you.

Deuteronomy 17:2-5 ESV / 3 helpful votes
“If there is found among you, within any of your towns that the Lord your God is giving you, a man or woman who does what is evil in the sight of the Lord your God, in transgressing his covenant, and has gone and served other gods and worshiped them, or the sun or the moon or any of the host of heaven, which I have forbidden, and it is told you and you hear of it, then you shall inquire diligently, and if it is true and certain that such an abomination has been done in Israel, then you shall bring out to your gates that man or woman who has done this evil thing, and you shall stone that man or woman to death with stones.

Exodus 23:5 ESV / 3 helpful votes
If you see the donkey of one who hates you lying down under its burden, you shall refrain from leaving him with it; you shall rescue it with him.

Exodus 20:11 ESV / 3 helpful votes
For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.

Genesis 1:2 ESV / 3 helpful votes
The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters.

Genesis 1:1-31 ESV / 3 helpful votes
In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, “Let there be light,” and there was light. And God saw that the light was good. And God separated the light from the darkness. God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day. ...

Matthew 10:29 ESV / 2 helpful votes
Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father.

Jeremiah 27:9 ESV / 2 helpful votes
So do not listen to your prophets, your diviners, your dreamers, your fortune-tellers, or your sorcerers, who are saying to you, ‘You shall not serve the king of Babylon.’

Isaiah 40:22 ESV / 2 helpful votes
It is he who sits above the circle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers; who stretches out the heavens like a curtain, and spreads them like a tent to dwell in;

Proverbs 12:10 ESV / 2 helpful votes
Whoever is righteous has regard for the life of his beast, but the mercy of the wicked is cruel.

Psalm 93:1-5 ESV / 2 helpful votes
The Lord reigns; he is robed in majesty; the Lord is robed; he has put on strength as his belt. Yes, the world is established; it shall never be moved. Your throne is established from of old; you are from everlasting. The floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their roaring. Mightier than the thunders of many waters, mightier than the waves of the sea, the Lord on high is mighty! Your decrees are very trustworthy; holiness befits your house, O Lord, forevermore.

Psalm 8:3 ESV / 2 helpful votes
When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place,

Job 38:13 ESV / 2 helpful votes
That it might take hold of the skirts of the earth, and the wicked be shaken out of it?

Sun: Moon = 19:30
Pamėnulietis.
Bible Verses About The Red Moon.

Moon!

Jei pajusime Jahvės religiją Mėnulio simbolyje, priešingame Saulės simboliui...

Vis dėl šito?
Sun!

Štai
kaip
nutiko...

Let the Sunshine In.
Let the Sunshine In!

Theism

Theism'as

Jablonskis ir Biliūnas - du Jonai...

Jonas Krikštytojas.
Janus.

Vaizduojamas dviveidis, iš to kilo epitetas „dvigubasis“ Janus Geminus,
kai kur vaizduojamas net keturveidis Janus Quadrifrons (Janas keturveidis).
Du Jano veidai reiškė: saulę ir mėnulį, kad durys veda į namus ir iš namų, žinojo praeitį ir ateitį. Janas simbolizuodavo pasikeitimą: praeities į ateitį, vienos būsenos į kitą, požiūrio, pasaulėžiūros. Jis taip pat buvo pradžios dievas: pirmojo metų mėnesio (metų pradžia), žmogaus gimimo (gyvenimo pradžia), vestuvių (santuokos pradžia), meldžiantis dievams buvo minimas pirmasis (maldos pradžia). Janas simbolizavo ne tik pradžią ar pabaigą, bet ir vidurį: tarp barbariškų ir civilizuotų kraštų, kaimo ir miesto vietovių, jaunystės ir pilnametystės.

2.

Viskas turi dvi puses: tikrąją ir išvirkščiąją. 

Pasaulyje daugybė porų ir jų simbolių: regimas – neregimas pasaulis, vyriškumas – moteriškumas, teiginys – neiginys, dešinė – kairė, jaunystė – senatvė, amžinybė – laikas.

Krikščionybėje: Adomas – Ieva, Kainas – Abelis, Mozė – Elijas, Senasis – Naujasis Testamentai, Įstatymas – Evangelija, duona – vynas, kūnas – siela. 

Priešingybių poros, kai vienas iš jų asocijuojasi su kažkuo negeru: Dievas – Velnias, Dangus – Pragaras, gyvenimas – mirtis, pamaldumas – nuodėme, dora – yda, saldus – kartus.

Antikoje manyta, kad skaičius 2 turi moteriškų savybių. Šis skaičius simbolizavo vaisingumo deives, Motiną Žemę (Magna Mater). 

Pasak pitagorininkų, moteriški skaičiai, tarp jų ir dvejetas, siejasi su blogiu ir yra kaip moteriškumo ir nesantaikos simbolis. 

Romoje skaičius 2 laikytas požemio, arba mirusiųjų pasaulio, dievo Pluto skaičiumi. 

Viduramžių teologai skaičių 2 laikė blogio ir priešpriešos skaičiumi, teigdami, kad jis griauna vienovę iš ko ir kyla žmonių tarpusavio ginčai.

Vokiškuose žodžių Entzweiung (kivirčas, prieštaravimas) ir Verzweiflung (neviltis, nusivylimas) dalį sudaro žodis zwei (du). 

Naujajame Testamente skaičius 2 tai apsisprendimo ir pasirinkimo skaičius: „Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams“, „Kiekvienam veriasi dveji vartai (erdvūs ir ankšti) ir yra du keliai (platus ir siauras), tačiau tik vienas jų veda į gyvenimą“.

Skaičius 2 nuo senovės buvo taip pat ir patikimumo simbolis.

Dualizmas.

Dviprasmiškumas.


2+2 = 2•2 = 2²=2^2

Bitas.

Dvejetainė skaičiavimo sistema.

Baitas, kilobaitas, megabaitas, gigabaitas, terabaitas.

n elementų aibė turi 2•2•2•...•2 =2^n poaibių.

Yra 2^(2^n) matematinėje logikoje sutinkamų n kintamųjų Būlio funkcijų.

Erdvėlaikis
 – keturmatis.

Kvaternijonai
, nusakantys padėtį ir sukimąsi trimatėje erdvėje – irgi.

Oktonionai
 – aštuonmačiai.

Sedenionai
 – šešiolikmačiai.

Įmanomos jų išraiškos matricomis - kvadratinėmis, 2^n x 2^n.

Turinčias du židinius elipses, kuriomis judame, piešia skritulio, riedančio dvigubai didesnio viduje, taškas.

Gal Pasaulis – 2^n - matis?

Theism'as

Štai keli Jono Jablonskio
naujadarai: vienaskaita, daugiskaita, asmenuotė, bendratis, nuosaka, giminė, galininkas, vietininkas, jungtukas, ateitis, atvirukas, bendradarbis, degtukas, deguonis, įspūdis, įtaka, mokykla, pažanga, pieštukas, pojūtis, šviesuolis, tamsuolis, švietimas, tautietis, teismas, vadovėlis, vaizduotė, valdininkas, valstietis, vandenilis, pirmadienis, antradienis ir kt.

– Po Kūčių vakarienės esame pripratę maisto likučius palikti ant stalo artimųjų vėlėms. Ar to reikalauja krikščioniškos tradicijos?

– Tai yra visiški prietarai. To tikrai nereikėtų daryti. Jokių vėlių čia nėra. Po mirties žmonės eina į Dievo teismą ir tarp mūsų jų nėra. Nebent piktosios dvasios čia bastosi.

Esperanto

teismo ‎(uncountable, accusative teismon)

theism
Irodyta?
Šaltiniai: Teisėjų knyga (Biblija; Liuterio
tekstuose vadinama Valdonų knyga).

TEISĖJŲ KNYGA

Pagonių likučiai Kanaane

Hebrajų šaltiniuose Kanaanas įvardinamas kaip knaan...
Pagonys ...

...
vandens dievus senovės lietuviai vadino diedukais arba valdonais.
Kada
gi tai buvo...
Stok, theism'as eina!
:(

Nebent piktosios dvasios čia bastosi.

:(

Teis = Tei­sė­jų kny­ga (Bib­li­ja; Liu­te­rio teks­tuo­se va­di­na­ma Val­do­nų kny­ga).

valdon|as, valdonė dkt. senoviškai žr. valdovas.

Jūs ant savo sprando užsidėjote valdonus ir nuo jų, o ne nuo piktos dvasios, paeina blogi apsireiškimai jūsų gyvenimo. Paveizėk aplinkui! - tarė jis mosterėjęs ranka, - matai gaują didžturčių ir valdonų, laikančių savo leteną ant šimtų, tūkstančių ir milijonų žmonių. Ar matai, kokius turtus tie nuvergti žmonės krauna savo valdonams, o patys tuo tarpu skursta varguose. Jūs mėgstate kaltinti savo nelaimėse piktas dvasias ir visokius maištininkus, tikite, kad jie yra šaltiniu jūsų vargų, - o tuo tarpu nematote, kad didžiausiu jūsų priešu yra valdžia, kuri parkreipdama tikėjimą siūlo jums nusižeminimą ir vargus, o apie brolystę ir lygias tiesas užmiršta. Vardan tos valdžios liejasi kraujas varguolių, viešpatauja tamsybė; po jos priegloba didžturčiai traukia iš jūsų paskutines syvas doros, išjuokia ir mindo po kojų jūsų seseris, par girtuoklystę ir kitus įrankius atima į savo kišenį nuo jūsų paskutinį kruvinai uždirbtą grašį. Ne piktos dvasios, ne maištininkai ardo jūsų gyvenimą, ne jie uždėjo jums jungą ant sprando, bet tos šmėklos, kurias garbinimui jūs patys išmislijote, tie valdonai, po kurių letena su nusižeminimu padėjote savo sprandus. Teisybė, maištininkai - priešai valdonų, kurie skriaudžia ir vergia žmones, jie visados kovos prieš terioniškus valdžios apsireiškimus - kokia ta valdžia nebūtų, - visuomet sėjo ir sės pasipriešinimo grūdus žmonių širdyse. Dėl to valdonai keikia savo priešus iš sakyklų, piktos dvasios šalininkais juos vadindami.

- Matai dabar tvirtumą jūsų tikėjimo! - kalbėjo galiūnas.
 - Tas dėl to, kad jūs nesitikit patys sau ir tiktai nuo kitų laukiate laimės; mislijate, kad geri daiktai paeina nuo geros, o blogi - nuo piktos dvasios, tuo tarpu kad jūs patys esate valdonais savo būvio, patys gimdote vaisius savo pasielgimų, tiktai nemokate naudotis iš savo dvasiškų spėkų - neištraukiate jų aikštėn, bet slepiate gilmėj savo nuvergtos ypatos nuo jūsų pačių akių.

Kiek jūs sunešat aukų savo kvailumui, savo silpnai dvasiai!

Kiek pražudėt mažų kūdikių ant aukos melagingiems dievaitiems, kiek sudeginot narsių proto vyrų ir nekaltų moterų; kiek dar ir dabar padedat savo kraujo, puošdami auksu jų šmėklas!

O tuo tarpu tikro Dievo, Dievo teisybės, proto ir lygybės, nepažįstat!

Jūs vergai, velkantieji ant savo sprando jungą!

Jūs jį velkate jau ne vieną tūkstantį metų ir ligi šiolei negalite nuo jo nusikratyti.

2015-12-24

Designing the Future

Būna gi
tikrai gabių dizainerių,
argi
ne

taip?
Let's
party?
Designing the
Future.

Skelkim Lietuvą dėl paramos!

Siekiant neprarasti Europos Sąjungos (ES) paramos, šalį siūloma suskirstyti į du regionus – turtingesnio Vilniaus ir skurdesnės likusios šalies dalies.

Vidaus reikalų ministerija (VRM - imigracija juk vidaus reikalas,
tiesa?) teigia, jog be šio skirstymo Lietuva po 2021 metų prarastų galimybę gauti didesnę finansinę paramą.

Pagal ministerijos projektą, siūloma šalyje sudaryti šiuos regionus: sostinės regioną – iš Vilniaus apskrities bei vidurio ir vakarų Lietuvos regioną – iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių.
O ko neperskelt?

Kalaviją tai turim!
Tiesa, Prezidente?
Perskelsim, ir nereikės pavydėti!
Gausim pinigų!
Ant kalno mūrai,
joja 
lietuviai!

2 PABEGE£IS 
2015-12-24 12:13
86.1.67.40 GBR

beretynas nieko daugiau ir nesugeba tik ubaguat ismaldos rezga planus kaip apgaudinet Briuseli del pasalpu toliau galetu neduot nera cia ko tegu uzsidirba patys

3 ZBIGNEW 
2015-12-24 12:28
84.46.245.174 LTU

NUOMONĖ pra asaras: Aciu, labai. Dzenkujie bardzo, Wilno ,,nasze".

5 BURIATAS 
2015-12-24 14:07
188.69.194.244 LTU

Be euroelekroninių pinigų Lietuvai galas ateitu labai greitai. Dabar net šaligatvių nėra už ką remontuoti jei negauni niekuo nepadengtu pinigų "iš Europos". ES centrinis bankas kiekvieną mėnesį išleidžia papildomai po 40 mlrd. eurų. Dalis jų tenka ir Lietuvai. Jei to nebūtu, Europai būtu paprasčiausiai "vamzdiec". Kito kelio nėra. Reikia eiti iki galo.

6 DZUKAS
2015-12-24 14:09
94.225.99.2 BEL

Darykit kuo greičiau, nes tuo prasidės naujos perspektyvos svarstymas!

Kokios gražios komentatorių vėliavytės...


Tai bent EuroKalėdos!

Tiesa
Tautiečiai?


8 LIETUVIŠKI ILGIEJI - KAPOS 
2015-12-24 15:13
84.15.187.51 LTU

Lietuvoje monetas dažniausiai sulydydavo į sidabro lydinius. Mat, tęsė savo protėvių tradiciją, kuriai buvo svetima seka: Aukso gabalėlis -> auksinis Auksinas -> mažesnis auksinis Auksinas su Valdovo portretu -> paauksuotas Auksinas -> nebepaauksuotas Auksinas -> nebemetalinis, popierinis Auksinas -> e-Auksinas, visi tariamai tos pačios vertės. Beje, tos įkapotos kapos (patogu tokias buvo dalint) atrodė lygiai kaip rubliai s zarubkami. Tokia mūsų politekonomija buvo dar XII-XIV a.a. Šiais e-laikais reikia fiksuot pinigų kiekį, antraip viską galutinai prateriosim, kaip prateriojom LDK teriotorijas.


11 KARLA MARLA 
2015-12-24 16:10
84.15.187.51 LTU

Viską lemia paskolų palūkanos, turtingiems jos neigiamos, o ubagams - teigiamos.

12 DURNIŲ IR BAŽNYČIOJ MUŠA 
2015-12-24 16:13
84.15.187.51 LTU

Turtingą Vilnių gal prie bagotos Polskos, kur kelbasos pigios, jungsma?