2014-03-08

Natio Nationis

Šis rašinys atsirado dėl Gedimino stulpų plakate.

Knygų mugėje šiemet išgirdau, mano nuomone, gilų Gedimino stulpų prasmės aiškinimą; bet dabar neužbėgsiu aiškintojui už akių, palauksiu.

Kodėl Gedimino stulpai atsirado šiame plakate?

Results for: natio nationis Translations 1 of 3
 Latin                 English
natio nationisnation, race, people, breed /pagan people


Natio nationis.

Tautų tauta.

Pagonys.


Dar neparklupdyti.

Seniai būta?

Vis dar Kudirkos laikai.

Labas rytas, Amerika!

Dabar Elertė Klasikos radijas pasakoja, kad 1930-jų kovo 11-ją naciai areštavę lietuvybės žadintoją Vydūnąlabai šiuolaikišką nusižengimą - finansinių taisyklių nesilaikymą...


ШU.

Double U.

Ш


Nuotraukas parodė U.

Autorius - vėl U..

Double U.
 
 

Tarptautinė moterų solidarumo diena

Kovo 8-oji – Tarptautinė moters diena, kai kuriose šalyse (NVS) tai valstybinė šventė.

Lietuvoje kovo 8-oji – atmintina diena, švenčiama kaip Tarptautinė moterų solidarumo diena.

1914 + 100 = 2014

Jubiliejus.

Moterys neša taiką.


L. Graužinienės ultimatumas D. Grybauskaitei
: arba atsiprašymas, arba apkalta.

Seimo pirmininkė, prezidentė ir premjeras, anot Valstybės saugumo departamento (VSD), gauna tokią pat žvalgybinę informaciją. Prieš politinės tarybos posėdį Darbo partijos lyderė Loreta Graužinienė pareiškė negalinti pasakyti, ar gavo VSD duomenų apie savo partijos ryšius su Maskva.

«Русская» партия Литвы.

N. Venckienė savo parengtus teisės aktų projektus siunčia paštu.

Su Kovo 8-ja, Tarptautine moterų solidarumo diena!

Bausti negalima

Baudžiamasis Kodeksas1. Tas, kas naudodamas psichinę prievartą arba papirkdamas, arba apgaulės būdu trukdė asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume arba organizavo trukdymą asmeniui realizuoti savo teisę rinkti, būti išrinktam arba dalyvauti referendume,


baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.


3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.Savaime suprantama...

O jeigu susilauksim sankcionuotų sankcijų?

Prezidentė ir premjeras vieningi: turi būti padaryta viskas, kad referendumas neįvyktų.

Lietuvos Respublikos Konstitucija

2 straipsnis
Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

3 straipsnis
Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Mįslė II

Gaila, aišku, milijardų.

Bet kaip juos iždas sukaupė?


P.S.

252. Ką sakė Reinoldijus .Šarkinas --> 200 2014-03-08 12:14 IP: 84.15.178.14  
"Mūsų litai, priklausomai nuo dienos, padengti 125-127 proc. auksu ir užsienio valiuta", - sakė R. Šarkinas 2009 metais. 2013-01-15 / 09:48 - Praėjusių metų pabaigoje fiksuotas didžiausias apyvartoje per devyniolika metų, kai cirkuliuoja litai, grynųjų pinigų kiekis: gruodžio 21-ąją apyvartoje buvo 11,64 mlrd. Lt grynųjų pinigų. O kiek yra negrynųjų? O gal Vasiliauskas nusispjovė ir prie euro pririšto "mūsų lito, nrepriklausomai nuo dienos, nebedengia auksu ir užsienio valiuta"?
 
253. Lietuvos Respublikos Seimo šūkis 2014-03-08 12:17 IP: 84.15.178.14  
15 milijardų litų atiduokim, o žemę parduokim!

2 metus taupė


Vilniaus mero Zuoko metinės pajamos siekia 233 tūkst. litų, iš jų kaip mero – beveik 64 tūkst. litų.

Kaip ne mero - 169 tūkst. litų.

Vilniaus nemero.

A.Zuoko dovana Ukrainai: 0,5 mln. litų vertės mobilioji klinikai.

Tai yra asmeninė Zuokų dovana, tačiau ant vagono užrašyta, kad ji yra nuo visos Lietuvos.

Ne nuo Vilniaus.

Lietuvos neprezidento dovana.

Nepilietiko.

Politiko
.

Netyliai.

„Galima keisti jos įrangą ir taip teikti kitas paslaugas. Pavyzdžiui, tai galėtų būti medicinos punktas konfliktų metu“, – pabrėžė nemeras.

Vat ir netaupė!

Vilniaus meras Artūras Zuokas su žmona Agne Vilniaus ir visos Lietuvos vardu Ukrainos miestui Lvovui įteikė dovaną – mobilią kliniką. Modernios įrangos pilna klinika ant ratų iki šiol priklausė A.Zuokienės vadovaujamai viešajai įstaigai „Azzara“ ir trejus metus buvo aktyviai naudojama kelionėms po Lietuvą vykdant krūties vėžio prevenciją. Pasak Zuokienės, atlikusi svarbią misiją Lietuvoje, dabar klinika pravers Ukrainos žmonėms.

Pavyzdžiui, tai galėtų būti medicinos punktas konfliktų metu“, – pabrėžė Zuokas.

Tai yra asmeninė Zuokų dovana.

Azzara Republic.

VšĮ "Užupio fondas" buvo  įkurta 1997 m. lyg iniciatorė tam, kad viena įdomiausių Senamiesčio dalių – Užupis pradėtų klestėti (pradėti įvairūs statybiniai, atstatymo, tvarkymo darbai ir kt.). VšĮ “Užupio fondas” pavadinimas nuo 2004 m. pakeistas į VšĮ "Azzara".

Fondas gyvuoja dėka Lietuvos ir užsienio bendrovių finansinės paramos bei fizinių asmenų aukų. Matyt, teko girdėti, kad Lietuvoje jau pasirašytas įsakymas, kuriuo remiantis, Jūs, deklaruodami 2005 metų pajamas,  turite teisę iki 2 proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio paskirti kuriai nors organizacijai, galinčiai būti paramos gavėju. Norėdami paremti mūsų vykdomas akcijas, prašome  pervesti 2 proc. į “VšĮ “Azzara”, kodas 124013046, adresas Užupio g. 30, LT-01203, Vilnius.
,
Parama.

1 paramà sf. (3b), pãrama (1) NdŽ
1. atrama, ramstis: Jis jaučia neturįs jokios paramos ir krintąs žemyn J.Balč. Buvo benorįs ištiesti dukteriai ranką, bet, netekęs paramos, paslydo ir bumbtelėjo į žemę rš. Paramos organai, arba skeletas E.
2. pagalba, parėmimas: Jis buvo kalavininkų ordino svečiu, jo paramos ieškodamas V.Krėv. ^ Gera galva rankom parama, bloga – kojom vargas KrvP(Mrk). apie pagalbą, paspirtį teikiantį asmenį: O Ignasius stovi – mano paramà Žž. Aš jam vienintelė parama senatvėje rš. ^ Gera pati vyrui parama, bėdose paguoda KrvP(Vlk).

:)

Tai yra asmeninė Zuokų dovana:)

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Pavyzdžiui, tai galėtų būti medicinos punktas konfliktų metu.

عَزَّرَ • (ʿázzara) perfect — Verb form II

to rebuke, to chide, to censure, to castigate, to berate, to reproach, to reprove, to reprimand, to reprehend, to give a tongue-lashing, to yap
to refuse to have anything to do with


азар - страх.

azar m (plural azares)
  1. bad luck, misfortune
:(((((

Kaupeika

Копа́ (польск. kopa; лат. sexagena — 60) — единица счёта, равная 60 штукам чего-либо. Понятие чешского происхождения (чеш. kopa — куча). Вместе с распространением по Восточной Европе чешской монеты — пражского гроша — закрепилось как название для 60 единиц чего-либо, так как 60 пражских грошей приравнивались к 1 пражской гривне серебра 775 пробы (253,17 г). Особенно широко это понятие распространилось в Великом княжестве Литовском, а позднее и в Польше.

Va kaip.

Также употреблялось понятие «полкопы», означавшее 30 единиц. Так как пражский грош был очень популярной монетой в Европе, пражская гривна стала международной денежной и весовой единицей счёта.

Bohema!

Kaip be jos?

Lietuviai grašius pirmi įsivedė, lenkai - vėliau.

Monety polskich Żydów.

Jakie monety polskich NieŻydów?

Geras klausimas.

Сначала копа была только денежно-весовой числовой единицей, тождественной рублю, а полкопы — полтине, так как по содержанию серебра 1 пражская гривна была близка к новгородской гривне и татарскому сому, которые в то время были распространённой учётной единицей на Руси.


Цифровое содержание копы долгое время оставалось неизменным — 60 грошей. В XVI веке копа равнялась 60 литовским, 75 польским грошам или 2 талерам (полукопекам).

Infliacija Lenkijoj...

O dolerio tėvelis taleris - pusė kaupeikos!

Потому, вероятно, копа и стала универсальной числовой единицей, использовавшейся вплоть до XIX века.

Probably.

Kaipgi neprimaišęs gyvensi?

Кроме денег копами считали совершенно различные вещи, например, «копа снопов» — 60 снопов. В связи с чем, указанная счетная единица («копа снопов») использовалась вплоть до середины XX в., в частности, на Украине, где также существовала дробная единица (укр.)«полу́кипок» (полкопы, 30 снопов).

Kaip aiškiai išaiškinta!

Новгородская гривна с селища в районе Копорья:

Tai negi rublis?

Литовский  рубль — денежная единица в Великом княжестве Литовском c XIII века. Использовал в качестве денежной единицы наряду с копой.

В 1417 году Ягайло одолжил у Витовта 500 литовских рублей чистого серебра.

Gal Gazprome Mazguvoj dujų buvo pirkęs bargan?

O gal jojo kur Rusijon žirgus pagirdyt?

Neee .... 

Jau 1417-tais buvom rublius įsivedę.

Lietuviškus.

Paskaitykit, koks puslapio adresas.

Matėt?


O jei rimčiau, tai pirklys - kaupiks.

Kaupė kaupą, paskum - verkauft.

Купец.

Kuparas.


Kaupeika.

Ne, ne šita.

Šita.


Копейная монета.

Maineta.

Копьё тут ни при чем.

Kaupeika.

π.

Išdūrė kaupikus.

P.S. Na....

Распространённое толкование названия говорит о его происхождении от слова «копьё»: изначально на аверсе копейки изображался Георгий Победоносец, поражающий копьём Змия[источник не указан 1301 день]. Возможно также происхождение от маленьких монет, выпущенных при Иване Грозном, с рисунком всадника с копьем[источник не указан 1196 дней]. Есть версия, что оно происходило от татарского выражения «динар копеки» (монета копеки)[2].
Копейкой сперва называли «новгородку» — новгородскую деньгу с изображением копейщика. Позже чеканка была перенесена в Москву, были и сабельки — «московки», московские деньги с изображением всадника с саблей (сабляницы). Но именно вес новгородской деньги был равен 1/100 рубля, поэтому её название получило распространение.[3]
Есть версия, что на коне изображался сам Великий князь, так как всадник несёт на себе корону — символ царской власти. И ранее, сабельные деньги Ивана III Васильевича и Василия Ивановича изображали собственно князей — эмитентов. Согласно летописцу:
Того же лета 7043 (1535 год) государь князь великий Иван Васильевич всея Руси, в третье лето государьства своего,… повеле делати денги сребряные новые на своё имя, без всякого примеса из гривенки и (з) скаловые триста денег Новгородских, а в Московское число три рубля Московская равно… а при великом князе Василье Ивановиче бысть знамя на денгах князь велики на коне, а имея мечь в руце, а князь велики Иван Васильевич учини знамя на денгах князь велики на коне, а имея копьё в руце, оттоле прозвавшееся деньги копейные.
А почему копили?