2011-05-27

Paranoid

Gadhafi reaches paranoid 'point of no return'.

Paranoid Gadhafi Hiding Out in Hospitals.

Gaddafi is paranoid and on the run, MI6 tells David Cameron.


1. vis labiau paranojiškas“ 13:36 05-27 IP: 80.240.9.72
Paranoja (paranoia, graikų kalba para = šalia, greta ir nous = protas) – persekiojimo iliuzija, manija, kuri nelaikoma atskira liga, o tik tam tikrų psichinių sutrikimų simptomu (neurozė, psichozė, alkohol. delyras) (Wikipedia).

Tikrai - tam Mouammarui Kadhafi paranoja!

Kas jį persekioja?

Juk virš Libijos - NESKRAIDYMO ZONA, pagal Jugtinių Tautų rezoliuciją!


Apache copters to hunt "paranoid" Gaddafi.

hunt O.E. huntian "chase game," related to hentan "to seize," from P.Gmc. *khuntojan (cf. Goth. hinþan "to seize, capture," O.H.G. hunda "booty"), from PIE *kend-.

Kąsti?

Atsikąsti!

General sense of "search diligently" (for anything) is first recorded c.1200.

Related: Hunted; hunting.

The noun is attested from early 12c.; meaning "body of persons associated for the purpose of hunting with a pack of hounds" is first recorded 1570s.

Happy hunting-grounds "Native American afterlife paradise" is from "Last of the Mohicans" (1826).

2011-05-26

Яйцо Кощея

Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Valstijų lyderiai trečiadienį susitarė sudaryti naują strateginę tarybą, kuri reguliariai aptartų abiejų šalių ilgalaikę ekonomikos ir saugumo strategiją.

strategy
1810, "art of a general," from Fr. stratégie, from Gk. strategia "office or command of a general," from strategos "general," from stratos "multitude, army, expedition," lit. "that which is spread out" (see structure) + agos "leader," from agein "to lead" (see act).

Ak, štai kaip...

"Art of a general", "office or command of a general", "multitude, army, expedition".

Tada aišku.

Po neoficialaus karo veteranams (kitokių veteranų anglakalbiai neturi) surengto pikniko Dauning Strito sode abiejų šalių vadovai paskelbė apie naujas specialios paskirties pajėgas, kurios bus įkurtos kaip ilgamečio abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimo karinėse operacijose pripažinimo išraiška.

Iš kur tokia ilgametė karinė jėga?

61.4% ($) + 4.0% (£) < 66.(6)%

Tai koks šitas kiaušinis - Velykinis, paschalinis, ar nei toks, nei kitoks?

Gal dar koks kitoks?

Koks?


Tai klausimas!

Наконец Иван-царевич вышел, показывает яйцо и говорит; "Вот, Кощей Бессмертный, твоя смерть!"

Тот на коленки перед ним и говорит: "Не бей меня, Иван-царевич, станем жить дружно; нам весь мир будет покорен".

Иван-царевич не обольстился его словами, раздавил яичко - и Кощей Бессмертный умер.

2011-05-24

Zona

„Moody's“: Graikijos finansinių įsipareigojimų nevykdymas pakenktų kitoms šalims.

Kurioms Graikija skolinga?

Neatspėjot.

2. Zona 19:08 05-24 IP: 80.240.9.72
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody's“ perspėjo, kad bet koks Graikijos finansinių įsipareigojimų nevykdymas pakenktų kitų euro zonos šalių skolinimosi reitingams, informuoja BBC.

Vat ir moralė - žiūrėk, su kuo sėdi.

O tai sumažins davinį per tokį šmikį, ir kas tada?


3. Zonos prižiūrėtojas 19:24 05-24 IP: 80.240.9.72
Google: Reserve currency Wiki, žr. Global currency reserves.

Kaip matom, 2/3 pasaulio rezervų sudaro $.

Kadangi pinigai yra skola, dėl šito 2/3 U.S. ekonomikos sudaro vartojimas.

Zoną prižiūrėti padeda:

Moody's Investors Service
(U.S.),

Fitch Ratings
(Dual-headquartered U.S./UK),

Standard & Poor's
(U.S.).

Prižiūrėti reikia - kad nekvailiotume, į skolas klimptume teisingai.

Pažįstami
metodai.

Tie patys zoną suorganizavo ar tik iš anųjų
nusižiūrėjo
?

Bom bom bom!

Vakarienė!

Šįvakar skanios putros gausim.

2011-05-23

Демокрутия

Ха-Ха Демократии захотели.??.Это на западе демократия, а у нас демокрутия тоесть крутят как хотят...

Ошибка, однако.

Где же тут демократия?

Какие тут выборы?

Кто крутой, тот и крутит.

Другие - крутятся.

Universe называется.

uni + versus

Финансовая.

А, все-таки, кто заставляет нас так крутиться?

2011-05-22

Rusijos spalva

Baltarusijai pažadėti Maskvos milijardai – miražas.

Arba parduokite savo valdomas įmones, arba kreipkitės į Tarptautinį valiutos fondą. Taip į Minsko prašymą gelbėti šalį reagavo Rusija.

A.Kudrinas neslėpė, kad Baltarusijai reikia dairytis kitų finansavimo šaltinių.

Tinkamiausia rusams išeitis – skelbti didžiųjų įmonių privatizavimą.

85. Va tai tau
19:37 05-22 IP: 84.15.184.10
Juodoji Rusija Baltajai Rusijai skūpi žaliuokių...

Kurgi slavų vienybė?

Pradingo?

86. Žalias finansavimo šaltinis 19:41 05-22 IP: 84.15.184.10
Išdurnėjusiam pasauly tai - ne tebežaliuojančios abiejų, Baltosios ir Juodosios Rusijų girios ir laukai, o žaliais dažais apsitaškęs printeris.

Kas, kad apsitaškęs - puikus finansavimo šaltinis.

Privatizavimo instrumentas!

Jei yra Baltoji Rusija, turi būt ir Juodoji...

Juodoji Rusia - istorinė sritis Nemuno aukštupio kairiųjų intakų baseine. Manoma, jog ten gyveno jotvingiai ir kitos baltų gentys, o nuo pirmojo tūkstantmečio trečio ketvirčio ten įsikūrė slavai (dauguma dregovičiai). XI-XIII a. Juodosios Rusios žemėse susiformavo Gardino, Naugarduko, Slanimo kunigaikštystės, susijungusios su Haličo-Voluinės kunigaikštystės. XIII a. palaipsniui pajungta prie LDK. XVI-XVIII a. dauguma Juodosios Rusios žemių priklausė LDK Naugarduko vaivadijai.

Tai gal būsiu juodasis rusas?

Чёрная Русь
— название, применяющееся в историографии и литературе (чаще с XVIII в.) в отношении территории Верхнего Принеманья в период существования Городенского княжества (XII в.) и становления Великого княжества Литовского (ВКЛ) в XIII—XIV вв.

Известно по западно-европейским источникам XV—XVII вв., но ни в одном из восточно-славянских источников не встречается. Одним из первых в России Черную Россию упоминает историк Татищев, со ссылкой на немецких географов. Причем немецкий географ XVII века Георг Хорн Черной Русью называл польскую Русь, в противовес московской Белой.

Įdomiai.

Gyvveno baltai, jotvingiai, po to slavai atsirado, ėmė valstybę kurti.

Paskum ir lietuviai apsižiūrėjo.

O Baltoji Rusija Maskvoj buvo, bet paskum pabėgo.

Baltarusijon.

Чёрная Русь до XIII в. частично принадлежала Полоцкому княжеству, а в XIV в. вместе с литовскими землями составляла основное ядро ВКЛ.

Ядро.

Rusai, reiškias, mes, juodi.

В XV—XVII веках термин Белая Русь чаще всего применяется по отношению к Северо-Восточной Руси. Столицей Белой Руси обычно называют Москву, а московского князя иногда называют Белым князем или царём. Восточные народы называют его Ак-Падишах, то есть Белый Падишах.

Падишах в Москве.

В отношении современной территории Белоруссии употребление термина «Белая Русь» впервые зафиксировано в XIII веке.

Na...

Gal todėl baltieji rusai pas juoduosius, pas juodviežius, jotvingius, ir pabėgo nuo to padišacho, tegul ir baltojo, sykiu ir Baltosios Rusios vardą atsinešdami?

Современными историками выявлено упоминание термина в Дублинской рукописи (вторая половина XIII века) — без точной локализации вблизи Балтии. Текст сообщает, что брата Вайслана (Vaislanum) проповедывавшего христианство в (Alba Ruscia), также приглашали проповедовать и карелы.

Baltija tai balta.

Kareluose Baltoji jūra irgi balta.

Происхождение термина окончательно не выявлено. Согласно одной версии, так называли земли, которые в некое время не зависели ни от монголо-татарских ханов, ни от литовских князей; белая в данном случае — независимая, свободная (М. Довнар-Запольский, М. Любавский. А. Потебня). Согласно другой версии, название происходит от белого цвета волос или одежды жителей этих земель (Я. Рейтенфельс, В. Татищев, Е. Карский, Н. Янчук). Третья версия предполагает, что Белой Русью называли земли, население которых было христианским в противоположность Черной Руси, где будто бы долгое время сохранялось язычество. Четвертая версия исходит из того, что Белая — значит великая или древняя (Н. Карамзин). Распространена также и гипотеза о том, что название происходит от цветовой аналогии сторонам света. Входит в тройку «Черная Русь», «Червонная Русь» и «Белая Русь».

Белая Русь как Литовская Русь.

Tai ir Juodoji, ir Baltoji Rusijos - lietuviškos?

O kurgi Raudonoji Rusija?

Червоная Русь (Красная Русь, укр. Червона Русь, лат. Russia Rubra) — часть Руси, расположенная на западе современной Украины и востоке Польши. Синонимами Червоной Руси являются исторические названия Галичина (Галиция) или Червенские города.

Galicija, (Haličas; ukr. Галичина́, rus. Гали́ция, lenk. Galicja, vok. Galizien) – istorinis regionas Rytų Europoje, skirtingais laikotarpiais (pilnai ar iš dalies) priklausęs Kijevo Rusiai, Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, Lenkijai, Austrijai-Vengrijai, Ukrainos TSR.

Teko anais laikais Raudonojoj Rusijoj autui "žalią kortą" pirkti, tai, kai padaviau savo popierius, o vienas jų buvo jau su Vytimi, subėgo visa įstaiga žiūrėti:

- Pogon!

Va ir visos trys spalvotosios Rusijos.

O štai ir Baltojo Maskvos Padišacho laikai.


88. Rusija (ne)pradingo 20:12 05-22 IP: 84.15.181.62
Pažiūrėkit rusiškoj Vikipedijoj - ten kalba apie tris spalvotąsias Rusijas - Baltąją, Juodąją ir Raudonąją, ir visos trys Lietuvos Didžiojoj Kunigaikštystėj slėpėsi, tik Raudonosios dalis su Lvovu tuometėj Lenkijoj buvo.

O Maskvoj kas buvo?

Aukso orda.

Kur Aukso orda sustojo?

Tai va.

Tai kokios spalvos dabartinė, Maskvos, Rusia?

Ir dar vienas klausimas.

Kur dabar Orda sustos?

Stainaz

stone (n.)
O.E. stan, used of common rocks, precious gems, concretions in the body, memorial stones, from P.Gmc. *stainaz (cf. O.N. steinn, Dan. steen, O.H.G., Ger. stein, Goth. stains), from PIE *stai- "stone," also "to thicken, stiffen" (cf. Skt. styayate "curdles, becomes hard;" Avestan stay- "heap;" Gk. stear "fat, tallow," stia, stion "pebble;" O.C.S. stena "wall"). Slang sense of "testicle" is from mid-12c. The British measure of weight (usually equal to 14 pounds) is from late 14c., originally a specific stone. Stone's throw for "a short distance" is attested from 1580s. Stone Age is from 1864. To kill two birds with one stone is first attested 1650s.

The good old days - what were they?

Stone Circles.

Stone ship.

Stone of Sisyphus.


Stone of Scone.

Stone's theorem.

Steiner tree.

Einstein.

Stone shall stand.

Akmuo - stabs <36> [Stabis E 32]

Stone
- stabas.


×staĩnas, -à adj. (4) KŽ; N žr. stainus.

×stainùs, -ì (plg. pristainus) adj. (4) [K], KŽ, Vdk; N, FrnW kuris gražios išvaizdos, stotingas: Stainùs mano žirgelis stovi naujoj stainelėj (d.) Lkš.


×stainãvas, -à adj. (4) J, KŽ, LKAI146(Rz, Pc, Gdž); M žr. 2 staininis: Stainavì arkliai Bsg.

×stainavìnis sm. (2) LKAI146(Ps) žr. 1 staininis: Pakinkyk savo stainavìnį, kaipmat nuvažiuosim Jnšk.

1 ×stainìnis sm. (2) LKAI146, staĩninis (1) LKAI146(Rs, PnmŽ, Lkš); KŽ gražus, gerai prižiūrimas, ne darbinis (važiuojamas ar jojamas) arklys: Jonis savo staininiùs grynoms avižoms šera, kad tik būtų kaip smakai Vkš. Tik stainìniams liuob uždės gardis Pln. Jo karieta, dvejetu žvilgančių staininių pakinkyta, stovi prie šventoriaus vartų M.Katk.

2 ×stainìnis, -ė (plg. l. stajenny) adj. (2) NdŽ, Grnk, staĩninis (1) Vl
1. NdŽ, Žr, Lk, Ilg, LMD(Lnkl) jojimui ar važiavimui skirtas, ne darbinis (apie arklį): Ale arkliai buvo jau geri, stainìniai visi Als. Dviem staĩniniais arkliais važinėdavo Grš. Stainìnis arklys geriau liuobiamas Vb. Atleka karieta su stainìniais arkliais Jdr.
2. NdŽ apie tvirtą, sveiką samdinį, tarną.

×stainià sf. (4) NdŽ, KŽ, LKAI51(Žml, Škn, Rz, Klov, Krs, Pc, Čk, Krk, Trs, Vdš, Lb), Mžš, Pkr, Rd, Kp, Antš, stáinia (1) J, JJ, Rtr, LKAI51(Rš, Pb), Trak; L žr. stainė: O ir prijojo svečių dvarelis, o ir pristatė stainio[je] žirgelių JV336. Pasigyrė bernaitelis, kad stainelėj žirgai. Kai nuejo panaitelė – pašalelėj žvirbliai (d.) Švd. Eik į žirgų stainužėlę, pašerk bėrus žirgelius JD502. ^ Keturi eržilai stovi stainioj, o penktas apie stainią laksto (kojinę mezga) LTsV619(Pkr). Ne tas arklys avižas ėda, katras dirba, o tas, katras stainioj stovi LTsV173(Rm). ║ tvartas gyvuliams laikyti: Kodylą [davė] dėl smarvės attolinimo anoj stainioj ŽCh36.
◊ kaĩp ant stainiõs smarkiai: Dabar vaikai auga kaĩp ant stainiõs Pšl. Žirgas staininis – žeria kaĩp ant stainiõs Vl.

×staĩnė (brus. cтaйня l. stajnia) sf. (2) NdŽ, FrnW, LKAI51(Up), Škt, Krš, Lk, Grd, Tt, Vdk, stáinė (1) [K], Rtr, KŽ, stainė̃ (4) LKAI5l(Pc), Bsg; N, M, BS136, Rtr arklių tvartas, arklidė: Arklius nuvesk į staĩnę Rs. Stainìkė LKAI51(Rt). Ir atsiliepė jaunas bernelis po stainę vaikščiodamas MitI114(Brt). Stainėj žirgus suradau KlvD140. Tėvučio dvarelė[je], naujojo[je] stainelė[je], ten balnoja brolelis bėrą žirgelį StnD11.