2010-01-09

9

Skaičius 9 pasakose yra magiškas.

Devynias Saules aptinkame latvių dainų siužete apie Perkūno trenktą ąžuolą, kurio kraujas sulaisto Saulės dukros vainiką – ji plauna vainiką ten, kur teka devynios upės, džiovina ten, kur šviečia devynios Saulės.

Saulę ant ragų atneša elnias devyniaragis.

Senovėje būdavę ant Kūčių stalo 9 patiekalai. Tai, ko gero, atitiko devyndienę Mėnulio kalendoriaus savaitę.

Žmonės kaime taip skaičiuoja: "Rugiai devynias dienas žydi, devynias dienas auga, devynias dienas bręsta, ir po to taisyk dalgį, naujos duonos sulaukęs."

Trejos devynerios.

Visi Dievo kūriniai, būdami aritmetinėmis neregimo Dievo dvejopumo išraiškomis, pereina devynis augimo laikotarpio lygius. Kiekvienas jų įvykdo kūrimo tikslą, kai susilieja su Dievu į vienį Jo tiesioginio viešpatavimo srityje, sudarančioje dešimtą lygį.

Skaičius 9 Biblijoje simboliškai kalba apie pilnatvę.

Dante's poema išsaugojo Ptolemėjaus astronomiją, kuri tūkstantį keturis šimtų metų valdė žmonių vaizduotę. Žemė rymo visatos centre. Ji yra nejudantis rutulys, aplink kurį sukasi devynios koncentrinės sferos. Pirmosios septynios yra planetų dangaus sferos (Mėnulio, Merkurijaus, Veneros, Saulės, Marso, Jupiterio, Saturno sferos); aštuntoji – nejudančių žvaigždžių dangus; devintoji – krištolinis dangus, taip pat vadinamas Pirmuoju Judintoju.

Graikų mitologijoje mūzos yra devynios.

Taip žuvo vario amžiaus žmonių karta. Išsigelbėjo tik Prometėjo sūnus Deukalionas su žmona Pira. Prometėjo patartas, jis pasidirbo didžiulę skrynią, prikrovė ją maisto ir užsidarė su žmona. Devynias dienas ir naktis blaškė juos bangos, kol atnešė prie Parnaso viršūnės.

Europą supa devynių jūrų baseinai: Viduržemio jūros, Juodosios ir Azovo jūros, Kaspijos jūros, Baltosios jūros, Barenco jūros, Norvegijos jūros, Baltijos jūros, Šiaurės jūros ir Šiaurės Atlanto.

Už devynių jūrų, už devynių marių, už devynių kalnų yra Pasakų karalystė.

Mūsų protėvių, besivadovavusių mėnulio kalendoriumi, savaitė truko devynias dienas. Tuo tarpu mėnesių skirstymas į septynių dienų savaites atėjo iš šumerų, žydų, kinų, babiloniečių. Tokį dienų skaičiavimą vėliau perėmė ir lotynai.

Še tau, Jurgi, ir devintinės!

Devynios auklės, vaikas be galvos.

Devynios negandos
.

Vienetą dešimtainėje skaičiavimo galime užrašyti dvejopai.

Kaip ir kitus sveikus skaičius.

In mathematics, the repeating decimal 0.999… which may also be written as 0.(9), denotes a real number equal to the number one.9 vienintelis iš devynių nenulinių skaitmenų turi tokią savybę.

2010-01-08

Valstybė

Valdantieji, kurie valdo valstybę tik todėl, kad turi didžiausius turtus, nenori patvirkusiems jaunuoliams įstatymu uždrausti švaistyti savo turtą ir jo netekti, nes patys, supirkinėdami tokių jaunuolių turtus ar skolindami jiems už palūkanas pinigus, tikisi dar labiau praturtėti ir pasidaryti dar labiau gerbiami.

Šitokie žmonės gyvena valstybėje apsiginklavę ir apsirūpinę gyliais – vieni iš jų įbridę į skolas, kiti netekę pilietinių teisių, dar kitus ištiko ir viena, ir kita bėda; jie nekenčia ir rezga pinkles tiems, kurie įsigijo jų turtus, taip pat kitiems, ir trokšta perversmo.

O palūkininkai vaikščioja susigūžę, tarsi jų nematydami, jie domisi kitais ir, radę kurį nuolaidesnį, sužeidžia suleisdami jam gylį – pinigus – ir lupdami už paskolintus pinigus palūkanas, kurios daug kartų viršija skolą, pagausina valstybėje tranų ir elgetų.

Kai valstybėje įsiliepsnoja toks blogis, jie nenori jo gesinti nei uždrausti jaunuoliams elgtis su savo turtu kaip kam patinka, nei išleisdami kitą įstatymą.

Taigi valstybė valdoma blogio, melo, neteisybės pagrindu.

Kad sukurtume gerai valdomą valstybę, reikėtų tiems, kurie valdo, surasti geresnį gyvenimo būdą negu būti valdžioje.

Tik tuomet valstybę kurs iš tikrųjų turtingi žmonės, tačiau ne pinigais, o išmintimi ir dorybe.

Niekas tuomet nebenorės pasipelnyti iš valdymo, nes bus kažkas geriau, nei valdyti valdžios reikalus.

Iš tikro reikia prisiversti sielą atsigręžti nuo tamsios dienos į tikrąją būties dieną, tikrąjį sielos pasikėlimą, tikrąją filosofiją.

Taigi reikėtų mokėti tą, kas skatina mąstyti.

Iš pirmųjų privalėtume išmokti naudotis skaičių bei skaičiavimo mokslu - geometrija; po to dangaus mokslu – astronomija.

Kai kurie iš juslėmis suvokiamų dalykų neskatina proto tyrinėti toliau, nes pakanka pojūčių duomenų, o tuo tarpu kiti ragina protą nesuvokiamus reiškinius tyrinėti iki smulkmenų, nes pojūčiai nepateikia nieko tikro, kas patenkintų mūsų smalsumą.

Vadinasi viską, kas mus domina reikėtų tyrinėti iškeliant klausimus, taip pat nesibaiminant sunkumų ir nesusipratimo.

Reikia ir net privalu nepamiršti garbės, pareigingumo ir gerovės valstybės vardan.

Tiesa, tokius užsibrėžtinius tikslus, kaip sukurti ir valdyti valstybę, sunku įgyvendinti, bet įmanoma.

Tik laikantis tiesaus kelio, nepamirštant gėrio idėjos bus sukurta tokia valstybinė santvarka, kurioje bus patenkinti ir turintys valdžią ir paprasti žmonės.

Tik tokiu atveju bus laiminga visa valstybė.

Tekstas Platono, iš jo knygos "Valstybė", aš tik pritaisiau nuorodas.

Pasiskaityti verta.

Šių dienų valstybė, vienok, skiriasi nuo Platono valstybės.

Šiandien visiems akivaizdu, kad pinigai tėra įteisinta apgavystė.

Platono laikais tai, matyt, mažai kam buvo suprantama.

2010-01-07

Kalėjimų paveldo sostinė

Vakar vakare, matyt, neteisingai, įrašiau slaptažodžius registruodamasis SEB internetinės bankininkystės puslapyje, ir mano sąskaitą užblokavo.

Paskambinau, automatinis moters balsas pasiūlė paskambinti darbo laiku arba ateiti, banko skyriun.

Šiandien perpiet nuėjau.

Atėjęs, iškart pasigailėjau taip padaręs – pamačiau eilę.

Gerai kad ausinuką pasiėmiau.

Paspaudžiu mygtuką, gaunu popierėlį su savo eilės numeriu, įjungiu ausinuką.

O ten Lietuvos radijas diktoriaus balsu aiškina:

1968 metais Čekoslovakijoje sovietai pasielgė bjauriai, o žydų holokausto neigimas kai kuriose Europos šalyse yra pripažintas nusikaltimu.

O CŽV kalėjimai Lietuvoje buvo.

Galėsime ramiau jaustis, sako diktorius, jei įrodysime, kad tuose kalėjimuose kalinių nebuvo.

Dar pridūrė kad Prezidento Adamkaus antrosios kadencijos sprendimai buvę nesuprantami.

Dievaž, neperdedu, būtent tokius tekstus transliavo Lietuvos radijas šiandien apie keturioliktą valandą.

Ką dabar darysime?

Kaip įrodysime kad kalinių nebuvo?

Klausinėsim visų Pasaulyje, ar kartais nesėdėjo Antaviliuose?

Anot Lietuvos radijo (mūsų Lietuvos?), nekaltumo prezumpcija CŽV kalėjimų Lietuvoje reikaluose negalioja.

Anot jo, JAV gali sau leisti nekomentuoti šio klausimo, bet mes – ne, negalim.

Atėjo laikas barstytis galvas pelenais?

Jau rašiau apie tuos CŽV kalėjimus, kai tik ta istorija pasigirdo viešai.

Jei ne ši Lietuvos radijo laida, patylėčiau.

Bet kad mano šalies radijas man aiškintų kad turiu jaustis kaltas dėl to, ko nedariau, ko mes visi kartu nedarėme - to jau per daug.

Kodėl mes amžinai kalti?

Kaip nutiko, kad Lietuva, dar neseniai - didžiausia Europos valstybė, be jokio holokausto sumažėjo iki dabartinės, iš kurios bėgte bėga žmonės, kodėl už svetimus kalėjimus, tariamus, arba, tegul ir buvusius, kaltė verčiama mums?

330. Istorikas
17:05 01-02 IP: 78.58.177.83
CZV kalejimai turi labai gilia istorija, ir jie prasidejo dar nuo tu laiku, kada Zebedenas nuzude sv. Brunona ir 18 jo palydovu, ir slaptoje vietoje laike ju lavonus, kol negavo ispirkos.

Lygiai taip pat Vytautas Didysis laike kryziuocius Traku pilies pozemiuose, be teismo leidimo.

Tuomi remdamaisis siulau JUNESKO kitais metais pripazinti Lietuva - kaip Pasaulio Kalejimu paveldo sostine, o sio renginio koordinatore paskirti gerb, Gryvauskaite Dalia, dukra Polikarpo.

Komentaras ne mano, kalbos netaisiau.

Jame išsakytoms mintims pritariu.

Ir humorą suprantu.

Tik, kažkodėl, nejuokinga.

P.S. Regis, užtikau per Lietuvos radiją skaitytą tekstą.

...tik įrodę, kad į Lietuvą nebuvo atvežti kaliniai, patys patikėsime, kad nebuvo slaptųjų kalėjimų.

Kitaip niekas pasaulyje nesupras, kodėl išpuolio prieš Niujorko „dvynius“ sumanytojas Khalidas Šeichas Muhamedas iš slaptojo Lenkijos kalėjimo buvo „kažkur“ išvežtas būtent tada, kai Antaviliuose buvo baigtas įrengti objektas Nr. 2.

Žinoma, kaip tai "kažkur"!

Nemenčinėn, kur gi dar gali amerikonai Šeichą vežti?

Daugiau nebėra kur.

Teks pripažinti, kitaip Pasaulis mūsų nesupras...

Įsivaizduojat, Antaviliuos sėdėjo Dvynių sugriovėjas!


Tai bent!

Teisybė, lenkų valdžia nepripažįsta nei kalėjimus turėjusi, nei Šeichą.

Tai kas.

Mūsiškė taigi - ne tokia...

O, šitą patį, Šeichą - amerikonai išsivežė, ar, gal ... jis tebėra čia, Nemenčinėj?

Cukriniai avinėliai

Trečiadienio rytą prie juodo Generalinės prokuratūros kubo Vilniuje ant snieguotos žemės gulėjo du mažyčiai karsteliai.

Dryžuotais drabužiais su užrašu „Šeimos genocidas“ apsirengę vyriškiai degė žvakutes.

Žiūrėkite reportažą.

Susirinkusios moterys ant rankų laikė kūdikius ir piktinosi, kad yra kaltinamos apgaudinėjusios valstybę.Kaip ir Vilniuje, prie Kauno apygardos prokuratūros rinkosi teisėsaugininkų darbu nepatenkintos motinos. Jos skundėsi, patekusios į nepavydėtiną situaciją, kai įtariant gavus specialiai padidintą atlyginimą bei motinystės pašalpas, motinas ima griežtai tardyti prokurorai.

Susitikti su moterimis išėjęs Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis sakė nelabai suvokiantis, kuo kaltinama jo vadovaujama įstaiga. Anot K.Betingio, dėl galimo sukčiavimo atliekami ikiteisminiai tyrimai, juos kuruoja kitos, žemesnės grandies prokuratūros.

Protestavusios motinos minėjo, jog Generalinė prokuratūra visiems šalies prokurorams išsiuntusi instrukcijas kaip tardyti, kokius klausimus užduoti gavus specialiai padidintą atlyginimą įtariamoms motinoms. Buvo minima, jog prokurorams nurodyta iš motinų išgauti prisipažinimą veikus grupėje su darbdaviu taip įrodant bendrininkavimo faktą sukčiavimo bylose.

K.Betingis pripažino, jog tokio rašto išties būta, tačiau jis esą tik rekomendacinio pobūdžio.

Protestavusias moteris, kurių Kaune susirinko ne daugiau dešimties įdėmiai stebėjo policijos pareigūnai. Vienas jų, vilkėjęs civiliai rūbais visus protestuotojų veiksmus uoliai fiksavo vaizdo kamera. Protesto akciją filmavo ir Kauno apygardos prokuratūros darbuotoja.

480. Prokuratūra: nu nu nu mamytės! 09:08 01-07 IP: 80.240.12.72
Būsimosioms mamoms algas pakėlė fiktyviai.

Kaip negražu!

O "Maximos" savininkų įsigyti cukraus fabrikai dirbo dirbo, kol iš visų burokų cukrų padirbo, visus darbininkus atleido, priėmė prekybos agentus - invalidus, tie išėjo Lietuvon cukraus pirkėjų ieškoti, ieškojo ieškojo, ir rado - tų pačių savininkų firmą vardu "Vilniaus prekyba", ir pardavė tie invalidai 1998 m. visą cukrų, o anie nupirko, ir 44,5 mln. litų PVM mokėti nereikėjo, nes invalidai darban priimti nefiktyviai buvo, jokiu būdu nefiktyviai, o kaip gi; panašiai 76,2 mln. litų PVM "VP Market" išlošė 2002 metais operacijoje su nekilnojamuoju turtu: valstybė per rekordiškai trumpą laiką atsiskaitė su bendrove, o šią kombinaciją atlikti padėjusi visuomeninė invalidų organizacija "Spindulys" tiesiog išgaravo.

Išmokomis sukčiavusių motinų D.Grybauskaitė siūlo nesodinti į kalėjimą.

Kas čia dabar?

Gali mamytes "pasodinti"???

Pasak teisininkų, iš Valstybės kontrolės pareigūnų Revizijos akto matyti, kad plaunant pinigus su „Jangila“ susiję asmenys atliko veiksmus, kurie gali būti vertinami kaip bendrovės lėšų pasisavinimas, mokesčių vengimas, apgaulingas apskaitos tvarkymas, dokumentų klastojimas, kontrabanda.

Tačiau Respublikos prokuratūros vadovybės pakeitimas iš karto paveikė žemesniųjų prokurorų sprendimus.

Baudžiamoji byla buvo nutraukta, kaip buvo pranešta, pripažinus, kad minėtas kompleksas veiksmų, susijusių su pinigų plovimu per „Jangilą“ esąs tik administracinis nusižengimas, o šiam suėjusi senatis.

Va šitaip.

Simply.

481. Geroji mūsų Prezidentė 09:17 01-07 IP: 80.240.12.72
2001-2004 Lietuvos Respublikos finansų ministrė, žr. 480.

Google: Dalia Grybauskaitė biografija


Paskersk savąjį cukrinį avinėlį cukrinėje skerdykloje.

Užkąskime cukrinės avienos.

Cukrus byra lūpų kampučiais

Staiga liežuvis it mašinos valytuvai

įsijungia ir nulaižo.