2013-02-02

Pasaka apie pupą


Pupa augo toliau.

Augo augo

Ir priaugo lubas.

Seniau tai kirsdavo skylę senis.

Nes neturėjo technologijų.

Atsilikėliai, abudu, su sene.
Namas dabar gali būti ir be stogo

Lipsit?

Tokia ir pasaka.


Ugnis Pilies gatvėj

Perkūno diena šiandien.

1864 m. pastatytos Šv. Paraskevijos (Piatnickajos) cerkvės (Didžioji g. 2) sienoje įmūryta lenta su užrašu rusų kalba skelbia, kad pirmoji cerkvė didžiojo kunigaikščio Algirdo žmonos rūpesčiu čia buvo pastatyta vietoj dievo Ragučio šventyklos. Manoma, kad toji cerkvė 1345 m. jau veikė. 1981 m. archeologiniai tyrinėjimai (vad. G. Gendrėnas) parodė, kad prie dabartinės Latako gatvės XIV a. pagal krikščioniškus papročius buvo ir laidojama. Tų pačių tyrinėjimų metu Dailės akademijos bendrabučio vietoje stovėjusio XVIII a. pabaigos ar XIX a. pastato pamatuose, be girnapusių, aptiktas įmūrytas ir akmuo su dubeniu, dėl kurio paskirties ir menamo ryšio su Ragučio (?) šventviete tebediskutuojama.

Tai kas.

Neseniai pasišventusių žmonių grupelė ėmė degti Šventą Ugnelę prie Ragučio akmens Vilniuje.

Ši Ugnala dega dieną ir naktį.

šitų stendų.

Kaip kukli įžanga į būsimą Amžinosios Prabočių Ugnies ritualą.
  
Stendai senokai stovi.

Nuotrauka kurių laikų?
 

Pontas

Sunki sovietmečio laikų jaunystė...

Buvau ir Odesoj.


ПОНТ - будто; создать впечатление; БЕЗ ПОНТОВ - на самом деле.
Впервые старинное одесское слово «понт» в советской литературе употребил писатель Полупуднев, выпустивший в 1966 году исторический роман в двух томах «У Понта Евксинского». Понтом Евксинским именовала Черное море старейшая из всех титульных слагаемых одесской нации - греки, основавшие 2650 лет назад город Бо-рисфен на том месте, где стоит современная Одесса.
Все это происходило в те времена, когда наш обком торговал государственными домами, с понтом они кооперативные, но при этом не рисковал подцепить болячку, которая ведет на кладбище мимо зала суда.
Дядя сделал понт, что его глаза на морде представляют собой исключительно декоративное украшение.
У городового Тищенко хватило ума понять, что все-таки легче добиться шарового пуда мяса с Дальницкой, чем лишнего фунта от государя с его императорскими понтами.

ПОНТЁР
Вовсе не игрок, делающий ставку против банка. П. - любитель понтов. Старинная одесская присказка гласит «С понтом под зонтом, а сам под дождем». Возможно и употребление синонима П.- ПОНТОВИК. В настоящее время один из самых старых терминов в одесском языке и его многочисленные производные уверенно завоевывают позиции в русском языке.
Он любит попонтоваться.
Понтер пригласил большую компанию в ресторан. - Официант! Полборща и двадцать ложек!

Cтаринное одесское слово «понт».

Cтарейшая из всех титульных слагаемых одесской нации - греки.

Fortuna and Pontos.


Pontas (Πόντος – „jūra“) graikų mitologijoje – senovinis jūros dievas, jūros (gilumos) personifikacija. Jis yra Gajos ir Eterio sūnus, Žemės ir Dangaus. Pagal Hesiodo Teogoniją (116 eilutė) sakoma, kad Gaja išnešė Pontą iš savęs, be poravimosi. Hesiodui Pontas atrodė kažkas daugiau negu tik jūros personifikacija.
Pontas su Gaja buvo Nerėjo ir Taumo (pagarbus jūros „netikėtumas“), jūros baisybių protėvis, Forkino, Keto ir Euribijos tėvas.

Gaja -  Žemė, Motina.

Kas gėjus šalia pritaisė?

O kas Jos sūnų Pontą, jūrų dievą, mažyliu pavertė, prie Fortūnos kojų patupdė?

gaja (neol.) sf. gajumas, gyvumas: Jos savo žava ir gaja judino pasaulį rš. Bus nykimo arba atsigavimo, žuvimo arba gajos amžius Vd.

(neol.) - neologizmas...

gajė́ti, -ė́ja (gãji), -ė́jo intr. Š badauti.
atsigajė́ti; Kos46 atsigauti, atgyti.
išgajė́ti intr. Š labai išalkti.
gajýbė sf. (1) gajumas, jėga: Tokiõ[je] gajýbė[je] esi Krt.
gãjinti, -ina, -ino tr. skurdinti.
užgãjinti tr. užskurdinti, užmarinti: Užgãjino karves vienais šiaudais tešerdami Srv.
gajùtė sf. (2) bot.
1. LBŽ, Mc, Kp ugniažolė (Chelidonium majus).
2. P, K paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium). 
1gãjus sm. (2)
1. gajumas, gavimasis: Rugiams pats gãjus dabar, pats kerėjimas Dr. Gajaus (gyvybės) medis Kos151.
2. pasilinksminimas, triukšmas: Neblogas ten gãjus buvo – šokom, baliavojom Lkv.
3. bot. alijošius (Aloë): Gãjus – didžiausia liekarsta plaučiams Grg. Gãjaus sultimis žmonės žaizdas gydosi Šl.
2gajùs, -ì adj. (4)
1. greitai prigyjantis, vešlus, tarpus: Tas diegas, medis gajùs J. Gajùs medelis – įpjovei, ir vėl užgyja Tvr. Gluosnis gajus – įkišai šakutę į žemę, ir auga sau Mrj. Varputys labai gajùs – užlyja, ir vėl žaliuoja Kt.
gajù n.: Žolės labai gajù – kad ir išrauji, vėl tuoj želia Gs. gajaĩ adv.: Grūdeliai gajai sudygo rš. greitai gyjantis: Katės kūnas yra labai gajùs Sr. Gaji rona Tvr. Mano ranka gajì J.
2. kuris greitai gydo: Šis votims tepalas yra labai gajùs Sr. Aš atsimenu nuo ano meto tų gajų̃ lapų, kurie tiedvi ... angis teip staiga išgydė Sch168.
3. sunkiai numarinamas: Pasiutęs šuo labai gajùs – jo iškart neužmuši Lš. Katė – gajùs gyvulys: ir užmušta atgyja Mrs. Driežlas – labai gajùs gyvulėlis Slm. Gajùs kai šeškas Švnč. Mergaitė – gajus daiktas (nemiršta veikiai, išgyja) Žem. Vijūnas – gaji žuvis Dkš. Gajì kap gyvatė – galvą nukirsi, uodega dar kruta Rtn.
4. prk. gyvastingas: Kapitalizmo liekanos žmonių sąmonėje itin gajos (sov.) sp.
gajaĩ adv.: Po to dar sodriau, gajau sužydėdavo draugiškumas P.Cvir.
5. patvarus, ištvermingas: Anas gajùs kaip geležis – prie darbo nenuvargsta Ds. Oi, anas labai darbe gajùs Slk. Tas žmogus tai ir gajùs – ar sniega, ar lija, o jis vis darbuja Lš. Dėlto retai tokio gajaus senio Sdk. Šis arklys labai gajus Prng.
gajùmas sm. (2)
1. 2 gajus 3: Gajumas to žvėrio yra negirdėtas Blv. Gajùmas šeškaus – užmuši, ir vėl atgija Vlk.
2. 2 gajus 4: Nuo tręšimo pareis ūkio gajumas rš. Jaunystė – įsigalėjusio pavasario gajumas rš. Kas tos bobos do gajùmas Ktk.
3. 2 gajus 5: Parodyti gajumą sp. Apramindavo ją senelis, savo tokiais lengvais žodžiais savotišką gajumą įkvėpdamas rš.
 
gajùkas sm. (2)
1. žuvelė, kirminėlis, kuriuo vilioja prie meškerės žuvis: Lydekus gajukais gaudo Škn. Iš raudės menkas gajukas – greit nuvargsta ir nebepavilioja lydeko Škn.
2. LBŽ bot. smiltyninis šlamutis (Helichrysum arenarium): Gajuko lapų uždėjau, ir kaip matai koja buvo sveika Jnk.
 
Gojus.

Pontijus.

Pontijus Pilotas.

Pontijus Bepilotis.

pontifikas [lot. pontifex]:

1. sen. Romos aukštosios žynių kolegijos narys;

2. popiežius

pontifex (n.) 
member of the supreme college of priests in ancient Rome, 1570s, from Latin pontifex, probably from pont-, stem of pons "bridge" + -fex, -ficis, root of facere "make." If so, the word originally meant "bridge-maker," or "path-maker." Weekley points out that, "bridge-building has always been regarded as a pious work of divine inspiration." Or the term may be metaphoric of bridging the earthly world and the realm of the gods. Other suggestions trace it to Oscan-Umbrian puntis "propitiary offering," or to a lost Etruscan word, in either case altered by folk etymology to resemble the Latin for "bridge-maker".
Jei jau jūra, tai "bridge-maker".

Pontonas.

point (n.) 
c.1200, "minute amount, single item in a whole; sharp end of a sword, etc.," a merger of two words, both ultimately from Latin pungere "prick, pierce, puncture" (see pungent). The Latin neuter pp. punctum was used as a noun, meaning "small hole made by pricking," subsequently extended to anything that looked like one, hence, "dot, particle," etc. This yielded Old French point "dot; smallest amount," which was borrowed in Middle English by c.1300.

Patikėčiau, jei ne to point, to appoint.

O gal - kumštis juk...

Πόντος.

Kyrie Eleison

Fortūna

Ką tik "Klasikos" radijas palinkėjo sėkmės mums, karalaitėms ir karalaičiams.

O prieš keletą minučių muzikinį kūrinį "Fortūna" dailiabalsė laidos vedėja išvertė "Likimas".

Jau ne pirmą ir ne antrą ir ne trečią kartą pastebiu, kad mus mokykloj mokino kitaip.

Kas ta Fortūna?

Šio žodžio čia nėra.

Romėnų mitologijoje Fortūna (lot. Fortuna) – sėkmės, likimo ir atsitiktinumo deivė. Iš pradžių Fortūna buvo derliaus, vaisingumo ir motinystės deivė, klasikinio periodo metu identifikuota su graikų deive Tiche.
Fortūnos kultą įsteigė Servijus Tulijus.

Tas pats.

Turėjo vieną šventyklą Forum Boarium vietovėje, kitą skirta Romos žmonių Fortūnai (Fortuna Populi Romani) ant Kvirinalio. Praneste buvo Fortūnos orakulas, kur mažas berniukas atsitiktinai traukdavo ąžuolo šakele, ant jos būdavo aprašytas žmogaus likimas.

Forum Boarium, Kvirinalis...

But the most celebrated temple of Fortune was at Praneste.

Kas gi nenorės, kad jo likimą praneštų pats Praneste pačioj Praneste, ne iš kortų, o senobiškai - iš ąžuolo šakelės?

Visi norės.


Vaizduojama stovinti, beveik neapsirengusi arba su prašmatniais drabužiais, laikanti kornukopiją. Kartais vaizduojama su sparnais, su raiščiu ant akių pan. kaip Temidė. Jos simboliai kornukopija, jūr. vairas (vad. Fortūnos ratu), kamuolis.

Kamuolys, ant kurio ir pastatė ją lenkas Tadeusz Kuntze.


Užrištom akim, kaip Temidę.

Gal kad nežiūrėtų, nematytų, kaip jos mažas berniukas atsitiktinai likimus dalina?

Fortuna (Latin: Fortūna (kaip pamenam, (lot. Fortuna)), equivalent to the Greek goddess Tyche) was the goddess of fortune and personification of luck in Roman religion.

Luck - Wiki rašytojų nuomone - Sėkmė, su keturlapiu dobilu ir pasaga

Giovanni Boccaccio gi savo De Casibus Virorum Illustrium Fortūną pastatė prie rato, kurį vadinam likimo ratu.


Juk viduramžiai.

O ?


.

Fortune - verslo žurnalas leidžiamas Time Inc. žiniasklaidos bendrovės.

Jam turavoja Gūglės vertėjas:

fortune - turtas.

O čia jau choras: fortuna non poine!

O vat kornukopijos gal ir be reikalo rimčiau nepaminėjo.

Gausybės ragas juk.

Panašus į jobelį, nors tu ką!

2013-02-01

Lietuva globoja piliečius12. Iškalbinga citata 2013-02-01 17:53 IP: 84.15.176.171  
"Be to, prokuroras nutarime įvertino ir tokią aplinkybę, kad baudžiamasis procesas dėl užsienio valstybėje padarytų nusikalstamų veikų žmogaus gyvybei galimas tik tuo atveju, jeigu šias veikas padarė Lietuvos Respublikos pilietis ar kiti nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys. Atlikto ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta jokių faktinių aplinkybių, kurios pagrįstų priežastinį ryšį tarp Lietuvos Respublikos piliečio ar kito nuolat Lietuvoje gyvenančio asmens veiksmų ir V. Pociūno mirties." Google: Prokurorai nusprendė, kad V. Pociūno mirtis - nelaimingas atsitikimas

13. > 12. 2013-02-01 18:03 IP: 84.15.176.171  
Lietuvos Respublikos konstitucija. 13 straipsnis. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje.

Globa...

Globa.

...

Mūsų Konstitucija...

...

Teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti teisės akto konstitucingumą turi:
  • dėl įstatymo ar kito Seimo priimto akto – Vyriausybė, ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;
  • dėl Respublikos Prezidento akto – ne mažesnė kaip 1/5 visų Seimo narių grupė ir teismai;
  • dėl Vyriausybės akto – ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė, teismai ir Respublikos Prezidentas.
Prašyti Konstitucinio Teismo išvados visais Teismo kompetencijai priskirtais klausimais gali Seimas. Prezidentas gali prašyti išvados dėl Seimo narių rinkimų ir tarptautinių sutarčių.

Pažymėtina, kad Lietuvos konstitucinė teisė nenumato (individualaus) konstitucinio skundo galimybės, kai į KT gali kreiptis ir „paprasti“ žmonės (pvz., piliečiai, užsieniečiai).


Tuno valgymas
Иждивенец — лицо, находящееся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны других лиц.
 
иждивенец
приживала, прихлебала, прихлебай, сидит на шее, халявщик, живет на чужих хлебах, нахлебник, прихлебатель, рот, приживал, приживальщикиждивенец
Это название человека, не получающего собственных доходов и живущего на доходы других членов семьи, образовано от существительного иждивение, заимствованного из старославянского, где произведено от глагола иждити – "истратить, прожить", первоначально звучавшего как изжити – "прожить". Таким образом, существительное иждивенец восходит к той же основе, что и глагол жить.

Ишь ты!

Ктож придумал такое?ТУНЕЯДЕЦ! 
 
ТУНЕЯ́ДЕЦ, тунеядца, муж. (книжн.). Человек, живущий на чужой счет, чужим трудом, бездельник, паразит, дармоед (срн. туне). «Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обогащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество, где у власти стоят лучшие люди рабочего класса.» Сталин (речь на I Всесоюзном совещании стахановцев). 
 
Tiesos ministerija tada dirbo gerai:
 
При рождении Стаханов получил имя Андрей. В газете «Правда», опубликовавшей материал о трудовом подвиге шахтёра, по ошибке его назвали Алексеем. Через день по личному указанию Сталина, узнавшего об этом, шахтёру вручили новый паспорт с именем Алексей. 
 
Abipus Atlanto gerai dirbo:
 
Фотография Стаханова была помещена на обложку журнала «Time» в декабре 1935 года
 Nes:
 
1. Demokratija.
2. Ekonomika turi būti ekonomiška.  
 
P.S. Konfidencialiai: .яитуркомеД 
 
Тунеяды, мелкие насекомые, которые гнездятся на животных или исподволь питаются их плотью: блоха, вошь, клоп и пр. 
 
Тунежительство, тунеядство, дармоедство или мироедство, бездельная жизнь, праздная, на чужой счет, чужетрудная. Тунеяд, -ядец, -ядка, дармоед, мироед, живущий в праздности чужими трудами, бездельник.  
 
Kokie... 
 
Kurie juos valgo.
 

2 tùnas sm. (2) DŽ1, TrpŽ zool. skumbrinių šeimos žuvis (Thunnus): Jūros lagūnoje prie Šventosios pasitaikydavo ir otų, plekšnių, menkių, tunų rš.

Senai, tur būt...

Betgi kitoks dar tunas yr:

1 tùnas sm. sing. (4) LsB362, K.Būg, KŽ; N, [K], Rtr žr. 1 tunai: Perkūnui griaujant, žmonės suklaupia ant žemės, uždega vaško (tuno) žvakę ir meldžiasi BsMtI26. ^ Meilingais žodžiais kalbantį išgirdęs it tunas tirpsta, nors buvo įširdęs A1883,128. Lėkė paukštė per aukštą kalną, atsiduso: – Ak, Dieve, mano darbas dega (bitė ir tùnas) BsM20.
 
×tunavóti, -ója, -ójo (hibr.) tr. KŽ glaistyti tunu.


ТУ́НЕ, нареч. (старин.). Напрасно, даром, безвозмездно, тщетно (срн. втуне, тунеядец).
 
от глагола иждити – "истратить, прожить",,,
 
Ar tik ne tie tunų valgytojai šitą ištrotijo?
 
Nagi, iždovainikėliai, kas tam kambary, kur lobiai buvo sudėti?
 
Tuščia...
 
O lobiai kur? 
 
Čia?
 
Gal lobistai žino?
 
Apie  iždovainikaičius tiem,  kas turi jarlyką, neišeina šnekėt - paskum reikės aiškinti, kodėl kapa=рубль.
 
Paskui stosis klausimas, kieno iždą šie trotijo.
 
Paskum reikės aiškinti, kas pirmesnis.
 
Dar, žiūrėk, jarlyką atims...
 
O gal bijoma be reikalo?

Juk ne tik šį skarbą nufitino.

Ką, ką tokį?

×skárbas (l. skarb) sm. (1) Lkv, Krp, Sg, Plv, (3) KBII54; SD1166, CII396, R, N, K, WP111, VlnE186, MP63
1. turtas: Jis tur skárbą nemieruotą susidėjęs, t. y. bagotystą J. Degė budinkai, sudegė ir mano visas skarbas Lš. Jis gyvendamas didelius skárbus susikrovė Krp. Išvažiavo į Ameriką skárbų ieškot Sk. Gyveno jos … iš tėvų skárbo BM86(Brž). Tai bene bus suplėšti skarbaĩ Jrk76. Neužmiršk Tamsta ir toliaus manęs savo skarbaĩs ir gerais žodžiais šelpti LTI424(A.Baran). Gavo nuog jų didį skarbą BBJdt15,8. Nes vaikai netur gimdytojams kraut skarbą, bet gimdytojai vaikams Bt2PvK12,14. | Oi, bitės tai gražus skarbas yra! S.Dauk. | prk.: Tas vyras turėjo skarbus dvasiškus, dėl to gėrybes žemės laikė už mažmožį Tat. ^ Be darbo nebus skárbo Ob. Šimtas darbų neduos skarbų PPr52. Didis skarbas susiedas geras VP12.
2. J, Als pinigai, lobis: O po tuom akmeniu buvęs skarbas pakastas BsMtI34. Kitąsyk, sako, matę skarbą degant LTR(Vlkv). Kiba jam aitvaras skárbus suneša Kt. Amtsrots, tris žakus naujų skarbų̃ pamatydams, vėl atsigavo ir sunkiai dūsauti paliovė K.Donel. Žalnieruko delmone menkas skarbas KlvD10. pinigų pridėtas indas: Tai jau kelintas skarbas, sene? – klausdavo žmoną, užkasdamas savo banką V.Krėv.
3. S.Dauk, LTII129 iždas, lobynas: Mokėjo į skarbą piningus M.Valanč. Ir atvėrę skarbus savo, dovanojo jamui dovanas: auksą, kodylą ir mirą VlnE22. Vyresnybė skarbų priveizdėjimo SD1128. Skarbo ažuveizdėtojas SD1128. Skarbų užvaizdas R303. Jūsų Dievas ir jūsų tėvų Dievas skarbą (iždą) jumus davė jūsų maišuosna BB1Moz43,23.

Kas, įdomu, bus nagus prikišęs?

Gal šitie, netyčiom?

Ir šičionai tik vadelės rankose belikę...

O vadeliojo tai šitaip.

O Pasaulio - nepasikinkysi.

Kolorowe jarmarki!早晨好


早晨好

起床了

不睡覺

移動
789

2013-01-31

Israel rejects UN

Israeli Cabinet resolution rejects U.N. vote upgrading Palestinian status 

Israel 'Completely Rejects' UN Approval of New PA Status
  
Israel rejects UN call for nuclear transparency

Israel Boycotts United Nations Review on Rights 

We play politics.

 

 

 

 

 

Pažinimas

Dangą tai dengiam.

Mylimą mylim.

Dainą dainuojam.

Išvestinę gi ne išvedam, bet apskaičiuojam.

Įvestinės išvis neturim.

Išvestines finansines priemones perkam, ne tam, kad ką nors norėtume su tom priemonėm padaryt, bet norėdami pralobti.

Paskui stebimės, kad subliūško.

Kas  lobsta lobistų pagalba, nepastebim.

Kad finansai iš žodžio lotynų "finis - pabaiga, riba", nekreipiam dėmesio.

Pinigus įsivedam, bet negirdėjau, kad reikėtų anuos išvesti.

Patys kažkaip pradingsta.

Būna taip, kaip tada, kai gerb. Lietuvos Respublikos Premjeras Gediminas Vagnorius apie rublinius indėlius per televizorių sakė - pinigų yra, nėra tik piniginių ženklų, neskubėkit, žmonės, į taupomąsias kasas tų indėlių, bus tų ženklų.

Nebuvo.

Gal jį telefoniniai sukčiai apgavo?

Turėtume jam padėkoti už pinigų pažinimą: pinigai yra įrašas, dabar - kompiuterio diske.

Įrašas apie mūsų skolas kompiuterio valdytojams.


Pažinimas.

išpažinìmas sm. (2) KII246; SD422,449, N, M, L6
1. → išpažinti 6: Žemė pilna bus išpažinimo Dievo Ns1832,2.
2. R59, MŽ79 → išpažinti 7: Kaltės išsipažinìmas DŽ. Ižpažinimas nuodėmių SD349. Ir darė išpažinimą griekų savo ChNe9,2. Klausė žmonių išpažinimo nusidėjimų M.Valanč. Išpažinimas visų griekų savo, po krikšto papildytųjų P. | refl. KI198, N: Meilės išsipažinìmas KII28.
3. R178, MŽ236, D.Pošk, LL299 → išpažinti 8: Tas išpažinimas vieros ant daugio dalių dalijasi PK7. Karūnomis ir paparčiais bažnyčią Perkūno Kernavė[je] papuošė, kurios kybojo tenai iki išpažinimo vieros šventos S.Dauk. | refl. R, MŽ, KI549: Koktai yra mano krikščioniškosios vieros išsipažinimas LC1878,28.

išpažinìmas sm. (2)
1. Q75 → išpažinti 1: [Medis] išpažinimo gero ir pikto Bb1Moz2,9.
2. → išpažinti 5: Išpažinimas vieros MPV. | refl.: Ta visa giesmelė yra jų tikėjimo išsipažinimas brš.
3. Sut → išpažinti 6.
Regis, jau aišku.
Bet tik regis...

išpažìnti tr.
1. R pažinti, atskirti, nustatyti tapatybę: Ana mane išpažìno, aš ją išpažinaũ Pls. Matau, bet nebišpažįstu, akelės pasilpo Lk. Aš jį, rods, mačiau, ale n'išpažinaũ KII358. Tai tu išpažinaĩ visus paukštelius, tik neišpažinaĩ siero sakalėlio (d.) Nč. Ūmais išpažį́stamas KII335. Uošvė, žento n'išpažinus, vartus užrakino JV166. Vienas išpažino, pasakyt ketino, visus pavardėlėm gražiai išvadino (d.) Kp. Bet vaizdas jau taip nublukęs ir nušutęs, kad nebegalima išpažinti, ką jis vaizduoja I.Simon. Vilkus, vagis nuo tikrų piemenų išpažinti SE134.
2. refl. Plv, Srv gerai susipažinti: Jau su juomi išsipažìnome J. Nuvažiuosit, vaikai, ir išsipažinsit Rm. Kol išsipažį́si, bus tau tę nuobodu Skr. Jis vaikščiojo į turgų, išsipažino su turtingiausiais pirkliais ir išmoko suprasti kiekvieno daikto vertę J.Balč.
3. žinoti, suprasti: Nemokėjom ūtaryt, bo neišpažìnom tokių žodžių Ker. Niekas tave neišpažiñs, kad tu ne mergelė (d.) Smn. Iš vaisiaus medis išpažįstamas BbMt12,33. Daktarai ligos neišpažìno Lzd. Tegu gi anies išpažįsta, kai mokyti, ką čia aš durną galvą suksiu Klt. Kvaili, jie štukos neišpažį́sta Skr. ^ Sotus alkano neišpažį́sta Lš. sužinoti: Bau apsūdija ..., pirm neng ... išpažinta būtų, ką jisai yra daręs CII676. Bernas išpažino, kam šunys priklauso prš.
4. pripažinti, patvirtinti, laikyti kuo: Seselė priėjus sveikino juos, išpažìndama per savo brolius Jrk100. Rasi, pavargėlių tėvų tavo nenorėjai nė sutikti, nė pagaliau išpažinti už tėvus? P. Visi ... išpažįsta jį karalium DP4. Kas tada išpažins mane po žmonėmis, ir ašen jį išpažįsiu po tėvu mano Ch1Mt10,32. Visi svečiai išpažino piršlį už malagį M.Valanč. Pilotas ... penkis kartus išpažino po visų akim teisybę ir nekaltę jo DP171. Visi žmones išpažįs galybę jo MP85. Didį visose giminiose pašlovinimą širdyje pažįstame, tikime ir nasrais išpažįstame MKr23. | refl.: Ižpažinos esanti žemiausiąja tarnaite jo DP491. Po akim tavo nusižemindami tarnais tavais save nuoširdžiai išsipažintumim MKr24.
5. laikytis įsitikinimų, tikėti: Mūsų šalies įstatymai yra tokie, kad kiekvienas pilietis turi teisę išpažinti bet kurią religiją rš. Aš išpažįstu mokslą krikščioniškąjį MT1. Maž kas tarp jų teišpažįsta tikrą Dievą M.Valanč. | refl. tr.: Savo vierą išsipažìnti KI549.
6. SD422, B pasisakyti, prisipažinti: Sūnus pats išpažìno savo kalčią J. Dažnai išpažį́sta nuodėmes DK112. Ižpažink po akimis Pono, kad to niekad nevertas MP77. Kurių griekų reik tada išpažinti? Vln29. Gera buvo kalbėtis, išpažinti savo pačias slapčiausias svajones arba be žodžių skendėti tyloje rš. | refl. intr., tr.; R174: Neimaž nesigynė, bet tuojau išsipažino esąs ... krikščionis Ns1832,7. Jis norįs vislab išsipažìnt, ką jis daręs Jrk125. Tas žmogus dailidei išsipažino, kad jis Perkūnas esąs BsPI108. Po visų akim ižpažinos esąs sūnumi Dievo DP164. Ižpažįstasi po[a]kim kunigo SPI369. Savo griekus išsipažìntis KI198. O tačiau neišsipažino būti pergalėtais SE214.
7. patirti, pajusti: Ką čia per tuos vienus metus išpažìnsi žmogaus gerumą! Srv. Pas močiutę augau, vargo n'išpažinau JV691. Bevelyčiau negimusi nekaip vargužį išpažinusi JD734. Tu atlaidėlio neišpažįsi, nedėlios dieną vištas ganysi DvD284. Apkabink, pabučiuok, meilę išpažinsi LTR(Sln). Išpažino ji moterų stoną JV939. Tai duok man nuo rankos žiedelį arba išpažinti skaistąjį veidelį (d.) Brž. ^ Kad tu jaunų dienų neišpažìntum! (keik.) Šln. Išpažinsi vasarą be karvės, žiemą – be kailinių PPr61, LTR(Ps).
8. R125 turėti lytinių santykių: Moteriškę išpažìnti KI396. Moteriškė, kuri vyro neišpažinusi CI593.
9. sutikti, leisti: Neišpažįstu SD185.

išpažìnti tr.
1. S.Dauk nustatyti tapatybę: Aš tavę neišpažinaũ, maniau, kad anūkė ateina Dg. Žmogaus išpažýt negaliu, akla Drsk. Dabar pradėjau [tą žmogų] išpažìnt: jau i pasišnekam susitikę Mžš. Nusiprauskie, mergužėle, tep baltai burnelę – niekas neišpažis, kad tu ne mergelė LTR(Vs).
2. refl. susipažinti: Tai tada jie ir išsipažìno Pnd. Išsipažìnom, išsipasakojom Kvt. Jis su jais visais išsipažìnęs Skp.
3. įgyti žinių apie ką: Motinai gelbėjau nešti kiocius, teip išpažináu miestą Plik.
4. patirti, išgyventi: Mes tai išpažìnom jaunystę Žg. Dar aš neišpažinau jaunųjų dienelių, rūtų vainikelio LLDII606(Šll). Pas močiutę augau, vargo n’išpažinaũ JV942. | prk.: Aš nieko to turto neišpažinaũ – tik darbo daug, o pinigus jis ėmė Vl. ^ Kad tu jaunų dienų neišpažìntum! Šln.
5. suprasti: Pirma neišpažìnom tokių žodžių Ker. Mat labai gerai tas raides išpažinaũ Sb. nutuokti, išmanyti: Apie kirmėles daktarai mažai išpažį́sta Graž.
6. pripažinti: Vasaros nėko neišpažį́stu; kad kur einu, i megztinį apsisiautu, i viską Krž.
7. atvirai papasakoti, išsakyti: Diedas kančių pamirkino, boba griekus išpažino LTR(Lš). Paskui, kap toji merga viską išpažino tai bobai, toj boba atsakė DS358(Vlk). Išpažìno, kad vogė Pns. išduoti: Šitie ir kitus vagis išpažìno Dsm.
8. laikytis įsitikinimų: Tikrą tikėjimą išpažįstąs D.Pošk. Kadangi mes tave išpažį́stam, tad nepaduok mus pagonims, kurie tavęs nepažįsta BBJdt7,20. Yra teipag nekurie, kurie uparu savo vieros šventos krikščioniškos nenor išpažint PK209.
Kad jau taip pripainiojom, turėsim ką kunigui pasakyt išpažinties nuėję.  

Bet kodėl jie su pažinimu išpažinties nesieja?

Ko vis negana

Per mažai kalbamės.

Pasikalbėkim.

2013-01-30

Hazard

Azartas
azártas sm. (1) DŽ pernelyg didelis įsitraukimas į kokį darbą ar žaidimą, įnirtis, įkarštis.

hazardous (adj.)
580s, "venturesome;" 1610s, "perilous," from hazard (n.) + -ous or from Middle French hasardeux (16c.).

hazard (n.)
c.1300, from Old French hasard, hasart (12c.) "game of chance played with dice," possibly from Spanish azar "an unfortunate card or throw at dice," which is said to be from Arabic az-zahr (for al-zahr) "the die." But this is doubtful because of the absence of zahr in classical Arabic dictionaries. Klein suggests Arabic yasara "he played at dice;" Arabic -s- regularly becomes Spanish -z-. The -d was added in French in confusion with the native suffix -ard. Sense evolved in French to "chances in gambling," then "chances in life." In English, sense of "chance of loss or harm, risk" first recorded 1540s.

A hazard is a situation that poses a level of threat to life, health, property, or environment.risk, danger, hazard, jeopardy, peril, alert


rizika
risk, hazard, peril, chance, gamble, jeopardy


azartinis lošimas kauliukais
hazard


šansas
chance, hazard, look-in


azartas

Niekai.

Čia - bent azartas.


Tomo netikėjimas

Defamation.

defame (v.) c.1300, from Old French defamer (13c., Modern French diffamer), from Medieval Latin defamare, from Latin diffamare "to spread abroad by ill report, make a scandal of," from dis- suggestive of ruination + fama "a report, rumor" (see fame (n.)). Related: Defamed; defaming.

fame (n.) early 13c., "character attributed to someone;" late 13c., "celebrity, renown," from Old French fame "fame, reputation, renown, rumor," from Latin fama "talk, rumor, report, reputation," from PIE root *bha- (2) "to speak, tell, say" (cf. Sanskrit bhanati "speaks;" Latin fari "to say," fabula "narrative, account, tale, story;" Armenian ban, bay "word, term;" Old Church Slavonic bajati "to talk, tell;" Old English boian "to boast," ben "prayer, request;" Greek pheme "talk," phone "voice, sound," phanai "to speak;" Old Irish bann "law").

The goddess Fama was the personification of rumor in Roman mythology. The Latin derivative fabulare was the colloquial word for "speak, talk" since the time of Plautus, whence Spanish hablar.
I've always been afraid I was going to tap the world on the shoulder for 20 years, and when it finally turned around I was going to forget what I had to say. [Tom Waits, "Playboy" magazine interview, March, 1988]

Fama is the Roman Goddess of Rumor. Her name in Latin means just what it looks like, "Fame", with additional meanings of "Reputation", "Ill Repute", "Public Opinion", or "News"; it is derived from the Latin verb feri, meaning "to speak".

In Greek mythology, Pheme (pron.: /ˈfeɪmeɪ/ FAY-may; Greek: Φήμη, Roman equivalent: Fama) was the personification of fame and renown, her favour being notability, her wrath being scandalous rumors. She was a daughter either of Gaia or of Hope, was described as "she who initiates and furthers communication" and had an altar at Athens. A tremendous gossip, Pheme was said to have pried into the affairs of mortals and gods, then repeated what she learned, starting off at first with just a dull whisper, but repeating it louder each time, until everyone knew.

Tru  tu tuu...

Φήμη.

Фома неверующий
Из Библии. В Новом Завете (Евангелие от Иоанна, гл. 20, ст. 24—29) рассказывается о том, как один из учеников Иисуса, апостол Фома, не поверил вести о воскресении распятого Христа и сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его (римский солдат своим копьем проколол распятому Иисусу Христу грудь, чтобы быть уверенным в его смерти. — Сост.), не поверю».

Тогда Иисус обратился к Фоме со словами: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим...»

Иносказательно: крайне недоверчивый человек (ирон.).

Отсюда имеющее тот же смысл просторечное выражение — Фома неверный.
 
Фома неверный, он же неверущий, in English.
 
Thomas the Apostle, also called Doubting Thomas or Didymus ...
 
 
The Aramaic Tau'ma: the name "Thomas" comes from the Aramaic word for twin, t'oma (תאומא).
 
 
 
 
Kitas...
 

 

2013-01-28

Kūlių kūliona

Važiuoja kaip perkūnas su kuleliu.

Koloną, matai, iš kalno padirba, meistrai.

Mes, kažkodėl, tikrais meistrais nenorim būt, norim magistrais puikuotis, tylim, kai mumi pravardžiuoja, gal blogai matom?

Dziś wyraz ten w języku litewskim oznacza księdza; w kaszubskim – władcę: kašubam kunigas - valdovas, o litvinam - ksiondzas; normaliai.

Ir balkonė mums gerai bus iš lankų bartų balkių.

Słupy Giedymina, Kolumny, Trzy Słupy, Brama Słupna (Stiebu vartai), lit. Gediminaičių stulpai.

Tai kaip koloną padirbt?

Коломна.

Геральдическое описание герба Коломны гласит: «В лазоревом поле на зелёном холме, тонко окаймлённом золотом, — серебряная колонна, увенчанная золотой короной, сопровождаемая по бокам двумя золотыми шестилучевыми звёздами (двумя лучами вверх)».

Название.

Распространённость гидронима в западных областях допускает балтийское происхождение. В. Н. Топоров приводит ряд балтийских параллелей, позволяющих сопоставить основу названия с литов. kalmas «аир», kalmyne «заросли аира», прусск. kalmus «палка, трость».

laītawiskai: ajeras prūsiskai: kalmus

Kas čia styro?

O tokių matėt?

kūlẽlė sf. (2) Tj, Dkšt stovinčiame vandenyje auganti žolė, panaši į nendrę, su tamsia pailga galva, vilkuodegis, vilkdalgis

...заросли аира...

Lipam iš vandens.

1 kalas (atstatytas iš kalelis) sm. J.Jabl(J) kuolas, kaištis; žr. 1 kalis.

2 kalas
(neol.) sm. Ser metalas: Taurieji kalai ilgai vietiniams gyventojams buvo svarbiausias turtų šaltinis Vr.

1 kãlis
sm. (2) Gmž ašies kuolelis, kaištis, užkyšis, užkolis: Kaleliù užkišk, kad ratas nenusmuktum J.

kalastinėti, -ėja, -ėjo intr. Gmž ieškinėti.
susikalastinėti tr. susiieškoti: Jau savo veršius susikalastinėjau Gmž.

Nagi, pakalastinėkim.

Viduramžių laikotarpiu iš Klaipėdos miesto tvirtovės ir į ją galima buvo patekti tik pro vartus. Jie stovėjo net prie artimiausių gyvenviečių, vėliau įsiliejusių į miesto sudėtį. Tačiau svarbiausi buvo treji vartai pagrindiniuose keliuose: kelyje iš miesto per Naująją Dangę ir Krūmamiestį į Kuršą – Tilto vartai, kelyje iš salos per senąją Dangę ir Friedricho priemiestį į Žemaitiją – Kūlių vartai ir Liepojos vartai. Miesto teritorija buvo juosiama pylimais ir grioviais.

Kūlių Vartų arka buvo Galinio Pylimo gatvės tęsinio zonoje. Dabar toje vietoje yra posūkis iš Taikos pr. į Galinio Pylimo gatvę. Kūlis reiškia akmenį. Ta yra Kūlių Vartų gatvė (buv. Steintorstraße) yra akmeninių vartų gatvė.

Ja ja.

Va jum ir padirbta kolona, iš akmenų.

Iš dvie kolonų - vartai.

Calumny
labai panašūs į kūlius; blogi.

Stein'ai - geri.

2. kū̃lis sm. (2) Š, BŽ195, DŽ, kūlỹs (4) Pp, Krkl, Lž; IM1858,46, Kos121 akmuo: Apsibridau ant kū̃lio J. Kū̃lis girnų apatinis J. Kū̃lių anglis J. Stotkas iš kūlio M.Valanč. Nenusimušk kojos į kū̃lį Šv. Kū̃liai įkaista [pirtyje], pilam [v]andenį, ka būtum garo, i prausamos su šiltu [v]andeniu Gršl. Smakas išlindo iš … kūlio ir pasisėdo ant kūlio viršuj BsMtII230(Klp). Visus pralenkęs, kai kūlỹs nusirito Jrk31. Neužteks kūlių padamentui Tl. Keturių metų tavo mokslas prislėgė mane kaip girnų kūlys Blv. Berniokas tuoj lentą primygo ir, paėmęs kūlelį, invarė kuolelį mergos krūtinėn BsPII234. Ans muša kūliùs ant plento Prk. Čia buvo vienas didelis kū̃lis Prk. An kū̃lio [girtuoklis] miegta kai an pygalvio Sg. Marios vidurelyj ant balto kūlelio KlpD16. Liepė kūliais užmušt P. Upelė[je] daug kūláičių Pln. Pilstaliojo smiltis, voliojos ir kūláičius mėtliojo M.Valanč. Auga Palangoj, jūroj ant kūlaičiais P. ^ Ant vietos būdamas, ir kū̃lis apkerpė[ja] J. Lašas po lašo ir kūlį pratašo Rt. Atduos, kad kūlis žaliuos (niekada neatiduos) S.Dauk. Tada užmokės, kad kūliai žydės Sim. Geriau kūliùs ritinėti, nekaip sirgti J. Nu ano negausi nė kū̃lio galvai prasimušti Ggr. Kūlio kojos, liemuo medinis, akys stiklo, šiaudų kepurė, ant ta kepure sėda senis ir kūrina pypką (namai) Pln. Kur eisi? – Į Birutę kūlių krauti (sakoma, nenorint pasisakyti, kur eisiant; turima galvoje Birutės kalnas ir kapas Palangoje) Plt, S.Dauk.

Ir ne tik vartai.

Kūlgrinda.

Cool.

2 ×kulė̃ sf. (rus. кyль) (4), kùlė (2); M, Kos36
6. Ob seniau vartotas biralų ir svorio matas: Kulė̃ – nupinta iš plūšų, maišo formos; buvo vartojama javam matuot Kp

|| Куль означает и четверть, меру сыпучих тел, обычно ржи 9 пуд. 10 фунт., овса 6 пудов 5 ф. Расселся, что куль муки! С моей руки хоть куль муки. Кабы с вашей руки да куль муки! Беды кульем валятся, а счастье золотниками. Друга узнать, вместе пуд (куль) соли съесть. Из куля в рогожку. Поправился из кулька в рогожку. В куль да в воду, мордовский суд.

Das Stone (englisch Stein) ist eine britische nicht SI-konforme Einheit von Masse und Gewichtskraft.

Čia tų, teisiųjų, šitaip aiškiai aiškinančių, matas.

Kūlis, kūlelė, kalas, kuolas, kalenti.

В последнее время калаши получили широкую известность не только благодаря уникальной религии, но и обычным для этого народа светлым волосам и глазам, что в древности порождало у равнинных народов легенды калашах как о потомках воинов Александра Македонского, а сегодня иногда трактуется в популярной литературе как наследие «нордических арийцев» и показатель особой близости калашей европейским народам.

Калаши.

Ne tik kūliu apkulti galima.

Ir ne tik kūloku.

4 kūlė̃ sf. (4) [K] kulka: Eina kūlės kaip bitės (labai smarkiai šaudo) Jon, Ssk. ^ Ne kožnam kūlė lieta (ne kiekvienam lemta būti nušautam) N.

Калаш.

Koloną galima paguldyt, iš žmonių padirbt, vadą prieky pastatyt papuoštą.

Lai žygiuoja kolionijų užgrobt.

jie čia rašo, cholera jasna!

Patys dirbkit.

Tuštybė valdo.

Colonel Mazuma.