2012-12-01

Kasdienybės kultūra

Dabar, 2012 metų gruodžio 1-ą, pirmosios žiemos dienos rytą, krentant snaigėms, 10:15, mergina per LRT radiją "Klasika" pasakoja, kaip, viešėdama Izraelyje, sutiko litvaką iš Darbėnų, sugalvojusį pavadinimą Izraelio pinigui - šekelis - bei sukūrusį Izraelio vėliavą.

Žinosiu dabar.

Jos bendrakeleivis papasakojo, kaip būsimajam Izraeliui žemės buvo perkamos už litvakų pinigus, kaip Izraelio litvakai taisyklinga lietuvių kalba ragino juos, keliauninkus, mylėti savo tėvynę ir kaip jų dėka jis pats tapęs Kauno patriotu.

Dar sužinojau, kad ten, kryžiuočių pilyje, kur tamplieriai, skambėjusi lietuviška sutartinė.

"Klasikos" keliauninkai papasakojo, kad žydų gyvenamuose rajonuose Izraelyje auga medžiai su elektronikos valdomom laistymo sistemom, o arabų gi gyvenamose zonose - šiukšlynai.

Arabai neleidžiantys žydams turėti valstybės, o žydai arabams leidžia turėti - leidžia būti Izraelio piliečiais.

Vokietijos ir Prancūzijos žurnalistai - klausausi "Klasikos" radijo - apie žydų ir arabų santykius meluoja todėl, kad jie turi didelę musulmonų bendruomenę savo šalyse ir bijo jos, o Lietuvos kairuoliški žurnalistai paprasčiausiai tingi pasiskaityti, ką rašo Izraelio žurnalistai.

Pabaigai išgirdau, kad kalba ėjo apie tarptautinį projektą "Lietuva Izraelyje".

Kai ši laida baigėsi, radijas ėmė pasakoti apie mirusiųjų pasaulius, bet ne lietuvių supratimu, o žydų.

Tai kas čia: "Lietuva Izraelyje" ar "Izraelis Lietuvoje"?

O kas parašyta programoje?

12-01 Šeštadienis

10.03 Kasdienybės kultūra. (Kart.)

LRT radijas "Klasika".

Iš žydiškojo mirusiųjų pasaulio atkeliavusi į krikščioniškąją skaistyklą, "Klasika" šįryt uždainavo - Mefistofelio iš "Fausto" balsu.

Kasdienybės kultūra?


2012-11-30

Simply The Best

Leidinys „The Banker“ SEB banką išrinko geriausiu Lietuvoje.

4. Vivat vivat vivat! 2012-11-30 14:11 IP: 84.15.181.154 2
Prestižinis pasaulio bankininkystės ir finansų žurnalas „The Banker", nuo 1926 metų leidžiamas Didžiosios Britanijos dienraščio „Financial Times", bankui SNORAS suteikė išskirtinį titulą - pripažino geriausiu banku Lietuvoje 2010 metais.

Vestminsteris juk.

Prestižas!

5. Who rules the waves? 2012-11-30 14:47 IP: 84.15.181.154
Žr. 4; o kas dabar čia, in Lithunia, ir ten, in Londinium, sprendžia banko SNORAS reikalus?

Penktadienis Lietuvoje

Aistringos diskusijos lšalyje.

Kitos naujienos irgi ne prastesnės.

Pirmą kartą tos šalies teismų istorijoje surengta spaudos konferencija, bet valstybės kaltintojas, prokuroras, pakeitė nuomonę į priešingą, regis, ne pirmą kartą.

O mergaitė?

2012-11-29

Tarno padėtis

„Suprantame, jog konjunktūra yra nepalanki, taigi nenorėdami pykdyti nei JAV, nei Izraelio, šiuo atžvilgiu susilaikysime. Ir tai pakankamai didelis žingsnis, nes balsavimas „prieš“ parodo mūsų apskritai vergišką padėtį ir baimę turėti nuomonę“, - BNS sakė E. Račius.

Kas nusilenkė pats, tas - tarnas, kas prievarta, tas - vergas.2012-11-27

Kas mus valdo

Reikia būti pasirengus imti valdžią taip, kaip mokė Leninas: tiltus, paštą, telegrafą, bankus… Kitaip sakant – pokyčiai valstybės valdyme turi būti globalūs.

Hа заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 25 октября (7 ноября) 1917 года Ленин произнёс своё знаменитое: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась

Paštas, telegrafas, bankai.

Kas juos valdo, valdo šalį.

Sektoriuose, kuriuose veikia beveik vien tik užsienio kapitalo įmonės, nemokančios neoficialių atlyginimų (pavyzdžiui, informacijos, ryšių, finansų...)

Paimta, užsienio kapitalas paėmė.

O kaipgi Žiemos rūmai?

Irgi.

Kапиталистическая революция, о необходимости которой всё время говорили ??кто?? свершилась.

Kapitalas veisiasi užsienyje, todėl ir revoliucija Lietuvoj nutiko - užsieniokapitalistinė.

Jeigu teisybę sako „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.

Kokios dar įmonės, apart banko, vyriausiąjį ekonomistą matote TV ekranuose ir spaudoje vos ne kas antrą dieną?

Buvo tokių kalbėtojų ir sovietmečiu, vadino juos propagandistais.

Ar tikrai banko vyriausiojo ekonomisto darbas yra aiškinti plačiajai publikai, ką ne taip daro ji ar šalies valdžia?

Ar to paties „Swedbank“ įkainiai Švedijoje tokie patys, kaip Lietuvoje?

Mat, jei ne taip, tai kas galėtų paneigti tikimybę, kad geresni saviškiams Lietuvos banku vadinamo švedų banko įkainiai padeda aniems perimti informacijos, ryšių įmones ir tuo pačiu - Lietuvos valdymą?

Ar tikrai „Swedbank“ vyriausiuosiuoju ekonomistu pristatomas asmuo yra viso Swedbank, vienodai plėšikaujančio Švedijoj, Suomijoj, Danijoj, Norvegijoj, Estijoj, Latvijoj, Rusijoj ir Lietuvoj (šis šalių sąrašas puslapio apačioje) vyr.ekonomistas?

Ar spėja jis šitų aštuonių šalių "Swedbank" klientams išaiškinti finansinę-politinę padėtį, aštuoniom kalbom?


2012-11-26

Leidimas Nr.1

Teko su Julium Veselka susitikti, bene 1993 metais.

Atvirtęs biznierium, verslo partneriams iš Vokietijos buvau pažadėjęs nuvežti Šiaulių "Tauro" televizorių pavyzdžius; jie urmu, gana sėkmingai, toj Vokietijoj tuo metu supermarketams tiekė kokybišką ir pigią sovietinę buitinę techniką, kai tokios rasdavo. Šiauliuose kainas į tinkamas, su vokiečiais iš anksto aptartas, ribas nuderėjau, Vilniun porą "Taurų" parsivežiau.

Tuo metu vienintelis dar sovietinių laikų valstybinės sienos kirtimo punktas buvo Lazdijuose, o jame būdavo kelių parų trukmės eilės - spekuliantais tebevadinami tautiečiai tempė Lenkijon ir į tolimesnių kraštų turgus pigų sovietinį "širpotrebą" ar ką kitką norėdami paversti jį "tvirta" valiuta.

Arba stovėk tose eilėse, arba lįsk be eilės, rizikuodamas gauti basliu per stiklus, arba duok kyšį, jei gali ir moki, arba ...

Buvau skaitęs, kad oficialiems verslininkams, įregistravusiems įmones, Ekonomikos ministerijoj duoda leidimus važiuot per sieną be eilės.

Dabar keistai atrodo, tada atrodė kiek kitaip.

Pasiėmiau popierius ir nuėjau.

Ir atsidūriau ministro priimamajame.

Sekretorė, barbinanti rašomąja mašinėle, paprašė palaukti gal referento, besančio ministro kabinete.

Po kelių minučių prasivėrė tos durys, ir, susilenkęs dvilinkas, vikriai atbulas išsmuko nedidelio ūgio vyras su popieriais po pažasčia, šiandien man labai primenantis pirmojoje nuotraukoje pavaizduotąjį. Uždaręs duris iškart išsitiesė ir žengė prie sekretorės.

Čia aš prie jo priėjau ir pasakiau, ko noriu.

- Ministras tokių leidimų niekam neduoda, - metė jis man.
- Kaip neduoda? Štai, skaitykit, tokius leidimus duoda ... - rodžiau jam.
- Ar nesupratot? Ministras leidimų niekam neduoda!

Nespėjo jis man sutrukdyti - atidariau duris ir per erdvų kabinetą nuėjau iki už plataus rašomojo stalo telefonu kalbančio Juliaus Veselkos.

Kai baigė kalbėti, pasisveikinau ir pasakiau, ko noriu.

Mūsų pokalbis truko gal minutę, pasakėm vienas kitam po kelis sakinius. Galop įsikarščiavęs pasakiau kelis žodžius, apsisukau ir nuėjau link durų.

- Palauk, - išgirdau, - padarom taip: atnešk iš Mokesčių inspekcijos pažymą, kad moki mokesčius ir gausi tą leidimą.

Mokesčių inspekcija tada buvo netolies, Pylimo gatvėj, ten, mano nuostabai, tokią pažymą iškart parašė, ir, grįžęs, gavau tą leidimą.

Nr. 1.

Ir juo pasinaudojau, tik tas biznis nepavyko, nes šiauliečiai nesutiko perdaryt savo "Taurų" taip, kad televizoriuj antenai būtų ne dvi skylės, o viena - kad vokiečiui nereiktų sukt galvos.

Todėl šiandien papasakojau.

Tada apie Julių Veselką nė girdėjęs nebuvau - vėliau gi, pasiklausęs jo kalbų, supratau, kas man išrašė leidimą Nr.1.

Kraštietis.

Apie valstybės finansus:

„Pažiūrėkime, 40 mlrd. Lt yra valstybės skola. Atrodo, virš 30 mlrd. Lt gavome Europos Sąjungos paramos. 70 mlrd. Lt gavome veltui pinigų. Pasakykite, kas Lietuvoje sukurta, pastatyta tokio ilgalaikio, kas galėtų užtikrinti ilgalaikį Lietuvos žmonių gerovės augimą? Niekas. Ligonines naikiname, stipriname ir t. t.

Dar kelis kelius nutiesiame, bet ilgalaikiu požiūriu, kur reikia proto… Man mini visokių dalykų, bet viskas taip gražu popieriuje, o realiai nėra. (…) Realiai žiūri – pinigus skolinamės, biudžetas surenka mokesčius ir jie išgaruoja. O kur išgaruoja, niekas nežino. Vargšų skaičius, minimalios algos skaičius ne mažėja, o didėja, emigracija iš Lietuvos didėja.“


Apie politiką:

„Pagrindinė problema yra ta, kad nuo nepriklausomybės paskelbimo kapitalo elitas ir politinis elitas vykdo sąmokslą prieš visą tautą ir nevykdo Konstitucijos pagrindinės nuostatos, kad valdžia tarnauja visuotinei tautos gerovei. Yra rūpinamasi tik kapitalo ir politiniais interesais, nes kapitalas duoda pinigus toms gražioms reklamoms, kurių aplink su gražiais veidais yra. Kas gal duoda pinigus, tam ir reikia atsilyginti. Kai kalba dar apie didesnę paramą verslui, normaliam žmogui turi kilti ranka ieškoti kišenėje pistoleto, nes vėl didės „ubagų“ skaičius ir nedidelis elitas vėl turtės.“


Apie emigraciją

„Paskaičiavau, 1970–1990 m. nuolat buvo Lietuvos gyventojų augimas. Perskaičiavau, kiek pagal tą augimą per 20 metų turėjo padidėti lietuvių skaičius. Šiandien Lietuvoje turėtų būti 5,1 mln. gyventojų, o nebėra 3 mln. Priskaičiavo per surašymą, kai Prezidentė pasakė, kad negali būti mažiau kaip 3 mln., ir padarė, kad yra 3 milijonai.

Gerbiamieji, per 20 metų 2 mln. su potencialiu gimimu netekome. Tai ką reiškia tas nacionalinis saugumas? Ir nemanykime, kad lietuviai tokie galvoti, kad jie bėga dėl to, kad mažai uždirba. Uždirbi tiek, kiek potencialiai gali uždirbti. Bėda ta, kad nėra socialinio teisingumo principo.“


Synoikos!

2012-11-25

Учись, студент!

Žlugo Briuselyje vykstančios Europos Sąjungos (ES) šalių derybos dėl biudžeto. Diplomatų duomenimis, valstybių lyderiams nepavyko susitarti dėl 2014-2020 metų biudžeto. Derybos bus tęsiamos kitais metais, praneša agentūra „Reuters“.

Ketvirtadienį ir penktadienį viršūnių susitikimo dalyviai nesėkmingai mėgino pasiekti kompromisą dėl tikslaus milijardinio biudžeto dydžio ir jo naudojimo.

Remiantis naujausiu Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy pasiūlymu, biudžeto dydis turėjo būti 1008 mlrd. eurų. Tačiau kai kurios valstybės jį kritikavo kaip per didelį.

Europa...

Milijardais skaičiuoja vis dar.

Amerika!

American dream!

one trillion
A box score showing one minute played and zero for all other statistics, resulting in a one followed by twelve zeros – the conventional American rendering of "one trillion."

Čia tai mastelis, čia tai žaidimas!

7. Obama Van Rompuy'jui: učis, student! 2012-11-25 22:10IP: 84.15.187.93
Remiantis naujausiu Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy pasiūlymu, biudžeto dydis turėjo būti 1008 mlrd. eurų. Tačiau kai kurios valstybės jį kritikavo kaip per didelį. Prrrr.......................Total revenue $2.627 trillion (requested) $2.469 trillion (enacted) Total expenditures $3.729 trillion (requested) $3.796 trillion (enacted) Deficit $1.101 trillion (requested) $1.327 trillion (enacted) (Wikipedia, 2012 United States federal budget)

Amerika.

In Dollar They We Trust.

Tai Evropoj vis randas netikinčių biudžetais iš nekalto prasidėjimo.

Kokio didumo buvo Hermano Van Rompuy siūlytas per didelis 2014-2020 metų biudžetas?

Кто не работает, тот ест!

8. Kubilius Obamai 2012-11-25 22:11IP: 84.15.187.93
Nesupratau!

Grynaveislis lietuvis...

Умом послушным Америку не понять.

9. Geithneris aiškina Kubiliui, o tas jam - ne 2012-11-25 22:22IP: 84.15.187.93
JAV iždo sekretorius Timothy F. Geithneris negailėjo pagyrų griežtai biudžeto deficito mažinimo politikai, kurią vykdo dešiniųjų (to biš pasaulinės finansų krizės nugalėtojo v otdelno vziatoj strane - Kubiliaus) vyriausybė. JAV ministras pasidžiaugė, jog jo šaliai pasisekė, kad jiems nereikėjo vykdyti panašios politikos dėl to, kad JAV doleris yra rezervinė viso pasaulio valiuta. 2010 m. vasaris, tada Kubilius viešėjo Amerikėj, paspaudęs NASDAQ skambučio mygtuką tarė istorinę frazę: "Valdom pasaulį!"

O!

Dabar kalkuliatorium galėtų suskaičiuot JAV biudžeto deficito (žr. 7) procentus ir duot apsijuokusiems prieš visą svietą strateginiams JAV partneriams vertingų patarimų, paremtų krizės Lietuvoje suvaldymo patirtimi.

O biednas tai durnas

Bagotas - razumnas, o biednas tai durnas.

JAV, Britanija, Vokietija, Japonija skolinasi už 0%.

Nes jų reitingai geri.

Juos dalinapiramidės viršūnės.

Gudru - kiek miligramų Sterling sidabro bus vertas svaras sterlingų po 100 metų, jei Britanija susimanys grąžint bepalūkaninę skolą?

Patirtis ir energija!

Know-how turi.

O mes?

Mes jiems duoklę mokam.

Mes daug turim to, ko neturim.

Papenėkit mus!

Matyt, nesuprato mūsų elitas (ne šitas), daro.

Paskum uždaruose klubuose pasislėpė.

Paslaptį slepia.

Rotuodamiesi.

Ne visi gal taip.

Bet anų reikia paklausti: ar netapote naujųjų būrų prievaizdais, gaunančiais trisdešimt sidabrinių iš šiandieninių mūsų pavergėjų?