2012-11-10

Spenys


spònsorius [lot. sponsor – laiduotojas] ntk.,

(finansinis) rėmėjas, mecenatas.

spondulics [spƒn‹dju:lˆks] n pl sl. pinigai

spoon-fed [‹spu:nfed]

past ir pII žr. spoon-feed

1 maitinamas šaukštu (apie kūdikį, ligonį ir pan.)

2 gatavai sukramtytas (apie žinias, teikiamas mokiniams)

3 gaunantis dotaciją (apie firmą, pramonės šaką ir pan.); globojamas

4 amer. išlepintas, lepinamas

Spoon-fed ... kurgi ne.

Fed'o speniu penimas!

spoony [‹spu:nˆ] šnek. psn.

1 kvailas, kvailokas

2 įsimylėjęs (kvailai, sentimentaliai);

to be spoony on smb būti įsimylėjusiam ką

2 įsimylėjėlis

spoon2 v ret. juok. myluotis, meilintis, burkuoti

Nebūtinai.

spontoon [spƒn‹tu:n] n kar. ist. alebarda

O ką daryt, kai alkanas?

spoon (n.)
O.E. spon "chip, shaving," from P.Gmc. *spænuz (cf. O.N. spann, sponn "chip, splinter," Swed. spån "a wooden spoon," O.Fris. spon, M.Du. spaen, Du. spaan, O.H.G. span, Ger. Span "chip, splinter"), from PIE *spe- "long, flat piece of wood" (cf. Gk. sphen "wedge").

The meaning "eating utensil" is c.1300 in English (in Old English such a thing might be a metesticca), probably from O.N. sponn, which meant "spoon" as well as "chip, tile" (development of the "eating utensil" sense is specific to Middle English and Scandinavian, though M.L.G. spon also meant "wooden spatula"). Spoon-feed is from 1610s; figurative sense is attested by 1864.

*spænuz...

... kaip bergždžios karvės spenys

Cirpia kaip ėriukas, spenio neradęs.

spoony
1 neišmanėlis, mulkis.

Mestų spenį, lapnotų lapiniu.

Betgi mažiukas dar...

laītawiskai: šaukštas prūsiskai: lappinis

Kodėl lapinis, tai aišku - negi iš eglės šaukštą droši.

Löffel - from Middle High German leffel, from Old High German leffil from *lapila- (“spoon”) derived from Proto-Germanic *lap- ("to lick, to lap"). See English to lap. Cognates include Dutch lepel, Yiddish לעפֿל (lefl).

Tai kaip dabar sponsorių vadinsim?

... from PIE root *spend- "to make an offering, perform a rite," hence "to engage oneself by a ritual act"

spendė́jas, -a smob. (1) NdŽ, spendė̃jas, -à (2) Rtr, KŽ; L
1. NdŽ kas spendžia spąstus, gaudo spąstais.
2. L129, KŽ prk. sąmokslininkas, suokalbininkas.

spéndalas sm. (1) LKAI41(Vlk) durų skląstis: Durų spendalus užspendė, negalima aneit Ad. Ar spéndalą užtraukei? Dsm.


Genys

Чернобыль-2

Высота антенны - 150 метров, длина - около километра.

26 лет назад это был совершенно секретный объект, позволявший следить за перемещением всех видов надземных целей не только над Европой, но и дававший возможность засекать пуски МБР потенциального противника на североамериканском континенте. С помощью мощнейших и ультрасовременных (на то время) радаров военные смогли, в прямом смысле слова, заглянуть за горизонт. Очевидно, что благодаря таким способностям этот комплекс получил название «Дуга-1» (Радиоцентр дальней связи Чернобыль-2).

Госиспытания после модернизации в 1985–1986 годах не прошла. Остановлена 26 апреля 1986 года в связи с аварией на ЧАЭС.

Išmontuot brangu, sprogdint dėl Černobylio AE susprogusio reaktoriaus gaubto ir dėl atidirbto branduolinio kuro saugyklos negalima, tai ir stovi.

The Russian Woodpecker was a notorious Soviet radio signal that could be sporadically heard on the shortwave radio bands worldwide between July 1976 and December 1989. It sounded like a sharp, repetitive tapping noise, at 10 Hz, giving rise to the "Woodpecker" name.

Kaleno tas "Genys", bet rijo ne kirminus - energiją.

Tuo metu tokie reaktoriai buvo ne tik Černobyly, bet ir Visagine, tuomsyk dar Sniečkum vadintame.

Mūsiškis ne "Genį", o balistines raketas maitino.

Dabar gi, jei vieną šalia kitos pastatysim 3 AE, čia bus Honkongas, europietiškas.

Europa taiki.

2012-11-09

Sąskaita

Tarkime, gavau 100 Lt sąskaitą už telekomunikacijų paslaugas.

Nežinau kaip galėčiau ją apmokėti išleisdamas lygiai 100 Lt.

Jei užsispirsiu ir nemokėsiu tarpininkams, save vadinantiems paslaugų teikėjais, tapsiu Sprendimų vykdymo instrukcijos taikymo objektu.

Ar tai teisėta?

O šitai?

O šitai?

Jaunimui gal tai atrodo keista, bet anksčiau nebuvo nei "išgryninimo", nei "supurvinimo" mokesčių, o sąskaitai apmokėti pakako tiek pinigų, kiek joje parašyta.

Noriu pasakyti, kad piramidės viršūnė engia žemesniuosius, o žemesnieji - dar žemesnius, ir taip iki piramidės apačios.

Vyresnieji - ne pareigomis, o amžiumi - dar prisimena, kad anksčiau to nebuvo, ir, bent jau kai kurie, priešinasi.

Laisvos Lietuvos teisėtvarka plušėjo net 4 metus, kol išsiaiškino, kad atsisakymas išmokėti ligos pašalpą ne per banko sąskaitą prieštarauja Konstitucijai.

Kodėl 4?

Pabandykit Lietuvos Respublikoj kreiptis į Konstitucinį teismą.

Pavyko?

V.Šustauskas tikino norėjęs atkeršyti bankams, kurie esą reikalauja nepamatuotai didelių mokesčių už teikiamas paslaugas.

Yra rimtesnis klausimas: kodėl negalime apmokėti sąskaitų, išleisdami tiek pinigų, kiek nurodyta sąskaitoje?

Pasikartosiu - anksčiau galėjom, o dabar nebegalim.

Kuo mūsų tarpusavio atsiskaitymuose šitokio tarpininko dalyvavimo būtinumas teisiškai grįstas?

Apie teisingumą neklausiu.

Apie apetitus irgi nekalbu.

Tai vadinama mažmenine bankininkyste.

Mažmožiai esam mes.

O kas yra jie?

Jie yra kūrėjai, pinigų.

Kai pinigų piramidės apatiniams šitai įkyrėjo, tie kūrėjai sugalvojo kitaip juos engti.

Galėčiau spėti, kad veiksmas vystėsi šitaip: bankuose sėdintys žmonių godumu ilgus metus žaidę ir pinigų tuštybę čia slėpę ekonomikos žinovai, pinigų "išgryninimo" ir "supurvinimo" mokesčių išradėjai, suprato, kad galima imti mokestį už bet ką, kad ir už tuščios sąskaitos "tvarkymą", o žemiau bankų stovintieji irgi sumojo, kad savo klientų pinigų surinkimą pigiau yra patikėti bankams - negi imsi papildomai "už galimybę apmokėti sąskaitą" iš taip "mylimų" klientų?

O bankai ima, nesidrovi - mat, taip suorganizavo, kad jų paslaugos taptų būtinomis.

Bagotas - razumnas, o biednas tai durnas?

2012-11-08

Mes nežinom

Ar nepanašu tai į senąją Šventosios Romos imperatoriaus elekcijų tradiciją?

Mes nežinom, ar slaptu balsavimu išrinkom Seimą, ar ne, nors Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija patvirtino rinkimų rezultatus, atviru balsavimu.

Dar nežino ir teismas, bent jau - nesako.

Mes sužinosim jo sprendimą, per 72 valandas.

Kadangi balsavimas buvo slaptas, jo sprendimas nebus grįstas tuo, kaip iš tikrųjų mes, kiekvienas mūsų, balsavom.

Kaip atsitiko, kad turim pasikliauti sprendimu tų, kurie, vis tik, nežino, kaip mes balsavom?

Žinios juk - jėga.

Kodėl nežinom, kas darosi mums nuosavybės teise priklausančiam banke?

Argi tai konstituciška?

Kodėl mūsų banke privalo būti paslapčių, kurios yra paslaptys mums, bet ne banko valdytojams?

Mįslė.

Todėl?

Ar žinom, kodėl Konstitucijoj įrašėm, kad skolinsimės, o kad skolinsim - neįrašėm?

Nežinom.

Ir šito nežinom.

Kai buvau verslininkas, skaičiau "Valstybės žinias" ir visaip spėliojau, kodėl įstatymai pilni dviprasmybių.

Galop ėmiau manyti, kad - tam, kad tie, kas turi galias, galėtų jiems nesilenkiančius nulenkti.

Ir dabar taip pat manau.

Dar manau, kad per mažai mes, vis tik, žinom.

Bėda ta, kad daugelis ir nenorim, netgi bijom, žinoti.

O kam žinoti?

Nebe žynių gi laikai.

Valdžia - išaiškins.

Palaukim.

2012-11-07

Gas Prize

2012-10-29

Vienas svarbus liudininkas byloje dėl Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio lėktuvo Tu-154 katastrofos prie Smolensko miesto Rusijoje buvo rastas negyvas savo namuose netoli Varšuvos, sekmadienį (2012-10-28) pranešė Lenkijos radijas, remdamasis Varšuvos apygardos prokuratūros atstovo informacija. Lėktuvo Jak-40, kuris 2010 metų balandžio 10 dieną nutūpė netoli Smolensko esančiame oro uoste, likus valandai iki prezidento lėktuvo katastrofos, borto inžinierius Remigiuszas Musis perspėjo Tu-154 įgulą apie tvyrantį rūką. Lėktuvo, kuriuo skrido L. Kaczynskis, įgula šį perspėjimą gavo likus kelioms minutėms iki tragedijos. R. Musis teigė girdėjęs Smolensko oro uosto dispečerių pokalbius su L. Kaczynskio lėktuvo įgula. Jo parodymuose sakoma, kad Tu-154 buvo leista nusileisti iki 50 metrų ir priimti sprendimą, ar tūpti oro uoste. Tuo tarpu pokalbio stenogramoje kalbama apie 100 metrų aukštį.

2012-10-30

Lenkijos tyrėjai aptiko sprogmenų pėdsakų ant vyriausybinio lėktuvo, sudužusio Rusijoje prieš dvejus metus per katastrofą, kuri nusinešė prezidento Lecho Kaczynskio ir dar 95 žmonių gyvybes, antradienį (2012-10-30) paskelbė dienraštis "Rzeczpospolita". Neįvardydamas savo šaltinių laikraštis rašo, kad prokurorai ir sprogmenų ekspertai, ištyrę Rusijoje saugomas orlaivio nuolaužas, aptiko trotilo (TNT) ir nitroglicerino pėdsakų ant sparnų ir kabinos nuolaužų, įskaitant 30 salono krėslų.

Lenkijos karinė prokuratūra šį pranešimą planuoja pakomentuoti vėliau antradienį, sakė jos atstovas

2012-10-30

Lenkijos prokurorai paneigė laikraščio pranešimą, kad pareigūnai prieš dvejus metus Smolenske, Rusijoje, į katastrofą, per kurią žuvo tuometis Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis ir dar 95 politikos ir elito atstovai, patekusio lėktuvo nuolaužose aptiko sprogstamųjų medžiagų likučių.

2012-11-06

Dėl straipsnio, kuriame buvo rašoma, kad ant 2010 metais Smolenske nukritusio lėktuvo nuolaužų buvo rasta sprogmenų pėdsakų, antradienį (2012-11-06) atleisti keletas vieno iš didžiausių Lenkijos laikraščių redaktorių, skelbiaReuters“.

2012-11-06

Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ sutiko sumažinti dujų kainą Lenkijos dujų įmonei PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo). Dėl tokio žingsnio padidės Lenkijos kompanijos pelnas, pranešė PGNiG antradienį.

„Gazprom“ pirmadienį (2012-11-05) sutiko pakeisti PGNiG taikomą dujų kainos formulę. Kaina sumažės nuo 550 JAV dolerių iki 450 JAV dolerių už tūkstantį kubinių metrų. Formulės pakeitimas bus taikomas atgaline data ir galios 2011–2012 metams.

Atbuline data, už du metus.

Prieš pustrečių metų:

Lenkų minios renkasi į savo istorinį miestą, tačiau JAV prezidentas Barackas Obama ir daugelis kitų lyderių buvo priversti atsisakyti planų dalyvauti tose ceremonijose dėl chaoso oro transporte, kurį sukėlė iš vieno Islandijos ugnikalnio išmestų pelenų debesys.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy, Didžiosios Britanijos princas Čarlzas ir Pietų Korėjos premjeras Chung Un-Chanas taip pat praeitą naktį pranešė, jog negalės atvykti dėl tos pačios priežasties.

Vakariečiai taip ir neatvyko, dėl to ugnikalnio dūmų, tik rytiečiainepabūgo.

Nemažai įvairiausių įvykių.

Nesusijusių tarpusavyje, galima taip manyti.

Tik kad JAV prezidentas Teodoras Ruzveltas...

Kodėl, vis tik, vakariečiai neatvyko Krokuvon?
2012-11-06

Nobel Price

Lietuviai – didi tauta, kuri gali pasiekti visko, ko tik nori. Trūksta tik pasitikėjimo ir sektinų pavyzdžių jaunimui. Tuo įsitikinę užsienyje dirbantys verslininkai ir menininkai, pirmadienį ryte kalbėję „Global Lithuanian Leaders“ renginyje. Renginio tikslas – apdovanoti daug pasiekusius užsienio lietuvius. Vienas iš nominantų – verslininkas Antanas Guoga sakė, kad skleisti įkvėpimą jauniems lietuviams yra jo pašaukimas. Taip pat buvo iškelta mintis, kad reikėtų stiprinti tokių apdovanojimų prestižą tarptautiniu lygmeniu - kaip pavyzdys buvo paminėta Nobelio premija.

Stiprinti prestižą...

Prestige refers to a good reputation or high esteem, though in earlier usage, it meant showiness.

Sveriges Riksbank celebrated its 300th anniversary in 1968 by donating a large sum of money to the Nobel Foundation. The following year, the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences was awarded for the first time.

Pataisė prestižą 1968-tais, didele suma.

prize (n.1)
"reward," 1590s, alteration of Middle English prise (c.1300 in this sense; see price (n.)). Prize-fighter is from 1703; prize-fight from 1824. Prized "highly esteemed" is from 1530s.

price (n.)
early 13c., pris, from O.Fr. pris "price, value, wages, reward," also "honor, praise, prize" (Mod.Fr. prix), from L.L. precium, from L. pretium "reward, prize, value, worth," from PIE *preti- "back," on notion of "recompense" (cf. Skt. aprata "without recompense, gratuitously," Gk. protei "toward, to, upon," Lett. pret "opposite," O.C.S. protivu "in opposition to, against").

Praise, price, and prize began to diverge in Old French, with praise emerging in Middle English by early 14c. and prize being evident by late 1500s with the rise of the -z- spelling. Having shed the extra Old French and Middle English senses, the word now again has the base sense of the Latin original. Price-tag is recorded from 1881.

Stiprinkim prestižą.

2012-11-05

Liða

Ærra Liða, the month before Midsummer (June). The meaning of Liða is uncertain (might be associated with the moon) but it was probably the name given to either sunrise on the longest day – the height of the sun’s power - or the midsummer day sunrise (four days later) which marked the sun’s retreat from brightness and growth and brought the onset of darkness and decay. Whatever the case, it is probable that Liða was a fire festival and that it involved celebration of the passage of the moon.

Æftera Liða, the month after Midsummer (July).

Vidurvasaris.

Vasaros saulėgrįža.

The lunar month corresponding to June was known as Ærra Liða, 'first' or 'preceding' Liða and July was Æfterra Liða, 'following Liða'. Bede writes that "Litha means 'gentle' or 'navigable', because in both these months [June and July] the calm breezes are gentle and they were wont to sail upon the smooth sea." Since the adjective liðe does appear in other Anglo-Saxon contexts meaning 'calm' or 'gentle', along with the verb liðan meaning 'to sail', and a host of other 'lið-' words with nautical connotations, Bede's explanation seems wholly plausible.

Some modern pagan authors have interpreted Liða as the Anglo-Saxon name for the summer solstice due to its symmetry with Yule within the old calendar. Ærra Liða, June, and Æfterra Liða, July, fall before and after the summer solstice just as Ærra Geola, December, and Æfterra Geola, January, fall before and after the winter solstice. But since there is no record of any Anglo-Saxon words related to liða that have a meaning encompassing the concept of 'the sun', this idea remains within the realm of speculation. Of course, one could also speculate that liða refers to the summer solstice because the sun can metaphorically be seen to sail, liðan, across the sky. But since the solstice is the point where the sun appears to stop moving (solstice literally means 'sun-stop' in Latin), sailing would seem an odd choice of metaphor for this particular celestial event.

Blessed Litha.

lið host, folk, people; fyrða l, the people; þeir vóru allir eins liðs, they were all of one party; vera einn sins liðs, to be alone;
(Show lexicon entry in Zoega Zoega) (search)

liða noun pl gen

liði follower (liðar þat eru fylgðarmenn);
(Show lexicon entry in Zoega) (search)
liða noun sg acc
liða noun sg gen
liða noun sg dat
liða noun pl acc
liða noun pl gen

líða to go, pass, glide (er skipit leið fram hjá flotanum); l e-m ór hug, to pass out of one�s memory;
(Show lexicon entry in Zoega) (search)
líða verb 3rd pl pres ind act
líða verb 1st sg pres subj act
liða verb 1st sg perf subj act

liða - to pass

láta tímann líða - let time pass

láta tímann líða - get through, while away

láta tímann líða - īsināt laiku

láta tímann líða - коротать время

láta tímann líða - leisti

2012-11-04

Taikus atomas

Sovietmečiu taip sakydavo - мирный атом.

Šis stovi ne Maskvoj, o Briusely, nuo 1958 metų Expo.

Šįryt LRT radijas paklausė LR vaikučių, kur pastatyta pirmoji pasaulyje pramoninė atominė elektrinė.

Pirmoji paskambinusi mergaičiukė pasakė teisingą atsakymą, kurio aš nežinojau - Anglijoj.

Koks neišsilavinęs!

Sovietmečiu maniau, kad pirmasis toks reaktorius ėmė veikti Obninske, dabar gi galėčiau pagalvoti, kad JAV anksčiau to ėmėsi, bet kad Anglija...

Electricity was generated by a nuclear reactor for the first time ever on December 20, 1951 at the EBR-I experimental station near Arco, Idaho in the United States. On June 27, 1954, the world's first nuclear power plant to generate electricity for a power grid started operations at Obninsk, USSR. The world's first commercial scale power station, Calder Hall in England opened on October 17, 1956.

With the creation of the United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA) in 1954, ownership of Windscale Works passed to the UKAEA. The first of four Magnox reactors became operational in 1956 at Calder Hall, adjacent to Windscale, and the site became Windscale and Calder Works.

Pirmoji eksperimentinė branduolinė jėgainė EBR-I, gaminusi elektrą, buvo paleista 1951 m. gruodžio 20 d. dykumoje Aidaho valstijoje, JAV. Tuo metu ji gamino tiek energijos, jog pakako uždegti keturioms 200 vatų lemputėms. Liepos 17 d. 1955 m. Arco miestas tapo pirmuoju JAV apšviestu elektra, gaminta iš branduolinės energijos.
Pirmą komercinę jėgainę 1954 m. birželio 27 d. Obninske pastatė Tarybų Sąjunga. Obninsko branduolinė jėgainė gamino apie 5 megavatus elektros energijos ir 10 metų buvo vienintelė tokio tipo elektrinė visoje Tarybų Sąjungoje.

В 1946 г. на месте посёлка школы-интерната имени С. Т. Шацкого «Бодрая жизнь» (основан педагогом Шацким в 1911 г.) и бывшего Испанского детского дома был создан секретный объект Лаборатория «В» системы МВД СССР (будущий Физико-энергетический институт). Лаборатория проводила исследования в области ядерной физики, для чего были приглашены немецкие специалисты-контрактники из лабораторий Кайзера-Вильгельма, Лейпцигского университета и лучшие советские специалисты. В результате работы лаборатории была построена первая в мире атомная электростанция, пуск которой состоялся 27 июня 1954 г.

Её реактор был заглушён 29 апреля 2002 года, успешно проработав почти 48 лет.

List of Magnox reactors in the UK

Calder Hall near Whitehaven, Cumbria - 4 units 50 MWe each, first grid connection 1956, shut down 2003

47 metai.

Teko būti Obninske sovietmečiu kai tas reaktorius dar veikė, kiek suprantu, miestas tada nebuvo įslaptintas - leidimų įvažiuoti nereikėjo.

Taip išeitų, LRT radijas LR vaikučius klaidina.

Sovietmečiu LTSR vaikučius stengtasi įtikinti, kad visas progresas - iš Rusijos; dabar gi LR mažylius - kad iš Anglijos?

O ko gi tėveliai ten veržias?

"Dručkį" su "Mažyliu" JAV susprogdino 1945-tais, penkiais metais anksčiau už sovietus.

O su atominėm elektrinėm nesiskubino.

Gal todėl?

Ir dar apie angliškąją pirmąją pramoninę elektrinę, anot LRT radijo, pirmąją pasaulyje.

Magnox is a now obsolete type of nuclear power reactor which was designed and is still in use in the United Kingdom, and was exported to other countries, both as a power plant, and, when operated accordingly, as a producer of plutonium for nuclear weapons.

Atomine elektrine.