2009-08-07

BRIC

BRIC valstybės yra šių valstybių grupės sutrumpinimas: Brazilija (B), Rusija (R), Indija (I) ir Kinijos Liaudies Respublika (C).

BRIC valstybėse – per 40 % pasaulio gyventojų. Prognozuojama, kad BRIC valstybės 2050 m. aplenks G6 valstybes.

These countries encompass over 25% of the world's land coverage and 40% of the world's population and hold a combined GDP (PPP) of 15.435 trillion dollars. On almost every scale, they would be the largest entity on the global stage. These four countries are among the biggest and fastest growing emerging markets.

Ypatumai

BRIC valstybėse išleidžiama vis daugiau lėšų, investuojama, kuriami finansų produktai kaip investiciniai fondai, sertifikatai etc. Investuotojai nuo didžiųjų valstybių, kuriose tebėra ekonominė stagnacija, ėmė kreipti žvilgsnius į dinamiškus regionus.

* Brazilija: žaliavų tiekimas, žemės ūkio produkcija
* Rusija: išteklių atsargos, nafta ir gamtinės dujos
* Indija: idėjų fabrikas, pigūs intelektualiniai ištekliai
* Kinija: žemas darbo užmokestis, darbuotojų darbštumas

I can say with certainty that China, Russia and India are free. When Putin kicked out Nieslev and Bereshovsky and arrested Khordokovsky, he basically kicked the Rockefellers and Rothschilds out of Russia. I have good Russian sources and am confident Putin is a nationalist who is fighting the Illuminati with all his might. When ex-NSA chief Bobby Inman spoke at the Foreign Correspondent's Club of Japan on June 26th he made it very clear he expected a protracted struggle with Russia.

India kicked them out in Ghandi's day and they have never been allowed back. Having liberated themselves after 300 years of Illuminati (East India Company) rule, they do not intend to let themselves fall under their control again.

There have been many attempts by the Illuminati to infiltrate and dominate China. They financed Chairman Mao but he then kicked them out in the 1960's (that is why China and the USSR nearly went to war then). They are now trying to create a financial crisis in China that would open the way for them to infiltrate the Chinese financial system. They will not succeed.Leaders at the 1st BRIC summit. From left are: President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil; President Dmitry Medvedev of Russia; President Hu Jintao of China, and Prime Minister Manmohan Singh of India.

2009-08-02

Grobuonis ir auka

Predator and prey.

Prieš 80 metų amerikietis Lotka ir italas Volterra, abudu žydai, nepriklausomai vienas nuo kito, pasiūlė matematinį visuomenės, kurioje gyvena grobuonys ir aukos, vystymosi modelį.

Tų diferencialinių lygčių sprendiniai, reiškiantys abiejų populiacijų narių skaičių, atrodo šitaip:


Banguoja.

Grobuonių banga vėluoja.

Aukų daugiau negu grobuonių.

Lietuviško Vikipedijos straipsnio niekas neparašė, bet pasiskaityti apie tokių populiacijų matematinius modelius yra kur.

Ten - tos pačios Lotka ir Volterra lygtis, tik grobuonis vadinamas vilku, o auka - zuikiu.

To puslapio apačioje galite pasirinkti parametrus, paprašyti, kad matematinė programa MATHEMATICA išspręstų lygtis su jūsų parametrais ir nubrėžtų sprendinių grafikus. Banguotus.

Iš tiesų, gyvena miške vilkai ir gyvena zuikiai.

Gainioja vilkai zuikius, be abejo. Tik zuikiai nepėsti, moka skelti posūkį stačiu kampu ir nuo vilkų pasprukti.

Vilkas - miško sanitaras.

Šito Lotka-Volterra modelis nesako.

Grobuonis, ir baigta.

Kiekvienas vilkas yra individualybė, kiekvienas turi savo charakterį, skirtingą patirtį, skirtingai reiškia emocijas, netgi skirtingus poreikius turi. Jie nėra klonai, kurie visi elgtųsi vienodai pagal zoologijos vadovėlyje aprašytą instrukciją. Dauguma auginate savo šunis, patys matote, kokie jie skirtingi, bet net nesusimąstėte, kad visos tos šuns savybės, kurios jus taip žavi, yra iš vilkų - tiesioginių protėvių. Bet kai ką šunys ir prarado - laisvės troškimą ir atsakomybę už savo palikuonis.

Ar teko matyti vilką, užvaldžiusį mišką – tokį drūtą, baisų, kurio visi bijo ir kuriam paklūsta?

Ar reikia zuikiams kasdien eiti vilkui pasirodyti?

Gal zuikiai privalo kasdien vilkui padirbėti?

Ne, neteko.

Ne, nereikia.

Ne, neprivalo.

O kaip gyvename mes, žmonės?

Centriniai bankai, su vadu priešakyje, iš nieko daro ir už mandrai vadinamas palūkanas skolina pinigus.

Kam skolina?

Bet kam neskolina.

Štai pagrindinis skolintojas pasaulinės krizės proga kai kam ir už 0% skolina, o kai kas su indėlininkais terliojasi ir net 1,72% už tuos USD moka (spūstelkit "9 procentai palūkanų už 7 mėnesių terminuotąjį indėlį litais" - mūsų litai, mat, daug daug daug sykių paklausesnė valiuta už JAV dolerį, nes jų labai stinga, nežinia kodėl stinga, net gerbiamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas nežino, kodėl tų litų trūksta).

Reiškias, šitie Boso nepažįsta.

Ne lygis...

Tuos, kurie tiesiai „iš pinigų šaltinio“ skolinasi, pavadinkime pirmąja lyga.

Tie skolina antrąjai lygai, tie toliau, ir t.t., ir pan.

2005 m. Lietuvos banko valdyba trims bankams leido įskaityti subordinuotas paskolas į antrojo lygio kapitalą: AB Sampo bankui (18 mln. Lt), AB bankui „NORD/LB Lietuva“ (8,6 mln. Lt), AB Ūkio bankui (3,8 mln. Lt).

Geras.

Prisiskolino ir vaidina; turim, turim kapitalo, solidūs esam!

Subordinuotą paskolą gavom!

Vai vai!

subordinate (adj.)
1456, from M.L. subordinatus "placed in a lower order, made subject," pp. of subordinare "place in a lower order," from L. sub "under" + ordinare "arrange".

Būkit savo vietoj, sakant!

Ai, neverta su tokiais prasidėti, grįžkim į pirmąją lygą.

Pasiskolino ir jie. Kai kas už 0%, kai kas ir už 0,25%.

O anksčiau 0% nebuvo, niekada, buvo gerokai brangiau.

Taigi, visa pirmoji lyga centriniam bankui visada skolinga.

Nes visi legalūs (nesuklastoti) pinigai yra to centrinio paskolinti, už palūkanas, o toms palūkanoms mokėti paprasčiausiai „nėra pinigų gamtoje“.

Jie dar nepadirbti.

Ir dar nepaskolinti.

Taip vadinamoms finansų rinkoms dar nepaskolinti.

Per pirmąją lygą.

Pirmoji lyga, žinoma, moka palūkanas, suprasdama, kad neturi jokių šansų grąžinti skolą.

Pirmoji lyga – amžina centrinio skolininkė.

Ji gali tik prašyti dar paskolinti.

Ir prašo.

Ir gauna.

Kodėl tęsiasi žaidimas?

Kaip nesugriūna šis kortų namelis?

Todėl, kad tie, subordinuotas paskolas gavę, viršutiniųjų pastatyti į savo vietą, finansuoja ūkį, „ekonominio ciklo“ pradžioj, dalindami paskolas už žemas palūkanas, sukelia ūkio pagyvėjimą, kurio metu mes, visuomenė, pristatome namų, prigaminame automobilių, visą tai padirbame skolon, skolon ir nusiperkame, tikėdamiesi būti turtingi, gražūs, sveiki ir laimingi.

O bet tačiau ciklas baigiasi, bankai prisuka paskolų kranelius, pakelia paskolų palūkanas, (pagal savo pageidavimą pakelia,nes mes jiems leidžiame taip elgtis), reikalų žinovai praneša mums kad ekonomikoje išsipūtė ir sproginėja finansiniai burbulai, o mums tas sproginėjimas reiškia viena: tie iš mūsų, kurie „nebepaveža“ nelauktai-netikėtai padidėjusių palūkanų ir, priešingai, sumažėjusių pajamų, atsisveikina su tariamai „savo“ – namu, automobiliu, turtu.

Dalis tų gėrybių netekusiųjų tik galutinai jų netekę supranta, kad tik tariamai jas ir turėjo.

Šitaip nutinka mums.

Tų, apatinių bankų piramidės narių, gavusiųjų „subordinuotas paskolas“, naudai.

Jie, mūsų subordinuotieji finansuotojai, patys yra nė kiek ne geresnėje padėtyje pinigų piramidėje aukščiau stovinčiųjų atžvilgiu.

Bangas kelia viršuje.

Labai paprastai kelia: kaitaliodami paskolų srautus ir jų palūkanas.

Šito grobuonies banga, priešingai, negu Lotka-Volterra modelyje, priekyje.

Tenka ir mus apšvarinusiems apatinių lygų žaidėjams tiems aukščiau stovintiems savo gera atiduoti: turtą, akcijas, savo kontorų valdymą.

Grobuonis kelia bangą.

Kaip manote, pirmojoje lygoje kitaip?

Vargu bau.

Hi Boss!

Štai jums grobuonis.

O aukų aukų...

Ar teko matyti grobuonį, užvaldžiusį aukas – tokį drūtą, baisų, kurio visi klauso?

Ar reikia aukoms kasdien eiti grobuoniui pasirodyti?

Ar aukos privalo kasdien grobuoniui padirbėti?

Taip, teko.

Taip, reikia, nes mūsų politikų – statista – parėdymu mes, aukos, atsiskaityti galim tik pinigais, kuriuos valdo grobuonis.

Taip, privalo, nes, kur tik nukreipia grobuonis ir jo subordinuotieji parankiniai pinigų srautus, ten mes, aukos, ir dumiam, darom tai, kam tie pinigai skirti, o paskui dalį to, ką padarom, grobuonis ir jo parankiniai pasiima.

Predator and prey.

A priest said:

- Let us pray.

Let's pray?