2014-08-02

Mus apgins NATO

Washington (CNN) -- A U.S. Air Force spy plane evaded an encounter with the Russian military in recent days by flying into nearby Swedish airspace without that country's permission, a U.S. military official told CNN.

The RC-135 Rivet Joint plane was flying in international airspace, conducting an electronic eavesdropping mission on the Russian military, when the Russians took the unusual action of beginning to track it with one of its land-based radar.

The Russians then sent at least one fighter jet into the sky to intercept the American aircraft, the U.S. official said Saturday.

The spy plane crew felt concerned enough about the radar tracking that they wanted to get out of the area as quickly as possible, the official said. The quickest route away from the Russians took them into Swedish airspace. The U.S. official acknowledged that was done without Swedish military approval.

The spy plane crew felt concerned enough about the radar tracking that they wanted to get out of the area as quickly as possible?
.

The USS Donald Cook is now in port at Constanta, Romania.

The U.S. frigate, which has not yet been identified, is expected to arrive in the Black Sea in the next two weeks. According to a U.S. military official, the frigate is likely to replace the USS Donald Cook, which is expected to return to the Mediterranean Sea.

After the incident, the foreign media reported that "Donald Cook" was rushed into a port in Romania. There all the 27 members of the crew filed a letter of resignation.

O jei buvo šitaip?

:(

WASHINGTON, April 14, 2014 – A Russian attack aircraft repeatedly flew near the USS Donald Cook in international waters in the Black Sea on April 12, a Pentagon spokesman said today.

The USS Cook was patrolling in the western Black Sea when an unarmed Russian Su-24 Fencer attack aircraft repeatedly flew near the Navy ship, Army Col. Steve Warren told reporters.

“The aircraft did not respond to multiple queries and warnings from Donald Cook, and the event ended without incident after approximately 90 minutes,” Warren said. “This provocative and unprofessional Russian action is inconsistent with international protocols and previous agreements on the professional interaction between our militaries.”

Two Russian aircraft were present, but only one took part in the provocative actions, Warren said. The aircraft flew from near sea level to a couple of thousand feet, he added, but never overflew the U.S. Arleigh Burke-class destroyer.

“The Russian plane made a total of 12 passes,” he said.

The wingman stayed at a considerably higher altitude, Warren said.

“The Donald Cook is more than capable of defending itself against two Su-24s,” the colonel said.

The Cook arrived in the Black Sea on April 10. The ship is now making a port call in Constanta, Romania.

... 12 апреля, в великий день космонавтики, наши снарядили к облету в нейтральных водах, безоружный СУ-24, НО с «Хибинами» под крылом.
Далее все развивалось приблизительно по такому сценарию: «Кук» еще издали засек подход «сушки», сыграл боевую тревогу и замер по боевым постам. Все шло штатно, радары считали курс сближения с целью, «Иджис» исправно управляла системами наведения. И вдруг – хлоп! Все погасло. «Иджис» не работает, экраны показывают муть, даже «Фаланксы» не могут получить целеуказание! СУ-24 тем временем прошел над палубой «Кука», сделал боевой разворот и сымитировал ракетную атаку по цели. Конечно же, успешную – ведь противодействия нет! Потом развернулся и сымитировал еще одну. И так далее – еще 10 раз!

За все это время, экипаж корабля не смог реанимировать погасшую БИУС. Заработала она только тогда, когда СУ-24 ушел курсом на базу. Вот тогда то, поняв собственное бессилие против комплекса РЭБ обычного бомбардировщика, 27 человек и подали рапорты об уходе.

Saturday, August 2, 2014
U.S. Military officials confirmed that a U.S. Air Force spy plane dodged the Russian military by flying into nearby Swedish airspace without permission.

A RC-135V/W Rivet Joint reconnaissance plane conducting a mission in international air space July 18 had to alter its course when Russia began tracking the plane with land-based radar, CNN reported Saturday.

The Russians then sent at least one fighter jet into the sky to intercept the American plane, U.S. officials told the news network.

In order to shake off the radar tracking as quickly as possible, the spy plane crew made the call to fly into Swedish airspace.

The decision was made without Swedish military approval.

Officials told CNN that the use land radar tracking by the Russians was an unusual move.

Pamanykit ... began tracking the plane with land-based radar...

The spy plane crew felt so concerned about the radar tracking that it wanted to get out of the area as quickly as possible, the official said. The quickest route away from the Russians took them into Swedish airspace. The U.S. official acknowledged that was done without Swedish military approval.

...it wanted to get out of the area as quickly as possible...

Tiesiu keliu movė, that was done without Swedish military approval.

JAV oro pajėgų elektroninės žvalgybos lėktuvas „RC-135 Rivet Jointturėjo pažeisti Švedijos oro erdvę, siekiant išvengti Rusijos naikintuvų persekiojimo...
O kaip šnipo lėktuvo lakūnams lėkt, jei ne tik šnipinėjimo įranga neveikia?

Rusijos naikintuvai Švedijos oro erdvėj gal nepersekiojo... 


Tai kieno lėktuvai nematomi?

ogspot.com/2014/04/svaboda.html">Ech...

Švaboda!

Tssss....

Lietuva slaptos mobilizacijos būdu priimančion šalin susiruošė mobilizuotis...


P.S. Po trijų metų:

Russian media claim its military is now capable of neutralising US warships with electronic jamming devices.

Bankams – blogi klientai


„Aldi“ visada plėtėsi naudodama savo lėšas, neimdama paskolų.
O kaip „Aldi“ laikytųsi prieš neigiamas palūkanas?

Dar labiau vengti žmonių abu broliai pradėjo 1971-aisiais, kai buvo pagrobtas Th.Albrechtas. Jis nelaisvėje išbuvo 17 dienų. 

Už jo išlaisvinimą buvo sumokėta išpirka – 7 milijonai Vokietijos markių.

Net ir iš šios istorijos Albrechtai nusprendė sutaupyti. „Aldi Nord“ vadovas Th.Albrechtas iš būtinos sumokėti mokesčių sumos išbraukė pinigus, kurie buvo sumokėti jo pagrobėjams. 

Mokesčių inspekcija patikrino banką...Vargotikai

ναρκωτικό

2014-08-01

Rumoras

„Jumoras“ ar „humoras“? 

 Koks klausimas?

Bankas mum išaiškins!


Taisyklingas tarptautinis žodis yra humoras [angl. humour < lot. humor – drėgmė, skystis; vienas iš keturių organizmo skysčių, kurį sen. medicina laikė lemiančiu žmogaus temperamentą]. Jumoras neteiktina forma, atėjusi iš rusų юмор (plg. pranc. humeur).

Priebalsį h šiame žodyje taria visos europiečių kalbos, turinčios šį garsą, pvz., latvių humors, estų huumor, ukrainiečių humor, lenkų, čekų, slovakų, danų švedų humor, vokiečių Humor (plg. bulgarų ir serbų chumor).

Su h rašytini bei tartini ir kiti žodžiai: humoreska, humoristas, humoristinis (A. Girdenis. Kaip sakyti ir rašyti: jumoras ar humoras? // Gimtoji kalba, 1990, Nr. 5, p. 10).

Ate, jumore!

Žinoma, kad h!

Kiek lietuviškų žodžių, prasidedančių raide h?

Na gerai, su humoru - aišku.

O kaip su rumoru

×rumalỹnė sf. (2) NdŽ; S.Dauk grūmimasis, imtynės: Ant garbės Oktavijo Augusto įstatė rumalynę, par kurias vyriški, plikai išsidarę, rumalojos su kits kitu M.Valanč.
.
×rùmalioti, -ioja, -iojo Pln, rumalióti, -iója, -iójo; I žr. rumaloti:
1. Vienam šitus akmenis sunku rumalioti Ub.
2. Kūnais numirėlių ir žeistųjų abiem pusėm karvietė buvo nuskleista, ant kurios dar rumaliodami likusieji varžėsi pergale S.Dauk. | refl.: Du priešai rumaliójosi Jrb.
3. Vienus, staiga užpuldami, rumaliojo, kitus, gyvus sugautus, savo dievams ant apieros degino S.Dauk.

http://www.lkz.lt/startas.htm×parùmalioti žr. parumaloti: Vyras, paritęs vaikiną ant žemės, parumaliojo, apdaužė kumščiu rš. 
.
×rùmalojimas sm. (1), rùmalojimos ind. → rumaloti 2. | refl.: Toksai siutinys vilnių, jog ne vien negal jų parirkluoti, bet veizėti vilnių virstančių, toksai yra rumalojimos su kits kita S.Dauk.
.
×rùmalotojas sm. (1); S.Dauk imtynininkas.
 
×rùmaloti, -oja, -ojo (plg. vok. rummeln) tr.
1. Als, Ms, Sd, Vkš ritinėti, raičioti ant žemės: Ką tas šuo ten rùmaloja?! Skd. Ka cypa vaikas, ka cypa … veizu: Levė aną berùmalojanti KlvrŽ. Rùmaloja katė pelę, t. y. krutina J. Ar ans tavę rùmalo[ja], t. y. judina, plastina J. Šuo lo[ja], rumalo[ja], veizėk, Joni, kas parjo[ja] (d.) Šts. | refl. Vkš: Ko judu čia rùmalojatės?! Skd.
2. mušti galynėjantis: Al’ iš rimtųjų susikibo: tas ka berùmalojąs tą vaikį Žr.
3. žudyti: Ėmė ir jis išblaškytus lietuvius rumaloti S.Dauk. 
.
×nurùmaloti tr. nukamuoti negyvai: Gydė, gydė, nepagydė ir nurùmalojo begydydamas [karvę] Nv.
.
×parùmaloti tr. Als, KlvrŽ kiek pavolioti, paraičioti: Mergelei tinka, kad parùmaloji J.
.
Rumoras.
×rumaũnas, -à adj. (4) ramus, rimtas: Merga rumauna nekimba pri vyrų, neapsiema su niekumi, su vaikinais J. Rumaunas, kurs ne pliuškis, nekalba nereikalingą žodį J. | Arklys rumaunas, t. y. be naravo J. 
.
rumà sf. J patvarumas, pastovumas.

Ar pasistatysi rūmus be rumoro? 

Tai klausimas!

Galima net išsigąst...

Gando gando ir išsigando!

rumor (n.)
late 14c., from Old French rumor "commotion, widespread noise or report" (Modern French rumeur), from Latin rumorem (nominative rumor) "noise, clamor, common talk, hearsay, popular opinion," related to ravus "hoarse," from PIE *reu- "to bellow." Related: Rumorous. Rumor mill is from 1887. Dutch rumoer, German Rumor are from French.
 :(

Jaunime:)

Lietuvos Krašto mobilizacija


Mobilizacija – institucijų ir ūkio subjektų veiklos pertvarkymas, taip pat karo prievolininkų šaukimas į privalomąją karo tarnybą, kad būtų pasirengta šalies gynybai ir (ar) vykdyti tarptautinius įsipareigojimus. Mobilizacija skelbiama esant karo pavojui, prasidėjus karui, taip pat prireikus vykdyti tarptautinius įsipareigojimus.

Mobilizacijos metu galima rekvizicija – privačių transporto priemonių (automobilių, laivų ir kt.), taip pat kito turto paėmimas panaudojimui karo reikalams.

KAM pateiktame pranešime teigiama, kad šiuo planu nustatomi pagrindiniai mobilizacijos skelbimo principai, numatoma, kaip veiks ir kokių priemonių turės imtis valstybės institucijos mūsų šalyje paskelbus mobilizaciją. 

Mobilizacijos sistemą sudaro trys grupės: savarankiški mobilizacijos subjektai (Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė ir Mobilizacijos departamentas), civilinės mobilizacijos institucijos (kitos valstybės, savivaldybių institucijos ir įstaigos) bei ūkio mobilizacijos subjektai (valstybės ir privačios įmonės, kiti ūkio subjektai). 

Planas leis daugiau dėmesio ir išteklių skirti minėtų subjektų gebėjimams vykdyti mobilizaciją.
Mobilizacijos finansavimas nesikeičia - lėšos šiai funkcijai savivaldybėse vykdyti bus skiriamos iš KAM biudžeto. 

Mobilizacijos ir priimančiosios šalies įstatyme numatyta, kad sprendimą dėl visuotinės ar dalinės mobilizacijos dekretu priima Lietuvos prezidentas, dekretą dar turi patvirtinti arba panaikinti Seimas artimiausiame posėdyje, jei reikia - šaukdamas neeilinę Sesiją.

Paskelbus mobilizaciją, visos trys grupės, jei prireiks, turi vykdyti mobilizacijos planuose numatytus veiksmus. Informacija apie šiuos veiksmus įslaptinta

Ministerija taip pat nurodė, kad dokumento turinys yra įslaptintas ir viešai neskelbiamas

Nutarimą dėl Valstybės mobilizacijos plano Vyriausybė priėmė liepos 22-ąją, tačiau jo tvirtinimo procedūros užbaigtos ketvirtadienį

Liepą.

Mobilizacija!

Lietuvos Kraštas!

Ech! 

Mobilizacijos departamentas prie KAM

 


Mobilizacijos departamentas – krašto apsaugos sistemos institucija, kuri:

• dalyvauja Krašto apsaugos ministerijai formuojant valstybės mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos politiką,

• administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimą mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti,

• administruoja mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymą,

                           • administruoja civilinių mobilizacijos institucijų, ūkio mobilizacijos subjektų dalyvavimą teikiant priimančiosios šalies paramą.
 
Ir elgiamės keistai...

Liepa rugpjūtį

Na, liepa rugpjūtį tai nieko ypatingo, bet rugpjūtis liepą:)

Ši nuoroda Gūglės kompanijos paštan, anot jo paties, atėjo prieš 16 valandų, t.y., liepą.


Perskaitykim datą paveikslėlio dešinėj viršuje.

Pažiūrėkim, paklausykim.

Na va, kol susimaniau Gūglės paštininko paveikslėlį iškirpt, jo laikrodis dar viena valanda prasisuko:):(

:(


2014-07-31

Kylą leidžia

×kýla (l. kiła, brus. кiлa) sf. (1) Vkš, OZ29, kylà (4) DŽ, BŽ106; SD90, Ak, M, LmŽ85 trūkis, išvarža, grižas (Hernia): Knistautas kartais gaudavo pagulėti: taip jam kyla gėlė vidurius Vaižg. Žmogus su kýla negalia sunkiai dirbti Užv. Kýla veržia vyrui J. Kýla – ne liga Trgn. Nekelk taip sunkiai, ba kylą gausi Nmk. Eina kaip su kyla (negražiai, išsikėtęs) LTR.
◊ kýlą léisti ritinį aukštyn mesti: Reik geros rankos kylai leisti – išleida par aukščiausį stogą Šts.

Saliamono salos

Štai jis kur:)
Nors ir pagonys - užtaginti...

Kaip Elertė "Klasikos" radijas ką tik pranešė - paskutinis rojus Žemėje...

Vertybės virsta


Tam tikrą poveikį rusai jau pajuto – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas jau atsisakė finansuoti Rusijos projektus, o tai sudaro 23 milijardus eurų per metus. Vadinasi, tiek negaus Rusijos biudžetas.

Bet tai tik smulkmena žinant tai, kad Rusija turi valiutų rezervo (500 milijardų JAV dolerių), tačiau didžioji jo dalis laikoma vertybinių popierių forma. Įvedus sankcijas rusai negalės įlieti į savo ekonomiką nė vieno euro ar dolerio 


 iš šio rezervo, nes negalės patekti į JAV ar ES rinkas.
 
Rekonstrukcija Lietuvoje

Renavo tvenkinys dėl hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos nuleistas liepos 16-ąją.

Apie siaučiančius kaimiečius Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (ŠRAAD) pranešta antradienį.

Liepos 29-tą?

Kaip Lietuvos kaimiečiai siautė?

O....:(((

Vienas brakonierius braidė po nuleisto tvenkinio dumblą ir bandė žuvis badyti šakėmis, o antrasis jas gaudė rankomis!

Baisu!

Brakonieriai jau buvo sučiupę salatį, todėl jiems teks sumokėti 545,5 lito už gamtai padarytą žalą. Be to, jie bus baudžiami 400-1000 litų bauda už neleistiną žūklę.

Viso: 945,5-1545,5 litų už salatį + neleistiną žūklę.

mėnesio atlyginimo nesiekia, menka bauda.

Kaimiečiai ... hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos nesupranta... 
19. odeon 2014-07-30 20:01 IP: 87.211.83.18
Lietuva stebūklų šalis. Geriau tegul puna,bet paimti neleis. Ekonomika,visi į prekybos tinklus.........

Odeon!

Užsienis...

O buvo (tebėra?) laikai...

...dovanojame ir perduodame Ramygalos klebonui, dabar čia gyvenančiam ir ateityje gyvensiančiam, salą, kitaip vadinamą ostrow, su visa žeme ir visais pastatais, su visais laukais ir pievomis, vandenimis, miškais ir medžiais, pelkėmis, žuvų tvenkiniais, žuvimis ir žvejais, upėmis ir upeliais, duburiais ir užtvankomis, vandenimis ir jų nuotėkiais, bebrais ir jų medžiokle, malūnais ir jų pelnu, bitynais, bitėmis ir iš jų gaunamu medumi, ir apskritai su viskuo, kas tai salai priklauso; jokios teisės, valdų ir nuosavybės sau ir mūsų įpėdiniams tenai nepasiliekame, tegu minėta bažnyčia visa tai turi, valdo ir naudoja savo naudai ir didesnei gerovei laisvai ir ramiai per amžius. 

2014-07-30

U.N. Escalates

eskalatorius
eskalatorius slenkantys laiptai.

eskalacija
eskalacija stiprinimas, didinimas: Karo veiksmų e.

:)

U.N. Secretary-General Escalates Criticism of Gaza Operations

U.N. Secretary-General Ban Ki-moon leveled his strongest criticism yet of Israel's military operation in Gaza on Monday, accusing Israel of "pummeling" Gazans with "indiscriminate destruction" and warning Israel to fulfill its obligations as an "occupying power" to protect civilians.
protekcija
protekcija įtakinga globa, palaikymas.

 ... from Latin civilis "relating to a citizen, relating to public life, befitting a citizen"...

Kažkas labai didelio


Tai buvo nelengva pradžia. Juk kone šimtą mažylių prižiūrėjo vos šešios auklėtojos, rašo savaitraštis „Jewish Journal“. Žiemos Lietuvoje buvo šaltos, vaikų mityba - nepakankama. Nikki daugiausiai laiko praleisdavo toje savo lovelėje, retai pašnekinama ar paliečiama ir prastai maitinama.

Kai ji pakankamai užaugo, kad galėtų suvokti savo kilmės istoriją, jos įtėviai - Los Andžele gyvenantys Bobbi Gutman ir Danas Steifmanas - papasakojo, kaip vos gimusi ji atsidūrė globos namuose, kur praleido pirmuosius dvejus savo gyvenimo metus.

Kai amerikiečių žydų šeima 1998 metais atvyko į Lietuvą jos įsivaikinti, mergaitė svėrė vos 7,7 kg.

Los Andžele jos laukė nauji iššūkiai. Įtraukta į žydų bendruomenės centrą Vest Hilse trimetė Nikki tarp savo bendraamžių nesijautė gerai. Ji buvo uždara, visada tyli ir drovi.

Jos tėvai net spėliojo, kad galbūt ji turi problemų su klausa“.

Tačiau Nikki nebendravimo priežastis buvo kita.

„Aš nemokėjau kalbėti angliškai, – paaiškino Nikki. – Nemokėjau ir lietuvių kalbos“.

N.Gutman prisimena, kad norėdavo ką nors pasakyti, bet jai tiesiog trūko žodžių.
„Mokėjau tik kelis žodžius lietuviškai“, – pasakojo mergina. Šie keli žodžiai amerikiečiams bendraamžiams vis tiek nebūtų padėję jos suprasti.

Vėliau, jau užaugusi, ji internetu mokėsi lietuvių kalbos, o visai neseniai išmoko ir rusišką abėcėlę.

Net keista, kad kažkada turėjusi problemų su kalbomis dabar Nikki randa tiek daug saviraiškos būdų. 

„Čia turiu daug laisvės“, – teigia mergina.

Nikki vis dar domina ir jos gimtinė Lietuva.

„Labai norėčiau ten nuvykti, aplankyti senus pastatus, sodybas, kaimus, pamatyti Baltijos jūrą ir bažnyčias. Internete peržiūrinėju Lietuvos nuotraukas. Tai labai maža ir labai neturtinga šalis. Ir beveik visi Lietuvos žydai buvo nužudyti per holokaustą Antrojo pasaulinio karo metu“, – pasakojo „Jewish Journal“ leidiniui mergina.

Nikki patinka tai, kad dabar ji – žydė.

„Man labai svarbu būti žyde, – paaiškina N.Gutman. – Man patinka būti kažko labai didelio, bendruomenės dalimi“.

Tarp jos ateities planų yra dar vienas. „Negaliu sulaukti, kada nuvyksiu į Izraelį“, – sako Nikki.Galbūt jūs norėjote ieškoti: labai maža ir labai turtinga šalis?
 
 

World Socialist Web Site


Published by the International Committee of the Fourth International


Ukrainian government offensive blocks MH17 investigation
By Peter Symonds
30 July 2014
Yesterday, for the third day in the row, Dutch and Australian investigators into the downing of Malaysian Airlines flight MH17 were prevented from reaching the crash site in eastern Ukraine by a military offensive being waged by the far right regime in Kiev against pro-Russian separatists.
Andriy Lysenko, spokesman for Kiev’s National Security and Defence Council, told the media on Monday, that troops had entered Shakhtarsk, Torez and Lutuhyne—the three towns closest to the MH17 wreckage. The Dutch-Australian team reached Shakhtarsk, which is just 10 kilometres from the crash site, on Monday but had to turn back amid sounds of heavy shelling.

Pieter Jaap Aalbersberg, head of the Dutch team, told the media on Tuesday evening: “Our inability to reach the crash site is frustrating. We are losing valuable time to recover the victims’ remains.” The bodies of almost 100 of the 298 people killed in the disaster have not been recovered. Debris from the aircraft is reportedly strewn over an area of some 30- to 35-square kilometres.

Yesterday, Michael Bociurkiw, spokesman for the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), made it absolutely plain that it was the Ukrainian government offensive that halted access to the crash site. Speaking in Donetz, he said: “We’ve been dealing with the [pro-Russian] separatists for three months and since the crash happened we’ve had access every day until this [fighting].”

Bociurkiw said both sides had been clearly informed of what the investigative team was trying to achieve and given precise details of intended route movements, who was in the cars and the vehicles’ number plates. “There’s no excuse for anyone not to know the stakes in this. They are huge. One third of the passengers’ bodies are still out there. There’s a lot of debris there.”

However, the US and its allies, which accused pro-Russian separatists of shooting down MH17, of tampering with evidence and desecrating the bodies of the victims, have remained virtually silent on Kiev’s military offensive in recent days around the crash site.

No hue and cry has been raised by Western governments or the media about the Ukrainian military’s blocking of investigators. Nothing has been said about Kiev’s motives in initiating the fighting or preventing the collection of evidence from the site.

The Australian government was in the forefront of denouncing pro-Russian separatists, who controlled the area around the crash, and accusing Moscow of complicity. Foreign Minister Julie Bishop flew to New York last week to personally take charge of the push to secure a UN Security Council resolution on MH17. It called for no fighting at and around the crash site, an independent, international investigation and for “all parties” to cooperate fully.

The UN resolution was principally targeted against Russia and pro-Russian separatists inside Ukraine. Kiev’s flagrant breach of the resolution, as well as of last week’s promise by Ukrainian President Petro Poroshenko to establish a 40-kilometre ceasefire zone around the crash site, has been greeted by muffled criticism or outright silence by Washington and its allies.

Australian Prime Minister Tony Abbott expressed guarded frustration yesterday. “There is fighting and it’s not just the separatists, it’s the Ukrainian government as well. They have all made a commitment to use their best endeavours to get the site safe enough for us to go on board… and it’s high time those commitments were honoured,” he declared.

Foreign Minister Bishop, who is in Kiev with her Dutch counterpart Frans Timmermans, made no criticism of the Ukrainian regime. Timmermans noted obliquely that “the strategic goal of Ukraine is at odds with our strategic goal.” Both Bishop and Timmermans have secured agreements from Ukrainian officials to allow countries that lost citizens in the disaster to send up to 700 armed guards to the crash site. The agreements are due to be ratified by the Ukrainian parliament tomorrow.

Kiev has made clear that its military operations are specifically aimed at securing control of the crash site and that it will not allow investigators into the area until its goal has been achieved. Andriy Lysenko, a spokesperson for Ukraine’s Security Council, told the media yesterday: “Ukraine can’t guarantee the security of the international experts. When we liberate the area, the international experts will be able to do everything for the investigation.”

The Ukrainian regime’s determination to establish control over the crash site before a serious investigation gets underway suggests a distinct nervousness as to what would be revealed. The Russian military has released data pointing to the possibility that a Ukrainian war plane or Ukrainian ground-to-air missile was responsible for the disaster. The US is yet to provide any evidence to support its allegation that pro-Russian separatists shot down MH17.

Preliminary examinations of the wreckage had already begun. The plane’s black boxes had been handed over to Dutch authorities and are being examined in Britain. The investigation itself is under the control of governments that support Kiev and have denounced Moscow—Australia and the Netherlands.

If the Ukrainian government were genuinely interested in allowing the investigation to proceed, it would have abided by its promise to respect a ceasefire around the site. So the most obvious explanation for Kiev’s military offensive in this precise area is that it wants to cleanse the site of any incriminating evidence or plant false evidence before any investigation proceeds.

In doing so, the Ukrainian regime can count on the complicity of the US and its allies. The Obama administration has urged and assisted the Kiev government to wage its brutal war of attrition to occupy the east of the country and suppress all opposition. UN figures indicate that at least 1,129 people were killed and 3,442 wounded between mid-April, when the fighting began, and July 26. A sharp rise has occurred since a UN report in mid-June put the death toll at 356. Much of the essential infrastructure in the area, including electrical, water and sewage plants, has been heavily damaged by Ukrainian army shelling and rockets.

Washington’s attitude was underlined by a CNN report yesterday. Citing US officials, it revealed that the US possessed evidence that the Ukrainian military used short range ballistic missiles against separatist fighters. The missiles, which have a range of 80 kilometres and carry a warhead of nearly half a tonne, are the most deadly and destructive weaponry used in the conflict to date.

No details have been released of the impact on civilian populations. One of the American officials involved told CNN that it was unclear if the US would release satellite imagery of the Ukrainian missiles “because these are the good guys.”


Tai bent laikai!

Ultradešinioji kapitalistinės Ukrainos Vyriausybė neleidžia olandams ir australams (gal jie jau socialistai?) iš teroristų bastiono Donecke patekti į MH17 kritimo vietą!

S
 Synoikos!

Malaysia says

Hillary Clinton says Russia's President Putin bears responsibility for Malaysia plane crash tragedy.

White House says Russia ‘culpable’ of MH17 downing, cites ‘social media reports’.

Russian State Media Says CIA Shot Down Malaysia Airlines Flight MH17.

Malaysia says Ukraine must bear responsibility for MH17.

Malaysia has stated for the first time that it believes the Ukrainian government ought to bear responsibility for the crash of Malaysia Airlines flight MH17, according to a report from Singaporean newspaper Lianhe Zaobao.

Malaysian transport minister Liow Tiong Lai was quoted by the paper as saying that the Ukrainian government needs to take responsibility for the disaster because it was Ukrainian air traffic controllers who permitted MH17 to fly over the country's airspace when it was shot down on July 17 en route from Amsterdam to Kuala Lumpur, killing all 283 passengers and 15 crew on board.

Ukraine's air traffic controllers did not notify MH17 that it was not permitted to fly in the region, Liow said, adding that the Ukrainian government had a responsibility to tell the Boeing 777-200ER airliner if it was in any danger.

As for the report from American magazine Newsweek claiming that pro-Russia militants in Ukraine admitted to shooting down MH17 — as the international community has speculated — Liow said more time is needed to confirm the source of this information and that the Malaysian government will not jump to conclusions until it is absolutely certain of who is responsible for the crash.

Flight MH17 was shot down at an altitude of about 33,000 feet around 50 kilometers from the Russia-Ukraine border with what experts believe — based on the size, shape and pattern of the shrapnel — was a Russia-developed BUK surface-to-air missile.

Liow also mentioned that Malaysian prime minister Najib Razak is about to visit the Netherlands this week to discuss the downed commercial jet with his Dutch counterpart in the hope of securing full access to the crash site. Najib reached an agreement with pro-Russian rebel leader Alexander Borodai on Monday to secure the handing over of the plane's black boxes and the remains of the victims, as well as safe access to the crash site.

Liow said Malaysia's Department Civil Aviation was analyzing flight warnings issued by the American Federal Aviation Administration and could decide to divert flights if deemed necessary. The alternative is to continue on the same routes but increase the altitude from 30,000 feet to 38,000 feet or even 40,000 feet, Liow added.

 

Israel Everywhere

Israel

in Palestine.


Israel in Crimea.

Israel in Poland.

Israel in Lithuania.

Israel in Ukraine

Mes ...


National Report


RFID Chip Implemented In All Public Schools By 2015 – Effort To Curb Gun Violence


Latest News on Malaysia Airlines Flight 17 for Friday July 25, 2014

By Nigel J. Covington III
Editor-in-Chief

This morning local authorities have begun the task of moving the wreckage of MH17 to a secure location. Yesterday the Dutch Safety Board granted permission for the wreck to be moved. The board explained that the decision was made to ensure the removal of remains from the wreckage as quickly as possible.

Both black boxes on MH17 were recovered and are now being decoded by the International Civil Aviation Organization (ICAO). The ICAO reported both black boxes were not tampered with and are in good condition.

Russian President Vladimir Putin has reassured the international community that Russia will cooperate fully with the investigation and supports the transparent and unbiased international probe into the downing of the Malaysian airliner over Ukraine.

Yesterday Russian Deputy Foreign Minister Grigory Karasin met with the head of the EU Delegation to Russia, Vygaudas Usackas. After that meeting Karasin spoke with reporters and brought attention to counter-productive measures of Ukraine’s President Petro Poroshenko to make out Ukraine’s southeast representatives as Ukraine’s President Petro Poroshenko as terrorists on the world stage.

“Actually, it would cross out all the efforts urging the both parts of the conflict to launch a constructive dialogue aiming at the settlement of the Ukrainian crisis,” Itar-Tass quoted the Russian Foreign Ministry as saying.

The leader of the militia Aleksandr Boroday, told the BBC in an interview for Newsnight that international observers from the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) told them to leave the bodies to be collected by experts. “So we wait a day. We wait a second day. A third day. Come on! Not a single expert. Well, to leave the bodies there any longer, in 30 degree heat, it’s absurd. It’s simply inhuman. It’s a scene from a horror movie,” he said.

The Interstate Aviation Committee (IAC), who oversee civil aviation in Russia and the Ukraine announced that its representative is on the team of international experts investigating MH17 crash. The team was created in compliance with the UN Security Council resolution, passed on Monday. They are working to decipher the data from the plane’s flight recorders. On Thursday investigators announced that they had successfully downloaded the data from the black boxes. Today they begin to decode that data today.

Since the crash pro-Russian rebels who control the region have cooperated with investigators. They recovered the black boxes, and are providing security around the crash site.

More from the crash site as information becomes available. Bookmark the National Report for the latest news from Ukraine.

International monitors at #MH17 crash site arrived Thursday and include five Australian and four Dutch experts. They reached the crash site in five armored vehicles rigged for severe terrain. -

Obama Ordered Downing of Flight MH17...

National Report (nationalreport.net) is a satirical website. It is published by Allen Montgomery.

National Report

Lietuva Jungtinėse Tautose


Rusijos URM primena, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba liepos 21 dieną vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl Ukrainoje sudužusio Malaizijos lėktuvo tarptautinio tyrimo. Joje minimas reikalavimas visoms kariaujančioms šalims nedelsiant nutraukti kovos veiksmus šio lėktuvo kritimo zonoje ir užtikrinti, kad ten galėtų patekti tyrėjai, ESBO specialioji stebėsenos Ukrainoje misijos ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai, kad padėtų tyrimui.

„Pažeisdamas šį Saugumo Tarybos reikalavimą Kijevas viešai pareiškė apie ketinimą ginklu perimti lėktuvo kritimo rajono kontrolę ir ėmėsi puolamųjų kovos veiksmų. Todėl keli tarptautinės tyrimo grupės atstovų, esančių Donecke, mėginimai patekti į katastrofos rajoną žlugo“, – pažymima Rusijos URM pranešime.

„Rusijos delegacija JT Saugumo Taryboje liepos 28 dieną nurodė partnerėms akivaizdų faktą, kad Kijevas pažeidžia Tarybos reikalavimus, ir pasiūlė suderinti Saugumo Taryboje pranešimą spaudai; jame primenama apie 2166 rezoliuciją, pirmiausia jos 7-ąjį skirsnį, kuriuo reikalaujama nedelsiant nutraukti kovos veiksmus nuolaužų kritimo zonoje“, – nurodo Rusijos URM.

„Deja, mūsų iniciatyva buvo įžūliai JAV, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos atstovų užblokuota“, – sakoma pranešime.

Lietuva yra viena iš 10 nenuolatinių Saugumo Tarybos narių 2014 ir 2015 metais. Saugumo Taryboje Jungtinės Valstijos, Kinija, Rusija, Prancūzija ir Didžioji Britanija yra nuolatinės narės, jos turi veto teisę.

UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.

2011 m. spalio 31 d.
Lietuva pirmadienį balsavo prieš Palestinos narystę UNESCO, taip tapdama viena iš vos 14 valstybių, išsakiusių tokią poziciją. Už Palestinos priėmimą, kuriam labai priešinosi JAV ir Izraelis, balsavo 107 šalys, o 52 susilaikė.

"Lietuva balsavo prieš. Buvo priimtas toks sprendimas Vilniuje", - BNS sakė Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO laikinoji reikalų patikėtinė Violeta Baltrušytė.

Ji sakė negalinti plačiau komentuoti Lietuvos pozicijos.

Kaip BNS sakė konferencijoje Paryžiuje dalyvaujanti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Gintarė Tamašauskaitė, iš ES šalių už Palestinos narystę Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje pasisakė 11 šalių, tiek pat susilaikė, o penkios buvo prieš.

Be Lietuvos, prieš balsavo Čekija, Švedija, Vokietija ir Nyderlandai. Iš kitų įtakingų šalių prieš taip pat pasisakė JAV, Izraelis ir Australija.

Buvo priimtas toks sprendimas Vilniuje...

Ne Kaune.

Kas tas Vilnius?


2014-07-29

Mieli tautiečiai!

Brasileiros:)


Brasil...

Brasil!

Aštuoniolika tūkstančių. Maždaug tiek lietuvių pasidavė emigracijos bangai tarpukariu. Daugelį jų, kaip ir šiandien, išginė ekonominis sunkmetis
 
Tačiau šiandien Lietuvos emigracijos mastai platesni – nuo Nepriklausomybės atgavimo šalį paliko per pusę milijono. „Tad tie 18 tūkts. tėra tik lašas jūroje“, - šyptelėjo vertėja Olga Pumputienė, pati gimusi Brazilijoje ir sovietų valdymo laikais su tėvais grįžusi į Lietuvą.

Na, gerai, tik jau nepradėkim ilgėtis sovietų -
 
tarpukary ne 18 000, o 100 000

Ei:((((
 

Ei!

Mieli tautiečiai!

Tauta.

Mieli tautiečiai...

Mieli tautiečiai!

Baikit kalbėt!

Visi kalba apie numuštą lėktuvą, o civilių aukų skaičius auga.

Šių trijų civilių žūtis per mūšius Rytų Ukrainoje liko nepastebėta – visiems dabar labiau rūpi „Malaysia Airlines“ katastrofos pasekmės. O civilių Donecko ir Luhansko srityse jau žuvo beveik 800, rašo „The New York Times“.The rising toll of the conflict in eastern Ukraine — the first open hostilities in Europe in 15 years — is a direct consequence of the nature of the war here. Much of the fighting takes the form of low-tech airstrikes and artillery fired at a distance from aging weaponry, tactics that can inflict significant harm on civilians. (In comparison, 330 Ukrainian soldiers have been killed, the United Nations said. There are no estimates for rebels.)

In a report released on Thursday, Human Rights Watch documented four instances of the use of unguided Grad rockets, which killed at least 16 civilians in and around Donetsk in nine days. While both rebels and Ukrainian forces use the rockets — descendants of World War II-era weapons — the investigation “strongly indicates that Ukrainian government forces were responsible” for the four attacks.

“Using these kinds of weapons in populated areas is a violation of the laws of war,” said Ole Solvang, senior emergencies researcher at Human Rights Watch. “International allies of the Ukrainian government — the United States, the European Union — should condemn this use and urge the government to stop.
 

 Koks paveikslas...
 32. BAIKIT KALBĖT!!! 2014-07-29 16:28 IP: 84.15.183.4  

Kas čia daros?
 

Lietuvos Cirkas

7. Tikrasis Teisėkūros cirkas 2014-07-29 15:54 IP: 84.15.183.4 

8. Euro gavimo cirkas 2014-07-29 15:57 IP: 84.15.183.4 

9. Lietuvos atsisakymo cirkas 2014-07-29 16:04 IP: 84.15.183.4 
A.Butkevičius teigė, kad Lietuva tikrai nesiruošia iš lenkų išpirkti „Orlen Lietuvos“:„Tikiuosi, kad to nereikės daryti nei šiai, nei kitai vyriausybei“. Google: Tikiuosi, kad to nereikės daryti nei šiai, nei kitai vyriausybei.